UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Mısır’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

27.10.2022 

Linked

Dilara Henden

-

Profili görüntüle

Mısır’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

Mısır’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları Nelerdir?

Afrika’nın üçüncü, dünyanın 42. büyük ekonomisi konumunda bulunan Mısır, hızla yükselen nüfusu, Orta Doğu ve Afrika arasında köprü niteliği bulunan avantajlı coğrafi konumu ve hızla gelişen ekonomisiyle Afrika pazarında ticaret fırsatları sunmaktadır. Mısır, Asya ve Avrupa arasında oldukça önemli bir ticaret geçidi ve dünya ekonomisinin kilit arterlerinden biri olan Süveyş Kanalı'na ev sahipliği yapmaktadır.

Mısır 2019 yılında toplam 30,6 milyar dolarlık ihracat ve 78,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 38 milyar dolarlık ihracat açığı ile Mısır, dünyada en çok ticaret açığı veren ülkeler içinde yer almaktadır. Mısır en yakın ticari ilişkisi bulunan Amerika, Çin ve Almanya ile kuran Mısır’ın, en yoğun olarak ithalat yaptığı 5. ülke Türkiye’dir. Türkiye, 2019 yılında Mısır’a 3,5 milyar dolarlık ihracat sağlarken Mısır’dan 1,9 milyar dolarlık ithalat yapma imkanı bulmuştur. 2019 yılındaki 5,4 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğü ile Mısır Türkiye’nin en önemli 19. ticaret ortağı konumundadır. Son 5 senede Mısır ihracatımız ithalatımıza oranla daha az oranla yükselmiştir. İhracat büyümemizin düşük bir oranda olmasının sebebi, Mısır’da 2016 yılında ithalatı azaltmaya yönelik sağlanan ekonomik politikadır.

Mısır’a Yatırım Yapmanın Sektörlere Göre Dağılımı Nasıldır?

Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık

Mısır 1980’li yıllarda tarım sektörüne kadar reform sürecini ortaya koymuştur. Devlet tarım alanlarındaki kontrolünü ve payını düşürmeyi amaçlamaktadır. Bugün artık Mısır’da tarım sektörü tamamen özel sektör tarafından piyasa koşullarında ve ihracata yönelik olarak sağlanmaktadır. Mısır net tarım ürünleri ve gıda ürünleri ithalatçısı olmaya devam etmektedir. Mısır'ın en bilinen tarım ürünleri arasında; pamuk, domates, pirinç, buğday, mısır, patates, soğan, sarımsak, zeytin, şeker kamışı, hurma, narenciye, mango ve bahçecilik ürünleri bulunmaktadır. Özellikle uzun elyaflı Mısır pamuğu dünya pazarlarında oldukça talep gören bir üründür. Toplam işgücünün %33’ünün tarım sektöründe bulunması ve tarım sektörünün milli gelirde yaklaşık %14 oranında paya sahip olması, sektörün devletin ekonomi politikalarında öncelikli yerini korumasına sebep olmaktadır. Toplam nüfusun %55'i kırsal alanda bulunmaktadır. Ancak ülke coğrafyasının yalnızca %4’ünün tarıma elverişli olması sebebiyle, mevcut tarımsal alanların en etkin biçimde değerlendirilmesi, buna ilave olarak yeni tarımsal alanların kazanımı projeleri büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, Mısır’ın Akdeniz sahilleri dışında daha az yağış alması nedeniyle ülke tarımı sulamaya bağımlıdır. Bu nedenle, sulama tekniklerinin geliştirilmesi ve yönetimi oldukça önem kazanmaktadır.

Hizmetler:

Bankacılık ve Finans Mısır’da faaliyet gösteren bankalar ile bunların yurt dışındaki bayileri Merkez Bankasına kayıtlı olması zorunluluğu bulunmaktadır. Banka kurulabilmesi için sermayenin 500 milyon Mısır poundundan daha düşük olmaması beklenmektedir. Yabancı bankaların şubeleri için minimum limit ise 50 milyon dolardır. Bankalar fiyatlandırma ve faiz oranlarını tespit etmekte serbest hale gelmiştir.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon

Ülkede toplam 193.841 km olan karayollarının Kahire, İskenderiye, Süveyş, Port Said ve Fayyum bölümleri iyi durumda gözükse de, büyük ölçüde önemli bir bölümü bakımsız ve kalitesiz durumdadır. Buna ek olarak, Mısır’da yük taşımacılığının çoğunluğunun karayolları ile yapıldığı göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda bu alanda çeşitli yatırımlar yapılacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ülkede 9.570 km uzunluğuna sahip demiryolu bulunmaktadır. Kahire’de biri toplam 81 km olmak üzere üç metro hattı yer almaktadır. Ülkeye gelen malların çoğu İskenderiye, Damietta, Port Said ve Süveyş limanı gibi önemli limanlardan giriş sağlamaktadır. İskenderiye limanı ülkedeki en büyük ve geniş liman olup, Mısır dış ticaretinin %55’i bu limandan sağlamıştır. Deniz yoluyla ulaşımı sağlanan dış ticaret hacmi yaklaşık %90'ı temsil etmektedir. Mısır'ın 15 büyük ticari liman ve 27 özel liman olmak üzere 42 limanı bulunur. Devlet, limanların kapasitesinin yükseltilmesi için çalışmaktadır. Diğer taraftan Süveyş Kanalı gelirleri, Mısır’ın döviz kazandıran en değerli sektörlerinden birini oluşturmaktadır.

Turizm

Turizm Mısır'da kilit bir hizmet ağına sahip olup işgücüne önemli yararı bulunmaktadır. Turizm, Mısır için önemli bir döviz kazancı kaynağı haline gelmiştir. Turizm faaliyetlerinden sorumlu makamlar, arazi teminine yardımcı olarak ve altyapı projeleri daha da geliştirmek için kredilere erişimi kolay hale getirerek turizm projeleri ve yatırımları için düzenlemeler yapmaktan ve uygulamaktan sorumludur.

Madencilik

Mısır’ın bir diğer önemli doğal zenginliği ise mermerdir. Mermer sektöründe ülkedeki toplam yatırım tutarı yaklaşık 420 milyon dolar civarındadır. Çin, Hindistan, İran ve İtalya’dan sonra gelen Mısır, mermer sanayinde dünyanın en geniş 5. ülkesi konumunda bulunmaktadır. Bu bağlamda mermer ve granit sektöründe de potansiyel yatırım ve iş olanaklarının bulunduğu değerlendirilmektedir.

Enerji

Enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için stratejiler düzenleyen Mısır’da, 2022 yılı itibariyle tüm enerji üretiminin %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amaçlanmaktadır. Söz konusu oranda, rüzgar enerjisi için %12, hidroelektrik için %5,8 ve güneş enerjisi için ise %2,2 olarak pay belirlenmiştir.

Petrol ve Doğalgaz

Petrol sanayi, ihracat gelirlerinin yaklaşık %40’ını oluşturarak karşımıza çıkmakta olup, milli gelirde %8,6’lık önemli bir paya sahiptir. Petrol gelirleri döviz kazandıran dört ana sektörden biri haline gelmiştir. Mısır’ın ham petrol rezervleri tahminen 4,4 milyar varil civarındadır. Mısır'ın günlük 750.000 varil kapasiteli 9 adet rafinerisi bulunmaktadır. Mısır'da petrol üretimi ise günde 600 kb/gün civarında bulunup, Mısır'ın büyüyüp gelişmesi ile birlikte hem gaza hem de rafine yakıtlara olan talebi artmaktadır. Bu duruma ek olarak, 2021'de Avrupa ve Asya'da gaz spot fiyatındaki artışla beraber Mısır’ın LNG ihracatında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Bu artışın 2022'de de devam edeceği söz konusudur. Petrol açısından bakıldığında, rafinaj kapasitesine yönelik son dönemde planlanan yatırımlar göz önüne alındığında, petrol ürünleri ihracatının yükselişte olacağı öngörülebilir.

Mısır’a Şirket Kurmanın Nedenleri Nelerdir?

Mısır, Gezegendeki en eski medeniyetlerden biri olarak bilinmektedir. Uzun, yapısal, siyasi ve ekonomik reformlardan sonra Mısır yatırımcılar için oldukça çekici ülke konumundadır. Mısırlı, girişimin çöl kadar kurak olmadığını ve yatırım için oldukça kazançlı fırsatların olduğu bir coğrafyadır. Burada yatırımcılar yatırım yaparak zenginleştiler. Mısır’da, iş yaparken insanlarla anlaşmak oldukça kolay durumdadır. Mısır resmi dili standart Arapça olup, ulusal ve konuşulan dildir. İngilizce ve Fransızca da çoğunlukla iş alanlarında yaygın olarak konuşulmaktadır.

Linked

Dilara Henden

-

Profili görüntüle