DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Mobil Oyun ve Yazılım Sektörüne Yönelik Genel Destekler

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

Mobil Oyun ve Yazılım Sektörü Nedir?

Mobil oyun ve yazılım sektörü, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır

Mobil Oyun ve Yazılım Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Savunma Sanayi sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Savunma Sanayi sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Savunma Sanayi sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

TÜBİTAK Proje Bazlı Destekler

A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.
Desteklenen Giderler Destek Süresi
Personel Giderleri 75%
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
21

*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.
A) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Desteklenen Giderler Destek Süresi
Personel Giderleri 75%
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
AR-GE Hizmet Giderleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri
21

*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.

KOSGEB Proje Bazlı Destekleri

A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/
B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/
C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/

KOSGEB Genel Destekleri

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 60%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 90.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
4- Tasarım Desteği 75.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 100.000
6- Belgelendirme Desteği**** 300.000
7- Test ve Analiz Desteği***** 300.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** 80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10- Model Fabrika Desteği 100.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* 40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Yazılım Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?

NACE REV 2 KODU SEKTÖR ADI NACE TİPİ
18.20.03 Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) C
46.14.01 Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar G
46.51 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti G
46.51.01 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar donanımları, pos cihazları, ATM cihazları vb. dahil) G
47.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti G
47.41.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılımların perakende ticareti (video oyun konsolları dahil) G
58.2 Yazılım programlarının yayımlanması J
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması J
58.29.01 Diğer yazılım programlarının yayımlanması J
62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) J
62.01.02 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) J


Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri

A) Tasarım Ürün geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar
Desteklenecek Kalemler:
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/

B) Yazılım, Mobil Oyun Uygulama Desteği
Destek Tutarı: Yıllık personel başına 300.000 TL (En Fazla 5 Personel)
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl
Uygulanabileceği Sektörler;
Şirketler başvuru yapabilir.

Yazılım, Mobil Oyun Uygulama Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Personel alımı
Yeni mezun mühendis istihdamının teşvik edilmesine yönelik olarak, bu madde kapsamında son 1 yıl içerisinde üniversitelerin Genelgede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan kişilerin istihdam edilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen destek oranı % 60 olarak uygulanır.
a) Bilgisayar mühendisliği,
b) Bilişim sistemleri mühendisliği,
c) Elektrik-elektronik mühendisliği,
ç) Elektronik ve haberleşme mühendisliği,
d) Yazılım mühendisliği,
e) Endüstri mühendisliği,
f) Makine mühendisliği,
g) Kontrol ve otomasyon mühendisliği,
ğ) Telekomünikasyon mühendisliği,
h) Yapay zekâ mühendisliği,
ı) Veri mühendisliği.

Yazılım, Mobil Oyun Uygulama Desteği Şartları Nelerdir?
Bu madde kapsamında yer alan destekten yararlanacak olan şirketlerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen kuruluş tarihi üzerinden en az 1 (bir) yıl geçmesi ve bilişim sektörlerini içerir 250.000 TL son yıl satış gelirine sahip olması gerekir.
Bu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen satış geliri her takvim yılı başında bir önceki yılın yıllık (Ortalama TÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında artırılarak güncellenir. Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/mobil-uygulama-app-ve-oyun-gelistirme-tesvik-ve-destekleri/

C) Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin Desteklenmesi
Destek Tutarı: 4.800.000/PROJE
Destek Oranı: %70
Destek Süresi: 2 Yıl
Başvuru Mercii: Ön Onay: Bakanlık Onay: HİB
Yararlanan: Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölge/Üniversite/Teknoloji Merkezleri/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Öncülüğünde Şirketler
Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri Kapsamında Desteklenen Kalemler
a) Şirketlere birebir mentorluk hizmeti giderleri,
b) Eğitim ve danışmanlık giderleri,
c) Pazarlama, tanıtım ve reklam giderleri,
ç) Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman kiralama giderleri,
d) Hedef ülkeye yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti ve alım heyeti giderleri,
e) Mentor veya personelin brüt istihdam giderleri desteklenir.

Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri Şartları Nelerdir?
Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projeleri, teknoloji hizmet ürünleri üreten şirketlerin Bakanlıkça uygun görülen işbirliği kuruluşları vasıtasıyla ihracata hazırlanmaları ve proje kapsamında hedeflenen ülkeye/ülkelere ihracat yapabilmeleri amacıyla 2 yıl süre ile yürütülür. Katılımcı şirket sayısı en az 8 olmalıdır.

D) Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi desteği
Destek Tutarı: 4.800.000/PROJE
Destek Oranı: %75
Destek Süresi: 3+2 Yıl
Başvuru Mercii: Ön Onay: Bakanlık Onay: HİB
Yararlanan: İşbirliği Kuruluşları Öncülüğünde Şirketler

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi Kapsamında Destek Kalemleri Nelerdir?
a) İhtiyaç analizi,
b) Eğitim ve danışmanlık,
c) Pazarlama, tanıtım ve reklam,
ç) Aynı anda 2 proje personeli istihdamı,
d) Yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmesine yönelik olarak kiralanacak test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipman giderleri,

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması Ve E-Turqualıty (Bilişimin Yıldızları) Programı
• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/duyurular/t-c-ticaret-bakanligi-e-turquality-bilisimin-yildizlari-programi/

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

UR-GE

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Müşteri Sadakati

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Scamper Tekniği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sözleşme İhlalleri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız