UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Objectives and Key Results (OKR)

27.10.2022 

Linked

Büşra Alkan

-

Profili görüntüle

Objectives and Key Results (OKR)

Objectives and Key Results (OKR) Nedir?

Objectives and Key Results, Türkçe çevirisiyle Hedefler ve Anahtar Sonuçlar, şirketlerin hedeflerini belirleme yöntemini ve yönetici ve çalışanların birlikte kendilerine vizyonları doğrultusunda çizdikleri yol haritasını belirtir. OKR kısaca şirketlerin neyi başaracakları hakkında analizler gerçekleştirdikleri bir süreçtir. Şirket bünyesindeki herkesin ortak bir hedef doğrultusunda birleşmesi sağlanır. Bu metodoloji zaman yönetme ve motivasyon artırma odaklı diyebiliriz. Bireyin kendi başarısını görmesini sağlarken aynı anda büyük resmi de ele alarak ekiplerin nasıl ilerlediğini somut bir şekilde ölçmeye yarar.

OKR aslında yeni çıkan bir terim değildir, asıl fikir OKR şeklinde çıkmasa dahi yıllardır şirketlerin başarıya ulaşma doğrultusunda ilerledikleri bir amaç olarak hep var olmuştur. Özellikle büyük ve organizasyonel anlamda geniş şirketlerin uyguladığını gördüğümüz OKR, 1990’lardan beri kullanılan bir terim olsa da asıl fikir 1950’lerden beri önemli şirketlerde ele alınmıştır. Günümüzde Google, Intel, Facebook gibi dünyanın en büyük şirketlerinde aktif olarak uygulanan OKR metodu, büyümekte ve gelişmekte olan şirketlerin de ilgisini çekmekte olup başarıya ulaşmak için etkili bir metot olarak görülmeye başlanmıştır.

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar olarak bahsettiğimiz OKR metodunda aslında tüm amaç performans artırmaya veya şirketin büyümesine yönelik olmayabilir. Performans artırımının yanı sıra yalnızca hizmet kalitesini artırarak müşterilerin memnuniyetine de değinilebilir. Bu açıdan OKR amaçları spesifik ve gelişim odaklı bir sistem değildir. Şirketin sağlıklı bir ortam yaratabilmesi için küçük iyileştirmeler etrafında da şekillenebilir. Genel anlamda OKR, küçük ya da büyük fark etmeksizin olumlu amaçlar etrafında dönen bir fikirden ibarettir ve görevlendirme, proje yönetimi ve uzun vade hedefleri dışında şirket içi iletişim ve sosyal problemleri de yönlendirir.

OKR’nin Amacı Nedir?

OKR, adından da anlaşılacağı gibi hedef ve bu hedefler doğrultusunda izlenen yol haritasını, sonuçları takip etmeye yönelik ortaya konulmuş bir sistemdir. Şirket içinde ekiplerin ve bireysel çalışanların ortak bir amaç doğrultusunda hizalanması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilir. Hesap verilebilirliği artırarak doğru sorumlulukları zamanlı yapan çalışanlar için iletişimi kuvvetlendirip yöneticiler için sağlıklı bir otorite sağlar. Ekipler arası işbirliği ve iletişimde birimlerin görevlenlendirme planının düzenli işlemesi için gerekli analizler yapılır. Bu koordine yalnızca ekiplerin birbiriyle olan ilişkisini ya da yöneticilerin alt birimlere otoritesini düzenlemek üzerine kurulu bir sistem değildir, patronlar, üst kurul ve yöneticiler kendi aralarında da amaç ve hedefler doğrultusunda yapılacakları ele alarak kendi aralarında sorumluluk dağılımında bulunurlar. Bu durum statü fark etmeksiniz herkesin eşit olarak iş dağılımında sağlıklı bir ortama katkıda bulunmasını garantiler. Çünkü bir iş yerinde ekip çalışması gereksinimleri ortaya koysa da bunu denetleyen yöneticilerin de doğru ilerlemesi ve adaletli olması büyük önem taşımaktadır.

OKR genel anlamda şirkette odak noktalarını, öncelikleri, operasyon yöntemlerini ve ekip motivasyonu prensibiyle çalışır. Büyük firmaların uzun süredir kullandığı OKR, küçük veya gelişmekte olan işletmeler için de doğru hedefte ilerleyebilmek için kullanılması gereken önemli bir sistem haline gelmiştir.

OKR’nin Aşamaları Nelerdir?

Doğru OKR uygulaması için öncelikle yapılacak şeyler ve izlenecek yol için ele alınacak başlıklar tek tek belirlenmelidir. Bu kapsamda şirketin gelişmek ve iyileştirmek istediği kısımlar, vizyonu, uzun ya da kısa vadeli amacı ve genel işleyişi irdelenerek tüm gereksinimler ortaya konur. OKR aşamaları da tam bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Belirlenen başlıklar üzerinde de tek tek analiz yapılır hedeflerin belirlendiği sistemde sorumlular ve sorumlulukların çizelgesi çizilir. Genel anlamda bunun anlaşılması için öncelikle OKR’da yer alan ölçüm metriğini açıklamak gerekmektedir.

OKR, açılımıyla Objectives and Key Results (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), hedef ve sonuçlar kısmı olarak iki bölümün bağlantısı şeklinde karşımıza çıkar.

Objectives (Hedefler) doğrultusunda;
• Başarılmak istenen ve ulaşılmak istenen sonuç masaya yatırılarak asıl ‘amaç’ belirlenir.
• Hedefler bir grafik çizelgesi ve sayısal analizden çok şirketin vizyonu doğrultusunda soyut ve motive edici konseptler olmalıdır.
• Belirlenen amaçlar için bir zaman dilimi kısıtlanması koyulmalıdır. Bu zaman kısıtlamasının amacın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerçekçi bir süreden oluşması ve amacı gerçekleştirenleri zora sokacak kadar kısa ya da fazlasıyla uzun olmamalıdır.
• Belirlenen amaçlar da gerçekçi olmalıdır. Uzun vadede dahi gerçekleştirilmesi zor olan hedeflerin belirlenmesi kesinlikle doğru değildir. Mantıklı hedefler konularak buna ilişkin ilerlenmelidir.

Key Results (Anahtar Sonuçlar) doğrultusunda;
• Bu kısımda olası sonuçlara ilişkin varsayımlar ele alınır. Hangi hedeflerin nasıl sonuçlanacağı konusunda ölçülebilir durumlara bakılır.
• Ele alınan sonuçlar araştırılabilir, yazılı tablosu çıkartılabilir ve analiz edilebilir olmalıdır. Yani sonuçların sayısal ölçümlerle takip edilebilir olması ana husustur.
• Sonuçlar, hedefler kapsamında kısımlara ayrılarak ayrı sorulara yanıt vermelidir. Böylece her şey organize bir şekilde düzenlenebilir.

OKR aşamalarına örnek olarak göstermek gerekirse;
Objective: Blog için daha fazla kullanıcı trafiğine sahip olmak
Key Results 1: A konusuna ait daha fazla içerik yazmak
Key Results 2: B konusuna ait fotoğraf ve video içeriği yüklemek
Key Results 3: Site reklamlarını artırarak aramalarda en başta çıkmak

ODS Consulting Group OKR Danışmanlığı Nedir? Firmanıza Neler Kazandırır?

Objectives and Key Results doğrultusunda doğru amaçları belirlemek ve ilgili sonuçları düşünebilmek bazen zorlayıcı veya yanıltıcı olabilmektedir. Şirketlerin OKR sistemini hayata geçirmeden önce şirket hakkında bilmesi gereken birçok faktör ve bu faktörleri iyileştirmek için gereken gerçekçi ilerlemelere sahip olması gerekmektedir. Bu kapsamda doğru karar vermek ve OKR’yi doğru uygulayabilmek kolay bir işlem değildir.

OKR Danışmanlığı adı verilen kavram tam bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Profesyonel ekiplerin tecrübeleri ve doğru seçilmiş kararlarıyla şirketlere yardımcı olduğu bu sistemde danışmanlık almak şirketlerin yanıltıcı sonuçlara ulaşmasını engeller. OKR danışmanlığı doğrultusunda şirketin takım bilincinin artırılabilmesi için ekipler arası derin analizler düzenlenir. Bu ekiplerin kuvvetlenebilmesi ve şirket içinde sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi için departmanlar arası kuvvetli ilişkiler kurulması sağlanır.

ODS Consulting Group olarak şirketinizin amaçları ve hedeflerine ulaşması için size gerek duyduğunuz danışmanlığı vermek için yıllardır süregelen tecrübemizi hizmetinize sunuyoruz. OKR Danışmanlığı ile ortak hedef belirleyerek bu hedeflerin takibi, ölçümü, departmanlarınızın veya şirketinizin genel vizyonu, karar alma hakkında çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir kurumsal model prensibinde uyguladığımız OKR metodu ile birlikte ODS Consulting Group’tan alacağını danışmanlık hizmetiyle birlikte şirketinize değer katabilirsiniz.

OKR Çalışmalarının Şirketlere Yönelik Önemi ve Faydaları Nelerdir?

Şirketlerin neredeyse hiçbiri düzgün bir performans skalasına sahip değildir. Her şirket belirli zamanlarda belirli konular yüzünden tutukluluğa düşebilir ya da performans kaybına uğrayabilir. Böyle durumlarda bu çukurdan çıkabilmek için gerekli adımları atmak ve şirketin yükselişi için bir durum analizi yapmak önemlidir. OKR bu yönden şirketlerin tekdüze ya da düşüşteki performansını artırıp gelişme gösterebilmeleri için ortaya konulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Objectives and Key Results faydalarını sıralamak gerekirse;
• Şirketin çalışanlarına gereken değeri vermesi ve buna yanıt olarak istenilen performansın alınması,
• Bir düşüşten kurtulmanın şirketin imajı ve müşterilere olan yansıması,
• Etkin kararlar sayesinde hedeflerin doğru saptanması ve bu hedefler doğrultusunda gerçekçi ve pozitif amaçların belirlenmesi,
• Şirket sahiplenme kültürünün benimsenmesi,
• Takım bilincinin özümsenmesi ve ekiplerin kendini iş ortamına ait hissetmesi,
• Hedef takibi yapılarak geçmiş hataların tekrarlanmaması için gerekli çalışmaların yapılması,
• Geleceğin belirsizliğinden kurtulmak ve olası sonuçların hepsinin masaya yatırılması gibi maddelerin önümüze çıktığını gözlemleyebilmekteyiz.

OKR Örnekleri Nelerdir? Hangi Şirketler OKR kullanıyor?

Günümüzde birçok büyük şirket aktif olarak OKR sistemini işleri doğrultusunda hayata geçirmektedir. Örneğin Intel, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri, OKR’yi ilk defa kullanan şirket olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun yanı sıra Netflix, Facebook, Linkedin, Amazon, Spotify ve Google gibi inanılmaz büyülükteki bu firmalar da Objectives and Key Results kapsamında çalışmalar yaparak gelişme göstermeye özen göstermektedirler.

Microsoft şirketinin topluma açık OKR verilerinden oluşturulmuş hedef ve sonuç planı şekildeki gibidir:
Objective: Microsoft işletmesindeki her kişinin yenilik yapmaları ve oluşturmalarını destekleyen bir teknoloji platformunun oluşturulması.
Key Result 1: Kuruluş genelinde geliştirilen ve benimsenen beş yeni uygulamanın kurulması.
Key Result 2: Her ekipte Microsoft Power Platform kullanan en az iki üyenin bulunması.
Key Result 3: Müşteriye yönelik tüm uygulamalarda kullanıma sunulan veri analizi ve makine öğrenmesi gibi yeni bulut teknolojilerinin hazırlanması.

OKR Nasıl Belirlenir?

OKR için şirketlerin yaklaşımı beş temel ilkenin önemine dikkat çekmelidir. Bu kapsamdaki beş ilke F.A.C.T.S şeklinde kısaltılıp her harf bir ilkeyi temsil eder. Türkçe anlamıyla gerçek anlamına gelen ‘F.A.C.T.S’, ilgili ilkelerin doğru ve gerçek şekilde uygulanması kapsamında OKR sistemini temsil eder. İlk ilke olan focus, Türkçe anlamıyla odaklanma, ilkesidir. Bu ilke doğrultusunda PI performans göstergesine odaklanır. Genel anlamda hedef ve amaç odaklanmasına ve bilgi alımı işleminin önceliğine dikkat çeker. İkinci ilke olan alignment (hizalanma) ilkesinde ise şirketin vizyonu ve stratejilerinin öncelikleri belirlenerek bir iş planı bildiriminde bulunulur. Genel motivasyon ve şirket ‘hizalanması’ OKR’nin işleyebilmesi için önemli bir husustur. Üçüncü ilke ise adanma anlamına gelen commitment ilkesine yer vermektedir. Bu kapsamda istenilen hedeflerin ve olası sonuçların şirket ve ekipler tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerekmektedir. Çalışanların kendini rahat hissetmesi ve çalıştığı ortama ait hissetmesi sağlıklı bir iş ortamının birincil maddesidir. Dördüncü ilke olan tracking, Türkçe anlamıyla takip, ilkesinde şirketin skor kartı ve tüm uzun veya kısa vadeli planları takip edilerek bir çizelge içine sokulur. Bu kısımda gözden geçirmeler ve bilgi taraması yapılır. Son ilke ise stretching (zorlayıcılık) ilkesidir. Şirketlerin zorlu hedefler koyması ve her seferinde bu hedeflerde sonuca ulaşılması durumunda kümülatif zorluklarla başa çıkması beklenir. Bu sebepten dolayıcı şirketi zorlayacak ve sonuç olarak daha iyi sonuçlara ulaşmak OKR’nin hedeflerinden birisidir.

Linked

Büşra Alkan

-

Profili görüntüle