DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Nedir?

İşletmelerde, kurumsal yaşamın en kafa karıştırıcı yönü yeni bir pazara girmektir. Bu pazarın dijitalleşmesi şirketlerin işini kolaylaştırır. Dijital faaliyetler daha az risk alınmasını ve daha çok kar etmeyi öngörür. Ticaret Bakanlığının firmaların ihracat potansiyelini arttırmayı amaçlayan çalışmalarından biri “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” programıdır. Küreselleşen dünya dengelerinde şirketlerin ticari faaliyetlerinde gelişen teknolojiye ayak uydurmaları ve teknolojinin imkanlarından en üst seviyede faydalanmaları adına pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi kararına varıldı. Fiziki ortamda gerçekleşen faaliyetlerin dijital platformlarda gerçekleştirilmesi fikri pandemi sürecinden sonra iyice yaygınlaşmıştır. Bir nevi çevrim içi ticaret denilebilecek bu program sayesinde şirketler az maliyetle çok verim alır. Kısa zamanda çok fazla insanla muhatap olunur ve şirket tanınmış olur. İşletmeler, dijital pazarlama faaliyetlerinden maksimum verimi alıp zaman ve kaynak tasarrufunu sağlayabilir. Bunlara ek olarak iş gücü düştüğünden personel maliyetlerinden kar elde etmiş olunur.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamı Nedir?

Türkiye'deki ihracat atılımlarını büyütmek ve kolaylaştırmak adına yapılan teknoloji temelli destek, şirketlerin çevrim içi gelişimleri için gerekli çalışmaları kapsar. Türkiye'de ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine destek verilir. Bu destekler e-ticaret siteleri, sanal fuar katılımları ve organizasyonları, sanal ticaret heyetleri gibi gelişim alanlarındadır. Bu alanlarda yapılan çalışmaların giderlerinin bir kısmı karşılanır. Onaylanan e-ticaret siteleriyle gerekli eğitimler verilir ve özellikle yurt dışında işletmelerin daha çok tanınması sağlanır. İş birliği kuruluşlarının bireysel veya diğer iş birliği kuruluşları ile düzenleyeceği etkinlikler için belirtilen başvuru belgeleri ile programa başlangıç tarihinden en az bir ay önce bakanlığa onay başvurusunda bulunulur. Başvuru değerlendirmeye alınır, gerekli incelemelerden sonra destek kararı alınır. Destek kararının onaylanması için belgelerin doğru ve eksiksiz olması önemlidir, aksi taktirde başvuru reddedilir.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine Kimler Başvurabilir?

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteği için Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayiler, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernekler, birlik ve kooperatifler kapsamında olmak gerekir. Programın beklentisi Türkiye’yi ihracat konusunda iyi yerlere getirmek olduğu için işletme sahiplerinin faturalarını Türkiye'de düzenleyen, ödemeleri TL cinsinden yapan işletmeler başvuru kapsamına alınır. Bunlara ek olarak tüm kollektif, komandit, anonim ve kooperatif şirketler bu destekten yararlanabilirler. En az bir yabancı dil desteği alan internet sitesi sahipleri başvuru dahilindedir. Firmanın resmi şirket statüsü olarak onaylanmış olması gerekir.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesine Başvuru Şartları Nelerdir?

Pazara girişte önemli bir adım olan dijitalleşme desteği başvurusu için birtakım şartlar talep edilmektedir. Destek için talepte bulunulan sitenin başvuru öncesinde en az 3 yıldır kullanımda olması gerekmektedir. Desteği onaylanan sitelerin Bakanlık bilgisi dışında ismi değiştirilemez veya site devredilemez. Şirket güncellenen verileriyle gerekli şartlara uymazsa desteği kaldırılır. Onayı kaldırılan siteler için bakanlığın bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeni onay başvurusunda bulunulamaz. İngilizce haricindeki belgelerde içeriği anlaşılabilenler için tercüme aranmayabilir, ancak İngilizce dışındaki yabancı dillerde düzenlenen ödeme belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması zorunludur. Giderlerin destek kapsamına alınması için ödemelerin tamamının şirketin veya şirket ortaklarının banka hesabı ile yapılması gerekir. Faturayı düzenleyen kuruluş ile ödeme yapan kuruluşun arasında olan bağı gösteren belgenin onaylanmış olması gerekir. Arada bağ olmaksızın farklı kuruluşlardan düzenleme ve ödeme kabul edilemez.

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği Nedir?

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, şirketlere çevrim içi platformlarda e-ticaret alışkanlıkları kazandırmayı amaçlar. Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş şirket statüsündeki firmalar bu destekten yararlanabilir yani bireysel, şahıs firmaları bu destekten yararlanamaz. Bu program dahilinde, şirketlerin bakanlık tarafından onaylanan e-ticaret sitelerindeki üyelik giderleri desteklenir, bu destek her e-ticaret sitesi için ayrı ayrı %60 oranındadır. Verilen desteğin sınırlamaları da mevcuttur. Şirketlerin, en fazla üç farklı e-ticaret sitesindeki üyeliklerinin her biri için en fazla iki yıllık üyeliklerine destek sağlanır. Başvuru sonrası şirketlerin gerekli kriterleri karşılaması ve bakanlıkların desteklediği e-ticaret siteleri kapsamında bulunulmalıdır, aksi taktirde başvuru onaylanamaz. Bir diğer sınırlama ise faturalandırılmaların mutlaka TL cinsinden Türkiye’de düzenlenmesidir. Döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılan ödemelerin faturaları onaylanmamaktadır.

Sanal Ticaret Heyeti Desteği Nedir?

Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik şirketler, ihracatın artırılmasına, yeni pazarlar bulunmasına, ekonomik ve ticari açıdan tanınmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği kuruluşlarının liderliğinde desteklenmesi amaçlanır. İş birliği kuruluşlarının bakanlık eşgüdümünde düzenleyecekleri sanal heyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesi kapsamındadır. Başvuru İhracat Genel Müdürlü Sektör Dairelerine yapılır. Sanal ticaret heyeti çalışmaları bünyesinde; tercümanlık giderleri, planlama ve koordinasyon giderleri, tanıtıma yönelik dijital ortamlarda yazılı ve görsel reklam kampanyaları giderleri, eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyondan oluşan giderler karşılanır. Bunlara ek, tüm sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretlerin %50’si Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır. Aynı şirket tarafından kurulan, benzer nitelikli hizmetler sunan sitelerden yalnızca birinin giderlerine destek sağlanır. Faaliyet başına ödeme miktarı 50.000 ABD doları olarak sınırlandırılmıştır.

Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi Nedir?

Sanal fuar fiziksel fuarlarla aynı işlevi gösteren ancak içinde somut olarak değil de soyut şekilde bulunduğunuz dijital oturumlardır. Bu platformda katılımcılar ve ziyaretçiler birbirleriyle her zaman, her yerde çevrim içi olarak etkileşimde olabilirler. Geleneksel ticaret fuarlarına kıyasla ziyaretçi sayısı artar ve çeşitlendirilmiş iletişim kanallarıyla karşılıklı bilgilere erişim kolaylaşır. Sanal Fuar Katılım Desteği, iş birlikçi kuruluşların yararlanabileceği bir destektir. İş birliği kuruluşlarının mevcut bir sanal fuara firmaların toplu katılımlarını sağlamak adına gerçekleştirdikleri sanal fuar organizasyonlarındaki reklam ve tanıtım gibi masraflarının desteklenmesi amaçlanır. Destek kapsamında sanal fuara katılımların planlanması ve koordinasyonuna yönelik hizmetlerin maliyetleri karşılanır. Fuar organizatörlerinin giderlerinin karşılanması da bir diğer destektir. Sanal fuarlara katılım desteği oranı %50’dir. Sanal fuar katılımı desteği almak için fuardan 2 ay önce bakanlığa başvurulmalıdır ve ön onay alınmalıdır.

Sanal Fuar Organizasyon Desteği Nedir?

Yeni ve farklı işletmeler keşfetmeyi ve yurt dışındaki şirketlerle ilişki kurmayı, etkileşimi arttırmayı kolaylaştıran sanal fuar organizasyonları, işletmelerin ihracatta önünü açmaktadır. Türk Ticaret Kanununca onaylanan şirket statüsündeki işletmeler sanal fuar organizasyonuna katılarak masraflarının %50’si için destek alırlar. Şirketler, uluslararası nitelikteki bir sanal fuar organizasyonuna ülkemizden katılım düzenlerse 50.000 ABD dolarına kadar desteklenebilmektedir. Müşavirlik şirketleri, yönetim danışmanlığı şirketleri, eğitim kurumları, bilişim şirketleri, turizm ve sağlık kuruluşları gibi işletmeler bu destekten yararlanabilir. Ancak bu desteğin sağlanması için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Asgari 50 katılımcının yanında 250 ziyaretçi de olmalıdır ve bu ziyaretçilerin yarısının yabancı olması gerekmektedir. Kullanılacak tanıtım materyallerinde temsilen Türkiye markası ve bakanlık logosu kullanılmalıdır. Sanal Fuar Desteği Organizasyonu desteğinden yararlanmak için fuardan 6 ay önce bakanlığa başvurulmalı ve ön onay alınmalıdır.İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Veri Analitiği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Pareto Analizi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Konşimento Verisi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Ürün Karması

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız