DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

İş Geliştirme

İş Geliştirme Nedir?

İş geliştirme kavramını basit bir şekilde açıklamak gerekirse; bir işi daha iyi hale getirmeye yardımcı olmak adına fikirler, girişimler ve faaliyetler ortaya koymak ve bunları uygulamak üzere çalışmalar yürütmek olarak özetlenebilir. İş geliştirme faaliyetlerinin temel amacı; gelirlerin istenilen oranda artması, şirketi büyütme açısından açısından başarıya ulaşmayı, stratejik ortaklıklar kurarak şirket karını artırmayı ve stratejik iş kararları vermeyi içerir. Başarılı iş geliştirme uygulamaları; satış, pazarlama, üretim, insan kaynakları, muhasebe, finans, ürün geliştirme ve satış yönetimi dahil olmak üzere bir şirket bünyesindeki neredeyse bütün departmanları etkilemektedir. İş geliştirme hakkında uygulamalar yöneten çalışanlar ya da yöneticiler, yeni pazar fırsatlarından, genişleme olasılıklarından, rakip gelişmelerden ve şirketin mevcut gelir kaynaklarından haberdar olmalılardır. Bu sayede, iş geliştirme uygulamalarını olması gerektiği şekilde yapabilmektedirler.
İş geliştirme faaliyetleri, satış, pazarlama, proje yönetimi, ürün yönetimi ve satış yönetimi dahil olmak üzere farklı departmanlara iletilir ve düzenlenir. Şirket adına bir network oluşturma, müzakereler düzenleme, ortaklıklar kurma ve maliyet tasarrufu çalışmaları iş geliştirme faaliyetleri açısından oldukça önemli uygulamalardır. Bahsedilen tüm farklı departmanlar ve faaliyetler iş geliştirme hedeflerine uyumlu bir şekilde çalışarak ve faaliyetleri uygulayarak yerine getirilmeye çalışır. Şirket bünyesinde bir bütün olarak hareket edildiği takdirde iş geliştirme faaliyetlerinin amacına ulaştığını söylemek mümkündür.

İş Geliştirme Bölümü Ne İş Yapar?

Geliştirme departmanları aynı zamanda iş geliştirme departmanları olarak da bilinir. İş geliştirme departmanı üyeleri, kuruluş içinde veya dışında bir dizi temel hedeften sorumludur. Gerektiğinde danışmanlık yardımı sağlayarak şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve operasyonlarını incelemekle görevlidirler. Ayrıca, şirketlerini etkileyen düzenlemeler ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere iş ortamını da analiz ederler. Geliştirme uzmanları, analizlerini şirketlerinin satışlarını ve karlarını artırmak için kullanırlar. Bunların yanı sıra, satış ve pazarlama departmanlarının performansını artırmanın yollarını ararlar. Örneğin, bu uzmanlar satış bölgelerini inceleyebilir ve daha verimli rotalar bulmaya yardımcı olabilir. Geliştirme departmanı yöneticileri, pazarlama departmanlarının gelirlerini artırmanın yollarını da belirleyebilirler, örneğin reklam fonksiyonlarını dışarıdan temin etmek ve benzeri çalışmalar yürütebilirler. Bu çalışanlar genellikle analizlerini geliştirmek için pazar araştırmasını kullanır. Örneğin, müşteri hizmetleri departmanındaki temel zayıflıkları ortaya çıkarmak için ticari müşterileri araştırabilirler.

İş Geliştirme departmanlarında genellikle işi büyütmek için temel pazarlama stratejileri geliştirmek üzere stratejik planlama yöneticileriyle birlikte çalışan üst düzey yöneticiler veya başkan yardımcıları bulunur. Örneğin, şirketin satışlarını ve pazar payını artırmak için belirli satın almalar ve birleşmeler önerebilirler. Ayrıca mevcut ürün hattını düzene sokmak için yeni teknolojilerden yararlanmak adına çeşili uygulamalar önerebilirler.

İş Geliştirme departmanları, yeni pazar segmentleri bulmak ve belirlemekle görevlidir. Küçük şirketler bazen en yüksek satışlarına mevcut pazarlarda ulaşır. Geliştirme departmanlarının uygun yeni pazarlar bulmasını sağlayabilirler. Buna karşılık geliştirme yöneticisi, şirketin mevcut pazarlarına sosyo-ekonomik açıdan benzer pazarlar bularak çeşitli alanların demografisini inceleyebilir. Geliştirme departmanı daha sonra şirketin ürünlerini eklemeden önce yeni pazarlarda test etmek için pazarlama araştırması yapacaktı.

İş Geliştirmenin Amacı Nedir?

Organizasyonel büyüme söz konusu olduğunda, iş geliştirme, bir şirketin tüm fonksiyonlarını veya departmanlarını birbirine bağlayan bir aracı görevi görür ve bir işletmenin satışlarını, gelirlerini, ürün sunumlarını, yeteneklerini, müşteri hizmetlerini ve marka bilinirliğinin artırılması ve geliştirmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra, iş geliştirmenin çeşitli amaçları şu şekilde sıralanabilir:
● Önemli ilişkiler kurma konusunda şirkete fayda sağlar,
● Geliri artırmak ve maliyetleri düşürmek için önemli bir stratejidir,
● Şirketin genel imajını iyileştirmeye yardımcı olur,
● Yeni pazarlara açılım sağlayabilir.

İş Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde, şirketler ve kurumlar tarafından uygulanan çeşitli iş geliştirme yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:
● Levey kuramı: Önceden hazırlanmış olan serbest düşünceler ortaya konularak çalışanlar ve yöneticiler tarafından katılınan toplantılarda eleştiri ya da tartışmada bulunmadan üretim yapılmaya çalışılır. Bu uygulamaya aynı zamanda ‘‘koşullu çağrışım yöntemi’’ de denmektedir.
● Filtre yöntemi: Tüm fikir ve düşünceler ortak bir alanda toparlanır. Bunun ardından, bu fikirleri ve düşünceleri çürütmek üzere anti tezler ortaya atılır ve fikirler şekillendirilir.
● Swot analizi: İşletmenin ya da kurumun güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulur ve tartışılarak yapılan öneriler düşünce yapısına dönüştürülür. Swot analizi ile ilgili bilgi edinmek için bu makalemizden yardım alabilirsiniz: https://odsdanismanlik.com/tr/makaleler/swot-analizi-nedir-2/
● Yenilene seri teknikler: Düşüncelerin fırsat yaratma amacı ile üzerinde düşünüldüğü ve tartışıldığı bir tekniktir. Yüksek kar ya da yarar sağlamayan fikirler direkt ortaya konulur ve gözden çıkarılır.
● Simülasyon tekniği: Hedeflerin gelecekte bulunan bir zaman dilimi içinde canlandırılması yapılır. Çalışanlar ve yöneticiler bu ortamı sanal olarak canlandırarak yeni fikirler üretir. Bunların ardından, fikirler tartışılarak ortak bir karara bağlanır.

Verilen yöntemlerin dışında; Kapalı kutu yöntemi, Osborn tekniği ve Biçimsellik yöntemi gibi birçok farklı iş geliştirme yöntemi bulunmaktadır. Şirketler kendilerine uygun yöntemi bir iş geliştirme uzmanından yardım alarak bulabilirler.

İş Geliştirme Nasıl Uygulanır?

İş geliştirmenin uygulanması adına çeşitli yöntemler olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Bu yöntemleri uygulamaya başlamadan önce şu aşamaları ve faaliyetleri gözden geçirebilirsiniz ve ardından yukarıda verdiğimiz bu yöntemlerden faydalanabilirsiniz.
● Kapsamlı pazar araştırması yapın.
● Görünürlüğü ve farkındalığı arttırın.
● Düşünce liderliğini teşvik edin.
● Sosyal yardım yürütün.
● Nitelikli müşteri adayları satışa geçmek için.
● Örnek müşteri hizmetleri sağlayın.
● Başarı hikayelerinden satış içeriği oluşturun.

İş Geliştirme Raporu Örnekleri Nelerdir?

İş geliştirme rapor örneklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
● Pazar araştırması raporu: Bu rapor, işletmenin yaptığı ve incelediği pazar araştırmalarının sonuçlarını ortaya koymaktadır. Raporun içerikleri arasında; pazar büyüklüğü, rakipler ve müşteri ihtiyaçları yer alabilmektedir.
● İş geliştirme projesi raporu: İş geliştirme proje raporu; işletmenin iş geliştirme uygulamalarının sonuçlarını ortaya koymaktadır. Raporun içerikleri arasında; proje amacı, uygulanan faaliyetler, sonuçlar ve proje maliyetleri yer alabilmektedir.
● Ürün geliştirme raporu: Ürün geliştirme raporu, şirketin veya kurumun yeni geliştirmiş oldukları ürünün sonuçlarını açıklamaktadır. Raporun içerikleri arasında; ürün özellikleri, pazar ihtiyacı, maliyet ve beklentiler yer alabilir.
● Strateji belirleme raporu: Strateji belirleme raporu, adından da anlaşılabileceği üzere işletmenin iş geliştirme stratejilerini belirlemek için yapılan çalışmaların sonuçlarını içermektedir. Aynı zamanda; pazar araştırması sonuçlarını, rakipleri, mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri de raporun içerikleri arasında yer almaktadır.
● Finansal analiz raporu: Finansal analiz raporu, iş geliştirme uygulamalarının maliyet ve fayda analizini ortaya koymak için hazırlanmaktadır. Proje maliyeti, beklentiler ve kar oranları bu raporda yer alabilir.
● İşbirliği ve iletişim raporu: İşbirliği iletişim raporu, şirketin iş ortakları ile yaptığı işbirliği ve iletişim uygulamalarından oluşmaktadır. Raporun içeriği; iş ortaklarının bilgilerini, görüşlerini ve önerilerini içerebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Hazır Beyan Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Akreditif

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Şirketlerin Hibe ve Teşvik Alması: Ekonomik Kalkınmada Önemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Asakai Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız