DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi Nedir?

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) üniversite, araştırma merkezi, teknopark ile özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları ortaya koyması yönünde faaliyet gösterirler.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) teknoloji üreten kurumlar ile bunları kullanacak kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı, koordinasyon, işbirliği geliştirme, pazarlama gibi faaliyetleri sağlayan ve düzenleyen yapıdır.

Teknolojinin gelişmesinde TTO‘lar önemli bir rol oynamaktadır. Geliştirilen teknolojilerin katma değere dönüşmesi ülkenin gelişmesi açısından oldukça önemlidir.

Teknoloji Transfer Ofisi Ne İş Yapar?

Gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik çalışmaların ticarileştirilmesi ile ilgili ihtiyaçları ortaya koyan teknoloji transfer ofisleri, üniversitelerde bulunan teknolojinin sanayiye aktarılmasını sağlamak amacında olan mekanizmalardır.

Teknoloji Transfer Ofisi Nasıl Kurulur?

Teknoloji Transfer Ofisi yönetmeliği bu konuda bazı hükümlere yer vermektedir. Teknoloji Transfer Ofisi öğretim üyelerinin yaptığı araştırma ve faaliyetlerin ticarileştirilmesi için yükseköğretim kurulu bölgelerinde kurulabilir. Bunlara bu yükseköğretim kurumlarının ortağı bulunduğu Teknolojik Geliştirme Bölgeleri de kurulum için uygundur. Araştırma ve geliştirme kapsamındaki faaliyetlerin iyileştirilmesi hedefiyle kamu ve özel sektörün iş birliği yaptığı bu ofisler Yükseköğretim Kurulu’ndan izin alarak kurulabilir. Bu sayede akademik çalışmalar ve buluşlar fikri mülkiyet hakları dahilinde korunabilir hale gelir.

Ofislerin kurulumu konusundaki başvuru sonucu YÖK’e bildirilir. Faaliyet izni verildiği takdirde işlemlere başlayabilecektir. Üyelerini rektör ve faaliyetle ilgili yardımcısı, üniversite senatosunun seçeceği faaliyetler ile ilgili deneyimi olan öğretim üyeleri oluşturur. Öğretim üyeleri 6 kişi seçilmekle birlikte 3 yıllık zaman ile yönetim kurulunda bulunurlar.

Teknoloji Transfer Ofisi Nerelerde Bulunur?

● İstanbul Üniversite Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi
● Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
● FSMVÜ Teknoloji Transfer Ofisi
● Kadir Has INEO Teknoloji Transfer Ofisi
● İstanbul TTO
● Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
● Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
● Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
● Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
● Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
● Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
● Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisinin Amaçları Nelerdir?

• Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri düşüren stratejiler oluşturmak
• Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye know-how aktarılmasına katkı sağlamak
• Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları çerçevesinde eğitim vermek
• Girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardım sağlamak
• Nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasına yardım etmek
• Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik (spin offs) market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar sağlayarak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre şekillendirmektir.

Teknoloji Transfer Ofisi Ne İşe Yarar?

Teknoloji Transfer Ofisi büyük bilgi birikimlerini derleyerek teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri ile buluşturur. Bununla birlikte AR-GE faaliyetlerini sağlayan diğer kuruluşlarında bundan faydalanmasına yardım eder. Üniversiteler yürüttüğü faaliyetler ile her sene çok sayıda akademik çalışmalara imza atmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişimi noktasında oldukça yararlı olan bu çalışmaların değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada üniversiteler genelde bu ofisleri kurarak bilimsel projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlar

Teknoloji Transfer Ofisi ne iş yapar diye düşünecek olursak özellikle akademik çalışmaların özgünlükle yürütülmesinde büyük bir önem sahibi olduğunu söylememiz gerekir. Yenilikçi ve üretken çalışmaların anahtar noktası olan özgün çalışmalar oluşturmak, bu ofisler sayesinde daha pratiktir. Projelerin ihtiyacı olan fonun karşılanması için araştırmalar sağlar ve çalışmaları yarı yolda bırakmaz. Yüksek ileri teknolojilerin test edilmesi ve sürekli ilerleme kaydetmesi açısından oldukça önemli faaliyetler yürütür. Bununla birlikte yeni teknolojilerden yararlanan firmalar üniversitelerde yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri sayesinde kendilerini geliştirebilirler. Her geçen zaman teknolojinin olanakları artarken tüm bunların gerisinde kalmamak için yapılan çalışmalar ticari hayata Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel sektörler iş birliği sağlayarak yenilikçi faaliyetler yürütürler. Ve bu sağlanan faaliyet ile ilgili plan hazırlanmakta buna ek her yıl ilerleme raporu sunulur. Bu sayede etkin bir şekilde çalışarak proje ve araştırmaların gelişimine yararda bulunur. Projelerin en verimli ve düzgün şekilde yürütülmesi için yaptığı işlerden biri de gerekli etkinlikleri düzenlemektedir. Bu kapsamda seminerler ve görüşmeler hazırlayarak projelere destek verir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Büyüme Stratejileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Firma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Ekip Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

APQP

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız