DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi dediğimiz kavram aslında halk arasında peşin vergi olarak da bilinmektedir. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi için tüm yılın gelir/gider hesaplamalarının, toptan bir biçimde, tek seferde yapılması beklenmeden her üç aylık dönemlerde elde edilen gelirin vergisinin önden tahsil edilmesi için getirilmiştir. Peşin vergi denmesinin asıl sebebi aslında budur.

Kimler Geçici Vergi Mükellefidir?

Geçici veri, Gelir/Kurumlar Vergisi dışında bir şey değildir. Yani geçici vergi dediğimiz şey aslında geliriniz üstünden ödeyeceğiniz verginin yalnızca sizden üçer aylık dönemlerde parça parça bir biçimde tahsil edilmesine denmektedir.

Kimler Geçici Vergi Ödemez?

Kimlerin geçici vergi ödemeyeceğinden önce şunu belirtmekte fayda var, geçici vergi ödemeyeceği açıklanmış olanlar, belirtilen işlerden elde ettikleri kazançları haricindeki kalan ticari ya da mesleki kazançları dolayısıyla Geçici Vergi ödemek zorundadırlar.
• Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri
• Kurumlar vergisi mükellefleri, tasfiye dönemlerinde
• Yapımı bir takvim yılını aşan taahhüt işleri ve onarma işi yapanlar
• Ücret geliri elde edenler
• Zirai kazanç elde edenler
• Kazançları vergiden istisna edilen serbest meslek erbapları ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar

Geçici Vergi Beyannamesi Nasıl Yapılır?

Geçici vergi beyannamesi dediğimiz şey aslında geçici verginin ödenmesine dair detayları barındıran, mükellefin kazancını geçici vergi için beyan etmesine imkân sağlayan belgeye verilen isimdir. Her 3 ayın sonunda düzenlenmesi gerekmektedir. Normal şartlarda bu beyanname, 3 aylık hesap döneminin bitimini takip eden her 2. ayın 17. gününe kadar verilir ve daha sonra da ödenir. Belli başlı durumlarda bu tarih değişkenlik gösterebilir örneğin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen sene bu süreyi uzatarak, 25 Şubat 2022 ye kadar uzatmıştı. Bu tarz bir durum yaşanmadığı sürece, her 2.ayın 17. gününe kadar belirttiğimiz gibi işlem yapılmaktadır.

Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Diğer bütün vergi türlerinde olduğu gibi geçici verginin de beyan edilmesi gerekmektedir. Geçici vergi mükelleflerinin durumlarına göre geçici vergi beyannamelerine, aşağıda belirttiğimiz belgeleri de eklemeleri gerekmektedir:
• Kurumlar vergisi mükelleflerinin ve bilanço defteri tutmakta olan mükelleflerin gelir tablosu eklemesi gerekmektedir.
• İşletme defteri tutmakla yükümlü olan mükelleflerin, beyannamelerinde hesap özetlerini eklemeleri gerekmektedir.
• Serbest meslek kazanç defteri tutmakta olan mükelleflerin ise beyannamelerinde, serbest meslek kazancı bildirimi eklemeleri gerekmektedir.

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi mükellefi olanlar kişiler için geçici vergi, cari dönemin 3 aylık kazancının %15 oranıyla çarpılması sonucu hesaplanmaktadır. Kurumlar vergisi mükellefleri için ise geçici vergi hesabı, cari dönemin 3 aylık kazancının, %23 ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.

Geçici Vergi Beyannamesinde Hesaplama Kim Tarafından Yapılır?

Geçici vergi beyannamesinde yapılacak olan hesaplama, mali müşavirler tarafından yapılarak mükelleflere iletilmektedir. Tabi ki, ödeme ihtimaliniz olan geçici vergi tutarını hesaplayabilmek adına gelir/gider takibinizi düzenli tutmanızda fayda var. Ardından mükelleflere iletilen bu hesap, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuş olan anlaşmalı banka adresleri üzerinden ödenmektedir.

Geçici Vergi Beyannamesinin Ödeme Dönemlerinin Tarihleri

2023 yılı mevzuatına göre 3 aylık bir dönemin devamındaki ayın 17. günü akşamında geçici verginin beyannamesinin verilmesi ve ödemesinin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda kafaların karışmaması için şunu söylemekte fayda var, beyannameyi verme zamanı ile ödeme zamanı aynı gündür.

Geçici Vergi Geç Ödenmesi ve Ödenmemesi Durumu

Geçici verginin geç ödenmesi veya ödenmemesi gibi durumlarda, yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanmaktadır. Kanuni süreç başlangıç tarihine kadar uygulanan gecikme zammı ile de beraber eğer ücret tahsil edilemezse, kanuni süreç başlatılmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Çevre Kirliliği

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Koçu Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Satış Teknikleri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İklim Değişikliği

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız