DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Hizmet İhracatı Nedir?

İhracat denince çoğu kişinin aklına ürünler gelir. Konteyner gemilerini ve uçakları hayal edebilirsiniz, ancak en hızlı büyüyen ihracat ise hizmetlerdir. Gittikçe daha fazla şirket, hizmet ihracatından kar elde ediyor ve bazı eğilimler hizmet ihracatındaki büyümenin hızlanacağını neredeyse garanti ediyor. Dahası, zaten farkında olmadan hizmet ihraç ediyor olabilirsiniz.

Hizmet İhracatı Nasıl Yapılır?

Hizmet ihracatını basitçe, bir ülkedeki bir kişinin, başka bir ülkedeki kişilere veya şirketlere sunduğu herhangi bir hizmet olarak açıklayabiliriz. Ürünü fiziki olarak göremediğimiz ancak döviz kazandıran turizm, yazılım, sağlık, danışmanlık, otelcilik gibi birçok hizmet sektörü bulunur ve hizmet satışı ile ülke döviz kazanır. Hizmet ihracatçısının bir başka örneği de yazılım ihraç edenlerdir. Bunlar, bir ülkedeki bir hizmet sağlayıcı tarafından başka bir ülkedeki bir kişi veya şirkete sağlandığı için ihracat olarak kabul edilir.

Hizmet İhracatı Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunlu Mudur?

Hizmet ihracatı bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Merkez Bankası iş birliğinin mal ihracı ile aynı biçimde hizmet ihracatında da bedellerin yurda getirilmesiyle ilişin bir sistem kurulum çalışmalarının başlatılacağı söylenmektedir. 17 Mayıs 2022 tarihinde, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine gönderdiği yazıda, başlatılması istenen sistem ile hizmet ihracı bedellerinin belli bir süre sınırı dahilinde yurda getirilmesinin zorunlu tutulmasının amaçlandığı ve bu sistem kapsamında, ihracat bedellerinin bankalar ile TCMB'ye satılması yükümlülüğü getirilmesi olasılığının da mevcut bulunduğu belirtiliyor.

Hizmet İhracatı Destekleri Nelerdir?

Hizmet ihracatının bir desteği olarak, hizmet ihracatlarına göre bazı sektörlerde hususi damgalı pasaport uygulaması yer almaktadır. Bu uygulama kapsamında belirli sektörlerde hizmet ihracatı sağlayan firma çalışanlarına veya yöneticilerine, yeşil pasaport olarak da geçen hususi damgalı pasaport kullanımı sağlanmaktadır.
Hizmet ihracatı, teknolojinin gelişme göstermesiyle birlikte tüm dünyada yapılabilen ve hizmeti sağlayan tarafa çeşitli faydayı içinde bulunduran, çeşitli destek fonlarıyla maliyetlerin ekonomik olduğu bir sektör halini almıştır. Özellikle bilgisayarlar üzerinden sağlanan bu hizmet türü yıllar içinde birçok kişiye istihdam olanağı yaratacaktır.
Sağlık turizmi, eğitim, film, bilişim ve danışmanlık sektörlerine yönelik hizmet ihracatı için özel destekler mevcuttur. Bazı sektörleri de teşvik etmek açısından hizmet ihracatı için devlet yardımları bulunmaktadır. Döviz kazandıracak sektörler için destekler ise; ürün-hizmet tescil desteği, danışmanlık desteği, tercümanlık desteği, marka yurtdışı tescil ve korunma desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, hasta yol desteği, yurt içi tanıtım-eğitim desteği, bilgisayar oyunu-mobil uygulama pazara giriş desteği yer almaktadır.

Hizmet İhracatının Şartları Nelerdir?

Katma Değer Vergisi Kanununa göre belirli şartlar doğrultusunda, bir hizmet ihracatının teslimi yapılabilmektedir. Bu şartlar ise;
- Yapılan hizmetler, yurt dışından temin edilen bir müşteri için olmalıdır.
- Yapılan hizmetin faturalandırılması işleminde, yurt dışında yer alan müşteri adına düzenlenme gerekli olmaktadır.
- Yapılan hizmetin, yurt dışında faydalanılabilecek türden olması gereklidir.
Hizmet ihracatında maliye, yurt dışına yapılan bir yazılımsal hizmetin tüm dünyada ve Türkiye’de yararlanılacağından bu durumu hizmet ihracı olarak saymamaktadır fakat son yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile hizmet ihracatında Katma Değer Vergisi istisnası belirtilmiştir. Bu hususta yeni tebliğ ile birçok örnek yer almış ve faydalanma seçeneklerinde yaşanan problemler çözüme kavuşturulmuştur.

Hizmet İhracatı Yapılan Sektörler Hangileridir?

Hizmet ihracatının gerçekleştirildiği bazı sektörlerinden; gezi ve turizm sektörü, çevre danışmanlık hizmetleri, ulaşım servisleri, bankacılık, finans ve sigorta hizmetleri, telekomünikasyon ve bilgi hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, ticari, profesyonel ve teknik hizmetler, eğlence sektörü, mimarlık, inşaat ve mühendislik hizmetleri olarak bahsetmek mümkündür.

Hizmet İhracatı Faturası Nasıl Kesilir?

Hizmet ihracatı faturası kesilmesi için satıcı, alıcı ve hizmete ilişkin bilgiler eksiksiz bir şekilde yer alması önemle vurgulanmaktadır. E-fatura kullanıcısı bir hizmet ihracatı yapan sektör firması e-arşiv fatura olarak düzenleme yapması gerekir. Alıcı serbest bölgede yer alıyor ve e-fatura kullanıcısı ise e-arşiv şeklinde faturalandırma olmayacağından bu alıcıya e-fatura düzenlemek zorunlu olmaktadır. Burada yer alan önemli noktalar ise e-fatura olarak değil; temel veya ticari fatura olarak oluşturulmalı, fatura tipine ise “istisna” şeklinde seçilmelidir.

Hizmet İhracatında Gümrük Beyannamesi Olur Mu?

İhracat Yönetmeliği’nde yer alan serbest bölgelere yapılan fason hizmetler, fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurt içine, yurt içinden serbest bölgeye gönderilmesine göre gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçecek belge ve alıcı adına düzenlenen satış faturaları ile sağlanmaktadır.

Hizmet İhracat Faturası KDV'li Kesilir Mi?

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğünün belirttiği kanun maddesi kapsamında; bir hizmetin Katma Değer Vergisinden istisna olarak yer alması için, aynı Kanun’un uyarınca; hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerekliliği belirtilmiştir. Hizmet ihracatı, Türkiye’den yurt dışına yapılan hizmet satışı sonrası düzenlenen özel fatura ile Katma Değer Vergisi hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlemi kapsamında 5,000 dolar veya ona denk gelen döviz karşılığı Türk lirasını geçmeyecek tutardaki ihracat işlemlerinde istisnai olarak bedellerin tamamında tasarruf sağlanabilmektedir.
Bunların harici gerçekleştirilen hizmet ihracatı sonrası faaliyetin Türkiye’de gerçekleştirilecek olması ve faturalara Katma Değer Vergisi olarak yansıtılması hususunda düzenlemeler yer almaktadır.

Hizmet İhracatında KDV Kaç?

Yurt dışına yapılan hizmet ihracatı, Katma Değer Vergisi alınmayarak istisnai uygulama olarak yer almaktadır ve vergiye tabi tutulmaz. Hizmet ihracatındaki istisna ise birtakım şartlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu şartların en önemli olanı ise yurt dışındaki bir alıcı için hizmet kapsamında Türkiye’de yapılan masraflar için Katma Değer Vergisi uygulaması olmaktadır. Özellikle turizm sektöründe yer alıp çalışan firmalar için iki taraflı yaratabilecek bu Katma Değer Vergisi ödeme durumu bir örnek üzerinden açıklanabilmektedir.
Türkiye’de yer alan A firması, yurt dışındaki bir seyahat acentesinin gönderdiği turist popülasyonunu konaklama ve yeme-içme gibi konularda hizmet veriyor ve bu hizmet karşılığında 50,000 TL alacaklı oluyor. Bu tutarın 15,000 TL’lik kısmı, belirttiğimiz hizmetleri sunmak için yapılan masraf ise sadece aradaki 35,000’lik fark için hizmet ihracatı destekleri arasında sayabileceğimiz Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanılabilir. Türkiye’de yapılan 15.000’lık harcama ise Katma Değer Vergisine tabi tutulmaktadır.

Hizmet İhracat Faturası TL Kesilir Mi?

Hizmet ihracatı uygulamalarında, yurt dışından kazanılacak döviz bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir ibaresi KDVK’da yer almaktadır. Bu bedellerin Türkiye’ye getirilmesi ve Türk lirasına çevrilmesi mecburi bir durum değildir fakat buna rağmen eski uygulama ve yeni tebliğde belirtilen mükelleflerin KDV iadesi talep etmeleri ile hizmet bedelinin döviz olarak yurda getirilmesi ve döviz alım belgelendirilmesi, faturalandırılması şartı halen mevcut olmaktadır.

Hizmet İhracatının Yararlanabileceği İstisnalar ve Şartları Nelerdir?

Hizmet ihracatı, bir ülkeden başka bir ülkeye hizmet sağlama olarak tanımlanabilir. Hizmet ihracatının yararlanabileceği istisnalar ve şartlar aşağıdaki gibi olabilmektedir:
• Serbest Ticaret Anlaşmaları (FTA): İki ülke arasında imzalanmış serbest ticaret anlaşmaları, hizmet ihracatının öncelikli olarak serbestleşmesini ve engellemelere karşı korunmasını amaçlar.
• GATS (Uluslararası Ticaret Hizmetleri Sözleşmesi): GATS, hizmet ihracatının serbestleşmesini ve engellemelere karşı korunmasını amaçlar.
• İşgücü Hizmetleri: İşgücü hizmetlerinin ihracatı, işgücünün uluslararası işletmeler tarafından istihdam edilmesine olanak tanır.
• Yabancı Yatırım: Yabancı yatırımcıların, hizmet sağlama imkanına sahip olduğu ülkelerde hizmet ihracatı yapması mümkündür.
• Hizmet Sağlama Imkanı: Hizmet sağlama imkanı olan ülkeler, hizmet ihracatı yapma şansına sahiptir.

Elbette ki bütün bunların yanı sıra, hizmet ihracatının yararlanabileceği istisnalar ve şartlar, ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilmektedir ve de bu nedenden dolayı hizmet ihracatı yapmak isteyen veya yapmayı düşünen işletmelerin, bulundukları ülkenin mevzuatına uygun olacak bir biçimde hareket etmeleri gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Oyunlaştırma Kavramı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Resmi Yazışma Kuralları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yıllık İzin

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Stratejik Yönetim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız