DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Nedir?

Türkiye'de vergi mükelleflerine yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) uygulanır. YYS, bir işletmenin veya mükellefin belirli koşulları karşılaması durumunda Vergi Usul Kanunu tarafından tanınan bir statüdür. YYS, mükelleflere vergi avantajları ve kolaylıkları sunmayı amaçlayan bir düzenlemedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip olmak için aşağıdaki koşullardan en az birini karşılamak gerekir:
İhracat Kriteri: Belirli bir süre veya tutarda ihracat yapan bir işletme, YYS'ye başvurabilir. Bu kriter, işletmenin yıllık ihracat miktarını veya belirli bir dönem içinde yapılan ihracat miktarını içerebilir.
İstihdam Kriteri: Bir işletme belirli sayıda çalışan istihdam ederek YYS'ye başvurabilir. İşletme, istihdam kriterlerine göre belirli bir sayıda çalışanı sürekli olarak istihdam etmelidir.
Vergi Ödeme Kriterleri: Bir işletme, belirli bir dönemde düzenli olarak vergi ödeyerek YYS'ye başvurabilir. Vergi ödeme kriterleri, işletmenin vergi borçlarını zamanında ve tam olarak ödemesini gerektirebilir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip işletmeler, bir dizi vergi avantajından yararlanabilir. KDV iadesi, KDV muafiyeti veya indirimi, ithalatta gümrük vergisi muafiyeti veya indirimi gibi imkanlar mevcuttur. YYS, işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ve istihdam teşviklerini artırmaktır.
Bununla birlikte, YYS statüsüne başvurmak ve bu avantajlardan yararlanmak için belirli adımları izlemek gerekmektedir. Sonuç olarak, YYS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiler ve başvuru süreci için ilgili vergi otoriteleri ve uzmanlardan doğrulama yapmanız çok önemlidir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Şartları Nelerdir?

Türkiye'de uygulanan bir statü olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS), işletmelere vergi avantajları sağlamayı amaçlar. YYS statüsüne başvurmak için aşağıdaki koşullardan en az birini karşılamak gerekir:
İhracat Şartı: Bir işletme, son bir yılda 1 milyon ABD Doları veya muadili dövizin üzerinde ihracat yaptıysa YYS statüsüne başvurabilir.
İş Şartı: Bir işletme, son yılın aylık ortalama 100 kişiden fazla çalışanıyla YYS statüsüne başvurabilir.
İstihdam ve İhracat Şartı: Son yılın aylık ortalama çalışan sayısı elli kişiyi aşan bir işletme, YYS statüsüne başvurabilir. Ayrıca, işletmenin brüt ihracat tutarı 500 bin ABD Doları veya muadili dövizi aşarsa YYS statüsüne başvurabilir.
Yüksek Teknoloji Şartı: Bir işletme, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelik olarak belirlenen yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyorsa ve son yılda brüt ihracat tutarı 250 bin ABD Doları veya muadili dövizin üzerinde ise YYS statüsüne başvurabilir.
YYS statüsüne sahip işletmeler bazı vergi avantajlarından yararlanabilir. Katma değer vergisi (KDV) iadesi, KDV muafiyeti veya indirimi, gümrük vergisi muafiyeti veya indirimi gibi imkanlar mevcuttur.
YYS statüsüne başvurmak için ilgili vergi dairesine başvurun. Gerekli belgelerin sunulması, başvuru formunun doldurulması ve ilgili vergi dairesinin incelemesi, başvuru sürecinin bir parçası olabilir.
YYS statüsüne ilişkin ayrıntıları ve başvuru sürecini öğrenmek için ilgili vergi daireleri veya bir vergi danışmanından doğrulama yapmanız gerekir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Hangi Kurum Tarafından Tanınmaktadır?

Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) olarak bilinen bir statü tanır. GİB, Türkiye'nin vergi sistemini düzenlemek, vergi uygulamalarını denetlemek ve vergi mükelleflerine ilişkin işlemleri yönetmekle görevlidir.
YYS statüsüyle ilgili işlemler ve başvurular, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde GİB tarafından yürütülür. Bir başvuru, ilgili vergi dairesine yapılır ve gerekli belgelerin sunulması, başvuru formunun doldurulması ve GİB'in incelemesinin ardından tamamlanır.
GİB, başvuruları inceleyerek işletmelere YYS statüsü verebilir veya vermez. YYS statüsüne sahip işletmeler, gerekli şartları yerine getirdikleri sürece bu statüyü koruyabilirler ve bazı vergi avantajlarından yararlanabilirler

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Türkiye'deki işletmeler, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) belgesi almak için çeşitli vergi avantajlarından yararlanabilir. YYS belgesinin avantajları şunlardır:
KDV İadesi: YYS belgesine sahip işletmeler, ihracat işlemleri için ödedikleri KDV'nin tamamını veya bir kısmını geri alabilirler. Bu, şirketlerin nakit akışını iyileştirmelerine yardımcı olabilir ve bu da mali kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.
KDV Muafiyeti veya İndirimi: YYS belgesine sahip işletmeler, belirli şartları sağladıkları durumlarda KDV ödemekten muaf tutulabilirler veya KDV oranlarında indirimlerden yararlanabilirler. Bu, şirketlerin maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü artırabilir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti veya İndirimi: YYS belgesi olan işletmeler, ithal ettikleri mal ve hizmetler için gümrük vergisi muafiyeti veya indiriminden yararlanabilirler. Bu, işletmelerin ithalat maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olabilir ve böylece rekabet avantajı elde edebilirler.
Rekabet Gücü: YYS belgesi, işletmelere istihdam ve ihracat için teşvikler sağlar. Bu, işletmelerin daha rekabetçi olmalarını ve yeni pazarlara girmelerini ve ihracat yapmalarını kolaylaştırabilir.
İşbirliği ve İtibar: YYS belgesine sahip işletmeler güvenilir ve saygın bir işletme olarak kabul edilir. Bu, yeni iş fırsatlarına erişme ve ulusal ve uluslararası iş ortaklarıyla işbirliği yapma açısından avantajlıdır.
YYS belgesinin faydaları her işletme için farklı olabilir ve belirli koşullara ve işletmenin faaliyetlerine bağlı olarak değişebilir. YYS belgesindeki ayrıntıları ve faydaları doğrulamak için ilgili vergi otoritelerinden veya bir vergi danışmanından yardım almanız çok önemlidir.

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü Olabilir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü (YY) statüsüne başvurmak için aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılamak gerekir:
İhracat Kriteri: Bir işletme, son bir yılda 1 milyon ABD Doları veya muadili döviz ihracat yaptıysa YY statüsüne başvurabilir.
İstihdam Kriteri: Bir işletme, son yılın aylık ortalama 100 kişiden fazla çalışanıyla YY statüsüne başvurabilir.
İstihdam ve İhracat Kriteri: Son yılın aylık ortalama çalışan sayısı elli kişiyi aşan bir işletme, YY statüsüne başvurabilir. Ayrıca, işletmenin brüt ihracat tutarı 500 bin ABD Doları veya muadili dövizi aşan bir işletme YY statüsüne başvurabilir.
Yüksek Teknoloji Kriteri: Bir işletme, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine odaklanan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyorsa ve son yılda brüt ihracat tutarı 250 bin ABD Doları veya muadili dövizin üzerinde ise YY statüsüne başvurabilir.
Bu kriterler, Türkiye Vergi Usul Kanunu tarafından belirlenmiştir ve YY statüsüne sahip olmak için yerine getirilmesi gereken şartlardır. Bu koşulları karşılayan işletmeler, Vergi İdaresi Başkanlığı'na YY statüsüne başvurmak için başvurabilirler. YY statüsüne başvurmak ve belgeyi almak için ilgili prosedürlerden geçmelisiniz.

YYS Kapsamındaki Basitleştirilmiş Uygulamalar Nelerdir?

İşletmeler, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) kapsamında vergi yükümlülüklerini basitleştirmek için çeşitli düzenlemelere tabidir. YYS kapsamındaki basitleştirilmiş uygulamalar şunlardır:
KDV İadesi Hızlandırması: YYS belgesine sahip işletmeler, KDV iadelerini daha hızlı alabilirler. KDV iadelerine öncelik verilir ve süreç daha hızlıdır.
KDV Muafiyeti ve İndirimi: YYS belgesine sahip işletmeler, belirli durumlarda KDV ödemekten muaf tutulabilir veya KDV oranlarında indirimlerden yararlanabilir. Bu, şirketlere rekabet avantajı sağlayarak maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur.
Gümrük Vergisi Kolaylıkları: YYS belgesine sahip işletmeler, belirli durumlarda ithalat işlemlerinde gümrük vergisi muafiyeti veya indirimi alabilirler. Bu, şirketlerin ithalat maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmasına olanak tanır.
Elektronik İşlemler: YYS belgesine sahip işletmeler, vergi beyannamelerini ve diğer işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Elektronik beyanname sisteminin nasıl kullanılacağı zaman tasarrufunu sağlar.
Kontrol ve Denetimler: YYS belgesine sahip işletmeler belirli kriterleri karşıladıkları için bazı kontrol ve denetimlerden muaf tutulabilirler. Bu, şirketlerin operasyonlarını hızlandırır ve bürokratik işlemleri azaltır.
YYS belgesine sahip işletmeler, bu basitleştirilmiş uygulamalar sayesinde vergi yükümlülüklerini kolaylaştırarak rekabet edebilir. Ancak, geçerli olduğu koşullar ve uygulamaların ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili vergi otoriteleriyle veya bir vergi danışmanıyla iletişime geçmek çok önemlidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Proaktif Satış Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Akreditasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Veri Analitiği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tasarım Tescili

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız