UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İlave İstihdam Teşviki

16.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

İlave İstihdam Teşviki

İlave İstihdam Teşviki nedir?

İlave İstihdam Prim Desteği, işverenler tarafından 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun süreli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi sağlanan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak zamanı geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir. İşverenlerin bu destekten faydalanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru sağlanmasına gerek yoktur. İşverenler bu destekten faydalandıkları sigortalı için aynı anda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden faydalanamaz.

İlave İstihdam Teşvikinin Şartları Nelerdir?

Çalışan İçin Aranılan Şartlar;
• İşe alınmalarından aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalarının olmaması,
• İŞKUR’ a kayıtlı işsiz olması,
• 1.2018 ila 31.12.2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar;
• İş yeri işverenine ait olması,
• Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri, prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal zamanı içinde SGK’ya verilmesi,
• Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal zamanı içinde ödenmesi,
• Geçmiş sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olmaması.

İlave İstihdam Destek Paketi

5510 sayılı Kanun dahilinde tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerine, işletmelerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde harcatmak üzere finansman olması hedeflenmektedir.

İlave İstihdam Destek Paketinde Bulunanlar;
• Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
• Hazine Fonu
• İlgili Finans Kuruluşları / Kurum
• Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası
• Ürün Vadesi
• Azami ilk 8 ay anapara ve azami ilk 14 ay faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 26 ay vade (ödemesiz dönem dahil )

İlave İstihdam Teşviki Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

Yararlanıcı Kefalet üst limiti (TL) Kefalet oranı (%)
KOBİ/KOBİ Dışı Çalışan Sayısı 50’nin Altında 400.000 % 80

İlave İstihdam Teşviki Ücret ve Komisyon Oranları

• KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya özel ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon sağlar. Yapılandırma durumunda kullanıcalarından, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon alınır.
• Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için sadece kredi tutarının azami %0,75’i oranında komisyon alınır.

İlave İstihdam Teşviki Özel Şartları Nelerdir?

• Azami 26 ay vade (ödemesiz dönem dahil)
• Azami ilk 8 ay anapara ve azami ilk 14 ay faiz ödemesiz dönem
• İşbu kefalet, 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında bulunan özel sektör işyerlerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde kullandırılabilir.
• Yararlanıcının, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ek olmaları ve 12 ay zamanla bu sigortalılar için primlerini yasal zamanı içerisinde ödemelerine ilişkin şartları yerine olacak şekilde ilave istihdam sağlayacağına veya 2021 yılı Mart ayında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden faydalanan çalışanını yeniden normal çalışmaya döndüreceğine ve 12 ay süreyle bu çalışanının primlerini yasal süresi içerisinde ödeyeceğine dair taahhüt vermesi gerekmektedir. 1/7/2021 tarihinden önce haftalık normal çalışma zamanına dönmesi durumunda, bu sigortalılar için 12 aylık sürenin başlangıcı 2021/Temmuz ayı/döneminden itibaren olacaktır.
• Her bir yararlanıcı azami 5 ilave istihdam için kefalet imkanından yararlanabilir.
• Her bir kullanıcı ilave her bir istihdam için azami 80 bin TL olmak üzere en fazla 400.000 TL kefalet imkanından yararlanabilecektir.
• Giderlerin hepsi , sözleşme ve fatura ile belgelendirilecektir.

İlave İstihdam Teşviki 2022

İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini sağlayan İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Bu teşvik ile bir önceki senenin ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için olan prim desteği uygulaması sürecek.
Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi alanların istihdamına uygulanan teşviklere ilişkin de düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu teşvikin zamanı, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle