UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İnsan Kaynakları

02.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Nedir?

Bir kurumun ürün ya da hizmet üretiminde ihtiyaç duyduğu kaynaklardan bir tanesi de insan kaynaklarıdır. İnsan kaynakları, kurum içerisinde insana yönelik yapılan tüm çalışmalara ve bu çalışmaları yapan kişilerdir. İnsan kaynakları için mevcut kurumdaki işleyişi devam ettiren, ürün ya da hizmet üretiminde harcanan iş gücünü oluşturan bireylere denir. İnsan kaynakları yönetimi kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Çünkü kurum içerisindeki çalışanların mevcut sayısı, kişilikleri, departmanları, şirket kültürü ya da kullandığı araç ve donanımlar itibariyle insan kaynakları yönetimi değişiklik gösterir. Bu nedenle insan kaynakları bölümünde çalışan kişi ya da kişiler alanlarında üstün bilgilere ve uzmanlığa sahip olmaları gerekmektedir. İnsan kaynakları departmanında çalışacak olan kişilerin de birtakım özellikleri taşıması kurumun işleyişinin sorunsuz olması açısından büyük önemi vardır.

İnsan kaynakları uzmanında olması gereken özelliklerden birkaçı şunlardır:
● İnsan kaynakları uzmanı zamanı iyi yönetebilmelidir. Ürün ya da hizmet üretiminde çalışanları doğru koordine etmesi önemlidir.
● İnsan ilişkilerinde çok iyi olmalıdır.
● Çalıştığı şirket endüstrisi hakkında gerekli bütün bilgilere sahip olması gerekir.
● Departman ve şirketin amaç ve hedeflerini çok iyi anlamış olması gerekir.
● Çalışanların kişisel amaçlarını da bilmelidir.
● Çalışanlarla empati kurabilmeli ve yoğun baskı altında bile doğru ve etkili kararlar verebilmelidir.
● Kurum içerisinde oluşabilecek değişimlere uyum sağlayabilmelidir.
● En önemli özelliklerden biri de kuşkusuz güvenilir olabilmelidir. Hızlı çözümler üretirken adil olmayı da göz ardı etmemelidir.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları departmanının en önemli işi kurumun insan kaynağına duyduğu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olmaktır. Elbette çalışan alımı ile işleri bitmiyor. Bütün çalışanların motivasyonlarını sağlarken aynı zamanda da çalışma performanslarının denetlenmesini yapmaktadır. Bir kurumun başarılı olabilmesi için ürün ve hizmete yaptığı yatırımlar kadar çalışanlara yaptığı yatırımlarda önemlidir. Çünkü ihtiyaç duyduğu iş gücünü ne kadar doğru seçerlerse işlerindeki verim de o derece artacaktır.

İnsan kaynakları bulunduğu kurumun misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda hareket eder. Kurumun sahip olduğu pazarlama stratejisini baz alarak bu yönde çalışmalarını sürdürür. Kurumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağını bu doğrultular üzerinde kapatmak için çalışır. İnsan kaynaklarının bir diğer işi de her birim için personel temininin yanı sıra departmanlardaki personellerin eğitimi, yeni başlayan çalışanların uyum süreçlerini, personel etkinliklerinin düzenlenmesini sağlamaktır. Çalışanların daha iyi koşullar altında çalışmasını sağlamaktadır. Çalışanların performanslarını etkileyecek olumsuz durumları takip ederek, raporlamak ve bu süreçleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca insan kaynakları bünyelerinde bulunan bütün çalışanlarının bordro ve özlük işlerini de takip etmektedir.

Bir kurumun en önemli vazifelerinden biri de bünyesinde bulunan çalışanların ara eğitimlerle mesleklerini ve kurum kültürünü geliştirmeleridir. Bu görevde insan kaynakları tarafından yapılmalıdır. Hem kurum içindeki eğitimler hem de çalışanların kendilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarının organize edilmesi ve düzenlenmesi görevini de insan kaynakları üstlenir. İnsan kaynaklarının hangi departman için hangi özelliklere sahip çalışana ihtiyaç var çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü departmanlarda oluşan iş açığını kapatmak için çalışan temini insan kaynakları tarafından yapılmalıdır.

Şirket açığındaki pozisyonlara uygun ve kalifiye çalışanların yerleştirilmesi ve iş tanımlarının açık bir şekilde anlatılması insan kaynaklarında yapılır. Ayrıca işe alım sürecinden itibaren çalıştığı süre boyunca ve iş sonlanmalarında da en büyük görev insan kaynaklarındadır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Nedir?

İnsan kaynakları danışmanı, kurumun ihtiyacı olan çalışan açığını kapatmak için gerekli olan kalifiye çalışan alımlarını gerçekleştirir. Personel işe alım sürecinden itibaren gerekli olan bütün düzenlemeleri yapar. Performans ve yetenek yönetimini sağlayarak çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerinin düzenlenmesinde rol oynar.

Kurumun işleyişinin doğru bir şekilde ilerlemesi ve başarılı olabilmeleri için doğru bir ekiple çalışmanın önemi büyüktür. Birçok kurum da bunun farkındadır. Bu yüzden kurum için en doğru personelin seçilmesi, iş uyumlarının sorunsuz olması, iş başlama süreçlerinde gerekli eğitimlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve kurum ile çalışanlar arasında ihtiyaç duyulabilecek bütün hukuki işlemlerin yürütülebilmesi için insan kaynakları danışmanlığına ihtiyaç duyulur.

İnsan kaynakları danışmanlığının görevlerinden bazıları şunlardır:
● Kurum ihtiyacına yönelik nitelikli personelleri bulmak.
● Çeşitli iş analizleri ile kurum ve çalışanlar arasındaki uyumu ölçmek.
● Personellerin eğitim ve gelişimleri için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak.
● Personellerin kurum ile bağlarının artmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.
● İşe alım sürecinde adaylarla ilgilenmek. Departman yöneticileri ile yapılan mülakatlarda uzman personellerin işe alınması için yöntemler geliştirmek.
● İstihdam edilecek çalışanlara ayrılan bütçenin hazırlanmasını sağlamak.
● Çalışanların özlük dosyalarının ve maaş bordrolarının hazırlanmasını sağlamak.
● Gerekli hukuki konular ile ilgili danışmanlık yürütmek.
● Çalışanlar ve performansları hakkında ilgili departmanların yetkililerine raporlar hazırlayarak durumu sunmak.

İnsan Kaynakları Nasıl Çalışır?

Bir kurumun insan kaynakları departmanı kurumun ihtiyaç duyduğu çalışanların işe alınmasını, uyum süreçlerini, eğitimler ile yeteneklerinin geliştirilmesi ve performanslarının denetlenmesi gibi birçok görevi üstlenir. Bu görevleri doğru bir şekilde yapmak için düzenli bir çalışma yürütmelilerdir. Bunun için bütün görevleri bir sistem doğrultusunda gerçekleştirirler. İlk hedefleri kurum için en tecrübeli ve deneyimli personellerin seçilmesini ve doğru departmanlara yerleştirilmesini sağlarlar. Daha sonra performanslarını inceleyerek gerekli koşullarda eğitimler ile gelişmelerini sağlarlar. İş sürecinde yapılan prim ya da fazla mesailerin hesaplanarak kazançlarının takiplerini yaparlar. Ayrıca iş çıkışlarında gerekli tazminatlarının hesaplanması da yine insan kaynaklarının bir görevidir. Son olarak da bilgi sistemlerini ve veri analitiklerini oluşturarak işleyişi tamamlarlar.

İnsan Kaynakları Neleri Bilmeli?

İnsan kaynakları görevi itibariyle insanlarla etkili iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır. Çalışanlar hakkında doğru analizlerde bulunma ve bunu yetkililerine sunmak için raporlama süreçlerine hâkim olmalıdır. İnsan kaynakları yalnızca görev alım süreci ile değil çalışanların genel performansları ile de ilgilidir. Bir çalışanın işe başlama sürecinden iş bitişine kadar insan kaynakları etkili bir analiz nasıl yapmalı ve çalışanın eksik bulduğu yönlerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmelidir. Bunun yanı sıra bir insan kaynakları uzmanının işi çoğunlukla iletişim kurmak olsa da matematik ve stratejik düşünmeye de hâkim olmalıdır. Birçok işlemi bilgisayar üzerinden gerçekleştirdiği için bilgisayar programlarına hâkim olmalıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Neleri Kapsar?

İnsan kaynakları yönetimi, bir kurumun en başındaki insandan en alt kademede çalışan insana kadar bütün çalışanları kapsar. Bir kurumun maddi kaynağı fazla olsa bile yeterli ve doğru bir çalışanı yoksa başarılı olması neredeyse mümkün değildir. Çalışanlarının başarısı düşük ve tatminsiz kişilerden oluşması da kurumun başarısını doğrudan etkiler. Bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi;
● Organizasyon yönetimi,
● Personel idaresi,
● İş gücü yönetimi,
● Endüstriyel yönetim süreçlerini kapsar.
İnsan kaynakları yönetiminin en büyük amacı kurumdaki verimliliği artırmaktır. İş yaşamında üstün nitelikler oluşturmak ve piyasadaki rekabeti arttırmak da diğer amaçları arasındadır.

İnsan Kaynakları Hedefleri Neler Olabilir?

Son zamanlarda başarının gelişmesinde rol oynayan hedefler arasın SMART hedefler vardır. Smart hedefler her bir departman için farklı konular ve ölçüm teknikleri içerir. Fakat, başarı gibi tek ve ortak bir hedefleri vardır. Smart hedeflerin açılımında Spesifik, Ölçülebilir (Measurable), Ulaşılabilir ( Achievable), Gerçekci ve alakalı ( Realistic and Relevant) ve Zaman sınırı olmayan ( Time Bound) gibi hedeflere sahip olmalılardır.

İnsan kaynaklarının hedefinde de kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışanların ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şartlar oluşturmak vardır. Bu şartları sağlamak için de kurum ve çalışanlar arasındaki dengeyi sağlam bir şekilde kurmalıdır. Hem çalışanların hak ettiği kazançları almasını hem de kuruma doğru bir raporlandırmanın yapılması için gerekli faaliyetleri insan kaynakları yönetir. Kurum ve çalışanlar arasındaki bu dengeyi sağlamak için veriye dayalı Smart hedeflere ihtiyaç duyarlar. İnsan kaynaklarının smart hedeflerinden bazıları da şöyledir:
● Çalışanların işe alımında verimliliği ve yetenek kazanımlarını sağlamak.
● Çalışanların deneyimlerini artırmak ya da yeni deneyimler kazanmalarını sağlamak.
● Kuruma ait geri bildirim yapısını oluşturmak ve güçlendirmek.
● Çalışanlardaki şirket kültürünü güçlendirmek.
● Çalışanlar için mevcut eğitimelerin sayılarını ve içeriklerini artırmak.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle