DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi Nedir?

Yetenek yönetimi, doğru yeteneği işe almanın ve hedefleri akılda tutarak optimal yeteneklerine ulaşmalarına yardımcı olmanın organize edilmiş stratejik süreci olarak tanımlanır. Bu nedenle süreç; yetenek boşluklarını ve boş pozisyonları belirlemeyi, uygun adayları bulmayı ve işe yerleştirmeyi, onları sistem içinde büyütmeyi ve gerekli becerileri geliştirmeyi, geleceğe odaklı ve etkin bir şekilde katılım sağlayan uzmanlık eğitimini, uzun vadeli başarı için onları elde tutmayı ve motive etmeyi içerir.

Yetenek yönetimi çatısı altında, organizasyonun başarısını sağlamak için birlikte çalışması gereken bir dizi unsur ve alt süreç bulunmaktadır. Örneğin, bugün ve gelecek için doğru yetenek boşluklarını analiz etmek, doğru yetenek havuzlarını ve en uygun adayları belirlemek, onları katılmaya teşvik etmek ve daha sonra büyümelerine yardımcı olurken mevcut becerilerini ve güçlü yanlarını optimize etmek, hepsi eşit derecede temas noktalarıdır.

Yetenek Yönetimi Neden Önemlidir?

Yetenek yönetimi, karşılaşılabilecek basit bir insan kaynakları anahtar terimi değildir. Ayrıca sektördeki en yetenekli ve mükemmel çalışanları işe almayı, yönetmeyi, geliştirmeyi ve elde tutmayı taahhüt eder. Aslında yetenek yönetimi, şirketin önemli varlıklarından biri olan insanları yönettiği için iş stratejisinde önemli bir rol oynar.

Bu nedenle şirketler, çalışanlarını elde tutmak için beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çalışanları etkin bir şekilde yönetmeye çaba göstermelidir. Peki, yetenek yönetiminin önemi nedir?

En İyi Yetenekleri Çekin
Stratejik bir yetenek yönetimine sahip olmak, kuruluşlara mevcut en yetenekli ve yetenekli çalışanları çekme fırsatı verir. Potansiyel yetenekleri çekebilecek bir işveren markası yaratır ve bunun karşılığında kuruluşların iş performansının ve sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Çalışan Motivasyonu
Stratejik bir yetenek yönetimine sahip olmak, kuruluşların çalışanlarını motive etmelerine yardımcı olur ve bu da şirkette kalmaları ve görevlerini yerine getirmeleri için daha fazla neden yaratır.

Kritik Rollerin Sürekli Kapsamı
Yetenek yönetimi, şirketleri, işgücündeki önemli ve oldukça uzmanlaşmış rolleri çalışanlarına planlamak ve ele almak için kritik beceriler gerektiren görevlerle donatır. Bu, şirketin faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütmesine ve başkaları için yorgunluğa yol açabilecek fazladan iş yükünden kaçınmasına yardımcı olmak için kritik rolleri doldurmak için şirketin sürekli bir çalışan akışına sahip olacağı anlamına gelir.

Çalışan Performansını Artırın
Yetenek yönetiminin kullanılması, şirketlerin, daha az performans yönetimi sorunlarına ve şikayetlerine yol açabilecek iş için hangi çalışanların en uygun olacağını belirlemelerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, şirket içindeki en iyi yeteneklerin daha uzun süre kalmasını garanti edecektir.

Bağlı Çalışanlar
Yetenek yönetimi, şirketlerin çalışanların becerilerini ve gelişimini garanti eden personelin gelişimi hakkında sistematik ve tutarlı kararlar almalarına olanak tanır. Ayrıca, şirketlerin operasyonel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olan elde tutma oranlarını artırmaya yardımcı olan, geliştirme için adil bir prosedür olduğunda çalışanlar kendilerini daha meşgul hissedeceklerdir.

En İyi Yetenekleri Koruyun
İyi yapılandırılmış onboarding(işe alım) uygulamaları, uzun vadede şirketin işe alım ve performans yönetimi maliyetinden tasarruf etmesini sağlayan daha yüksek tutma seviyeleri yaratır.

İş performansını iyileştirin
Yetenek yönetimi, çalışanların kendilerini bağlı, yetenekli ve motive hissetmelerine yardımcı olarak şirketin iş hedefleri doğrultusunda çalışmalarına olanak tanır ve bu da müşteri memnuniyetini ve iş performansını artırır.

Daha Yüksek Müşteri Memnuniyeti
Yetenek yönetimine sistematik bir yaklaşım, yönetime tutarlı bir yaklaşım olduğu anlamına gelir. Sistemler daha entegre olduğunda, daha az insanla ilgilendikleri ve ihtiyaçları daha hızlı karşılandığı için müşteri memnuniyet oranları genellikle daha yüksektir.

Yetenek Yönetimi Nasıl Yapılır?

Yetenek yönetimi stratejisi, yenilikçi işe alım ve performans yönetimi girişimleri yoluyla şirketin insan varlıklarını beslemeye yönelik uyarlanabilir bir sistemdir. Şirket için büyüme ve başarı sağlamada insan sermayenizden yararlanmak için standart yetenek yönetimi sürecinizi iyileştiren yöntemler uygulamanıza olanak tanır. Şirketinizin performans kaldıracı olarak çalışan yeteneği ile bir yetenek yönetimi stratejisine sahip olmak, özellikle en iyi performans gösteren çalışanları çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak kendilerini tatmin ve büyüme duygusu yaşamalarını sağlar.

Yetenek yönetimi stratejiniz, yetenek avından başlayabilir. Etkili işe alım stratejileri sayesinde, başvuru sahiplerine ulaşabilecek ve en nitelikli adayları verimli bir süreçte tanıyabileceksiniz. Aynı zamanda, çalışanlarınızın beceri gelişimine ilgili stratejileri uygulamaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde, çalışanlarınız kariyerlerinde durgunluk hissetmezler ve yeteneklerini ve güçlü yanlarını sürekli olarak geliştirirler. Uygun bir yetenek yönetimi stratejisi olmadan kuruluşunuz, çalışanlarınızın yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanamaz. Bu yüzden işe alım süreci kadar sonrası da önemlidir. Yetenek yönetimi burada devreye girer.

Yetenek Yönetimi Süreci Nedir?

Planlama
Belirli bir sonucu olan herhangi bir süreçte olduğu gibi, planlama, yetenek yönetimi sürecinin ilk adımıdır. İnsan sermayesi gereksinimi, kaynak bulma ve seçime rehberlik etmeye yardımcı olmak için gerekli kilit rolleri tanımlar. İş tanımlarını formüle etme ve işe alım girişimleri için bir işgücü planı geliştirir.

Çekme
Plana göre, bir sonraki doğal adım, yetenek gereksinimlerinin kurum içinden mi yoksa dış kaynaklardan mı doldurulacağına karar vermektir. Her iki durumda da süreç, sağlıklı bir başvuru akışını çekmeyi içerecektir. Olağan dış kaynaklar arasında iş portalları, sosyal ağ ve yönlendirmeler bulunur. Süreci mümkün olduğunca sorunsuz ve verimli tutmak için yararlanılması gereken yetenek havuzları önceden belirlenmelidir. Bu, kuruluşun kendisi için oluşturduğu işveren markasının devreye girdiği yerdir, çünkü gelen uygulamaların kalitesine bu karar verir.

Seçme
Bu, iş için doğru eşleşmeyi bulmak için bir dizi test ve kontrol kullanmayı içerir. Yazılı testler, mülakatlar, grup tartışmaları ve psikometrik testler ile birlikte aday hakkında halka açık erişim platformlarında mevcut tüm bilgilerin derinlemesine analizi, kişinin çok yönlü bir resmini ölçmeye yardımcı olur. Bugün, işe alım görevlilerinin en uygun seçeneklere odaklanmak ve ideal eşleşmeyi bulmak için geniş bir özgeçmiş popülasyonunu gözden geçirmek için kullanabilecekleri yazılım ve yapay zekâ özellikli çözümler vardır.

Gelişmek
Günümüzde pek çok kuruluş, tutum için işe alma ve beceriler için eğitim fikri üzerinde çalışmaktadır. Çalışanları kuruluşla birlikte büyümelerine yardımcı olacak şekilde geliştirmek ve iş başarısına katkıda bulunmak için gereken uzmanlık için eğitmek aynı zamanda sadakat oluşturur ve çalışan bağlılığını artırır. Bu, çalışanın yeni rolüne yerleşmesine yardımcı olmak için etkili bir işe alım programı ile başlar, ardından beceri, yetenek ve yeterliliği geliştirmek için geniş fırsatlar sunarken aynı zamanda danışmanlık, koçluk, mentorluk ve iş rotasyonu şemaları yoluyla büyümeyi mümkün kılar.

Elde Tutma
Herhangi bir kuruluşun gerçekten başarılı ve sürdürülebilir olması için yeteneklerin etkin bir şekilde elde tutulması gerekir. Çoğu kuruluş, büyüme için fırsatlar sunarak, özel projelere ve karar alma süreçlerine katılımı teşvik ederek, daha gelişmiş roller ve ödüller için eğitim ve takdir programları sunarak terfiler ve artışlar yoluyla en iyi yeteneklerini elde tutmaya çalışır.

Geçiş
Etkili yetenek yönetimi, bireysel çalışanların büyümesi yoluyla organizasyonun toplu dönüşümüne ve evrimine odaklanır. Bu, her çalışana daha büyük bir bütünün parçası olduklarını hissettirmeyi içerir.

Yetenek Yönetimi Stratejisi Örneği

Çin'de Danone Danone, Bo Le Yetenek Yönetimi Programı ile İK yapısını dönüştürdü ve potansiyel istihdam için genç Çin vatandaşlarını çekme, geliştirme ve elde tutma konusundaki tutarlılığını korudu. Bo Le, Asya pazarındaki rakamlar arttıkça yetenek havuzundaki birikimleri hızlandırmaya odaklandı. Danone ile yetenek yönetimindeki yardımlarıyla Bo Le, şirketin otonom boru hatları geliştirmek için işbirlikçi ve sürekli süreçler uygulamasını sağladı.

Yetenek Yönetimi Uygulamaları

Önceliklerinizi strateji haline getirin
Her şey için bir oyun planına sahip olmak daha iyidir. Kuruluşunuzun yetenek yönetimi stratejilerinde başarılı olması için bir numaralı hedefin ne olması gerektiğini düşünmek, süreç boyunca ilerlemenizi kolaylaştıracaktır.
Kendinize “yetenek yönetimi öncelikleriniz nelerdir?” diye sorun.
Yetenek yönetimi uygulamalarını stratejik önceliklerinizle ilişkilendirdiğinizde, zaman içinde gelirleri artıracak ve oranları artıracak başarılı bir şablon oluşturuyorsunuz. Belirli uygulamaları önceliklerinize dahil ederken, kuruluşunuzun yetenek yönetimi departmanı için daha iyi bir temel oluşturmasına izin vermiş olursunuz.
İK'yı gereksinimlerin ve yeteneklerin işlenmesiyle birleştirin
Asla unutulmaması gereken bir diğer ipucu da İK ile yetenek yönetimi arasında bağlantı kurmaktır. Yetenek yönetimi stratejilerinize yönelik İK gereksinimlerini bir kez işlediğinizde, yetenek yönetimi süreci boyunca neler olup bittiğini denetlemeniz ve belirli yetenekleri daha iyi korumanız sizin için daha kolay hale gelecektir.
● Yetenek Yönetimi İş Akışları: Kuruluşunuz için iş akışı türünü belirlemek, genel çalışan performanslarını kolayca takip edebilir. Organize bir iş akışıyla, temel bileşenleri hem yetenek yönetimine hem de kuruluşunuzdaki kültüre uygulayabilirsiniz.
● Yazılım Sistemleri : Yetenek yönetimi ile çalışırken her zaman güncel yazılımlardan haberdar olun. Bu, stratejilerinizi kolayca geliştirecek ve her şeyi yolunda tutacaktır.
● Çalışan Eğitimi : Çalışan eğitimi her iş için gereklidir. Yetenek yönetimi stratejilerine yönelik çözümlerinizden birine bir eğitim programı uyguladığınızda, yalnızca çalışanları memnun etmekle kalmayacak, aynı zamanda bir kuruluş için işveren olarak sonunuzu da alacaksınız.
● Yetenek Yönetimi Stratejisi için Metrikler : Yetenek yönetimi stratejisi için bir diğer temel unsur da metriklerdir. Bu, yazılım sistemleri ve iş akışları ile el ele gider. Çalışan performansı, ciro ve dağıtım oranları olsun, metrikler strateji şablonunuzu oluşturmada büyük rol oynar.

Yetenek Yönetiminin Şirket için Önemi

Bir organizasyonel yönetimin vazgeçilmez bir parçası yetenek yönetimidir. Günümüzde şirketler arasında çok fazla rekabet vardır ve çoğu insan kaynakları profesyoneli sürekli devam eden bir yetenek yarışı olduğu görüşündedir. Mevcut rekabet içerisinde en iyi performansı gösteren personeller ile çalışmak için yetenek yönetimi stratejilerinin doğru bir şekilde kurgulanıp uygulanması gerekmektedir. Çoğu İK profesyoneli tarafından şirketin yapı taşının çalışanlar olduğu ve şirketi başarıya çalışanların götüreceği söylenmektedir. İş stratejisine uygunluk gösteren bir çalışan stratejisi bulunmuyorsa ve çalışanlarınız şirket için gerekli performansı göstermiyorsa iş sonuçları şansa bırakılmış olur. Yetenek yönetimi firmaların, çalışanların gelişimini garanti eden, çalışan gelişimi hakkında sistematik ve tutarlı kararlar almasına olanak sağlayan bir sistemdir. Buna ek olarak çalışanlar için yapılacak ve gelişmelerini sağlayacak prosedürlerin oluşturulması ile çalışan bağlılığı artış gösterecektir. Bu durum sayesinde şirketin operasyonel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olacak ve elde tutma oranlarını artırmaya yardım sağlayacaktır.

Yetenek yönetiminin bir diğer önemi ise çalışan memnuniyetini artırarak mevcut çalışanları elde tutmayı ve şirket içerisinde yüksek pozisyonlara çıkarmayı hedefler. Bir şirket içerisinde çalışanlara bu durum sağlanmaz ise şirket devir hızı (turnover oranı) çok yüksek olur. Yetenek yönetimi, insan kaynakları departmanı için stratejik bir gerekliliktir. Her şirket yetenek yönetimini benimsemeli ve şirket stratejisi haline getirmelidir.

Yetenek Yönetiminden Kimler Sorumludur?

Yetenek yönetimi uygulaması insan kaynakları departmanı tarafından sağlanır ve yöneticilerden uzman yardımcısı pozisyonundaki personellere kadar tüm çalışanlar için bu süreci devam ettirir. Yetenek yönetiminin işleyişi genellikle şirketin büyüklüğüne ve çalışan sayısına bağlı olarak değişmektedir. Yetenek yönetimi kapsamında insan kaynakları departmanının sorumlulukları, taraflar arasındaki eşgüdümü sağlamak, sistemi sürekli iyileştirmek, çalışanlara destek olmak, uygulamayı kontrol etmek ve yetenek yönetimi konusunda kurumsal bir olgu yaratmak amaçlanır. İnsan kaynakları departmanına bağlı olan bir diğer görev tanımı ise performans değerlendirme, işe alım ve çalışan eğitimidir. İnsan kaynakları fonksiyonları, yetenek yönetimi sistemini bu görevlere entegre etmektedir.

İnsan kaynakları departmanı stratejik bakış açısıyla yetenek sisteminin yöneticisi ve denetleyicisi rolünü üstlenmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde genellikle yetenek yönetiminden insan kaynakları yöneticisi sorumlu olmaktadır. İş liderleri, çalışanlarının değerlerine inanmalı, anlamalı, onları nasıl motive edecekleri ve elde tutacaklarına dair bir vizyona sahip olmalıdır.

Yetenek yönetiminde sistematik bir yaklaşımın sergilenmesi, yönetimde tutarlı bir yaklaşım olduğu anlamına gelmektedir. Yetenek yönetimi sistemi entegre olduğunda, personellerin ihtiyaçları daha hızlı karşılandığından müşteri memnuniyeti oranları genellikle daha yüksek olmaktadır. Bu noktada yetenek yönetimi şirketler için kritik bir önem taşımaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kurumsal İnovasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir İş Uygulamaları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Taşıma Senedi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı İle Şirketlerde Verimlilik Artıyor

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız