UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İtalya’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

26.10.2022 

Linked

Selçuk Görmüş

-

Profili görüntüle

İtalya’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

İtalya’da Yatırım Yolları Nelerdir?

Şirket kurmak, İtalya dışında ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından mevcut kurulu İtalyan şirketlere sermayedar olmak, bu şirketler ile ortaklık yapmak mümkün olduğu gibi tamamı yabancı sermayeli şirket oluşturulabilmesi de mümkündür. Yabancıların İtalya’da ortaklık ve şirket kurması ya da şube veya temsilcilik ofisi açması hakkında yasal herhangi bir engel söz konusu değildir.

İtalya’da en sık görülen şirket yapılanmaları; Limited Şirket, Basite İndirgenmiş Limited Şirket ve Anonim Şirket’tir.

İtalya’da yabancı yatırımcılar tarafından en fazla kurulan ticari yapılanmalar, ortakların sorumluluklarının payları ile sınırlı olduğu Limited Şirketlerdir. Limited şirketlerin yanı sıra, şube ve temsilcilik şeklindeki ticari yapılar da, ana firmanın yurt dışındaki yerel birimleri olarak kabul edilip Kurumlar Vergisi ve KDV gibi mali yüklerden muaf tutulduğundan tercih edilen yatırım çeşitleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalya’da iki tip limited şirket kurulabilmektedir.

Organizasyon esnekliği ve sınırlı sorumluluk dolayısıyla limited şirket, İtalya’da en yaygın tercih edilen şirket türlerinden biridir. Limited şirket yapısında, şirket ortakları, şirket adına ve hesabına hareket etseler dahi şirket yükümlülüklerinden ve borçlarından kişisel olarak sorumlu bulunmamaktadırlar. Limited şirket kuruluşu için, şirket ana sözleşmesinin noter tarafından hazırlanarak, Ticaret Odası’na bildirilmesi gerekmektedir.

Klasik anlamdaki limited şirket yapısında, gerekl olan en az sermaye tutarı 1 Euro’dur. Eğer sermaye tutarı 10.000 Euro ve üzeri oluşuyorsa, şirket sözleşmesindeki kayıtlı sermayenin %25’i, şirket ana sözleşmesinin ortaklar tarafından imzalanması surecinde şirket yöneticilerine geri ödenmesi gerekmektedir. Sermaye tutarının 10.000 Euro’dan daha az olması durumunda halinde, kayıtlı sermaye sadece nakit olarak ve tamamı ana sözleşmenin onaylanması aşamasında ödenmesi gerekmektedir.

İtalya’da girişimciliği desteklemek üzere uygulamaya konulan basite indirgenmiş̧ limited şirket kuruluşunda ise, kuruluş söleşmesinin noter tarafından yapılması istenmektedir. Şirket kuruluş sözleşmesi, matbu bir modele göre noter tarafından hazırlanmaktadır. Basite indirgenmiş̧ limited şirket, 35 yaş altındaki genç̧ girişimciler tarafından kurulabilmekte olup tüzel kişiler tarafından kurulabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer bir sermaye şirketi türü olan Anonim Şirket kuruluşu da klasik anlamdaki limited şirket kuruluşuna benzer bir kuruluş̧ sureci gerçekleştirmektedir. Anonim şirket için gerekli minimum sermaye tutarı, 50,000 Euro olarak belirlenmiştir. Gerek Limited Şirket ve gerekse de Anonim Şirket kuruluşları birbirine benzer nitelikte olup iki türdeki şirketin kuruluşunun da noter tarafından hazırlanan ana sözleşmenin imzalanması ve ticaret odasına kayıt amacıyla bildirilmesi ile sağlanabilmektedir.

İtalya’da Şirket Kurmak ve Ticaret Fırsatları Nelerdir?

İtalya’da yabancı yatırımcılar tarafından en yaygın olarak oluşturulan ticari yapılar ortakların sorumluluklarının payları ile sınırlı olduğu Limited Şirketlerdir. Limited şirketlerin yanında ek olarak şube ve temsilcilik şeklindeki ticari yapılar da, ana firmanın yurt dışındaki yerel birimleri olarak kabul edildiğinden ve Kurumlar Vergisi ve KDV gibi mali yüklerden muaf olarak faaliyetlerini sürdürebilirliklerinden uluslararası girişimciler tarafından sürekli olarak tercih edilmektedir.

İtalya’ya Şirket Kurmanın Sektörlere Göre Dağılımı Nasıldır?

● Limited şirket: Borsaya kote olması nedeniyle önemli sermaye yatırımları için en uygun olan şirket türüdür. Bu tür bir şirket, tüm hissedarların sınırlı sorumluluğu ve sermayenin hisselere bölünmesi ile karakterize edilir. Başlangıçtaki asgari sermaye tutarı 50.000 €'dur. Geleneksel yönetim modelinde, yöneticiler şirketi yönetme görevine sahiptir. Yönetsel yeterlilik, tek bir direktöre veya bir yönetim kuruluna verilebilir.
● Denetimle ilgili olarak Denetim Kurulu denetim firması veya denetçi atanması zorunlu olarak belirlenmiştir.
● Hisselerle sınırlı ortaklıklar: Bu şirkette yönetim yetkisi, şirket yükümlülükleri için sınırsız sorumluluğu bulunan yöneticilere aittir. Biri kişisel ve birleşik sorumluluğa sahip, diğeri ise sorumluluğu katkılarıyla sınırlı olan yönetime dahil olmayan iki tür ortak bulunur.
● Özel limited şirket: Hisseler bakımından limited şirketlerden daha küçük işletmeler için bir şirkettir. Ortaklar, şirket yükümlülüklerinden kişisel olarak sorumlu bulunmamaktadırlar. Asgari sermaye 10.000 €'dur ve şirket noter tarafından kurulmalıdır. Asgari 1 € sermaye ile kurulabilen, kuruluş masrafı olmaksızın, ancak şirketin önceden belirlenmiş kuruluş ve yönetim sözleşmesi sadece hissedarlara göre belirlnen Srls adında özel bir limited şirket vardır.

İtalya ‘ya Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

● Avrupa’daki stratejik konumdan ötürü uluslararası lojistik kolay ve daha az maaliyetlidir.
● İtalya’daki yatırım kültürü zengindir ve yatırım yapma eğilimleri çoğu ülkeye göre daha yüksektir.
● İtalya’da yatırımlara yönelik potansiyel bir pazar durumu söz konusudur.
● İtalya’da teknoloji ve inovasyona yönelik benimserlik bulunmaktadır.

İtalya’ya Şirket Kurmanın Nedenleri

İtalya, ekonomik kriz karşısında olağanüstü bir direnç göstererek ülke ekonomisini ayakta tutmayı başarabilen bir ülkedir. Hükümet tarafından başlatılan yapısal reform programı sayesinde, İtalya’nın yabancı yatırımlar için daha da cazip bir ülke haline getirilmesi amaçlanmaktadır. İtalya, dünyanın sekizinci büyük ekonomisine sahip olup, Avrupa’nın ise en büyük ikinci üreticisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomotiv, moda, tasarım ve gıda/tarım gibi birçok kilit sektörde benzersiz bir know-how sunmakla birlikte, nörobilim, robot bilimi, yüksek teknolojili arkeoloji gibi çok sayıda bilim dalında da öncü ülke konumundadır.

İtalyan Hükümeti’nin ülkeye yönelik yabancı yatırımları teşvik etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar içinde İtalya’ya Yatırım programı yer almaktadır. Söz konusu programın dünya çapındaki ilk tanıtımı, 2015’te önce İstanbul’da, daha sonra da Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, potansiyel yatırımcılar ile bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını belirlemek ve yatırımları sırasında onlara yardımcı olabilmek amacıyla İtalyan Ticaret Merkezi’nin İstanbul Temsilciliği bünyesinde yabancı yatırımları destek ofisi bu amaçla hizmete girmiştir. Tüm bu çaba ve girişimler sayesinde, Türk yatırımcıların İtalya’ya olan ilgisi artmış olup, bu ilginin artarak devam edeceği düşünülmektedir. Bu ilgiler doğrultusunda İtalya’da şirket kurmak oldukça kazançlı bir hale gelmiştir.

Linked

Selçuk Görmüş

-

Profili görüntüle