UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Meslek Hastalığı

 

Linked

Ezgi Gülay Tekeli

-

Profili görüntüle

Meslek Hastalığı

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı; sigortalı bir çalışanın, çalıştığı işin niteliğinden dolayı tekrarlayan bir sebeple ya da yürütülen işin şartları nedeni ile yaşadığı geçici ya da sürekli hastalık durumu olmakla birlikte bedensel veya ruhsal engelliliği de kapsayan bir hastalık halidir. Özetlemek gerekirse; Meslek hastalıkları, yapılan işin doğasından kaynaklanan durumlar veya rahatsızlıklardır. Asbest solumaya bağlı hastalıklar da dahil olmak üzere meslek hastalığı olan işçiler yardım için gerekli kuruluşlara başvurabilmektedirler. Tüm çalışanlar, herhangi bir tehlikeli maddeye maruz kalma durumlarını kaydetme hakkına sahiptir.

Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Akciğer ödemi, pnömoni, KOAH, akciğer kanseri, Erozyonlar, ülserler, kanamalar, karaciğer nekrozları, siroz, karaciğer kanseri, Kronik böbrek hastalıkları, mesane kanseri, Ekstrapiramidal bozukluklar, periferik nöropatiler çeşitli meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, meslek hastalıkları 5 gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar şu şekilde sıralanabilir:
● A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
● B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları deri Kanseri ve anser dışı deri hastalıkları
● C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
● D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları
● E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları

Meslek Hastalığında Bireyin Hakları Nelerdir?

Sigortalı çalışanların iş kazası ya da meslek hastalığı gibi durumlarla karşılaşmaları halinde, lehine bir takım mali imkanlar sağlanmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir:
● Sigortalı çalışana, geçici iş göremezlik durumu boyunca günlük geçici iş göremezlik ödeneği hakkı tanınması.
● Sigortalı çalışana, sürekli hastalığı olması halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
● İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalı çalışanın hak sahiplerine, gelir bağlanması.
● Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
● İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı çalışan için cenaze masrafı adına ödenek verilmesi.

Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi, meslek hastalığı kapsamında bulunan sigortalı çalışanlar, “sigortalı” olmakla birlikte, çalıştıkları meslekten dolayı herhangi bir sebeple geçici ya da sürekli hastalığa sahip olan kişilerdir. Bu durumların genel sebebi genellikle iş güvenliksiz çalışmak olabilmektedir. Fiziksel nedenler, kimyasal nedenler, biyolojik nedenler ve tozlar meslek hastalıklarının en büyük sebeplerindendir.

Meslek Hastalığı Durumları Nasıl Bildirilir ve Kime Bildirilir?

Meslek hastalığının bildirilmesinin ardından bir yasal tanı süreci bulunmaktadır. Meslek hastalığı, “İş Kazası ve Meslek Bildirgesi” yolu ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilerek bildirilmelidir. Sigortalı çalışanın çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına sahip olması üzerine; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti veren profesyonel kişiler tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. Bu da yasal tanı sürecini ifade etmektedir. Gerekli laboratuvar incelemelerinin ya da fizyolojik incelemelerin ardından hastaya meslek hastalığı tanısı konulmaktadır. Meslek hastalığı tanısı konulmasının ardından sigortalı çalışanlar ödeneklerini almak şartı ile istirahat edebilmektedirler.

Meslek Hastalığı Bildirim Süresi Nedir?

Sigortalı çalışanın meslek hastalığı gibi bir durum ile karşılaşması halinde, durumun bildirilmesi işveren tarafından 3 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Bunun yanı sıra Yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

Linked

Ezgi Gülay Tekeli

-

Profili görüntüle