DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

SAP Programı Nedir? SAP Danışmanlığı

SAP Nedir?

SAP (Systems Analysis and Program Development), sistem, uygulama ve ürünler şeklinde tanıma sahip olan ve kökeni Alman bir yazılım şirketine dayanan bir bilgisayar programıdır. Türkçesi Uluslararası İş Makineleri olarak bilinen IBM biriminde bulunan 5 kişi tarafından Almanya’nın Walldorf kentinde ortaya çıkarılan bu yazılım, kendisini ilk olarak 1972 yılında küçük bir şirkette, müşteriye özel hizmet sergileyen bir yazılım olarak göstermiştir. Üreticileri tarafından kullanıcıların istekleri dahilinde veri işleyebilmeleri vizyonuyla üretilmiş olan SAP, gerçek zamanlı bordro ve kart sistemini geliştirmiştir. Günümüzde kurumsal ada sahip olan bahsi geçen yazılım, 5 üretici tarafından ortaya konulmuş küçük bir girişim olmaktan çıkmış ve dünya çapında 100 bin çalışanı aşkın kadroya sahip, ulusal bir işletme olmuştur.

Dünya çapında etkisinin daima altını çizen SAP, sunduğu hizmetler ile kurum ya da kuruluşların ikili ilişkilerinde etkin veri işlemelerine olanak sağlamakta ve oluşturduğu SAP R/2 ve SAP R/3 gibi yazılımlarla kullanıcılarına geniş bir bilgi akışı sunmaktadır.

SAP Ne İşe Yarar?

1972 yılından bu yana etkisini yitirmemiş, aksine kapsamını daha da artırmış olan SAP, temel olarak kurumsal kaynak planlaması amacı ile kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, şirket yöneticilerine de işlerini kolaylaştırma açısından hizmet veren SAP, verimli etkisiyle kişi ve kurumlara birçok konuda yardımcı olarak işe yararlılığını çeşitli şekillerde ortaya koymaktadır. Bahsi geçen işe yararlılık göstergeleri aşağıda açığa kavuşturulmuşlardır:
SAP bilgisayar programı, birçok farklı departmana çözümler üretmekte ve sunmaktadır. Söz konusu departmanlar aşağıda sıralanmıştır;
▪ ERP ve Finans
▪ Deneyim Yönetimi
CRM ve Müşteri Deneyimi
▪ Ağ ve Harcama Yönetimi
▪ Sektör Çözümleri
▪ Dijital Dönüşüm
▪ Dijital Tedarik Zinciri
▪ İK ve İnsan Katılımı
▪ İş Teknolojisi Platformu
▪ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Yukarıdaki verilerden hareketle, SAP bilgisayar programının, kurum ya da kuruluşların uyum içinde işlemesine olanak sağladığı açıkça gözlemlenmektedir. Bahsi geçen etkenlerin yanı sıra SAP bilgisayar programı aynı zamanda veri yönetimi merkezileştirmesiyle de kendinden bahsettirmektedir.

SAP Kimler Tarafından Kullanır?

SAP bilgisayar programı, dünya çapındaki etkisiyle birçok kurum ya da kuruluşun dikkatini çekmeyi başarmıştır. Başlangıçta küçük bir işletme olmasına rağmen zamanla 120’yi aşkın ülkeye erişime sahip olmuştur. Birçok yerden ilgi almasıyla SAP bilgisayar programının kullanıcı kapsamı da aynı oranda genişlemeye başlamıştır.

Dünyanın ciro açısından en büyük 4. Yazılım firması olan SAP bilgisayar programının başlıca kullanıldığı alanlar (pazarlar) aşağıda sıralanmıştır:
● Avrupa
● Orta Doğu
● Afrika
● Amerika ve Kanada
● Latin Amerika ve Karayipler
● Asya Pasifik ve Japonya

Yukarıda bahsedilen ülkelerde yoğun bir kullanıcı kitlesine sahip olan SAP aynı zamanda, 115’in üzerinde firma tarafından da kullanılmaktadır. Fortune 500 listesinde yer alan dünya çaplı şirketlerin birçoğuna hizmet veren SAP:
● Bosch
● Tuborg
● Coca Cola
● Pepsi
● Mercedes Benz
● Alcatel
● Koç
● Fiat
gibi birçok firmaya hizmet vermektedir. Geniş hizmet spektrumu ve dünya geneline ulaşma yeteneğiyle SAP, birçok kişi ya da kurum tarafından tercih edilmeye devam etmektedir.

SAP Nasıl Kullanılır?

SAP Programının sistematik ve verim artırıcı oluşu kullanım oranlarını oldukça yükseltmiştir. Bu nedenle, birçok kişi ya da kurumun SAP programını keşfetmelerinin ardından dikkat ettikleri bir diğer önemli konu SAP Programının nasıl kullanıldığı olmuştur. SAP Programı kullanımı, başlangıçta kullanımı zor görülmekle beraber belirli süreç ya da eğitimler sonucunda pratikleşen bir kullanım sürecine sahiptir.

Peki, birçok faydayı da beraberinde getiren SAP Programı nasıl kullanılmaktadır?
SAP Programı kullanımı için öncelikli olarak hedef belirleme aşamasının tamamlanması gerekmektedir (Örneğin, kalite yönetimi için mi yoksa lojistik konular için mi programa giriş yapıldı?). Ardından SAP Programı içerisinde bulunan modüllerden (FI, CO, MM, SD, PP, QM, PM, PS) hangisinin hedef ile ilişkili olduğuna ve kullanılacağına karar verilmelidir. Verilen kararın ardından veriler girilmeli ve işlem süreci başlatılmalıdır. İstek dahilinde Bulut üzerinden de işlem yapılabilmesini sağlayan SAP Programı, etkin bir şekilde kullanımı mümkün kılmaktadır. Tüm bu süreçlerin ardından son olarak alınan çeşitli eğitimler veya yapılan araştırmalar sonucu, SAP Programı sağlıklı bir biçimde kullanılabilmektedir.

SAP ile Neler Yapılabilir?

SAP Programı içerisinde barındırdığı modülleri ile birçok farklı alanda var olmakta ve benzersiz bir hizmet sunmaya devam etmektedir. Söz konusu modüller aşağıda açıklanmaktadır:

SAP FI (Financials) ve SAP CO (Controlling)= Finansal alanlardaki işlemleri kapsayan ve yöneten SAP FI ve SAP CO modülü, kurum ya da kuruluşların tamamı için gereklidir. SAP FI, muhasebe kayıtlarını, genel muhasebeyi, satıcılar muhasebesini vs. yönetmek ile ilgilenirken SAP CO, kar-zarar oranlarının takibi için kullanılan, yönetimsel karar vermede etkin olan ve diğer modüllerden beslenen modüllerin başında gelen modüldür.

SAP MM (Materials Management) = Malzeme yönetimi olarak bilinen SAP MM modülü, kurum ya da kuruluşların stok yönetimi ve malzeme gereksinimi organizesinden lojistik fatura oluşumu yönetimine kadar ulaşan bir etki alanına sahiptir.

SAP SD (Sales and Distribution) = Satış ve Dağıtım modülü olarak da geçen söz konusu modül, adından da anlaşılabileceği üzere satış süreçlerini yönetmeyi sağlayan ve ek olarak sevkiyat süreçlerini de yürüten bir modüldür. Kapsamına; ambalajlama, teklif takipleri ve risk yönetimi de girmektedir.

SAP PP (Production Planning) = Ürün planlama ve kontrol konusunda kendisini gösteren SAP PP modülü, ürünlerin üretimi ile stoklanması arasındaki sürecin tamamını yönetmektedir.

SAP PM (Plant Maintenance) = Bakım onarım modülü olarak da bilinen SAP PM, bakım sürecini belirlemekte ve bunun üzerine bir bakım planı oluşturmaktadır.

SAP QM (Quality Management) = Kalite yönetimi modülü adıyla da anılan SAP QM, kurum ya da kuruluşların yürüttükleri süreçlerin yüksek kalitede olmasını sağlamaktadır. Satış ile ilgili (satın alma, üretim süreçleri ve satış) süreçlerle bütünleşmiş bir biçimde çalışmaktadır.

SAP PS (Project Systems) = Proje yönetimi olarak bilinen SAP PS, oluşturulan projelerin (inşaat ve gemi yapımı projeleri vs.) alt başlıklarında yer alan; bütçeleme, satış, maliyet, ilerleme düzeyi gibi unsurların yönetilmesini sağlamaktadır.

Yukarıda kullanım alanları açıklanmış olan SAP bilgisayar programı, modülleri ile birçok kurum ya da kuruluşa avantaj sağlayabilmekte ve verim kazandırabilmektedir. SAP programı ile yapılabilen yukarıda belirtilmiş unsurlar incelendiğinde, neden SAP Programının ilk tercih olarak görüldüğü gözler önüne serilmektedir.

SAP Programı Ücretli Mi?

Finans, satış, ürün kontrolü, bakım, kalite yönetimi ve proje yönetimi başta olmak üzere birçok hizmete sahip olan SAP Programı, dünya çapında çalışmasıyla öne çıkmaktadır. Bu nedenle, kişi ya da kurumların bu kapsamlı program hakkında merak ettikleri birçok husus bulunmaktadır. Bu hususlar SAP Programının ne işe yaradığı, neden tercih edildiği veya kimler tarafından tercih edildiği gibi sorulardan oluşmaktadır. Bu önemli sorulardan bir diğeri de SAP Programının ücretli olup olmadığıdır.

Peki, bahsi geçen SAP Programının ücretli olup olmadığı sorusunun cevabı nedir?
SAP Programının sağladığı kapsamlı hizmetler belirli bir ücret karşılığında sağlanmaktadırlar. Bu nedenle SAP Programını kullanmak isteyen kişi ya da kurumların gerekli verilere erişebilmeleri adına talep edilen miktarı ödemeleri gerekmektedir.

SAP Programı Türkçe Mi?

Merkezi Almanya’nın Walldorf kentinde bulunan SAP programı 130’u aşkın ülkeye ulaşmıştır. 1972 yılından itibaren kapsamını ve gelişim hızını korumayı başaran SAP Programı kapsamları arasına Türkiye’yi de katmıştır. Bu nedenle, kişi ve kurumların aklında SAP Programının Türkçe olup olmadığı sorusu ortaya çıkmaya başlamıştır.

Geniş kapsamı ve sahip olduğu 40 yıllık inovasyon süreci ile beklentileri yükseltmeyi daima başaran SAP Programı, Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece Türkiye’de bulunup SAP Programı ile uğraşan kişi ya da kurumlar süreçlerini kendi dilleri üzerinden rahatlıkla yürütebilmektedirler.

ERP ve SAP Arasındaki Farklar Nelerdir?

ERP ve SAP arasındaki farkı gözler önüne sermeden önce ERP’ nin tanımına göz atılması gerekmektedir. ERP (Enterprise Resource Planning), Kurumsal Kaynak Planlama anlamını taşıyan, tüm veri ve süreçlerin bir arada bulunup tek bir nokta üzerinde toplandığı sistemdir. ERP ile SAP arasındaki ilişki sanılandan daha sıkı ve etkileşimlidir. Fakat gün sonunda bu iki unsuru birbirinden ayıran önemli bir fark bulunmaktadır. Bahsi geçen fark: SAP’ nin bir ERP oluşu fakat her ERP’ nin bir SAP olmamasıdır. Bu fark, her ne kadar küçük ve önemsiz olarak tanımlansa da SAP ve ERP’ nin iyice anlaşılması açısından büyük bir öneme sahiptir.

SAP Sertifikası Nedir?

SAP sertifikası, her geçen gün iş adayların daha fazla aranmaya başlanan bir kriter olan SAP yeterliliğini gözler önüne seren resmi bir göstergedir. SAP sertifikası 3 seviyeye sahiptir: Junior, Profesyonel, Master. Bu 3 seviye ise kendi içlerinde belirli kriterlere ve yeterlilik ölçümlerine (örneğin, temel bilgi ya da derin bilgi ölçümü) sahiptirler.

Peki, çeşitli seviyeleri bulunan SAP sertifikasına sahip olmak isteyen bir kişi ne yapmalıdır?

SAP sertifikasına sahip olabilmek adına kişiler çeşitli kurslara ya da eğitimlere başvurmaktadırlar. Bu aşamada atlanmaması gereken detay SAP’ nin birçok modül ve kurstan oluştuğudur. Bu nedenle kişilerin ilgileriyle aynı doğrultuda olan bir SAP kursunu seçmeleri oldukça önemlidir. Eğitim sonucunda edinilen sertifika ile kişiler SAP Programı hakkında yeterliliklerini açık bir şekilde gözler önüne sermiş olmakta ve şirketlerin öncelikli tercihleri arasına girmeye hak kazanmaktadırlar.

SAP Eğitimi Kimler Alabilir?

Eğitim konusunda da sahip olduğu geniş kapsamlı vizyonu koruyan SAP, ilgili kişilerin eğitimlerini alabilmeleri için çeşitli yöntemler ve avantajlar oluşturmaktadır. Bu durumun en büyük göstergelerinden biri, OpenSAP platformu sayesinde online kurslara; öğrencilerin, profesyonellerin ve ilgili herkesin ücretsiz bir şekilde katılabilmesinin sağlanmasıdır. Bu sayede bilgi yetersizliklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan SAP eğitimi, birçok eğitim stili de sunarak kişilerin kendilerine uygun seçimi yapmalarına olanak sağlamaktadır. Birebir eğitmen yardımcı eğitim süreci ya da amaca yönelik eğitim süreci gibi birçok stili ortaya koyan SAP eğitimi, her unsuru en ince ayrıntısına kadar düşündüğünü gözler önüne sermektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Ürün ve Stok Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Şirketlerin Hibe ve Teşvik Alması: Ekonomik Kalkınmada Önemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Hukuku İhlalleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Oyunlaştırma Kavramı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız