UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Silo Etkisi

 

Linked

Nimet Demir

-

Profili görüntüle

Silo Etkisi

Silo Ne Demektir?

Günümüzün gelişen kurumsal yaşantısında, ortaya çeşitli kavramlar atılmış ve açıklanmışlardır. Söz konusu kavramların önde gelenlerinden biri de ‘Silo’ dur. Silo büyük kurum ya da kuruluşların kronik hastalıklara sahip olmasına yol açan, birbirinden bağımsız şekilde dizi silindirik biçimli depolama alanlarına verilen isimdir. Kurum ya da kuruluşların iletişimlerini engellemesiyle kendini gösteren silo, aynı zamanda bireysel ve grup zihniyetlerini tanımlamak adına da kullanılmaktadır. Bahsedilen etkileri dışında kurum ya da kuruluşların temel noktalarına da hasar veren silo, önüne geçilmesi gereken bir etki türüdür. Peki, söz konusu etkinin yansıdığı temel noktalar nelerdir?

• Kurum ya da kuruluşların, ticari veya kurumsal fark etmeksizin almaları gereken kararların verilme hızı
• Kurum ya da kuruluşların, ticari hayatın daima değişen şartlarına karşı uyum sağlama yeteneklerini
• Kurum ya da kuruluşların sahip oldukları pozitif çalışma iklimini etkilemekte ve sekteye uğratmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen etkilerden hareketle, silonun kurum ya da kuruluşlara birçok açıdan etki ettiği ve adeta bir virüs gibi davrandığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle kurum ya da kuruluşların söz konusu hususa dikkat etmeleri ve titiz bir biçimde ilerlemeye çalışmaları gerekmektedir.

İş Yerinde Silo Etkisi Nedir?

Verimde azalma, iletişim kopukluğu ve güven eksikliğine yol açan Silo etkisi, kendisini birçok alanda göstermektedir. Söz konusu alanları örneklendirmek gerekirse; İlaç endüstrisi ve kurum ya da kuruluşlar bahsi geçen alanlardan biridirler. Kurum ya da kuruluşlarda da varlığının bulunduğu bilgisini gözler önüne sermekte olan Silo etkisi, farklı alanlara özel bazı etkilere sahiptir. Bu durum da iş yerlerine özel Silo etkisinin ne olduğu gibi çeşitli soruların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Söz konusu soruya aşağıda açıklık getirilmiş ve cevap gözler önüne serilmiştir.

Silo etkisi, iş yerlerinde bulunmakta olan çeşitli departmanların bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde sarf ettikleri çabaların tamamının bütünleşmesine karşı isteksiz bir tavır sergilemelerini sağlamaktadır. Söz konusu iş yerlerinde bulunan birimlerin büyük resmi görmesine engel olan Silo etkisi, karşılıklı anlayış ve empati seviyelerini azaltmaktadır. Bahsi geçen unsurlardan farklı olmak üzere, Silo etkisi iş yerinde çeşitli formlarda görülmektedir. Söz konusu formlara aşağıda yer verilmiştir.

Kurum ya da kuruluşların hedef kitlesinin ve müşterilerin kötü deneyimler yaşamasına sebep olmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşların bünyesinde çalışmakta olan personellerin bağlılıklarına ciddi derecede hasar vermek ve söz konusu bağlılığın azalmasına neden olmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşun yapısında önemli bir konuma sahip olan çalışanların motivasyonlarını azaltmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşların işletme maliyetlerinin daha da yükselmesine neden olmaktadır.

Yukarıda belirtilmekte olan iş yerlerindeki Silo etkisinin çeşitli formlarından hareketle, Silo’ nun kişi veya kurumlara birçok açıdan zarar verdiği çıkarımı yapılabilmektedir.

Silo Etkisi Nasıl Önlenir?

Kurum ya da kuruluşların sahip oldukları birimlere hem bireysel açıdan hem de bütünsel açıdan büyük bir zarar veren Silo etkisi, iş yaşantısı için genel ve ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Söz konusu tehlikenin önüne geçilmesinin öneminin altı, ticari yaşantıdaki süreçlerinin tamamında çizilmektedir. Bu nedenle kurum ya da kuruluşların bahsi geçen öne geçme eylemi için çeşitli politikalar oluşturmaları ve söz konusu politikaları uygulamaları gerekmektedir. Peki, bu önleme politikaları nelerdir?

• Kurum ya da kuruluşların sahip oldukları; karar, yetki ve sorumluluk alanlarında şüphe veya belirsizlik yaratan alanlar ortan kaldırılmalıdır.
• Oluşturulmuş organizasyonların, kurum ya da kuruluşların misyonları ile birçok açıdan uyumlu olmaları sağlanmalıdır.
• Kurum ya da kuruluşların iş yeri iletişimlerinin güçlendirilmesi adına çeşitli etkinlikler organize edilmelidir.
• Kurum ya da kuruluşlar, bünyelerinde oluşabilecek her türlü çatışmanın önünü kesmeli ve söz konusu çatışmaları engellemelidir.
• Kurum ya da kuruluşların barındırdıkları yetkili pozisyonlarına; kararlı ve güç odaklı kişiler konuşlandırılmalıdır.

Yukarıdaki politikaların uygulanması ile kurum ya da kuruluşlarda oluşabilecek olası Silo etkilerinin önüne geçilebilmekte ve kurum ya da kuruluşların başarı yolunda istikrarlı bir biçimde ilerlemesi sağlanmaktadır.

Veri Siloları Nedir?

Silo teriminin kökenleri 1988 yılına dayanmaktadır. Phil S. Ensor (1931-2018) tarafından oluşturulan söz konusu terim, kurumsal yaşamdan tarıma uzanan geniş bir spektruma sahip olmasıyla bilinmektedir. Söz konusu spektrumu içerisinde çeşitli türlere sahip olan siloların önemli türlerinden biri de veri silolarıdır. Peki, veri siloları nelerdir? Günümüzün daima değişen dinamik yapılı kurumsal yaşantısında öne çıkmakta olan kavramlardan biri de veri silolarıdır. Veri siloları, bir veri sisteminin veya alt sistemlerin karşılıklı çalışamamasına ve işlevlerini kaybetmelerine yol açmakta olan bir tehlike olarak bilinmektedirler. Kurum ya da kuruluşların ticari hayatta başarılı olmaları için veri işleme eylemlerine dikkat etmeleri gerektiği göz önünde bulundurulması durumunda, veri silolarının söz konusu kurum ve kuruluşlara ne kadar büyük bir tehlike arz ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, kurum ya da kuruluşların veri silolarına karşı tedbirli yaklaşmaları oldukça gerekli ve hedeflenen başarıya ulaşmaları açısından zaruri olarak görülmektedir.

Veri Silolarına Ne Sebep Olur?

Kurum ya da kuruluşların bünyesinde bulunan tüm verilerin birbirleriyle etkileşime girmesini engellemekte olan veri siloları, çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkmaktadırlar. Söz konusu sebepler farklı spektrumlarda kişi veya kurumların karşısına çıkmakla beraber oldukça etkili bir yapıya sahip olmaktadırlar. Peki, bahsi geçen veri silolarına yol açan ana nedenler nelerdir?

• Kurum ya da kuruluşların veri sistemlerinin birbirleriyle uyumlu olmamaları ve işleyememeleri durumunda veri siloları gözlemlenebilmektedir.
• Teknik yapı kapsamında oluşabilecek problemler ve yetersizlikleri veri silolarına yol açabilmektedir.
• Veri yapısında gözlemlenen sorunlar veri silolarının oluşumunu tetiklemektedirler.
Yukarıda sıralanmış olan ana nedenlerin yanı sıra veri silolarının oluşumuna yol açan çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Söz konusu hususlara aşağıda yer verilmiştir.

• Kurum ya da kuruluşların kültürleri
• Kurum ya da kuruluşların kullandıkları teknolojiler
• Kurum ya da kuruluşların veri aktarımını sınırlaması
• Kurum ya da kuruluşların veri alışverişini arka plana atması
Yukarıda belirtilmekte olan sebeplerden hareketle, veri silolarının oldukça kapsamlı bir yapıya sahip oldukları gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle, söz konusu silo oluşumunun önüne geçebilmek adına kurum ya da kuruluşların ekstra dikkatli ve temkinli davranmaları gerekmektedir.

Veri Siloları İşinizi Nasıl Etkiler?

Kurum ya da kuruluşlarda varlığının oldukça tehlikeli olabileceğinin altı çizilen veri siloları, söz konusu iş yerlerini çeşitli açılardan etkilemektedirler. Bahsi geçen etkilerin neler olduğuna geçmeden önce söz konusu etkilerin hangi odak noktaları aracılığı ile keşfedildiklerine bakmak gerekmektedir. Bu odak noktalarına aşağıda yer verilmiştir.

• Kurum ya da kuruluşların bünyesindeki çalışan sayısı
• Kurum ya da kuruluşların tamamının bünyesinde yer alan organizasyon birimlerin sayısı
• Farklı teşvik mekanizmalarının sayısı
Yukarıda belirtilen odak noktaları sayesinde keşfedilen veri siloları, kurum ya da kuruluşları birçok farklı yollarla zarara uğratacak bir biçimde etkilemektedirler. Söz konusu yollar aşağıda belirtilmişlerdir.

• Kurum ya da kuruluşun bünyesinde çalışan kişilerin performanslarında düşüş yaşanmasını sağlamaktadır.
• Kurum ya da kuruluşların kültürlerine hasar vermektedir.
• Kurum ya da kuruluşların adaptasyon süreçlerini uzatmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşların bünyesinde çalışan kişilerin işe bağlılıklarını azaltmaktadır.
Yukarıda sıralanan yollar üzerine kısa bir analiz yapılması sonucunda, kurum veya kuruluşların; daha iyi kararlara, iş birliklerine ve yeni bakış açılarına sahip olmaları için silo türlerinden, özellikle veri silolarından, uzak durmaları ve tedbirli davranmaları gerekmektedir.

Linked

Nimet Demir

-

Profili görüntüle