UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Sürdürülebilir Turizm

 

Linked

Bahriye Sırasöğüt

-

Profili görüntüle

Sürdürülebilir Turizm

Sürdürülebilir Turizm Nedir?

Sürdürülebilir turizm, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve aynı zamanda doğal ve kültürel değerleri korumak için yapılır diyebiliriz. Elbette ki bu yaklaşım, turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine uygun şekilde yönetilmesini ve olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlar. Sürdürülebilir turizm, yerel toplulukların ekonomik ve sosyal refahını artırırken doğal kaynakların ve ekosistemlerin korunmasını ciddi bir şekilde vurgulamaktadır. Turizm sektörünün büyümesi, destinasyonlara ve yerel topluluklara olumlu bir şekilde katkıda bulunurken, doğal ve kültürel mirasa zarar vermemesi için uygun önlemler alınmalıdır.

Sürdürülebilir turizm, turizm endüstrisinin sosyal, ekonomik ve çevresel olarak eşitlikçi bir şekilde yönetilmesini gerektirir diyebiliriz. Bu bağlamda doğal alanların ve biyoçeşitliliğin korunması, enerji ve su tüketiminin azaltılması ve atıkların ve kirliliğin kontrolü elbette ki çevresel önlemler olarak kabul edilmektedir. Yerel kültür ve geleneklerin saygı gösterilerek korunması, yerel ekonomilere katkıda bulunulması, istihdamın artırılması ve yerel halkın turizme katılımının teşvik edilmesi gibi sosyal ve ekonomik faktörler de elbette göz önüne alınmaktadır. Ayrıca son olarak sürdürülebilir turizm için, turizm endüstrisinin uzun vadede sosyal, ekonomik ve çevresel olarak dengeli ve faydalı bir şekilde ilerlemesi için hayati bir kavramdır diyebiliriz.

Sürdürülebilir Turizm Özellikleri Nelerdir?

Sürdürülebilir turizmin özellikleri şu şekildedir:
• Çevresel Koruma: Sürdürülebilir turizm, biyoçeşitliliğin ve doğal çevrenin korunmasını gerektirir. Turizm, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanır, çevreye zarar veren eylemleri önler ve çevresel etkilerini azaltır.
• Sosyal ve Kültürel Duyarlılık: Sürdürülebilir turizm, yerel geleneklerin ve kültürlerin korunmasına ve saygı gösterilmesine bağlıdır. Turizm, yerel toplulukların kültürel miraslarını ve yaşam tarzlarını zarar görmeden korur. Yerel halkın turizme daha fazla katılımı ve ekonomik refahın artırılması da önemlidir.
• Ekonomik Fayda: Yerel ekonomiler, sürdürülebilir turizm sayesinde daha iyi durumdadır. Turizm faaliyetlerinin yönetiminde yerel işletmelere ve girişimcilere fırsatlar tanınarak, gelir yerel düzeyde dağıtılır ve dış kaynaklardan daha az bağımlı hale gelir.
• Doğal ve Kültürel Değerlerin Turizm Amaçlı Kullanımı: Sürdürülebilir turizm, doğal ve kültürel mirasın turizm için kullanılmasını sağlar. Turizm, özellikle hassas bölgelerde doğal dengenin ve yerel kimliğin korunmasına yardımcı olur.
• Katılımcı ve Eğitici Yaklaşım: Sürdürülebilir turizm, turistlerin ve yerel halkın bilinçlenmesini ve eğitimini önemser. Turistlerin çevre ve kültürel hassasiyetleri konusunda bilgilendirilmesi ve yerel toplulukların turizmle ilgili karar alma süreçlerine katılımı teşvik edilir.
Düşük Karbon Ayak İzi: Sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin neden olduğu sera gazı emisyonlarının kontrol edilmesini ve azaltılmasını hedefler. Düşük karbon ayak izi, çevresel sürdürülebilirliği destekler.

Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri Nelerdir?

Sürdürülebilir turizm, farklı özelliklere ve hedeflere sahip çeşitli turizm türlerini barındırmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir turizmin çeşitli tipleri şu şekildedir: • Ekoturizm: Ekolojik turizm olarak da adlandırılan ekoturizm, doğal çevreye olan saygıyı vurgulayan ve biyoçeşitliliği koruma amacı güden bir turizm türüdür. Ekoturizm, doğal alanları ve ekosistemleri koruyarak, turistlerin doğal güzelliklerle etkileşimini sağlamak ve yerel topluluklara sosyal ve ekonomik fayda sağlamak amacıyla düzenlenir.
• Kırsal Turizm: Kırsal turizm, kırsal bölgelerdeki doğal ve kültürel değerleri vurgulayan bir turizm türüdür. Genellikle şehir yaşamından kaçıp doğal ortamlarda sakin bir tatil yapmak isteyen turistler için popülerdir. Kırsal turizm, yerel halkın ekonomik refahını artırabilir ve kırsal bölgelerde sürdürülebilir kalkınmayı destekler.
• Kültürel Turizm: Kültürel turizm, yerel kültür ve mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen bir turizm türüdür. Turistlerin tarihi ve kültürel mirası keşfetmeleri sağlanırken, bu faaliyetlerin kültürel değerlere zarar vermemesi için önlemler alınır. Yerel halkın gelenek ve göreneklerine katılımı ve yerel ekonomiye katkı sağlama önemli hedeflerdendir.
• Deniz ve Kıyı Turizmi: Deniz ve kıyı turizmi, sahil bölgelerine yapılan turizm faaliyetlerini ifade eder. Bu tür turizmde, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması, temizlik ve kirliliğin kontrolü gibi çevresel önlemler öne çıkar. Aynı zamanda, deniz ve kıyı bölgelerindeki doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve yerel ekonominin desteklenmesi hedeflenir.
• Doğa Sporları ve Macera Turizmi: Doğa sporları ve macera turizmi, doğal alanlarda yapılan aktif spor ve etkinlikleri içeren bir turizm türüdür. Dağcılık, yürüyüş, su sporları, kampçılık gibi faaliyetler sürdürülebilir bir şekilde yönetilmelidir. Turistlerin doğal alanlarla etkileşimi sırasında çevreye zarar vermemek ve hassas bölgeleri korumak önemlidir.
• Tarım ve Gıda Turizmi: Tarım ve gıda turizmi, turistlerin tarım faaliyetlerine katılımını ve gıda üretim süreçlerini deneyimlemesini sağlayan bir turizm türüdür.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, yerel gıda üretiminin ve organik tarımın desteklenmesi bu tür turizmin önemli özelliklerindendir.

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Nedir?

Sürdürülebilir turizm belgesi, destinasyonların ve turizm işletmelerinin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sorumlu bir şekilde işletildiğini onaylayan resmi bir belgedir. Bu belge, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve destinasyonların çevresel etkilerini azaltmalarını, yerel gelenek ve kültürleri korumalarını, yerel ekonomilere katkıda bulunmalarını ve sosyal faydayı artırmalarını teşvik etmek için hazırlanmıştır.

İşletmeler ve destinasyonlar, sürdürülebilir turizm belgesi almak için belirli şartları karşılamak ve belgeyi veren kuruluşun değerlendirmelerinden geçmek zorundadır. İşletmenin veya destinasyonun çevresel politikaları, kaynak yönetimi, yerel halk ve kültürel miras üzerindeki etkileri, sosyal ve çevresel performansı ve sürdürülebilirlik bu değerlendirmelerde ele alınan diğer konulardır diyebiliriz. Bu turizm belgesi, turizm sektöründe sürdürülebilirliği teşvik ederek turizmin olumlu etkilerini artırırken olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Turizm Belgesi Nasıl Alınır?

Sürdürülebilir turizm belgesi almak için aşağıda belirttiğimiz adımlardan yardım alabilirsiniz:
• Araştırma ve Hazırlık: İlk adım olarak, sürdürülebilir turizm belgesi veren kuruluşları araştırın. Çevrenizde veya destinasyonunuzda faaliyet gösteren belge veren kuruluşları ve kriterleri inceleyin. Belge almak isteyen işletme veya destinasyonun, belge veren kuruluşun kriterlerine uygun hale gelmesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerekebilir. Bu süreci daha kolay hale getirmek için belge kriterlerini ve gerekliliklerini iyi anladığınızdan emin olun.
• Başvuru: Belge veren kuruluşun irtibat numaraları veya web sitesi aracılığıyla başvuru yapın. Başvuru formunu doldururken, şirketin veya destinasyonunuzun sürdürülebilirlik politikalarını, çevresel uygulamalarını, sosyal etkilerini ve ekonomik katkılarını açıklayın. Bu başvuru, belgelerin alınmasının başlangıcıdır da diyebiliriz.
• Değerlendirme ve Denetim: Başvurunuz değerlendirme sürecine alındıktan sonra, belge veren kuruluş tipik olarak bir denetim gerçekleştirecektir. Bu denetim, işletmenizin veya destinasyonunuzun sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu belirlemek için kullanılır. Çevre politikalarınız, kaynak yönetimi, atık yönetimi, sosyal etkiler ve diğer sürdürülebilirlik konuları, denetim sırasında değerlendirilir.
• Onay ve Belge Alımı: Denetim, işletmenizin veya destinasyonunuzun sürdürülebilir turizm standartlarını karşıladığını ortaya çıkarsa, sürdürülebilir turizm belgesi alırsınız. Bu belge, işletmenizin veya destinasyonunuzun sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde işletildiğini gösterir ve ziyaretçilere güvenilir bir tercih olmanızı sağlar.

Linked

Bahriye Sırasöğüt

-

Profili görüntüle