UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Üretim Yönetimi

02.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi Nedir?

Ürün yönetiminin ne olduğunu yanıtlamak için öncelikle ürünün ne olduğunu bilinmesi gerekmektedir. Ürün herhangi bir şey olabilir. Hizmet, taşınabilir bir mal birer üründür. Bu ürünler bir müşterinin isteğini ve arzusunu karşılamak için üretilir. Perakendeciler için ürün ise daha ticari bir nitelik taşır.
Ürün yönetimi ise yönetim kelimesinden de anlaşılacağı gibi bir süreci en iyi şekilde planlama, uygulama ve kontrol etmek demektir. Ürün yönetimi tüm bu sürecin müşteri ve şirket avantajlarına göre en uygun miktarda, kalitede, zamanda ve mümkün olan en düşük maliyette gerçekleştirilmesini sağlar. Ürün yönetimi ile üretim kaynakları planlanır, istenilen şekilde üretim gerçekleştirilir ve ürün kontrol edilir. Bu süreç boyunca iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılarak miktar, kalite, maliyet ve zaman gibi değerler optimize edilmeye çalışılır. Ürün yönetimi ile şirketler ürettikleri ürünün işletmeleri için fonksiyonel, katma değeri yüksek ve ekonomik olmasını yönünde çalışırlar.

Üretim Yönetimi Nasıl Yapılır?

Üretim planlaması kısa vadeli veya uzun vadeli olarak yapılmaktadır. Uzun vadeli planlamalar 3 ay ve üzeri iken kısa vadeli planlamalar haftalık veya aylık olarak planlanmaktadır. Doğru bir üretim planlaması için aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi önemlidir.
● Tüketicilerden gelen talep düzeyi takip edilmeli ve öngörüler ile sonraki talep miktarı hakkında fikir sahibi olunmalıdır.
● Ürünün talep edilme zamanlaması ön görülmelidir.
● Üretim planlama periyodu hazırlanmalıdır.
Stok kontrolü ve makine bakım kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Üretim Yönetiminin Amacı Nedir?

Ürün yönetimi aslında şirketlere soru sorarak kendilerini görme fırsatı sunar. Hangi hizmeti sunduklarını, ürünlerini hedef kitleye nasıl ulaştırdıklarını, üretimin kim tarafından gerçekleştirileceği, ürünün özellikleri ne olduğu, ürünün maliyetini nasıl azaltılabileceği gibi pek çok soru sorulur. Bu soruların sorulma amacı şirketin en doğru ürünü, en doğru zamanda ve istenilen şekilde kullanıcıya/müşteriye/tüketiciye nasıl ulaştırabileceğine dair çözümler üretilmesidir. Bir ürünün geliştirilmesinden satışına kadar olan sürecin her adımı etkilenir ve en iyi şekle getirilmesi sağlanır.

Ürün yönetiminin birden fazla amacı vardır. Bu amaçlar sürecin her alanına yayılır. Fakat genel bir ifade ile amacını özetlemek gerekirse; ürün üretiminin şekillendirilmesi denilebilir. Bu doğrultuda bir tüketiciye doğru zaman, doğru miktar, doğru kalite, doğru fiyatla ürünün teslim edilmesi amaçlanır. Bu süreç elbette en düşük maliyet ile halledilmek istenir. Bu amaçla da mümkün olan en düşük maliyet için şirketler doğru analizleri yapmalı ve süreci verimli şekilde yönetmelidir. Doğru bir ürün yönetiminde amaçları şunlardır:
● Talep edilen ürün; fiyat, kalite ve miktar olarak karşılanmalıdır.
● İnsan gücünden yararlanma en doğru şekilde olmalı ve verimliliğe öncelik tanınmalıdır.
● Stok miktarı mümkün olan en düşük miktar tutulmalıdır. Böyle aksi durumlarda stok devri arttırılmalıdır.
● Şirketin makine kaynakları doğru şekilde kullanılmalı ve bu kaynaklardan maksimum seviyede yararlanılmalıdır.

Üretim Yönetiminin temel işlevleri ise şunlardır;
1. Talebin belirlenmesi,
2. Yatırım analizi yapılarak genel bir karlılık imkanı sunan seçeneklerin göz önüne alınması,
3. Ürün planlamasının doğru bir şekilde yapılması,
4. Talep planlamasının yapılması,
5. Şirketin iş gücünün planlanması ve iş faaliyetlerin doğru bir şekilde yürütülmesi,
6. Üretim aşamasında malzeme ihtiyaçlarının planlamasının yapılması ve stok planlamasının kontrolü,
7. Şirket iç ve dış operasyon planlamalarının yapılması,
8. İs takibinin yapılması,
9. Depo ve sevkiyat işlerinin planı ve takibi,
10. Girdi ve çıktıların kontrolü gibi pek çok işleve sahip olan üretim yönetimi aynı anda birden fazla operasyonu yürütmektedir.

Bunların yanı sıra ürün yönetiminin alt sistemleri de üretim yönetiminde bulunmaktadırlar. Ürün tasarımı, ürün mühendisliği, iş tasarımı, maliyet kontrolü gibi alt sistemleri ile tüm süreçler kontrol altına alınarak herhangi bir sorun çıkmaması için gerekli tedbir ve önlemler alınır.

Üretim Yönetimi Neden Önemlidir?

Üretim sürecinin kaynaklarını ve çıktılarını odak noktasına alarak yapılan planlama, koordinasyon, denetim ve kontrollerin yapıldığı ve bunların yanı sıra karar alma süreçlerini de içeren faaliyetlere üretim yönetimi denmektedir. Üretim yönetiminin işletmeler için önemi büyüktür. Üretim yönetiminin firmalara sağladığı avantajlardan birkaçını şu şekilde sıralamak mümkündür.
● Üretim yönetimi, şirketlerin üretim aşamalarında kullandıkları teknolojileri pratikte kullanmaya başlamasından itibaren üretim karışımları, kalite ve üretim kapasitesi, birim maliyetleri gibi hedeflerde başarı göstermelerine ve uyguladıkları stratejilerin verimli olmasına olanak tanırlar. Üretim yönetiminden sorumlu olan kişi makinelerin bakımından kalite kontrolüne kadar her bir detayı organize ederek, kontrol altına alınmasını sağlar.
● Üretim yönetimi etkili bir şekilde gerçekleştirildiğinde üretim esnasında harcanan maliyetlerin değerinin düşmesine yardımcı olur. Çıktılardan alınan faydaları en üst seviyede değerlendirerek girdilerdeki maliyetin azalmasını sağlar. Bu sayede hem şirketlerin maliyetlerinde azalma hem de üretim etkisinde yükselmeye yardımcı olur.
● Şirketler dönem başlarında kendilerine kısa, orta ya da uzun vadeli birtakım hedefler koyarlar. Üretim yönetimi sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi şirketlerin oluşturduğu bu hedeflerin başarı oranlarını da yükseltir. Çok daha kısa vadelerde ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşabilir. Ayrıca müşteri talepleri doğrultusunda fazladan üretim için çalışmalar gerçekleştirerek satışların artmasına ve kar oranının yükselmesine olanak sağlar.
● Üretim yönetimi, şirketlerin rakip firmalarla rekabete girmesini de sağlamaktadır. Şirketlerin rekabet içerisinde olması için doğru miktarda üretim gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca gerçekleşen bu üretimin kalite ve değerinin de aynı oranda olması ve zamanında gerçekleşmesi de rekabeti etkileyen unsurlardan biridir. Bu doğrultuda hazırlanan ürünler müşterilere ihtiyaç duydukları anda ulaşacağı için rekabette avantaj sağlayacaktır.
● Üretim yönetimi, şirketin sadece üretim alanını desteklemez. Üretim alanının yanında şirketin finans yönetimi, satış ve pazarlama departmanını ve personel ilişkilerini de desteklemektedir. Kaliteli ürünlerin pazarlanması her zaman daha kolaydır. Doğru üretimle gerçekleşen ürünleri etkili bir pazarlama stratejisi ile hedef kitleye tanıtıldığında satışlardaki artış finans ekibinin de gücünü artıracaktır.

Üretim Yönetiminin Görevleri Nelerdir?

Üretim yönetiminin şirkete katkı sağlayabilmesi için belli bir amaç doğrultusunda ilerlemesi gerekir. Üretilen mal için gerekli olan zaman, miktar, kalite ve fiyat değerlerinin en uygun şekilde bulunmasını amaç edinmişlerdir. Üretimde en düşük maliyeti ya da en fazla karı bulmaya yönelik strateji geliştirmeye çalışmaktadırlar. Üretim yönetiminin yerine getirmesi gereken birtakım görevleri vardır. Bu görevler şunlardır:
● Üretim yöneticileri, belirli bir ürünün üretimi için alternatif üretim metotları geliştirmeli ve bu metotları uygulamalılardır.
● Taşıma için ayrılan bütçeyi en aza indirgemeye çalışmalılardır.
● Üretim esnasında kullanılan ham madde, yarı mamul, yardımcı ürün ve stok miktarlarını ekonomik seviyede tutmak için güncel stok kontrolünü sağlamalılardır.
● Gelecek dönemlerde üretimi gerçekleşecek ürünler için politika ve üretim süreçlerinin önceden belirlenmesini sağlarlar. Üretim kapasitesi gibi konularda durum kesinleştirilerek üretimin planlanmasına geçilmelidir.
● Planlamada belirlenen hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek için üretim sürecinin denetlenmesini sağlarlar.
● Düzenli aralıklarla kalite kontrol işlemini gerçekleştirirler.
● İşçilik maliyetlerini düzenli olarak denetlemeliler. Üretim için en uygun iş hareketi ve zamanını belirlemeliler.
● Çalışanların hakkı olduğu ücreti adil bir şekilde yönetmeliler.

Üretim Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Üretim yönetiminin işletme açısından birden fazla faydası bulunmaktadır. Bu faydalardan ilki ve en önemlisi raporlama işlemidir. Raporlama, üretim yönetiminde mal ve kaynakların et etkili bir şekilde kullandığının ya da kullanılmadığının raporlama işlemidir. Bu raporlama işleminde ortaya çıkan durumlar karşısında ne tür iyileşmelerin yapılacağı ve ürün ya da hizmetin verimli hale getirilmesi için yapılması gerekenler yer alır. Üretim yönetimi, daha az kaynak ile daha etkili ve çözüm odaklı üretim yapılmasına yardımcı olarak şirket verimliliğini artırmada olanak sağlar.

Tüketicinin istek ve önerileri doğrultusunda üretimin belirlenmesi için gerekli analiz ve planlamaların yapılmasını üretim yönetimi sağlar. Üretim esnasında ihtiyaç duyulan makinelerin ve donanımların nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini, bakımları ve maliyetleri yine üretim yönetimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Oluşturdukları plan sayesinde kalite ve stok kontrolünün denetimini düzenli olarak gerçekleştirirler. Hem yeni siparişlerin hem de olası stokların uyumlu bir şekilde ilerlemesi için yeni üretim planlarını programlamaya yardımcı olurlar. Sağladığı bütün bu faydalar ile üretim yönetimi, bir işletmenin en ihtiyaç duyduğu bir birimdir. Şirket karını düşünerek bütün planları gerçekleştirir ve az maliyet ile etkili bir üretim süreci gerçekleşmesini amaçlar.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle