DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

 Yalın Üretim Nedir?

Yalın üretim, bir üretim sürecine doğru orantıda israfı en aza indirmekle beraber üretkenliği en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen süreçtir. Yalın üretimin ana ilkesi ise müşterilerin ödeme için verecekleri değeri israf etmeden hazırlamaktır.  Yalın üretimin iş yerine birçok faydası vardır. Bu ideolojiyle işletmelerde ürünlerin kalitesi bozulmadan teslim sürelerini ve maliyeti azaltılır. Teslim sürelerinin azalması, işletmelerin müşterilerin gözünde değerini artıracağı için de düzenli müşteri yakalamak oldukça kolay hale gelecektir.

Yalın üretim olarak da bilinen bu yöntem, sağlık, yazılım ve çeşitli hizmet endüstriler dâhil olmak üzere hemen her yerde uygulanabilir. İster küçük ister büyük bir işletme olun, yalın üretim her zaman bir adım ileri gitmenizi sağlayacaktır.

Yalın Üretim’in Tarihçesi

Henry Ford 1927’de bugün ve gelecek için kendi üretim felsefesini oluşturdu ve Ford Üretim Sistemi adı altında bir devrimi temel prensipleriyle kurdu. 1937 tarihinde Toyota Motor Şirketi Japonya Koroma’da kuruldu. Toyota kuzenler Kiichiro ve Eidji, Taiichi Ohno ile birlikte Ford Üretim Sistemi üzerine çalışarak Toyota Üretim Sistemi‘ni geliştirdiler. Toyota Üretim Sistemi‘nin ana fonksiyonu ise “tam zamanında” üretim idi. 1978 tarihinde Taiichi Ohno “Toyota Production System” i Japonca dilinde yayınladı. Ohno’ya göre Toyota üretim sisteminin öncelikli tek amacı maliyetleri düşürmekti, yani israfları ortadan kaldırmak, bu da ancak miktarın kontrol edilmesi, kalite güvencesi ve insan haklarına saygı ile başarılabilirdi.

Taichi Ohno sadece ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç duyulan miktarda üretilmesini öneriyordu. 1973 tarihinde Kuzey Amerika’yı vuran petrol krizi Japon imalat ve yönetiminde yapılan uygulamalarda büyük bir ilgi ve merak meydana getirdi ve bu olayları Japonya’da imalat ve yönetimle ilgili yazılan çok sayıda makale ve kitaplar izledi. 1977’de ilk akademik makale Sugimori Et Al tarafından yayınlandı. Makaleler kanban ve tam zamanında üretime odaklanmıştı. Üretim düzeltme ve seviye arttırma ilk olarak yazıldı. 1984’te Toyota Motor Şirketi ve General Motors Californiya’da ortak bir girişimde bulundular. 1980’lerin ortası Yasuhiro Moden‘in Toyota Üretim Sistemleri (1983) dahil olmak üzere Taiichi Ohno’nun Toyota Üretim Sistemleri (1988) gibi kayda değer kitaplar İngilizce olarak yayınlandı.

Yalın üretim, ABD’deki Massachusetts Institute of Technology University (MIT) bünyesinde dünya otomotiv sanayi üzerinde çalışmalar yapan International Motor Vehicle Project ‘de araştırmacı olan John Krafcik tarafından ortaya atılmış bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Yalın Üretim Teknikleri Nelerdir?

Yalın üretim, bütünüyle israfı azaltmaya odaklanan bir sistem, yöntem, düşünce biçimi ve hatta bir yaşam biçimidir. Genellikle üretimin söz konusu olduğu işlerde kullanılmasına rağmen, üretimin söz konusu olmadığı birçok işlerde de kullanılabilir. Yalın üretim teknikleri ise şu şekilde maddelendirilir;

Yalın Üretim Nasıl Yapılır?

Yalın üretimin uygulanmasındaki temel ilke, bir süreci sürekli iyileştirmek için israfı ortadan kaldırmaktır. Yalın üretim, süreç iyileştirmelerini en aza indirgeyerek müşteriye üretimde sürdürülebilirlik sağlar.

Yalın üretim, atıkların saptanması, zamanın doğru kullanılması, maliyetin azaltılması veya beceri gerektiren ama müşteri için bir anlam ifade etmeyen süreçleri, faaliyetleri veya ürünleri kapsar. Bu verimsizlikleri ortadan kaldırılmak için hizmetleri düzene koymalı, maliyetleri düşürmeli ve nihai olarak tedarik zinciri yoluyla müşteriye belirli bir ürün veya hizmet için tasarruf sağlamalıdır.

Yalın Üretimin Temel İlkeleri Nelerdir?

Yalın üretimin beş ana ilkesi; değer, değer akışları, akış, çekme ve mükemmelliktir. Aynı zamanda verimliliği en üst düzeye çıkarırken, müşterilerinden gelecek kazanımları nasıl daha doğru değerlendirmeleri gerektiği konusunda katkı sağlar.  Yalın üretim ilkelerini uygulayan üretici, işe bakış açısında bir farklılık oluşturmasıyla sürekli olarak iyileşerek devam etmesini sağlar. Bu iyileşme hem işletmenin kendisinde hem de çalışanlarında olacağı için de müşterilerine oldukça olumlu şekilde yansır.

Yalın üretim, araştırma ve geliştirmeden paketleme ve teslimata kadar üretim sürecinin her aşamasında yardımcı olur. Bu yaklaşım, belirli bir ürünü veya tüm montaj hattını geliştirmek için kullanılabilir. Küçük veya büyük ölçekte uygulanabilecek kadar esnektir, bu da çok çeşitli kuruluşlara fayda sağlayabileceği anlamına gelir.

Değer

İlk ilke, müşteri için değeri belirlemekle başlar. Ürününüzle ilgilenen kişiler özel ve değerli hissetmek ister. İnsanlar değer gördükleri yerde ürünlere bakış açısında ciddi bir değişiklik yaratır. Değer konusu bir müşterinin sizden neden ürünü satın alması gerektiğini anlatan en önemli itici güçtür. Bu yüzden müşterilere ürün hakkında yeteri kadar değer sunmazsanız ürünler satın alınmaz.

Değer Akışları

Değer akışı, başlangıçtan elden çıkarmaya ve aradaki her aşamaya kadar tüm ürün veya hizmet yaşam döngüsünü ifade eder. Son ürünü ortaya çıkaran tüm tedarik zincirini, kaynak malzemelerini, üretim süreçlerini, özelliklerini ve nakliyeyi kapsar. Değer akışının haritalandırılması, en yaygın olarak israfın belirlendiği ve iyileştirme alanlarının önerildiği aşamadır.

Akış

Akış, değer akışının tutarlı bir şekilde yaratılmasını ve hareketini ifade eder. Tüm bu ilkelerin en soyutlarından biridir, ancak anlamak için zaman ayırmaya değer. Değer akışı engellendiğinde veya ilerlemesi durduğunda, atık oluşur. Bu kayıp zaman, ek hareket veya ekstra depolama maliyetleri şeklinde olabilir. Gecikmeler, müşteri değerinde aksamalara yol açar ve aynı zamanda, her ikisi de yalın ilkelerine meydan okuyan düşük verimlilikle sonuçlanır.

Çekme

Batılı üretim yaklaşımı, tahminlere dayalı şeyler üretmeyi içerir. Satış ekiplerinden, bir ürünün ne kadarını önceden satabileceklerini tahmin etmeleri beklenir. Gelecekteki siparişlerin karşılanabilmesi için bu tahminlere göre hammadde siparişi verilir ve üretim programları oluşturulur. Ancak satışlar tahminleri aştığında, üretimin devam etmesi zor olabilir. Çekme ise buradaki üretimin devam etmesini sağlayacak ana unsurdur. Müşterilerin sizin yeni ürününüze talep göstermesi için çekilmesi gerekmektedir.

Mükemmellik

Mükemmeli aramak, bazen insanları şaşırtan yalın üretim ilkelerinden biridir. Yalın şirketler, önceki dört aşamayı tamamladıktan ve bir çekme sistemi uyguladıktan sonra tatmin olmazlar. Her zaman daha fazla inovasyonu kolaylaştıran adımlar geliştirmenin ve yaratmanın başka yollarını ararlar. Şirketler gelişmeye devam ettikçe, daha fazla atık ortadan kaldırılır ve daha fazla değer yaratılır. Bu, sürekli bir yukarı doğru verimlilik sarmalıyla sonuçlanır.

Yalın Üretim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Yalın üretim, üretim seviyelerini korurken veya artırırken malzeme ve emek israfını en aza indirmek için tasarlanmış bir dizi yöntemdir. Bu, toplam üretkenlikte net bir iyileşme ile sonuçlanır. Yalın üretim, değer katmayan şeyleri ortadan kaldırmak ve mümkün olan en iyi ürünü müşteriye mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en az engelle ulaştırmaktır. Yalın üretim verimliliği artırır, israfı azaltır ve üretkenliği artırır. Buna bağlı olarak da işletmelere oldukça katkısı olur. Bu katkılar şu şekildedir;

Neden Yalın Üretim?

Günümüzde küresel pazarda rekabet oldukça zordur. Şirketler kendini her gün geliştirmek ve bulunduğu pazarı genişletmek zorundadır. Yalın üretimin uygulanması, işi geliştirmek ve rekabet ile başa çıkmak için kullanılan en yaygın uygulamalar arasındadır.

Yalın üretim, gereksiz ürün ve buna bağlı olarak zaman harcanmasını engelleyerek, müşterinin gerçek ihtiyaçlarına odaklanan bir iş geliştirme felsefesidir. Atık, nakliye, envanter, hareket, bekleme, fazla işleme, fazla üretim ve müşteri için alakasız kusurlar gibi değer katmayan işlemler olarak kabul edilir. Bazı araştırmalar, katma değerin zamanın yaklaşık %5'inin operasyonlarda gerçekleştiğini ve kalan %95'inin israf olduğunu öne sürmekte. İş yerlerinde israftan kaçınıldığı takdirde üretimde kalite ve müşteri sıklığı doğru orantıda gözlemlenir.

Yalın Üretim Hangi Durumlarda Kullanılır?

Diğer tüm Agile metodolojileri gibi, yalın üretim de küçük projelerde kısa sürede başarılı olmak için uygundur. Büyük projeleri hızlı bir şekilde yönetmek onlar için oldukça zordur. Büyük bir projeyi yürütmek istiyorsanız, iki veya daha fazla Yalın ekibinin faaliyetlerini koordine etmeniz gerekebilir. Kolay gibi gözükse de aslında bu oldukça zordur. Yalın üretim için kurulan ekibin tüm faaliyetleri iletişime dayalıdır. Farklı ofislerde çalışan iki ekip etkili bir şekilde iletişim kurmakta güçlük çekebilir. Bu nedenle, projeniz çok karmaşıksa yalın üretim kullanmamak daha iyi olacaktır. Diğer Agile metodolojileri gibi, yalın üretim de müşterilerini proje gerçekleştirme sürecine dahil eder. Müşteri ve üreticinin sürekli iletişim halinde olması yüksek kaliteli bir yalın üretim yaratmanın tek yoludur.

Yalın Üretimin Avantajları Nelerdir?

Yalın üretim verimliliği arttırır, israfı azaltır ve verimliliği arttırır. Bu nedenle, faydalar çok çeşitlidir:
Artan ürün kalitesi
Geliştirilmiş verimlilik, çalışanları ve kaynakları daha önce boşa harcanacak inovasyon ve kalite kontrolü için serbest bırakır.

İyileştirilmiş tedarik süreleri
Üretim süreçleri düzenlenirken, işletmeler talep ve diğer piyasa değişkenlerindeki dalgalanmalara daha iyi yanıt verebilir, bu da daha az gecikme ve daha iyi teslim süresi sağlar.

Sürdürülebilirlik
Daha az atık ve daha iyi uyarlanabilirlik, geleceğe daha iyi gelişmek için daha donanımlı bir işletme olmasını sağlar.

Çalışan memnuniyeti
Çalışanlar günlük rutinlerinin ne zaman şişirildiğini veya gereksiz işlerle doluysa bilirler ve morali olumsuz yönde etkilerler. Yalın üretim yalnızca üretkenliği değil, çalışan memnuniyetini de arttırır.

Artan karlar
Ve elbette, daha az atık ve daha iyi kalitede daha fazla verimlilik, sonuçta daha karlı bir şirket yaratır.

Yalın Üretim’in Mali Etkisi Nasıldır?

İşletmeler piyasada rekabet edip ayakta kalabilmek için Japon üretim sistemlerinin de etkisiyle, müşteri odaklı üretime yönelmişlerdir. Bu yaklaşım müşterilerin beklentilerini karşılayan ve maliyetleri kontrol ederek düşürmeyi hedefleyen yeni bir yöntemi gerekli kılmıştır ki bu da yalın üretim sistemidir. Yalın üretim sistemi, geleneksel muhasebe sisteminin ürettiği veriler ile birlikte kullanıldığında, karar alma aşamasında birtakım eksiklikler ortaya çıktığı görülmektedir. Bu eksiklikleri gidermek adına yalın üretimin kontrol ve karar verme amaçlarına uygun bilgiler sağlayan yalın muhasebe geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, yalın üretim ortamında yalın muhasebe bilgilerinin karar verme sürecinde etkili olup olmadığını açıklamaktır. Bu amaçla yalın üretim yaklaşımı ve yalın muhasebeye yönelik literatür taraması yapılarak yalın üretim ortamında muhasebe bilgilerinin kullanımına ilişkin bir örnek incelenmiştir. İnceleme sonucunda, değer akış maliyet sistemine göre hesaplanan maliyetlere göre sipariş alınmasının işletme lehine kârlı bir karar olduğu görülmektedir. Yalın düşünce ve yalın üretim sisteminin, üretim sürecindeki atıkları azaltarak bilgi kullanıcıları için daha anlaşılabilir bir raporlama sistemi geliştireceği düşünülmektedir.

Yalın Üretimin Özellikleri Nedir?

Yalın üretimin pek çok özelliği bulunur. Bir ürünün üretim ya da tüketim aşamasında meydana gelebilecek risklerinin ortadan kaldırılmasına yardım eden sistemdir. Bunun için ise birçok teknik vardır. Bu tekniklerin en önemlisi birliğin bozulmadan çalışmayı sürdürmektir. Bu üretimin tarzı üreticilere çok yardımcı olan bir sistemdir. Özellikle üretim yapan kişiler teknolojinin gelişmesi ile birlikte üretim etkinliğini artırmak istemişlerdir. Bunun yanı sıra yalın üretim, israfı engeller ve gereksiz masraftan kaçınır.

Yalın Üretim Problemleri ve Çözümleri Nelerdir?

Yalın üretimin bazı problemleri bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:
● Günümüzdeki özellikle sanayi şirketleri yoğun rekabet ve azalan karlar nedeniyle sıkıntılar oluşması
● Para kazananlar için bile ciddi problemler ve gelecekten endişe olması
● Siparişler zamanında yetişmemesi
● Yeterince satış bulunmaması
● Rakiplerin ürünleri bizde bulunmaması
● Kar marjı sürekli düşmesi
● Maliyetlerin yüksek olması
● Stokları koyacak yer olmaması
● Müşteri sürekli siparişini değiştirmesi
● Hatalı ürünlerin ve müşteri iadelerinin olması

Yalın Üretim Danışmanlığı Nedir?

Üretim danışmanlığı, şirketiniz için sizlere uzun vadede operasyonel, yapısal, yönetsel, stratejik konularda hizmet ve öneriler/uygulamalar sunmaktadır. Ortak Akıl, sizi Üretim Kaynaklarınızı verimli ve optimum bir biçimde kullanmaya yönlendiren yalın üretim sistemiyle yönlendirerek, sürdürülebilir ve sürekli gelişen bir üretim yönetim sistemi kurmanıza yardımcı olmaktadır.

Bilindiği gibi tüm işletmeler için işgücünü, zamanı, malzemeleri, hammaddeyi doğru kullanmak ve aynı zamanda hepsinden en yüksek verimi almak çok önemlidir. Eğer siz de şirketiniz için bu konuda en iyi adımı atmak istiyorsanız üretim danışmanlık hizmeti almaya başlayabilirsiniz. Küreselleşen dünyanın bir sonucu olarak firmanız, diğer firmalarda daha güçlü bir şekilde rekabet edebilir, kısa sürede pazarda daha iyi yerlere gelebilirsiniz.

Yalın üretim yönetimi, firmanın üretim sistemini düşük maliyetlerle, hızlı bir şekilde ve yüksek kaliteyle yapmasını sağlayacak üretim sistemidir. Yalın üretim sistemi sayesinde, süreçlerdeki israflar tanımlanmaktadır ve bu israfları yok edecek/azaltacak araçlarla iyileştirmeler sağlanmaktadır.

Ortak Akıl Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığı, ihtiyaç duyulan konularda şirketlere hizmet vermektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sürdürülebilirlik Eğitimi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Maluliyet Tazminatı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Öneri Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Deprem Sigortası Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız