Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

 Yalın Üretim Nedir?

20.06.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Yalın Üretim Nedir?

Yalın üretim, bir üretim sürecine doğru orantıda israfı en aza indirmekle beraber üretkenliği en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen süreçtir. Yalın üretimin ana ilkesi ise müşterilerin ödeme için verecekleri değeri israf etmeden hazırlamaktır.  Yalın üretimin iş yerine birçok faydası vardır. Bu ideolojiyle işletmelerde ürünlerin kalitesi bozulmadan teslim sürelerini ve maliyeti azaltılır. Teslim sürelerinin azalması, işletmelerin müşterilerin gözünde değerini artıracağı için de düzenli müşteri yakalamak oldukça kolay hale gelecektir.

Yalın üretim olarak da bilinen bu yöntem, sağlık, yazılım ve çeşitli hizmet endüstriler dâhil olmak üzere hemen her yerde uygulanabilir. İster küçük ister büyük bir işletme olun, yalın üretim her zaman bir adım ileri gitmenizi sağlayacaktır.

 Yalın Üretim Teknikleri Nelerdir?

Yalın üretim, bütünüyle israfı azaltmaya odaklanan bir sistem, yöntem, düşünce biçimi ve hatta bir yaşam biçimidir. Genellikle üretimin söz konusu olduğu işlerde kullanılmasına rağmen, üretimin söz konusu olmadığı birçok işlerde de kullanılabilir. Yalın üretim teknikleri ise şu şekilde maddelendirilir;
 • Atıkları ortadan kaldırma,
 • Kaizen
 • İnsan unsurlarına saygı gösterme,
 • Seviye seviye üretim,
 • JIT (Tam Zamanında) üretimi,
 • Tek parça halinde akış sağlanması,
 • Kaliteli unsurların ön planda olması,
 • Hataya yer verilmemesi,
 • Jidoka (otomasyon yoluyla kusurları tespit etme)


Yalın Üretim Nasıl Yapılır?

Yalın üretimin uygulanmasındaki temel ilke, bir süreci sürekli iyileştirmek için israfı ortadan kaldırmaktır. Yalın üretim, süreç iyileştirmelerini en aza indirgeyerek müşteriye üretimde sürdürülebilirlik sağlar.

Yalın üretim, atıkların saptanması, zamanın doğru kullanılması, maliyetin azaltılması veya beceri gerektiren ama müşteri için bir anlam ifade etmeyen süreçleri, faaliyetleri veya ürünleri kapsar. Bu verimsizlikleri ortadan kaldırılmak için hizmetleri düzene koymalı, maliyetleri düşürmeli ve nihai olarak tedarik zinciri yoluyla müşteriye belirli bir ürün veya hizmet için tasarruf sağlamalıdır.

Yalın Üretimin Temel İlkeleri Nelerdir?

Yalın üretimin beş ana ilkesi; değer, değer akışları, akış, çekme ve mükemmelliktir. Aynı zamanda verimliliği en üst düzeye çıkarırken, müşterilerinden gelecek kazanımları nasıl daha doğru değerlendirmeleri gerektiği konusunda katkı sağlar.  Yalın üretim ilkelerini uygulayan üretici, işe bakış açısında bir farklılık oluşturmasıyla sürekli olarak iyileşerek devam etmesini sağlar. Bu iyileşme hem işletmenin kendisinde hem de çalışanlarında olacağı için de müşterilerine oldukça olumlu şekilde yansır.

Yalın üretim, araştırma ve geliştirmeden paketleme ve teslimata kadar üretim sürecinin her aşamasında yardımcı olur. Bu yaklaşım, belirli bir ürünü veya tüm montaj hattını geliştirmek için kullanılabilir. Küçük veya büyük ölçekte uygulanabilecek kadar esnektir, bu da çok çeşitli kuruluşlara fayda sağlayabileceği anlamına gelir.

Değer

İlk ilke, müşteri için değeri belirlemekle başlar. Ürününüzle ilgilenen kişiler özel ve değerli hissetmek ister. İnsanlar değer gördükleri yerde ürünlere bakış açısında ciddi bir değişiklik yaratır. Değer konusu bir müşterinin sizden neden ürünü satın alması gerektiğini anlatan en önemli itici güçtür. Bu yüzden müşterilere ürün hakkında yeteri kadar değer sunmazsanız ürünler satın alınmaz.

Değer Akışları

Değer akışı, başlangıçtan elden çıkarmaya ve aradaki her aşamaya kadar tüm ürün veya hizmet yaşam döngüsünü ifade eder. Son ürünü ortaya çıkaran tüm tedarik zincirini, kaynak malzemelerini, üretim süreçlerini, özelliklerini ve nakliyeyi kapsar. Değer akışının haritalandırılması, en yaygın olarak israfın belirlendiği ve iyileştirme alanlarının önerildiği aşamadır.

Akış

Akış, değer akışının tutarlı bir şekilde yaratılmasını ve hareketini ifade eder. Tüm bu ilkelerin en soyutlarından biridir, ancak anlamak için zaman ayırmaya değer. Değer akışı engellendiğinde veya ilerlemesi durduğunda, atık oluşur. Bu kayıp zaman, ek hareket veya ekstra depolama maliyetleri şeklinde olabilir. Gecikmeler, müşteri değerinde aksamalara yol açar ve aynı zamanda, her ikisi de yalın ilkelerine meydan okuyan düşük verimlilikle sonuçlanır.

Çekme

Batılı üretim yaklaşımı, tahminlere dayalı şeyler üretmeyi içerir. Satış ekiplerinden, bir ürünün ne kadarını önceden satabileceklerini tahmin etmeleri beklenir. Gelecekteki siparişlerin karşılanabilmesi için bu tahminlere göre hammadde siparişi verilir ve üretim programları oluşturulur. Ancak satışlar tahminleri aştığında, üretimin devam etmesi zor olabilir. Çekme ise buradaki üretimin devam etmesini sağlayacak ana unsurdur. Müşterilerin sizin yeni ürününüze talep göstermesi için çekilmesi gerekmektedir.

Mükemmellik

Mükemmeli aramak, bazen insanları şaşırtan yalın üretim ilkelerinden biridir. Yalın şirketler, önceki dört aşamayı tamamladıktan ve bir çekme sistemi uyguladıktan sonra tatmin olmazlar. Her zaman daha fazla inovasyonu kolaylaştıran adımlar geliştirmenin ve yaratmanın başka yollarını ararlar. Şirketler gelişmeye devam ettikçe, daha fazla atık ortadan kaldırılır ve daha fazla değer yaratılır. Bu, sürekli bir yukarı doğru verimlilik sarmalıyla sonuçlanır.

Yalın Üretim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Yalın üretim, üretim seviyelerini korurken veya artırırken malzeme ve emek israfını en aza indirmek için tasarlanmış bir dizi yöntemdir. Bu, toplam üretkenlikte net bir iyileşme ile sonuçlanır. Yalın üretim, değer katmayan şeyleri ortadan kaldırmak ve mümkün olan en iyi ürünü müşteriye mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en az engelle ulaştırmaktır. Yalın üretim verimliliği artırır, israfı azaltır ve üretkenliği artırır. Buna bağlı olarak da işletmelere oldukça katkısı olur. Bu katkılar şu şekildedir;
 • Artan ürün kalitesi,
 • İyileştirilmiş teslim süreleri,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Çalışan memnuniyeti,
 • Kar artışı.


Neden Yalın Üretim?

Günümüzde küresel pazarda rekabet oldukça zordur. Şirketler kendini her gün geliştirmek ve bulunduğu pazarı genişletmek zorundadır. Yalın üretimin uygulanması, işi geliştirmek ve rekabet ile başa çıkmak için kullanılan en yaygın uygulamalar arasındadır.

Yalın üretim, gereksiz ürün ve buna bağlı olarak zaman harcanmasını engelleyerek, müşterinin gerçek ihtiyaçlarına odaklanan bir iş geliştirme felsefesidir. Atık, nakliye, envanter, hareket, bekleme, fazla işleme, fazla üretim ve müşteri için alakasız kusurlar gibi değer katmayan işlemler olarak kabul edilir. Bazı araştırmalar, katma değerin zamanın yaklaşık %5'inin operasyonlarda gerçekleştiğini ve kalan %95'inin israf olduğunu öne sürmekte. İş yerlerinde israftan kaçınıldığı takdirde üretimde kalite ve müşteri sıklığı doğru orantıda gözlemlenir.

Yalın Üretim Hangi Durumlarda Kullanılır?

Diğer tüm Agile metodolojileri gibi, yalın üretim de küçük projelerde kısa sürede başarılı olmak için uygundur. Büyük projeleri hızlı bir şekilde yönetmek onlar için oldukça zordur. Büyük bir projeyi yürütmek istiyorsanız, iki veya daha fazla Yalın ekibinin faaliyetlerini koordine etmeniz gerekebilir. Kolay gibi gözükse de aslında bu oldukça zordur. Yalın üretim için kurulan ekibin tüm faaliyetleri iletişime dayalıdır. Farklı ofislerde çalışan iki ekip etkili bir şekilde iletişim kurmakta güçlük çekebilir. Bu nedenle, projeniz çok karmaşıksa yalın üretim kullanmamak daha iyi olacaktır. Diğer Agile metodolojileri gibi, yalın üretim de müşterilerini proje gerçekleştirme sürecine dahil eder. Müşteri ve üreticinin sürekli iletişim halinde olması yüksek kaliteli bir yalın üretim yaratmanın tek yoludur.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle