DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kaizen Nedir?

Kaizen, işletmelerin devam eden olumlu grafiğini büyük değişiklikler yapmadan sürekli iyileştirme yaratmayı hedefleyen yaklaşımdır. Kaizen, Toyota markasının sahibi Toyota Way’in özgün yaklaşımıdır. Ana felsefesi, hataları azaltmak, israfı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve yeniliğe her daim teşvik etmektir.

Kaizen hakkında sayısız yorum vardır. Bunun en büyük nedeni Kaizenin imalattan sağlığa kadar hemen her alanda kullanılıp benimseniyor olmasıdır. Herhangi bir iş alanında ve hatta bireysel deneyimlerde kullanılabilir. Kaizen sisteminde, bir ürün veya hizmet üretmek için gereken bilgi veya malzeme akışlarını belgeleyen, analiz eden ve bunlarla beraber kalite yönetimini, iş değerini analiz eden sayısız araç kullanılır.

Kaliteyi iyileştirmeye odaklanmak için her seviyede ve durumda Kaizen kullanılır. Metodolojiden bağımsız olarak bakılacak olursa da bir Kaizenin başarılı olabilmesi için işin her biriminden destek alınması gerekmektedir. Kaizen, Japonca değişim ve iyileştirme kelimelerinden oluşur. Kaizen, sürekli iyileştirme anlamını taşımaktadır.

Kaizen Amacı Nedir?

Kaizen, her ne kadar sürekli iyileştirme olarak bilinse de bundan daha fazlasını kapsar. Kaizenin asıl amacı, verimliliği artırmak, israfı azaltmak ve gereksiz ağır işleri ortadan kaldırarak iş yerindeki mevcut durumu daha normal seviyelere getirmektir. Kaizen felsefesi, herkesin süreçlerinin sorumluluğunu üstlenmesine ve onları iyileştirmesine olanak sağlar. Bir iş yerindeki her çalışan bulunduğu pozisyonu iyileştirmek adına fırsatlar yaratır. Kaizen kısa süreli ve bir kere yapılacak bir eylem değildir. Kaizen uygulanacak iş yerinin veya işletmenin bunu bilerek her daim her birimin farklı fikirlerle gelebileceğini bilmesi gerekmektedir.

Kaizen Neleri Kapsar?

Kaizen, bir işletmenin değişime uyum sağlayarak sürekli değişim halinde olmasıdır. Bazen bir iş yerinde büyük değişikler yerine, küçük değişiklikler yapmak daha etkili sonuçlar doğurur. Kaizen süreci, diğer yeniliklerden bağımsız olarak sadece ürünü değil, o iş yerinde bulunan en ufak birimden en yüksek mevkiye kadar herkesi etkiler. Bu yüzden de Kaizen tek kişinin değil her çalışanın sorumluğundadır. Kaizen altı ana unsuru kapsar. Bunlar şu şekilde maddelendirilebilir;
● Takım çalışması,
● Kişisel disiplin,
● Geliştirilmiş moral,
● Kalite çemberleri,
● İyileştirme için öneri,
● Kaizenin Beş S’i.

Kaizen Nasıl Uygulanır?

Kaizen, verimliliği artırmaya yardımcı olmak için sürekli iyileştirmeyi kullanır. Kaizen yöntemini uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

● Kademeli değişimi benimseyin:
Kaizenin en temel ilkelerinden biri, kademeli değişim veya yüzde bir iyileştirmedir. Küçük, artımlı değişikliklerin uygulanması, büyük radikal değişikliklerden daha kolaydır ve daha sağlam sonuçlar ortaya koyar.

● Geri bildirim isteyin:
Zaman içinde küçük değişiklikler yapmak rotanızı düzenlemenizi sağlayacaktır. Bir ekibe liderlik ederken geri bildirim istemek, getirilen yeniliğin doğru etkiyi sağlayıp sağlamadığını hemen anlamanıza zemin hazırlar.

● Atıkları ortadan kaldırın:
Kaizende israfı ortadan kaldırmak size her gün yüzde bir iyileştirme sağlayacak kaynakları sunar. Kaizene göre sekiz israf vardır. Bunlar şöyledir:
● Aşırı üretim,
● Beklemek veya boşa zaman harcamak,
● Ulaşım,
● Ekstra işleme,
● Envanter,
● Gereksiz çalışan hareketi,
● Arızalı ürünler.

● Süreçleri iyileştirmeye odaklanın:
Kaizen, Henry Ford ile başlayan sanayi değişimleri sırasında ortaya çıkmıştır. İsraf önlemesi Ford’un kar etmesine katkı sağlamıştır. Uzun vadede (oluşturulacak veya oluşacak) iyileştirmeler aynı vadede size kar getirecektir.

● Sorunları çözmek için ekip olarak çalışın:
İnsan beyni bazen tek başına her şeyi göremeyebilir. Bu yüzden Kaizen sisteminde bir grup veya ekip ile çalışmak çok önemlidir. Sizin gördüğünüz bir yanlış aslında başka birimler için kar anlamına gelebileceği gibi sizin fark etmediğiniz durumları da o birimlerde çalışan kişiler kolaylıkla görebilir. Sürekli olarak ekip ile iletişim halinde olunması durumunda, hızlı iyileştirmeler ve hızlı hata ayıklaması yapılacaktır. Bu yüzden de Kaizen uygulanacak işin veya iş yerinin, bir ekip ile çalışması oldukça önemlidir.

Kaizen Çeşitleri Nelerdir?

Basit bir deyişle Kaizen sürekli olarak iyileştirmeyi temsil eder. Bununla birlikte Kaizen, işletmelerin operasyonel süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilecek değişikliklere rehberlik eden bir kültür ve çerçevedir. Kaizeni uygulamak, çeşitli araçların ve bazı durumlarda belirli bir Kaizen türünün kullanımına bağlıdır. Kaizen çeşitleri şu şekilde listelenebilir;
● Kaizen Teian,
● Kaizen Events,
● Kaikaku,
● Kakushin.

Kaizen Teian, bireysel anlamda iyileştirmeyi hedefler. Eğer sürekli bir yenileme ile işe başlamayı hedefliyorsanız Kaizen Teian çeşidi size oldukça uygundur. Kaizen Events ise etkinlikleri kapsar. Uzun vade yerine kısa vadede iyileştirmeler sunar. Burada diğer Kaizenlerden ayrılan nokta ise günlük olarak yapılacak planlama yerine haftalar boyunca yoğun şekilde analiz ve planlama yapılıyor olmasıdır. Bu yüzden de daha çok uzun soluklu projeler için tercih edilir.

Bazen küçük değişiklikler, bir organizasyonun rekabetçi olması için ihtiyaç duyduğu iyileştirmeleri sağlamak için yeterli olmaz. Kaikau, daha çok büyük iyileştirmeler sırasında tercih edilir. Kaikaku, aşamalı değişikliklere odaklanan Kaizenden farklı olarak, tüm organizasyonun radikal bir süreç dönüşümüne odaklandığı bir süreci tanımlar. Kaikaku, bir süreci iyileştirmek yerine, organizasyonun tamamen yeni bir sürece geçmesini talep edebilir.

Kaikaku işletmenin tamamını ilgilendiren bir değişim yaratıyorsa, Kakushin bu iyileştirmelerin kurallarını yani sınırlarını belirliyor. Her şeyi baştan sona tekrardan planlaması için analiz ve beyin fırtınaları yardımıyla oluşturulur.

Kaizenin Yararları Nelerdir?

Kaizen yöntemini kullanan iş yerleri her daim iyileştirmenin yollarını ararlar. Bu sadece iyileştirmelere odaklanmak demek değildir. Aksine iyileştirmelere bağlı farklı geliştirmeler yapılarak iş yerinde süreklilik sağlanması hedeflenir. Kaizen yöntemini uygulamak istiyorsanız yararlarının tam olarak neler olduğunu merak ediyor olmanız oldukça doğaldır. Bu yararlar şu şekilde listelenebilmektedir;
● Geliştirilmiş verimlilik,
● Daha güvenli iş alanı,
● Kalite artışı,
● Maliyette azalma,
● Geliştirilmiş iletişim,
● Çalışan morali,
● Daha yüksek müşteri memnuniyeti.

Kaizen İle Verimlilik Nasıl Artar?

Kaizen ile verimliliğini artırmak isteyen küçük veya büyük işletmelerin bilmesi gereken birçok konu var. Bir tesisteki her türlü atığın ortadan kalkması bunların başında geliyor. Ürün üretirken ham madde atığı dışında zaman, kişi veya kalite gibi konuların da atık olabileceği göz ardı edilmemelidir. Verimliliği arttırmak isteyen iş sahiplerinin, çalışanlarının teşvik olması için daha temiz ve düzenli çalışma alanlarına ihtiyacı vardır. Diğer yenilikler bir gecede sonuç vermese de Kaizenin sürekli iyileştirmeyi hedeflemesinden kaynaklı, gözle görülür bir etkiyi kısa sürede yakalayacaktır. Bunun başarıya ulaşabilmesi için de çalışanların motive edilmesi, müşterilerin de bu değişiklerden haber olması gerekir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

D2 Yetki Belgesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yetkinlik Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kitlesel Fonlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Patent Değerleme Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız