UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Yansıtma Faturası

 

Linked

Güneş Atay

-

Profili görüntüle

Yansıtma Faturası

Yansıtma Faturası Nedir?

Ticaret hayatında alınan mal veya hizmet karşılığında verilen faturalar, yapılmış olan alışverişi hem alıcı hem de satıcı açısından güvence altına alan belgelerdir. Ticaretin gelişmesiyle bugün birçok fatura türü oluşturulmuştur. Bunlardan biri olan yansıtma faturası ise kısaca, ticaret sırasında satılan bir malın ya da alınan hizmetlerin karşılığı olan bedelin satın alan ve bedeli ödeyen kişi tarafından hazırlanan ve satıcı taraf kesilen faturaya verilen addır. Bu fatura hakkında bilgi sahibi olmak ticari açıdan hem satıcı hem de alıcı için önemlidir. Yansıtma faturası, alınan veya satılan malın ya da hizmetin tamamı veya bir bölümü üzerinden kesilebilir.

Yansıtma Faturası Nasıl Kesilir?

Yansıtma faturası hem klasik olarak bildiğimiz yazılı şekilde hem de teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza girmiş hali olan e-fatura şekliyle kesilebilir. Yansıtma faturasının e-fatura şeklinde kesilmesi müşteriler için kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca, yansıtma faturası hazırlanırken KDV tutarının yansıtılması hesap karmaşalarına sebep olabilir bu yüzden KDV tutarının faturaya dahil olacak şekilde hazırlanması çok önemlidir.

Yansıtma Faturası Neden Kesilir?

Yansıtma faturası, normal faturalar gibi her ticari işlem sırasında kesilmez. Yansıtma faturasının hangi koşullar doğrultusunda kesilebileceği aşağıda verilmiştir:
● Alıcı ve satıcı arasında özel bir anlaşma olduğu zaman,
● Masraf dağıtımı sırasında,
● Fatura yanlış düzenlendiği zaman.

Yansıtma Faturası Kesilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yansıtma faturası düzenlenirken ve kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir:
● Yansıtma faturasına işlenen mal ya da ürün bedelinin asıl faturadaki bedel ile aynı miktarda olması,
● İlgili bedelin ilgili kişi tarafından ödenmesi,
● Sonrasında maliye denetiminde ya da taraflar arasında sorun çıkmaması için faturanın “yansıtma faturası” olduğunun belirtilmesi,
● Yansıtma faturasına konu olan mal veya hizmetin teminini kanıtlayan evrakların fatura ile saklanması,
● Eğer gerekliyse faturanın bir örneğinin yapılması ve saklanmasıdır.

Yukarıda verilen hususlara dikkat edildiği takdirde yansıtma faturasının düzenlenme sürecinde ve sonrasında bir sorun olmayacaktır.

Yansıtma Faturasında Muhasebe Kaydı Nasıl Alınır?

Yansıtma faturasında muhasebe kaydı alınabilmesi için şirketlerin mutlaka bir harcama yapmış olması ve bu harcamayı kanıtlaması gerekmektedir yani şirketin gerçek bir harcaması olmalıdır. Ancak, yansıtma faturasında yazan gider, şirkete ait olamaz. Yazan gider başka bir şirketin harcadığı tutar olarak gözükmelidir. Bu yüzden yansıtma faturasında yer alan giderler harcama gider olarak kaydedilemez. Şirketin cirosunda bir büyüme olmaması için bu hususa dikkat edilmeli ve fatura önce gider sonra da gelir olarak yazılmamalıdır. Bu nedenle muhasebe kaydı alınırken bu duruma göre faturalandırma işlemi yapılmalıdır.

Yansıtma Faturası Örnekleri Nelerdir?

Yansıtma faturası bugün birçok konuda kesilebilir. En çok karşılaşılan yansıtma faturası örnekleri ise sigorta ve kasko şirketlerinin hazırladıkları faturalardır. Ancak günlük hayatta birçok konuda yansıtma faturası kesilebilir. Yansıtma faturası örnekleri aşağıda verilmiştir:
● Bir aracın veya taşınmazın zarar görmesi halinde çağrılan tamirci iş bitiminde bir fatura vermektedir. Zarar gören aracın ya da
taşınmazın sigortası olması halinde tamirci tarafından verilen faturanın bir örneği de sigorta şirketlerine iletilir ve zarar karşısında ödenen bedelin tahsili istenir. ● Bir taşımacılık sektörü ile anlaşma yapıldığı ve araç kiralandığı durumda yakıt ücreti ödenirse, bu ücretin faturası düzenlenirken yine bir örneği taşımacılık şirketine gönderilebilir ve ödenen yakıt bedeli tahsil edilir. Faturanın açıklama kısmına ise “akaryakıt yansıtma bedeli” yazılır.
● Şirketler arasında düzenlenen e-belgeler de masraf yansıtmaya yani yansıtma faturasının düzenlenmesine sebep olabilir. Bu durumda bir e-fatura yansıtma faturası olarak düzenlenir ve karşı tarafa gönderilir.

Yansıtma Faturasının Kesilmesi Gerekmeyen İstisnai Durumlar Nelerdir?

Her durumda olduğu gibi yansıtma faturasında da istisnai bir durum vardır, bu durumda yansıtma faturası kesilmeyebilir. Bilindiği gibi normal şartlarda, yansıtma faturası faturayı kesen ile faturayı ödeyecek kişi farklı olduğu zamanlarda düzenlenir. Ancak, bir başkası adına alınan mal ya da hizmetin faturasının, faturayı kesen kişi adına alındığı durumlarda bir istisna oluşur ve bu durumda yansıtma faturası kesmeye gerek kalmaz. Faturayı kesen kişi kimse onun için bir dekont hazırlanır ve o kişiye sunulur. Böylelikle yansıtma faturası kesilmeden fatura muhatabı adına mal veya hizmet alan kişi de o bedeli ilgili kişiden tahsil edebilir.

Yansıtma Faturası Düzenlememek Nelere Sebep Olur?

Vergi hukuku, TTK 23. madde ve VUK 227. maddede belirtildiği gibi mal satışı veya hizmet verilmesi halleri dışındaki bu kapsama dahil edilemeyecek masrafların yansıtma faturası olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Yansıtma faturası düzenlememek kişi için maddi ve hukuki zararlara sebebiyet verebilir.

Yansıtma faturası düzenlenmediği durumlarda karşı taraf için gerçekleştirilen masraf belgelendirilmemiş, vergi hukuku bakımından doğru beyanda bulunulmamış, ticaret hukuku bakımından başkası için ödenmiş bedeli hukuki yollarla talep edemez bir duruma gelinmiş olur.

Yansıtma faturasını düzenlememeye ek olarak faturayı yansıtma faturası olarak değil de genel bir fatura olarak düzenlemek ise yine maddi zararlara yol açabilmektedir.

Linked

Güneş Atay

-

Profili görüntüle