UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Finans Danışmanı Nedir?

27.07.2022 

Linked

Büşra Yar

-

Profili görüntüle

Finans Danışmanı Nedir?

Finans danışmanı, finansal konularda kişilere ya da kurumlara, taşınır ya da taşınmaz varlıklarını değerlendirmeleri hakkında tavsiyelerde bulunan ve bu konularda danışmanlık hizmeti veren kişidir. Türkiye’de finans sektöründe danışmanlık hizmeti çalışmaları Finansal Planlama Derneği (FPD)’nin kurulması ile başlamıştır. Finans danışmanı finansman ihtiyacını analizler sonucu işletmenin mali tablolarının sonuçlarına reel yaklaşarak raporlar ve planlar sunmaktadır.

Finans Danışmanı Nasıl Olunur?

Finans danışmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin Ekonomi ve Finans İşletme Ekonometri bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Özellikle işletme, iktisat, matematik mühendisliği ve işletme mühendisliği gibi bölümlerden birini bitiren kişiler bu mesleğe daha fazla yönelmektedir. Ayrıca sigortacılık alanında eğitim ve sertifika sahibi olmak ya da bu bölümde okumak mesleki başarıyı etkileyen unsurlardandır. Bu unsurların yanı sıra finans danışmanı olmak isteyen kişilerin analiz yöntemlerini iyi bilmesi, etkili iletişim kurması, çözüm odaklı olması ve sorumluluk bilincinin olması gerekmektedir.

Finansal Danışmanlık Şirketi Nedir?

Finansal danışmanlık şirketi; şirketlerin finansal ihtiyaçlarını belirleyen, yönetim ve mali yapısını güçlendirmek için çalışan ve bu yönde danışmanlık veren şirketlerdir. Finansal danışmanlık hizmeti ile birlikte şirketlerin kaynakların en iyi şekilde yönetebilecek stratejik bir plan oluşturmaktadır. Gelir ve giderleri dengede tutacak olası riskleri en aza indirgeyecek bir finans yönetimi ile şirketlerin hedeflediği kazanımlara ulaşmada riski en aza indirgemek için çalışmaktadır. Bu da, firmaların finans yapısının güçlenmesine ve dolayısıyla operasyonların sürdürülebilir kılınmasına yardımcı olarak daha verimli bir işleyişe katkı sağlamaktadır.

Finans Danışmanı Sertifikaları Nelerdir?

• Finansal Danışmanlık ve Etik Eğitimi,
• Veri tabanı ve analiz eğitimi,
• Finansal planlama eğitimi,
• Kişisel ve bireysel finansal danışmanlık eğitimi,
• Yatırım ve gayrimenkul değerlendirme süreçlerini tanıma eğitimi,
• Sigorta çeşitleri ve emeklilik eğitimi,
Risk yönetimi eğitimi,
• Maliyet Muhasebesi Eğitimi
• Finansal Yönetim Eğitimi
• Bütçe Hazırlama ve Bütçe Yönetimi Eğitimi
• E-Fatura ve E-Defter Eğitimi
• Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi
• Bilanço Okuma Teknikleri ve Finansal Analiz Eğitimi
Yukarıda belirtilen eğitimler finans danışmanı için geliştirici ve yenilikleri takip edebilmek, öğrenebilmek adına eğitimlerdir.

Finans Danışmanı Neden Tercih Edilmelidir?

Finans danışmanı, tüm bilgi birikimi ve tecrübesiyle kurumsal ve bireysel olmak üzere ihtiyaç tespiti yapmak, finans alanında çözümler bulmak, uygulamak ve destek sağlamak için müşterilerine kaliteli hizmet sunan, geleceğinizi planlamanız konusunda yardımcı olan uzman kişidir. Bu gibi hizmetler şirketler için oldukça önemli olduğundan finansal danışman tercih edilmektedir.

Finans Danışmanı Ne İşe Yarar?

Finans danışmanı; kişilere veya kurumlara yatırımları ve gelirlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için danışmanlık hizmeti verir, risk analizi yaparak sonuçları müşteriyle paylaşır. Şirketlerin mali tablolarına yönelik denetimleri ile daha etkin ve verimli gelir gider dengesinin oluşturulmasına yönelik destekler sağlar. Bu da, firmanın finans yapısının güçlenmesine ve dolayısıyla operasyonların sürdürülebilir kılınmasına yardımcı olur.

Finans Danışmanlığı İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Finans danışmanlığı için kişilerin üniversitelerin Ekonomi, Finans, İşletme ve Ekonometri bölümlerinden lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra diplomaya ek olarak eğitim kurumlarından eğitim ve sertifikalar alınabilmektedir.

Şirketlerin Finansal Ve Mali Konularda Karşılaştığı Sorunlar Nelerdir?

Şirketlerin finans ve mali konularda karşılaştığı sorunlar aşağıda sıralanmıştır.
• Büyüyememe
• Verimsizlik
• Kârsızlık
• Ekip Yönetememe
• Delegasyon Eksikliği
• Satış – Ciro Yetersizliği
Kurumsallaşamama Şirket Yönetimi Sorunu
• Çalışan Memnuniyetsizliği ve Sirkülasyonu
• Finansman ve yatırım sorunları
• Muhabese sorunları

Danışman ve Finansal Planlamacı Arasındaki Fark Nedir?

"Mali danışman" ve "finansal planlamacı" terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak aynı şey değildir. Finansal danışman, bireylerin ve şirketlerin servet oluşturmasına yardımcı olan bir profesyoneldir; finansal planlayıcı ise, bireylerin uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için bir strateji oluşturmasına yardımcı olan finansal danışmanların bir alt kümesidir.

Mali danışmanlar, müşterilerinin hedeflerinin ne olması gerektiğini belirlemelerine yardımcı olmak için borçları, varlıkları, harcamaları ve gelirleri dahil olmak üzere bir müşterinin mali yaşamının tüm resmine bakar. Gerekli lisanslar çerçevesinde finansal danışmanlar, müşterilerinin yaptığı yatırımlarını ve finansal tercihlerini yönetebilir. Mali danışmanlar, eğitimlerine, geçmişlerine ve sertifikasyon düzeylerine bağlı olarak, vergi hazırlığı ve sigorta gibi daha özel ihtiyaçları olan müşterilere yardımcı olabilir.

Finansal planlamacılar ise daha çok bireylerin ve ailelerin uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için bir strateji oluşturmalarına yardımcı olmaya odaklanır. Bu, müşterilerin borçlarını ödemek, emeklilik için tasarruf etmek, bir ev satın almak veya hisse senetlerine ve tahvillere yatırım yapmak için bir plan geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmayı içerebilir. Finansal planlayıcılar, mevcut mali durumlarını yönetmek ve gelecek için plan yapmalarına yardımcı olmak için müşterilerle haftalarca, aylarca ve hatta yıllarca çalışabilir.

Sonuç olarak, “mali müşavir” ve “finansal planlamacı” terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılsa da aynı şey değildir. Finansal danışmanlar, müşterilerin servet oluşturmasına yardımcı olurken, finansal planlamacılar, müşterilerin uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için bir strateji oluşturmasına yardımcı olur. Mali danışmanlar, vergi hazırlığı ve sigorta gibi daha özel ihtiyaçları olan müşterilere yardımcı olurken, mali planlamacılar, bireylerin ve ailelerin uzun vadeli mali hedeflere ulaşmak için bir strateji oluşturmalarına yardımcı olmaya odaklanır.

Finans Danışmanı Nerede Çalışır?

Mali müşavirler genellikle çeşitli farklı ortamlarda çalışırlar. Bankalarda, yatırım işletmelerinde veya sigorta işletmelerinde işletmeciler. Ayrıca, bireysel finansal tavsiyelerde bulunarak bağımsız danışmanlar olarak da çalışabilirler.

Mali müşavirler genellikle bir ofis ortamlarında çalışırlar. Genellikle yüzme ile yüz yüze görüşmeciler, bu nedenle gerekli ekipman ve malzemelere sahip profesyonel bir ofis alanına sahip olmaları gerekir. Farklı yerlerdeki yaşamayla buluşmak için de seyahat edebilirler.

Mali müşavirler hizmeti çeşitli hizmetler sunmaktadır. Müşterilerin emeklilik veya yatırım için bir plan oluşturmaya yardımcı olabilir, basit borçlarını nasıl yönetecekleri konusunda tavsiyelerde bulunabilir veya sigorta ve diğer finansal ürünler hakkında karar vermelerine yardımcı olabilirler. Mali danışmanlar ayrıca üniversite için nasıl tasarruf veya gelecek nasıl yatırım konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Sonuç olarak, mali müşavirler genellikle ödeme, yatırım firmaları veya sigorta çeşitli şirketleri gibi farklı ortamlarda çalışırlar. Genellikle bir ofis ortamında çalışırlar ve gitmeyle farklı yerlerde buluşmak için seyahat edebilirler. Finansal danışmanlar, emeklilik veya yatırım için bir plan oluşturmalarına yardımcı olmak, borçlarını nasıl yönetecekleri konusunda danışmanlık yapmak üniversite veya için nasıl tasarruf giderleri veya geleceği nasıl yatırım yapacakları konusunda tavsiyeler vermek dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunar.

Linked

Büşra Yar

-

Profili görüntüle