UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kurumsallaşma Nedir?

30.06.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Kurumsallaşma Nedir?

Kurumsallaşma kısaca insan ilişkilerini etkileyen kurallar ve prosedürler geliştirme veya dönüştürme sürecidir. Daha da açmak gerekirse, kurumsallaşma bir kurumun belirli kişilere bağlı olmadan işlerini sürdürüp geliştirebilmesidir. Kurumsallaşma; veri analizi yapma, başarılı yeni alanlara taşıma ve sonuçlarla yönetimdir. Var olan hedefleri iyileştirmeyi ve yeni hedefler koymayı sağlamaktadır.

Kurumsallaşma Nasıl Olur?

Kurumsallaşma şirket içerisindeki her çalışan ve yöneticinin yeni işe başlamış olsa bile, işin amacını, misyon ve vizyonunu bilmesidir. Şirket talimatları, politikaları ve stratejileri teknolojiyle birlikte görsel olarak görülmesi, toplantıların yapılması ve bunların belgelenmesiyle kurumsallaşma başlar. Kurumsallaşmada teknolojiden yararlanmak zorunludur. Ayrıca bunları yaparken şirket sürekli kendisini yenilemeli ve geliştirmelidir.
Çağa ayak uydurarak kurumsallaşma olur. Şirket veya kurumların, kurumsallaşırken ilk olarak vizyonunu ve misyonunu belirlemesi ve bunu yerine getirmek önemlidir. Şirketin işleyişi buna bağlıdır. Ortak hedef ve fikirlerin, temel ilkelerin belirlenmesi ve içselleştirilmesiyle vizyon ve misyon da belirlenmiş olur. Kurumsallaşmayı sağlayan bir diğer adım ise şirket veya kurumdaki üst yönetim yapısının tanımlanmasıdır.
Şirketin büyürken ki en önemli gerekliliği üst düzeydekilerin rollerinin ne olduğunun ve kimler tarafından yerine getirileceğinin belirlenmesidir. Kurumsallaşmak isteyen bir şirket veya kurum, yönetim kurulu üye sayısını, toplantılarının nasıl ve ne kadar zamanla olacağını belirlemelidir. Kurumsallaşma büyüme getireceği için zamanla farklı departmanlar gerekebilir. Bu sebeple insan kaynakları yapılandırılması kurumsallaşma için şarttır. Bu gerekliliklerin hepsi kurumsallaşmaya giden yoldan geçer ve şirketinizin kurumsallaşmasının önünü açar.

Kurumsallaşmanın Getirileri Nelerdir?

Şirket kurumsallaşmasının birçok getirisi vardır. Öncelikle sağlam bir iş yapısı tanımı sağlar çünkü kurumsallaşma işletmenin veya şirketin başarılı uygulamalarla desteklenen temellere dayanmasını sağlar. Bunu yaparken aynı zamanda şirketin veya işletmenin ihtiyaç duyduğu büyüme, kalıcılık gibi özelliklerin sürekliliğini destekler ve korur. Ayrıca kurumsallaşma, yönetim kurulu üyeliği, müdür gibi pozisyonları resmileştirerek yönetim organlarının güçlendirilmesini sağlarken onlara bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlar. İşlere geciktirme yaşatmadan, stratejik kararların iyi bir şekilde alınmasına ortam yaratır. Tabi ki bunları başarabilmek için şirketin kurumsal yönetim faaliyetlerini kontrollü bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Bu, şirketin performansını denetler ve işleyişte karşılaşabilecek risklerin üstesinden gelmesini sağlar.
Kurumsallaşma sayesinde şirket içinde belirsizlik yaşanmaz. Her kişinin pozisyonu bellidir, herkes kendi pozisyonunun gerektirdiği özellikleri ve işleri yerine getirdiği için şirketteki verimlilik ve profesyonellik artar. Şirket veya işletme kurumsallaşma ile kimlik, misyon ve vizyon kazanır.
Kurumsallaşma, bir şirketin veya işletmenin büyüyüp daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Kurumsallaşma profesyonellik getirdiği için şirketin başarılar elde edip büyümesi olasıdır. Ancak bunu yerine getirebilmek için planlı olunmalıdır. Plan, başarı getirir.
Kurumsallaşma, insanların şirkete karşı güven duymasını sağlar. Kurumsallaştığınızda işe alacağınız kişilerin ve yöneticilerin de vizyon ve misyon sahibi olması beklenir ve profesyonellik çerçevesi içerisinde çalışması istenir. Bu sebeple insanlar, kurumsal şirketlere karşı güven duyar ve onları tercih ederler.

Kurumsallaşma Neden Önemlidir?

Kurumsallaşmanın en büyük önemi belirli kişilere bağlı olmamasıdır. Yani müdür veya diğer yöneticiler yokken işler aksamaz, devam eder. Önemli olan şirketin başındakiler değil şirketin kendisidir. Şirketin her çalışanı önemlidir. Kriz zamanlarında kesintiye uğramadan çalışanlarıyla işlerini devam ettirebilir. Bu sayede büyüme eğilimleri de sürekli devam eder.
Kurumsallaşmanın bir diğer en büyük önemi ise çağı yakalamasıdır. Artık teknolojinin hızla geliştiği ve her şeye kolayca ulaşabildiğiniz bir dünyada yaşamaktasınız. Küreselleşmenin de yayılmasıyla, kurumsallaşma size şirketinizi büyütüp dünyanın bir diğer ucundaki şirketlerle bile rekabet edebilmenizi sağlar.
Kurumsallaşma, şirkette güçlü bir insan kaynağı gücü yaratma açısından önemlidir. Şirketin büyümesinden dolayı işe alabileceğiniz donanımlı kişi sayısı da artar. Bu, işletmelerin büyüme süreçlerine önemli ölçüde güç ve enerji katar. Öte yandan kurumsallaşma, işletmelerin teknoloji, bilgi sistemleri gibi alanlarda değerlendirme yapmalarına yardımcı olmaktadır.
Öte yandan kurumsallaşma, işletmelerin teknoloji, bilgi sistemleri ve yönetim sistemleri gibi alanlarda değerlendirme yapmalarında önem taşır. Kurumsallaşmış bir kurum mevcut risk ve gelecekteki risklerini iyi tanımlayabilir.

5 Adımda Kurumsallaşma İlkeleri

Kurumsallaşmanın birçok ilkesi vardır. Ancak kurumsallaşmada başarılı olmak için gerekli ve önemli olan belli başlı ilkeler vardır. Bu ilkeleri hem çalışanların hem de yöneticilerin edinmesi çok önemlidir. 5 adımda kurumsallaşma ilkeleri şunlardır:
● Sorumluluk: Kurumsallaşmanın ilk ilkesi sorumluluktur. Her şirketin hedefleri ve istekleri vardır. Bunları yerine getirebilmesi için şirketin her çalışanının sorumluluk alması gerekir. Çalışanlar kendi departmanlarının gerekliliklerine, işlerine ve iş ahlaklarına karşı sorumluluk almalı. Aynı zamanda yöneticiler de gerekli riskli veya üst düzey kararların alınmasına karşı sorumluluk almalıdır.
● Etkililik: Başarı kurumsallaşma için bir amaçtır ve bu amaç yolunda hedeflerine ulaşabilmesi adına kaynaklarını etkili bir şekilde kullanması gerekir.
● Hesap verebilirlik: Şirketler veya kurumlar işlerini yerine getirirken kaynaklar kullanırlar. Bu kaynaklar başkalarının ise şirket kaynak kullanımında adil olması gerekir. Bu ilke adil olmaya ve gerekli olduğunda hesap verebilirlik gerektirir. Bu ilkeyi edinmek daha büyük kaynaklar elde edebilmeyi sağlar ve bununla birlikte gelişmenin hızlanmasına da zemin hazırlar.
● Şeffaflık: Kurumsal şirketlerde her açıdan en çok önem taşıyan şey güven duygusudur. Bu çalışan-yönetici arasında veya şirket-müşteri arasında olabilir. Şirketinizin büyümesini sağlamak için insanların güvenini kazanmak oldukça önemlidir. Bu sebeple kurum veya şirket şeffaf olmalıdır. Doğru bilgilerle istenilen zamanda tüketiciye veya müşteriye sağlamalıdır. Şeffaf olmak hem dolandırıcılık gibi olayların önüne geçer hem de güven duygusunu artırır.
● Tutarlılık: Şirketler kurumsallaşırken belirledikleri hedeflere ve isteklere karşı tutarlı davranmalıdır. Vizyon ve misyonundan vazgeçmemelidir. Tutarlı olarak insanların şirkette karşı doğru beklentiler içerisine girmesini sağlar ve güçlenmesine yardım eder.

Kurumsallaşma Gerekli Midir?

Kurumsallaşmanın gerekli olup olmaması sizin hedeflerinize ve isteklerinize bağlıdır. Eğer küçük bir şirket olarak kalmak istiyorsanız ve bundan memnunsanız kurumsallaşmaya gitmenize gerek olmayacaktır. Ancak büyümek, genişlemek ve açılmak istiyorsanız kurumsallaşma bir gerekliliktir. Kurumsallaşma olmadan profesyonellik yakalayarak büyümeniz ve gelişmeniz pek mümkün olmayacaktır. Çünkü şu anki dünyamız küreselleşmenin de getirdikleriyle büyümek ve genişlemek için kurumsallaşmayı bir şart haline getirmiştir. Zamanı yakalamalı ve ona ayak uydurmalı, adapte olmalısınız.

Kurumsallaşmanın Amacı Nedir?

Kurumsallaşmanın amacı şirketlerin kişilere bağlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesidir. Yöneticilerin geçici, şirketlerin kalıcı olmasını sağlar. Ancak gelen yöneticilerin ve çalışanların da şirketin hedef ve ilkelerini bilmesi, içselleştirmesi ve işini yerine getirmesini sağlar. Aynı zamanda şirketteki hataların, yanlışların ve tartışmaların önüne geçmeyi amaçlar.
Ayrıca kurumsallaşmanın aşamaları olan yönetim planlama, yönlendirme, koordinasyon ve denetimi oluşturmakta başarılı olmasıdır. Hedefler, işler ve stratejiler şirketin devamlılığı için önemlidir.

Kurumsallaşmaya Nereden Başlanmalıdır?

Şirket veya kurumların üst düzeyleri kurumsallaşmak istiyorlarsa buna büyüme hareketliliği gösterdiği zaman başlanmalıdır. Tamamen başlamak yerine muhasebe sistemi kurularak başlanabilir. Bunun sebebi, mali özellikteki bilgilerin elde edilip depolandığı bir sistemin kurulmasıdır. Bu sistem yönetim ve diğer işletme özellikleri arasında bağlantı kurarak kurumsallaşmaya giden yolda başarılı olmaya yardımcı olur. Ayrıca kurumsallaşmaya başlarken edineceğiniz temeller sizin hedeflerinizin çıkış noktası olmalıdır. Bu yolda çıkan problemlere belirlediğiniz ilkelerle yaklaşmanız şirketiniz için devamlılığı sağlayabilir.

Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma Arasındaki Fark Nedir?

Kurumsal yönetim, şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistemdir. Yönetim kurulları, şirketlerinin yönetiminden sorumludur. Hissedarların yönetişimdeki rolü, müdürleri ve denetçileri atamak ve uygun bir yönetim yapısının mevcut olduğunu kendilerini tatmin etmektir. Kurulun sorumlulukları arasında şirketin stratejik amaçlarının belirlenmesi, bunları hayata geçirecek liderliğin sağlanması, işletmenin yönetiminin denetlenmesi ve hissedarlara yönetimleri hakkında rapor verilmesi yer almaktadır. Bu nedenle kurumsal yönetim, bir şirketin yönetim kurulunun ne yaptığı ve şirketin değerlerini nasıl belirlediği ile ilgilidir ve şirketin günlük operasyonel yönetiminden tam zamanlı yöneticiler tarafından ayırt edilmelidir. Kurumsal yönetimin kurumsallaşma ile arasındaki en belirgin fark ‘’sahiplik’’ kavramıdır. Kurumsal yönetim pay sahiplerinin bireyselliğini ön plana çıkarmayı, yetkililerin varlıklarını korumaları ve şirketin verimliliğini sağlamayı hedefler. Kurumsallaşma ise şirkette örgütlenme ve birliğini, çalışanların sorumluluklarını belirlemesini ve onları yerine getirmesini denetleyerek sağlamayı hedefler.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle