DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kurumsallaşma Nedir?

Kurumsallaşma kısaca insan ilişkilerini etkileyen kurallar ve prosedürler geliştirme veya dönüştürme sürecidir. Daha da açmak gerekirse, kurumsallaşma bir kurumun belirli kişilere bağlı olmadan işlerini sürdürüp geliştirebilmesidir. Kurumsallaşma; veri analizi yapma, başarılı yeni alanlara taşıma ve sonuçlarla yönetimdir. Var olan hedefleri iyileştirmeyi ve yeni hedefler koymayı sağlamaktadır.

Kurumsallaşma Nasıl Olur?

Kurumsallaşma şirket içerisindeki her çalışan ve yöneticinin yeni işe başlamış olsa bile, işin amacını, misyon ve vizyonunu bilmesidir. Şirket talimatları, politikaları ve stratejileri teknolojiyle birlikte görsel olarak görülmesi, toplantıların yapılması ve bunların belgelenmesiyle kurumsallaşma başlar. Kurumsallaşmada teknolojiden yararlanmak zorunludur. Ayrıca bunları yaparken şirket sürekli kendisini yenilemeli ve geliştirmelidir.
Çağa ayak uydurarak kurumsallaşma olur. Şirket veya kurumların, kurumsallaşırken ilk olarak vizyonunu ve misyonunu belirlemesi ve bunu yerine getirmek önemlidir. Şirketin işleyişi buna bağlıdır. Ortak hedef ve fikirlerin, temel ilkelerin belirlenmesi ve içselleştirilmesiyle vizyon ve misyon da belirlenmiş olur. Kurumsallaşmayı sağlayan bir diğer adım ise şirket veya kurumdaki üst yönetim yapısının tanımlanmasıdır.
Şirketin büyürken ki en önemli gerekliliği üst düzeydekilerin rollerinin ne olduğunun ve kimler tarafından yerine getirileceğinin belirlenmesidir. Kurumsallaşmak isteyen bir şirket veya kurum, yönetim kurulu üye sayısını, toplantılarının nasıl ve ne kadar zamanla olacağını belirlemelidir. Kurumsallaşma büyüme getireceği için zamanla farklı departmanlar gerekebilir. Bu sebeple insan kaynakları yapılandırılması kurumsallaşma için şarttır. Bu gerekliliklerin hepsi kurumsallaşmaya giden yoldan geçer ve şirketinizin kurumsallaşmasının önünü açar.

Kurumsallaşmanın Getirileri Nelerdir?

Şirket kurumsallaşmasının birçok getirisi vardır. Öncelikle sağlam bir iş yapısı tanımı sağlar çünkü kurumsallaşma işletmenin veya şirketin başarılı uygulamalarla desteklenen temellere dayanmasını sağlar. Bunu yaparken aynı zamanda şirketin veya işletmenin ihtiyaç duyduğu büyüme, kalıcılık gibi özelliklerin sürekliliğini destekler ve korur. Ayrıca kurumsallaşma, yönetim kurulu üyeliği, müdür gibi pozisyonları resmileştirerek yönetim organlarının güçlendirilmesini sağlarken onlara bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlar. İşlere geciktirme yaşatmadan, stratejik kararların iyi bir şekilde alınmasına ortam yaratır. Tabi ki bunları başarabilmek için şirketin kurumsal yönetim faaliyetlerini kontrollü bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Bu, şirketin performansını denetler ve işleyişte karşılaşabilecek risklerin üstesinden gelmesini sağlar.
Kurumsallaşma sayesinde şirket içinde belirsizlik yaşanmaz. Her kişinin pozisyonu bellidir, herkes kendi pozisyonunun gerektirdiği özellikleri ve işleri yerine getirdiği için şirketteki verimlilik ve profesyonellik artar. Şirket veya işletme kurumsallaşma ile kimlik, misyon ve vizyon kazanır.
Kurumsallaşma, bir şirketin veya işletmenin büyüyüp daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Kurumsallaşma profesyonellik getirdiği için şirketin başarılar elde edip büyümesi olasıdır. Ancak bunu yerine getirebilmek için planlı olunmalıdır. Plan, başarı getirir.
Kurumsallaşma, insanların şirkete karşı güven duymasını sağlar. Kurumsallaştığınızda işe alacağınız kişilerin ve yöneticilerin de vizyon ve misyon sahibi olması beklenir ve profesyonellik çerçevesi içerisinde çalışması istenir. Bu sebeple insanlar, kurumsal şirketlere karşı güven duyar ve onları tercih ederler.

Kurumsallaşma Neden Önemlidir?

Kurumsallaşmanın en büyük önemi belirli kişilere bağlı olmamasıdır. Yani müdür veya diğer yöneticiler yokken işler aksamaz, devam eder. Önemli olan şirketin başındakiler değil şirketin kendisidir. Şirketin her çalışanı önemlidir. Kriz zamanlarında kesintiye uğramadan çalışanlarıyla işlerini devam ettirebilir. Bu sayede büyüme eğilimleri de sürekli devam eder.
Kurumsallaşmanın bir diğer en büyük önemi ise çağı yakalamasıdır. Artık teknolojinin hızla geliştiği ve her şeye kolayca ulaşabildiğiniz bir dünyada yaşamaktasınız. Küreselleşmenin de yayılmasıyla, kurumsallaşma size şirketinizi büyütüp dünyanın bir diğer ucundaki şirketlerle bile rekabet edebilmenizi sağlar.
Kurumsallaşma, şirkette güçlü bir insan kaynağı gücü yaratma açısından önemlidir. Şirketin büyümesinden dolayı işe alabileceğiniz donanımlı kişi sayısı da artar. Bu, işletmelerin büyüme süreçlerine önemli ölçüde güç ve enerji katar. Öte yandan kurumsallaşma, işletmelerin teknoloji, bilgi sistemleri gibi alanlarda değerlendirme yapmalarına yardımcı olmaktadır.
Öte yandan kurumsallaşma, işletmelerin teknoloji, bilgi sistemleri ve yönetim sistemleri gibi alanlarda değerlendirme yapmalarında önem taşır. Kurumsallaşmış bir kurum mevcut risk ve gelecekteki risklerini iyi tanımlayabilir.

5 Adımda Kurumsallaşma İlkeleri

Kurumsallaşmanın birçok ilkesi vardır. Ancak kurumsallaşmada başarılı olmak için gerekli ve önemli olan belli başlı ilkeler vardır. Bu ilkeleri hem çalışanların hem de yöneticilerin edinmesi çok önemlidir. 5 adımda kurumsallaşma ilkeleri şunlardır:
● Sorumluluk: Kurumsallaşmanın ilk ilkesi sorumluluktur. Her şirketin hedefleri ve istekleri vardır. Bunları yerine getirebilmesi için şirketin her çalışanının sorumluluk alması gerekir. Çalışanlar kendi departmanlarının gerekliliklerine, işlerine ve iş ahlaklarına karşı sorumluluk almalı. Aynı zamanda yöneticiler de gerekli riskli veya üst düzey kararların alınmasına karşı sorumluluk almalıdır.
● Etkililik: Başarı kurumsallaşma için bir amaçtır ve bu amaç yolunda hedeflerine ulaşabilmesi adına kaynaklarını etkili bir şekilde kullanması gerekir.
● Hesap verebilirlik: Şirketler veya kurumlar işlerini yerine getirirken kaynaklar kullanırlar. Bu kaynaklar başkalarının ise şirket kaynak kullanımında adil olması gerekir. Bu ilke adil olmaya ve gerekli olduğunda hesap verebilirlik gerektirir. Bu ilkeyi edinmek daha büyük kaynaklar elde edebilmeyi sağlar ve bununla birlikte gelişmenin hızlanmasına da zemin hazırlar.
● Şeffaflık: Kurumsal şirketlerde her açıdan en çok önem taşıyan şey güven duygusudur. Bu çalışan-yönetici arasında veya şirket-müşteri arasında olabilir. Şirketinizin büyümesini sağlamak için insanların güvenini kazanmak oldukça önemlidir. Bu sebeple kurum veya şirket şeffaf olmalıdır. Doğru bilgilerle istenilen zamanda tüketiciye veya müşteriye sağlamalıdır. Şeffaf olmak hem dolandırıcılık gibi olayların önüne geçer hem de güven duygusunu artırır.
● Tutarlılık: Şirketler kurumsallaşırken belirledikleri hedeflere ve isteklere karşı tutarlı davranmalıdır. Vizyon ve misyonundan vazgeçmemelidir. Tutarlı olarak insanların şirkette karşı doğru beklentiler içerisine girmesini sağlar ve güçlenmesine yardım eder.

Kurumsallaşma Gerekli Midir?

Kurumsallaşmanın gerekli olup olmaması sizin hedeflerinize ve isteklerinize bağlıdır. Eğer küçük bir şirket olarak kalmak istiyorsanız ve bundan memnunsanız kurumsallaşmaya gitmenize gerek olmayacaktır. Ancak büyümek, genişlemek ve açılmak istiyorsanız kurumsallaşma bir gerekliliktir. Kurumsallaşma olmadan profesyonellik yakalayarak büyümeniz ve gelişmeniz pek mümkün olmayacaktır. Çünkü şu anki dünyamız küreselleşmenin de getirdikleriyle büyümek ve genişlemek için kurumsallaşmayı bir şart haline getirmiştir. Zamanı yakalamalı ve ona ayak uydurmalı, adapte olmalısınız.

Kurumsallaşmanın Amacı Nedir?

Kurumsallaşmanın amacı şirketlerin kişilere bağlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesidir. Yöneticilerin geçici, şirketlerin kalıcı olmasını sağlar. Ancak gelen yöneticilerin ve çalışanların da şirketin hedef ve ilkelerini bilmesi, içselleştirmesi ve işini yerine getirmesini sağlar. Aynı zamanda şirketteki hataların, yanlışların ve tartışmaların önüne geçmeyi amaçlar.
Ayrıca kurumsallaşmanın aşamaları olan yönetim planlama, yönlendirme, koordinasyon ve denetimi oluşturmakta başarılı olmasıdır. Hedefler, işler ve stratejiler şirketin devamlılığı için önemlidir.

Kurumsallaşmaya Nereden Başlanmalıdır?

Şirket veya kurumların üst düzeyleri kurumsallaşmak istiyorlarsa buna büyüme hareketliliği gösterdiği zaman başlanmalıdır. Tamamen başlamak yerine muhasebe sistemi kurularak başlanabilir. Bunun sebebi, mali özellikteki bilgilerin elde edilip depolandığı bir sistemin kurulmasıdır. Bu sistem yönetim ve diğer işletme özellikleri arasında bağlantı kurarak kurumsallaşmaya giden yolda başarılı olmaya yardımcı olur. Ayrıca kurumsallaşmaya başlarken edineceğiniz temeller sizin hedeflerinizin çıkış noktası olmalıdır. Bu yolda çıkan problemlere belirlediğiniz ilkelerle yaklaşmanız şirketiniz için devamlılığı sağlayabilir.

Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma Arasındaki Fark Nedir?

Kurumsal yönetim, şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistemdir. Yönetim kurulları, şirketlerinin yönetiminden sorumludur. Hissedarların yönetişimdeki rolü, müdürleri ve denetçileri atamak ve uygun bir yönetim yapısının mevcut olduğunu kendilerini tatmin etmektir. Kurulun sorumlulukları arasında şirketin stratejik amaçlarının belirlenmesi, bunları hayata geçirecek liderliğin sağlanması, işletmenin yönetiminin denetlenmesi ve hissedarlara yönetimleri hakkında rapor verilmesi yer almaktadır. Bu nedenle kurumsal yönetim, bir şirketin yönetim kurulunun ne yaptığı ve şirketin değerlerini nasıl belirlediği ile ilgilidir ve şirketin günlük operasyonel yönetiminden tam zamanlı yöneticiler tarafından ayırt edilmelidir. Kurumsal yönetimin kurumsallaşma ile arasındaki en belirgin fark ‘’sahiplik’’ kavramıdır. Kurumsal yönetim pay sahiplerinin bireyselliğini ön plana çıkarmayı, yetkililerin varlıklarını korumaları ve şirketin verimliliğini sağlamayı hedefler. Kurumsallaşma ise şirkette örgütlenme ve birliğini, çalışanların sorumluluklarını belirlemesini ve onları yerine getirmesini denetleyerek sağlamayı hedefler.

Kurumsallaşma Adımları Nelerdir?

SİSTEM KURUN
Belli kural ve ilkelere göre şekillenmiş olan bir sistem yaratın. Bu sistem, akıllıca kurgulanmış departmanlar ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerine kurulu olmalıdır. Bu departmanların çerçevesi ile birlikte yetkiler ve sorumluluklar da oldukça net biçimde çizilmiş olmalıdır. Kurduğunuz bu sistemin mükemmel işlemesini sağlayın. Sistemi koruyun ama yeni gelişmelere göre yenilemeyi ve güncel haline getirmeyi de etmeyi de ihmal etmeyin. Kurulan sisteme göre oluşturulmuş birimlerde profesyonel kişilerle birlikte çalışın.

ÇALIŞANLARINIZA BAĞIMLI OLMAYIN
Çalışanlar ve onların kişisel yetenek ve becerileri elbette oldukça önemli. Fakat yukarıda sözü edilen sistemi kurduğunuz zaman ve her birimde çalışan kişinin bir yedeğini belirlemiş olursanız şirketinizin faaliyetlerini sürdürmek adına, çalışanların kişisel yöntemlerine bağımlı kalmamış olursunuz. Bir başka şekilde anlatmak gerekirse; kurumda bütün işleyiş oturduğu için herhangi bir çalışanın kurumdan ayrılması durumunda dahi, şirkette her şey saat gibi işlemeye devam eder. Organizasyon çarkında herhangi bir aksama meydana gelmez. Bundan dolayı şirket, bir anlamda kişilere bağımlı olmamış olur.

YOK OLMA TEHLİKESİNE KARŞI TEDBİR ALIN
Özellikle KOBİ’lerde çok görülen bir olaydır. Çoğu zaman sadece var olan pazar paylarını korumayı amaç haline getirirler. Tesadüfler ve akış, onları daha ileri bir noktaya gitmeye zorlamadığı sürece, büyüme konusunda çekingen şekilde davranırlar. Burada pazar payınızı büyütmenin yollarını denemelisiniz. Bunun için inovasyona yatırım sağlayabilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizde kalite standartlarınızı yükseltmeye çalışıp, Ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırmaya giderek, kendinizi güncelleyebilirsiniz. Yani günün koşullarına uyum sağlayın. Pazarlamaya önem verin. Aksi halde zamanla çok geride kalır ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

ÇALIŞANLARI SÜRECE DAHİL EDİN
Şirketinizin hedeflerini ve misyonunuzu belirlemiş olmalısınız. Bu hedefleri gerçekleştirme sürecine çalışanları da ortak etmelisiniz. Çalışanların işini ve işyerini benimsemesi adına mutlaka fikirlerini dinlemeli ve ortak hedefler belirleyerek takım ruhu meydana getirmelisiniz. Ortak şekilde belirlenmiş gerçekçi hedefler, çalışanlarınızı da motive edecektir. Bu nedenle, üst yönetimden alt yönetime, çalışanlarınızın kurumsallaşma sürecine katılımcı olarak dahil olmalarını sağlayın.

POZİTİF BİR ŞİRKET KÜLTÜRÜ YARATIN
Kurumsallaşma, firmaya gelen telefonlara verilen cevaptan, web sayfasının aktif işleyişinden, şirket içi çalışanlarının birbirleriyle olan selamlaşmasından, aralarındaki iletişim biçiminden, müşteriler ve iş ortaklarıyla ilişkilere kadar olan her şeyi belirler. Bütün bu tekrarlanan şeyler aslında sizin şirket kültürünüzü meydana getirerek yansıtır. Bu kültürün, şirketinizle ilgili algıyı, pozitif yönde etkilemesi gerekir. Bu kültür, sizin, her zaman ve her dönemde, kaliteli iş yapan, güvenilir bir şirket olduğunuzu göstermelidir.

AİLE ŞİRKETLERİNDE PROFESYONELLERİN ÖNÜNÜ AÇIN
Aile şirketlerinde kurumsallaşmaya karşı her zaman bir direnç bulunur. Çoğunlukla karar mekanizmalarında sadece aile üyelerinin yer alması konusunda bir meyil söz konusu olur. Fakat bu direncinizi kırma konusunda kendinize baskı yapmalısınız. Şirket içinde başarılı projelere imza atmış yetenekli isimleri, o şirkette terfi edip üst kademelere kadar çıkacaklarına inandırmanız gerekir. Eğer o çalışanlar, sizin şirketinizde kendilerine bir gelecek görürlerse, hem daha verimli olurlar hem de iş anlamında farklı arayışlara girmezler. Böylece elinizdeki insan gücünü daha verimli ve rasyonel şekilde değerlendirmiş olursunuz. Burada unutmayın ki, profesyonellere fırsat vermek, karar sürecine dahil etmek, şirketinizi oldukça ileriye taşıyacaktır.

Kurumsal Bir Firma Ne Demek?

Günümüzde küreselleşmenin artması ile birlikte kurumsal firmalara olan ihtiyaç da artış meydana gelmiştir. Kurallara uygun şekilde ilerleyen, bir sistemle yönetilen, kişilere bağlı işlemeyen firmalar kurumsal firma olarak isimlendirilir. Yönetici, tedarikçi, ortaklar, çalışanlar kurumsal firmalardaki sistemin parçası olarak görev almaktadır. Her bir çalışanın ve yöneticinin firmanın kurallarına uyması zorunludur. Kurumsal firmalar geleneksel işleyişten çok daha farklı şekilde işler. Bunun yanında getirdiği yükümlülük de oldukça fazla olmaktadır.

Kurumsallaşma Danışmanlığı Ne Yapar?

İşletmelerin ya da şirketlerin sektör değişmeksizin temel gayesi kesinlikle kurumsallaşma olarak verilebilir. Çünkü kurumsallaşma potansiyel müşteri kitlesine de doğrudan güven verdiği için iş geliştirme, Pazar oluşturma, güven verme gibi konularda oldukça fazla yarar sağlar. Tüm bunların yanı sıra kurumsallaşma aynı zamanda şirketlerin ya da işletmelerin daha sistematik ve daha kaliteli, profesyonel bir hizmet vermesine de destek verir. Bu noktada kurumsallaşma danışmanı ile çalışmak en pratik ve kalıcı çözüm olacak ve şirketinizi, işletmenizi daha ileriye taşımaya hizmet edecektir.

Kurumsal Uyum Nedir?

Bankacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, ilgili kanunlar ve bu kanunlar çerçevesinde yetkilendirilen kurumlarca yapılan düzenlemelere uyumun sağlanması esas teşkil etmektedir. Bu kapsamda, kurumların uyum içinde çalışması kurumsal uyum olarak adlandırılır.

#youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center;" } #youtube iframe{ width:60%; } @media only screen and (max-width: 768px) { #youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center;" } #youtube iframe{ width:100%; } }

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Ekip Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İşletmeler İçin İş Güvenliği ve İş Sağlığı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kriz İletişimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız