UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Performans Yönetimi Nedir?

20.06.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Performans Yönetimi Nedir?

Bir şirket ve organizasyonda, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve düzenin sağlanabilmesi için çalışanların ve ekiplerin yeterli performans göstermesi gerekir. Bu performans tablosu ne kadar artarsa; şirkete getirileri bir o kadar fazla olmaktadır. Performans artışının yaşanabilmesi için; çalışanların haklarının verilmesinin yanı sıra düzenli aralıklarla ;eğitim ve gelişim gibi belirli çalışmalarında yapılması gerekir.

Sağlanan bu çalışmalar ardında ortaya çıkan değerlendirme sonuçları; çalışanların performans grafiğini ortaya çıkaracaktır. Tüm bu düzenin dengede kalmasını sağlayan sisteme ise “performans yöntemi” adı verilir. Performans yönetimi sayesinde çalışanların, en yüksek verimliliğe ulaşması hedeflenir. Fakat bu durum, tek bir süreçle var olmaz. Çalışan ve yönetici arasındaki iletişimin sağlanmasından, motivasyon ve ödül sistemine kadar birçok unsur; performans yönetiminin birer parçasıdır.

Performans Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Performans yönetiminin sağlanması ve olumlu sonuçlar elde edilebilmesi için belirli süreçler vardır. Bu süreçleri yavaş adımlarla tamamlayan şirket; gerekli performans yükselmesini kolaylıkla elde edebilir. Süreçlere ayrıntılı bir şekilde baktığımızda;
 • Performans planlamasıyla birlikte hedeflenen orana, hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanabilir. Yönetici ve insan kaynakları ekibinin hazırlayacağı hedeflere yönelik, belirli bir planlama yapılması gerekir. Bu hedefler öncelikle çalışanların istekleri ve önerileri dinlenerek hazırlanmalıdır. Hazırlanan plan çerçevesinde, performans yönetimi süreci başlatılmalıdır.
 • Çalışanların performanslarını ölçecek olan yöntemlerin belirlenmesi gerekir. Bu yöntemlerle birlikte şirket çalışanları değerlendirme sürecine alınabilir. Bu değerlendirme yöntemleri, yönetici tarafından belirlenen hedeflere göre oluşturulur.
 • Performans değerlendirme yöntemleri belirlendikten sonra çalışanların değerlendirme süreci başlar. Performans değerlendirmesi, performans yönetiminin en önemli adımlarından birini kapsamaktadır. Yapılan değerlendirme sürecinden sonra ise hedefler doğrultusunda bir raporlama süreci başlamalıdır.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucunun çalışanlara iletilmesi oldukça önemlidir. Bu durum; çalışan ve yöneticiler arasında iletişimi de güçlendiren unsurlar arasında yer alır. Çalışanlar yüksek performanslarıyla birlikte ödüllendirilmelidir. Düşük performanslar için ise belirli yöntemler bulunmalıdır.
 • Eğer değerlendirme sonucunda performanslar düşük çıktıysa veya var olan yüksek performanstan daha çok verim alınmak isteniyorsa; belirli bir eğitim ve koçluk planlaması yapılması gerekmektedir. Performansın düşük olduğu alanlarda, şirket tarafından eğitim ve seminer programları hazırlanabilir. Tüm bunların yanı sıra; koçlarla birlikte çalışanların performansını düşüren unsurlar da saptanabilir.
 • Performans değerlendirmesi sonucunda çalışanlara eğitimlerin ve koçluk desteğinin verilmesinin yanı sıra ödüllendirme de yapılması gerekir. Yüksek performansa sahip çalışanlara ikramiye ve terfi gibi birçok ödüllendirme ile; var olan performansın daha çok artması sağlanabilir.


Performans Yönetiminin Amaçları Nelerdir?

Performans yönetimi, şirket ve organizasyonlar içerisinde performans yükselmesini sağlamak ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek için uygulanır. Performans yönetiminde temel amaç; çalışanların şirket motivasyonlarını artırmak ve verimli performanslarını daha ileri seviyeye taşıyarak aidiyet duygusunun güçlendirilmesidir. Bu sebeple yönetici ve çalışan arasında gelişen iletişim bağının önemi de oldukça artmaktadır. Performans yönetimini amaçları arasında;
 • Çalışanların, şirkete katılımını artırmak ve verimliliği sağlayabilmek,
 • Kurum kültürünü geliştirerek, aidiyet duygusunun benimsenmesini sağlamak,
 • Etkin ekipler oluşturarak, çalışmalarda katılımı artırabilmek,
 • Çalışanları performanslarıyla birlikte ödüllendirerek, motivasyonlarını artırmak yer alır.


Performans Yönetimi Nasıl Yapılır?

Performans yönetimi, belirlenen hedef doğrultusunda gelişen süreçlerle birlikte yapılır. Bu süreçler, performans yönetimini tamamlayan en önemli unsurlardır. Süreçlerin etkin olarak ilerleyebilmesi için yöneticinin; çalışanları arasında iletişim bağının güçlendirilmesi gerekir. Yöneticisi ile rahat bir şekilde bilgi akışı sağlayan bir çalışanın motivasyonu oldukça artacaktır.

Performans yönetiminde öncelikli olarak belirli bir hedef seçilir. Bu hedef, istenilen performans düzeyi veya ay sonu raporunda işlerin hızlı bir şekilde ilerlenmesi olabilir. Yönetici, insan kaynakları ekibiyle birlikte hedef doğrultusunda bir planlama yapmalıdır. Bu planlama, sürecin şeması olarak da sayılabilir. Bu şema içerisinde, değerlendirme sürecine ait veriler de yer almalıdır. Her şirket kültürünün, kendine özgü olarak belirlediği değerlendirme kriterleri vardır.

Bu kriterlerle birlikte çalışanlarla görüşmeler yapılır ve sonucunda bir rapor hazırlanır. Rapor sonucunda çalışanların performans tablosu belirlenir. Bu tabloya göre yüksek performansa sahip olan çalışanlar ödüllendirilir. Düşük performansa sahip olan çalışanlarda ise bu performansın sebeplere aranmalıdır. Koçluk desteği sayesinde performans düşüklüğünün nedeni kolaylıkla saptanabilir.

Bu sonuçlarla birlikte gerekli düzenlemeler yaparak, çalışan motivasyonu iyileştirilebilir. Aynı zamanda, eksikliklerin giderilmesi ve performansların daha da çok artması için düzenli aralıklarla şirket içerisinde etkinlikler, eğitimler veya seminerler düzenlenebilir.

Performans Yönetimi Ne İşe Yarar?

Performans yönetimi sayesinde şirket ve çalışanlar arasında bir bağ kurulması sağlanabilir. Düzenli aralıklarla yapılan performans değerlendirmeleriyle birlikte şirketin genel olarak durumu da analiz edilmiş olur. Elde edilen sonuçlarla ise eksik olan alanlarda iyileştirme sağlanmalı ve çalışanlarla iletişim artırılmalıdır.

Performans yönetimiyle birlikte çalışanlar kendini değerli hissederek, daha verimli bir şekilde çalışabilmektedir. Değerlendirme sonucunda oluşturulacak olan etkinlikler ve eğitimler sayesinde de şirket kültürüne özgü bir ortam yaratılabilir. Yönetici ve çalışan arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin yanı sıra şirket içerisinde çalışanlar arasındaki bağın da güçlenmesi sağlanmış olur. Bu durum sonucunda ise olası ekip çalışmalarında daha iyi verim alınması sağlanabilir.

Performans Yönetimi Neden Önemlidir?

Performans yönetimi sayesinde şirket yöneticileri, çalışanları daha iyi tanıma fırsatı yakalamaktadır. Çalışanların performansları hakkında bilgi sahibi olarak, doğru hedefler ve planlamaların yapılması sağlanır. Performans yönetimiyle birlikte terfi gibi durumların belirlenmesi de kolaylaşır.

Performansında artış gösteren çalışanların terfi almasının sağlanmasının yanında düşük performansa sahip olan çalışanlar için de çözüm yolları aranabilir. Çalışanlar için kariyer planlamaları ve adil bir pozisyon dağılımı yapılmasında performans yönetiminin katkısı oldukça fazladır.

Performans Yönetimi Unsurları Nelerdir?

Her şirketin kendi kimliği ve kültürü bulunmaktadır. Şirketler, işe alım yaparken de kurum kültürüne yönelik bir değerlendirme sonucunda alım yaparlar. İşe alım sonrasındaki süreç de yine aynı şekilde bu kültüre göre ilerler. Yapılan her performans değerlendirilmesi, şirketin kendi kriterlerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Performans yönetimi de aslında şirketin sahip olduğu kurum kültürünün bir temsilidir. Gerekli olan performansın artırılması ve çalışanların şirket arasındaki aidiyet duygusunu güçlendirmek de bu kültürün geliştirilmesinden geçmektedir.

Performans yönetiminde, performans artırılmasını sağlayacak olan hedefler belirlenirken; hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir olasılığı olan hedeflerin belirlenmesi gerekir. Böylelikle yapılan çalışmalardan kolaylıkla sonuç alınarak, şirket içerisinde motivasyon seviyesinin de artması sağlanacaktır. Şirket geneli için konulan hedefler; çalışanlar için de planlanmalı ve düzenli aralıklarla değerlendirilmesi yapılmalıdır.

İnsan kaynakları departmanı, performans yönetimi sürecindeki en önemli unsurlardan biridir. İnsan kaynakları, çalışanları en iyi tanıyan ve yeteneklerinin farkında olan departmandır. Bu sebeple, performans değerlendirilmesi yapılırken; insan kaynakları uzmanlarının önerileri ve öngörülerine dikkat edilmesi gerekir.

Bir şirkette, insan kaynakları departmanı düzenli olarak geliştirilmeli ve daha çok imkana sahip olmalıdır. Çalışanlar için yapılacak olan etkinlikler için motivasyon ve gerekli olan finansal olanak da verilmelidir. Etkinlikler, seminerler ve eğitimler sayesinde şirketin kimliği daha çok tanınma olanağı yakalayacak ve pazarda kendini duyurma fırsatını da yakalayacaktır. Tüm bunların haricinde insan kaynakları departmanları, performans yönetimi süreçlerinin yanı sıra düzenli olarak değerlendirme süreçlerinde de aktif olmalıdır. Kariyer planlaması sağlanması ve performans durumunun dengede tutulması için yapılacak olan değerlendirmeler oldukça önemlidir.   Kurumsal Performans Yönetimi Nedir? Günümüzde birçok şirket artan rekabet koşullarına ayak uydurabilmek amacıyla kurumsal performansını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal Performans Yönetimi (KPY), kurumun performansını iyileştirmek için teknolojiden faydalanan bir sistem olup, kullanılan performans göstergelerinden, çalışan geri bildirimlerinden, metotlardan ve teknolojiden faydalanmaktadır. Kurumsal Performans Yönetimi, yönetim tarafından belirlenen hedeflerin kurumun en altında çalışan kişiye yansımasını da sağlayarak bütüncül bir sistem ile kurumsal hedeflerini sürdürmeyi amaçlar.

Kurumsal Performans Yönetimi’nin Dünya Çapında Uygulanan 3 Ana Yöntemi Nedir?

 1. Kurumsal Karne (Balanced Score)
Şirket hedeflerinin ve stratejilerinin operasyonel olarak yönetilebilir hale getirilmesi ve uygulamaya alınmasını sağlayan sisteme kurumsal karne (balanced score) denir. Bu performans ölçütündeki asıl amaç geçmiş hedeflerin performansını değil geleceğe yönelik performansa yön vermektir. Dört boyuttan oluşan yöntem içerisinde finansal boyut, müşteri boyutu, gelişim boyutu ve iç süreçler boyutu yer almaktadır. Şirketin hedef ve stratejilerine yönelik bilgi oluşturma ve karar verme süreçlerinde çok etkili bir yöntemdir.

 1. Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)
Kurumların ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda ortaya çıkan performansı gösteren bir yöntemdir. Hedefleri tamamlama oranları ve çalışan performans oranları belirlenerek kayıt altında tutulur. Böylece iş süreçleri takip edilebilir ve gerektiği durumlarda doğru tepki verilmesini sağlar. Performans göstergeleri, kurumların tüm departmanlarında gelecek veya geçmiş performanslara yönelik kullanılabilmektedir.

 1. Hedef ve Anahtar Sonuçlar (OKR)
Kurum için belirlenen hedeflerin, çalışanların hedefleriyle birleştirilmesidir. Uzun vadede açık ve net bir odak noktası oluşturulmasını sağlar. Şirketin gelişimi için itici güç kaynağı olarak karşımıza çıkan bir yönetim sistemidir. Kurum için birçok noktada somut sonuçlar üretir. Şirketin belirlediği hedefler doğrultusunda her departman ve her çalışan kendi hedeflerini ve anahtar sonuçlarını belirler. Bu sayede, çalıştıkları kurum stratejisine sağlayacakları yararları çalışanlar kendileri belirlemiş olurlar. Kurumsal Performans Yönetiminin Avantajları Nelerdir? Kurumsal Performans Yönetimi çeşitli noktalarda kurumlara avantaj sağlamaktadır.
 • Kurumdaki süreçlerin optimizasyonunu sağlar
 • Analizler ve karar süreçleri minimuma indirilir ve veriye dayalı olarak gerçekleştirilir
 • Merkezi ve otomatik sisteme geçilen süreçler ile zaman tasarrufu sağlanır
 • Veri toplama süreci otomatikleşir böylece manuel olarak yapılabilecek hatalar engellenir
 • Doğru ve hızlı bir raporlama süreci gerçekleştirilir
 • Güvenliği sağlanan verilerin analizleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir


Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle