UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

GELİŞİM İÇİN EN DOĞRU KARAR: ODS CONSULTING GROUP

Şirketinizin ve çalışanlarınızın performans artışına katkı sağlayarak gelişim ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu sayede uzun vadeli çözümler üreterek gelişim yolculuğunuzda sizlere destek oluyoruz.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Eğitim ve Gelişim Yönetimi Nedir?

Eğitim ve gelişim yönetimi, kurumunuzun kendi iç yapısındaki gelişime dair aktivite ve hareketliliğinin devamlılığını hedefleyen bir çalışma modelidir. Şirket ve çalışan profilinizde performans düşüklüğünü aksi yöne çevirerek artışı destekleyen program ile kurumunuzda gelişime duyulan ihtiyaca katkı sağlayabilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?

Eğitim ve gelişim yönetiminin kurumunuzda doğru bir şekilde yapılabilmesi adına belli değerlendirmelere gereksinim duyulabilir. Bu gereksinimlerin başını eğitimler çeker. Çalışanların kurumda göreve başlamasıyla birlikte eğitim ve gelişim yönetimini içeren eğitimlere başlanabilir. Eğitim içeriklerinde kurumun ihtiyaç duyduğu bilgi, yetkinlikler ve temel değer yapısı hakkında kazanımlar bulunabilir.

Çalışanlara yeterli kazanımın eğitim ve gelişim yönetimi adı altında verilen eğitimlerle kazandırılması hedeflenebilir. Çalışanların yetkinlikleri daha sonraki süreçte yer alan teknik eğitimlerle desteklenebilir. Eğitimler süresince çalışanların kişisel gelişimleri ve gelişimleri noktasındaki ihtiyaçları sağlanabilir. Ayrıca her bireyin kendi ekseninde değerlendirme süreciyle dönemsel takibi gözetilebilir. Her çalışanın ilgisi düzeyinde eğitim olanağının sunulması ile çalışanların gelişimi takip edilerek gelişim süreçleri kurumunuz tarafından olağan bir şekilde yönetilebilir.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi Danışmanlığı Nedir?

Kurumunuzun alt basamaklarından başlayarak üst basamağa dek her bir adımda verimini analiz ederek çalışan portföyünü, performansını ve genel kurum analizini ortaya koyan belirli sonuçlar bulunabilir. Firmanıza dair elde ettiğiniz sonuçlarda birtakım hedefleriniz olabilir. Sizlerin hedeflerini verimli ve öncü adımlarla ortaya çıkarabilecek hizmete eğitim ve gelişim yönetimi danışmanlığı tanımlaması yapılabilir. Eğitim ve gelişim yönetimi danışmanlığı uygulamada, firmanızın hem kurum hem de insan kaynaklı verimini artırabilecek ve başarınızı ön plana çıkarıp sürdürebilecek stratejik süreçleri destekleyen yönetim danışmanlığıdır. Firmanıza gereken mentorluk, koçluk ve bir dizi danışmanlığın etkin bir şekilde ortaya sunulduğu bu yönetim danışmanlığında amaç, kurumun performansını artırmak ve verimin devamlılığını sağlayabilmek olarak düşünülebilir.

Eğitim ve Gelişim Yönetimindeki Amacımız Nedir?

Her kurumun kendi üretim bandında, kendi personeli açısından belirlediği bir hedef değeri bulunabilir. Firmaların personel ve çalışanlarına dair geliştirdikleri hedeflerin sağlanabilmesi için donanımlı bir insan kaynağı ihtiyacı ortaya çıkabilir.

ODS Danışmanlık olarak, kurumunuzda belirlediğiniz hedeflerinize yönelik, farkındalığı da işe dahil ederek, insan kaynağındaki yetki ve görev yapısını donanımlı kılabilecek desteğimizi sizlere sunuyoruz. Kurumların hedefleri doğrultusunda, farkındalık ve değişim yolunda insan kaynağının yetkinliklerini geliştirmek, süreçleri analiz ederek üretkenlik sağlamak ve verimlilik ile hizmet kalitesine katkı sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır. Çalışan performanslarınızda artış sağlayabilmeniz için süreç analizleri ile üretkenliğinizi sağlayabilmek ve verimde artış sağlamanızı destekleyecek hizmet kalitesi ile yanınızda yer alabilmeyi amaçlıyoruz.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi Danışmanlığı Şirketinize Neler Katar?

Şirketiniz; çalışanlar, şirket yapısı ve marka olarak birkaç grupla incelenebilir. Her bir grup kendi içerisinde değer parametresi bazında farklılık gösterebilir. Ancak şirketinizin şuandaki performansı kadar ilerleyen süreçlerdeki verimi de önem arz eden konular arasına girerek, performanslardaki verimin artışını hem şirket yapınızda hem de çalışan profilinizde bir gereksinime çevirebilir. Eğitim ve gelişim yönetimi danışmanlığı hizmetleri ile şirketinizde çalışanlarınızın performanslarında, verimliliğinde, motivasyonlarında, şirketinize ve birbirleri arasında olan bağlılıklarında, inovasyon ve yaratıcılıklarında artışı destekleyerek şirketinizi bir adı öne çıkarabilirsiniz. Ayrıca yönetim danışmanlığı ile personellerinizin bireysel olarak verimli kararlar verebilmelerindeki etkiyi gözlemleyebilmenizin yanı sıra, şirketinizin gelişmiş itibarı ve şirket gelirinizdeki artışla da ön plana çıkabilirsiniz.

Kurum İçi Eğitim Nasıl Olur?

Kurum içi eğitim, çalışma süreci boyunca devamlılık arz eden kavramlardan biri sayılabilir. Çalışanların uzmanlıkları doğrultusunda işe başladıkları süre ile işten ayrılışları arasında geçen zaman zarfında mesleki anlamda öğrenebilecekleri eğitimler, kurum içi eğitim adı altında değerlendirilebilir. Bireylerin kurumunuza hukuki anlamda bağlı oldukları zamanın başlangıcı ile hukuki olarak kurumunuzla bağlantılarının kalmadığı zaman aralığında, bireylerin mesleki anlamda yetiştirilmesine olanak sunan eğitimlerin tamamı kurum içi eğitime dahil edilebilir.

Çalışanların kurumunuzdan alabilecekleri kurum içi eğitimler kategorize edildiğinde; çalışana mesleki yetkinliğin kazandırılması, çalışanın görevi gereğinde performansının iyileştirilebilmesi için verilen bilginin sunulabilmesi ve çalışanın bu süreç içerisinde olumlu etkilenmesi şeklinde sıralanabilir.

Kurumsal Eğitim Şirketinize Hangi Noktalarda Katkı Sağlar?

• Performans Artışı
• Verimlilik Artışı
• Motivasyon Artışı
• Çalışan Bağlılığı Artışı
• Verimli Karar Verme Süreci
• Gelişmiş Şirket İtibarı
• İnovasyon ve Yaratıcılık Artışı
• Gelir Artışı

Kurumsal Eğitim Ücretleri Ne Kadardır?

Şirketlerin kendi bünyelerindeki çalışanları adına gerçekleştirdikleri kurum içi eğitimler için belirli miktarda ücretlendirmeler bulunabilir. Kurum içi eğitimlerde gözlenen fiyatlar; şirketlerin geçmişe yönelik deneyimleri, bünyelerinde bulunan eğitmenler, eğitmenlerin tecrübe ve referansları gibi birkaç parametreye bağlı olabilir. Ayrıca kurum içi eğitimlerdeki fiyat değişimlerinin bir diğer nedeni olarak bölge ve marka gösterilebilir.

Kurumsal Eğitim Konuları Nelerdir?

Kurumsal eğitim sizin veya kurumunuzun istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çok fazla konuda alınabilmektedir. Bu konulara bazı örnekler vermek gerekirse;
• Kadro Planlama ve Bütçeleme
• Performans Yönetim Sistemi
• Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi
• Etkili Sunum Teknikleri
• Kurumsal Risk Yönetimi
konularını örnek gösterebiliriz.

Kurumsal Eğitim Veren Firmalar Hangileridir?

Kurumların, çalışanlar ve kurum içi yapıda verimlilik ve performans için belirli hedefleri olabilir. Kurumların hedeflerine giden serüvenin verimli bir hale gelebilmesi adına gerekli danışmanlık hizmetlerinden ve kurumsal eğitimlerden faydalanmaları gerekebilir. Ancak kurumsal eğitim veren firmalara bakıldığında enstitüler, üniversiteler ve danışmanlık hizmeti sunan firmalar ile karşılamak mümkündür.

Personel Eğitimleri Nasıl Olmalıdır?

Personel eğitimi bir firma için oldukça önemli bir konudur. Firma personelinden maksimum verimi almak ve işleyişin düzenli olması için personel eğitimleri mutlaka olmalıdır.

Peki personel eğitimi nasıl olmalıdır?
Personel eğitimlerinde mutlaka gruplama işlemi yapılmaktadır. Firma personeline içeride yapılan bir yenilik veya değişiklik nedeniyle eğitim verecekse hızlı bir şekilde gruplar halinde yapılmalıdır. Firma içerisinde genel bir durum ise yeni işe alınan kişiler işe başlamadan önce gruplar halinde eğitime alınmalıdır. Bu sırada kullanılan teknikler ise firma içerisindeki eğitimler ve firma dışarısındaki eğitimler olarak iki şekilde incelenmektedir.

Kurum İçi Eğitimler

Firmanın başarısını artırmak amacıyla yapılan çalışmalarda firma içerisindeki eğitimlerin önemi oldukça büyüktür. Firma içerisinde verilen eğitimler sayesinde iş yeri adaptasyonu, personellerin birbirleri ile olan iletişimi gelişecek ve daha olumlu bir ortam yaratılacaktır.
• Oryantasyon toplantısı düzenlemek,
• Grup çalışmaları düzenlemek,
• Rotasyon ile personelin farklı bakış açıları kazanmasını sağlamak,
• İş başı eğitim ile yaparak yaşayarak kendini geliştirme tekniğinden faydalanmak,
• Yönetici takibinde eğitim vermek,
• Staj imkanı sağlamak

Bu çalışmaların uygulandığı her bir teknik ile firmanın benimsediği politika sergilenmektedir. Personel açısından bu durum firmayı daha iyi anlamlandırmasına ve firmanın benimsediği felsefeye uyum sağlamasında katkıda bulunur. Firma içerisindeki işleyişin doğru ilerlemesi açısından firmaya katılan personelin eğitimi konusu üzerine dikkatli bir şekilde eğitiminin tamamlanması gerekir. Bu eğitimleri, ilgili konularda eğitimlerini tamamlamış kişilerin düzenlemesi firmanın başarışında büyük etki yaratacaktır. Tüm bu çalışmalar sayesinde;
• Ulusal ve uluslararası başarı artar,
• Firmanın bilinirliği artar,
• Firma çalışanlarının bir arada hareket etmesi ile çalışmalar daha başarılı hale gelir,
• Çalışanların çalışma disiplini gelişir.

Kurum Dışı Eğitimler

Firma içerisindeki eğitimlerde olduğu gibi firma dışarısındaki eğitimlerde büyük bir öneme sahiptir. Firma dışındaki eğitimlerin firmanın başarısında büyük ölçüde rol oynadığı söylenebilmektedir. Bu eğitimler;
• Konferanlar,
• Seminerler,
• Simülasyon eğitimleri,
• Sanal gerçeklik eğitimleri,
• Örnek uygulama çalışmaları,
• Sanal gerçeklik kullanımı eğitimleri,
• Laboratuvar eğitimleri,
• Programlanmış öğrenme prosedürünün uygulamaları,
• Canlandırma tekniği kullanımı
gibi eğitimleri kapsamaktadır.

Personel Eğitimi Yöntemleri Nelerdir?

Eğitim yöntemleri firmanın felsefesi ve amacı ile uyumlu olmak zorundadır. Her firmanın amacı ve felsefesi farklı olduğundan aşağıdaki eğitim yöntemlerinin firmaya en uygunları belirlenerek uygulanmalıdır.

• Tartışma kümeleri veya çalışma grupları,
• Grup faaliyetleri (problem çözme, ortak projeler gibi),
• Fiziksel aktiviteler,
• Rol ve simülasyon eğitimleri,
• Multimedya ve görsel/ işitsel sunumlar,
• Bireysel problem çözme,
• Yazma çalışmaları,
• Okul benzeri ders görme metodları
gibi eğitimler uygulanabilir.

Firmanın kültürüne uygun eğitim yönteminin seçilmesi, personelin günlük iş yaşamında ihtiyacı olan bilgi ve becerilere sahip olmasına ve bu sahip olduğu bilgileri kullanmasına yarayacaktır.

ODS Consulting Group Tarafından Sağlanan Kurum İçi Eğitim Konuları Nelerdir?

Kurum içi eğitimler; oryantasyon, temel, orta düzey, tamamlama ve özel eğitimler olarak sınıflandırılabilir. ODS Danışmanlık’ın sunduğu kurum içi eğitimler ise 38 alt başlıktan oluşmaktadır. Bu eğitimlerin konuları; ‘Fark Yaratan İletişim Becerileri’, ‘Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim’, ‘Davranış Tarzı Ultrasonu-Bireysel ve Kurumsal Farkındalık’, ‘Fark Yaratan Etkin Çalışması ve Motivasyon’, ‘Bumerang Lider Yöneticilik’ gibi konular üzerinedir. Sizler de kurumunuz için gereken eğitime karar vererek ODS Danışmanlık’ın sunduğu kurum içi eğitim konularına göz atabilir ve kurumunuz için gerekli olan eğitimi kolaylıkla tercih edebilirsiniz.

Eğitim Danışmanı Nedir?

Kurumunuzdaki çalışanlarınızın performans ve verimlerini artırmaya yönelik belirli eğitim programlarına başvurabilirsiniz. Kurum içi eğitimlerde eğitim danışmanına gereksinim duyulabilir. Eğitim danışmanı, kurumunuzdaki çalışanların verimini artırmaya yönelik psikolojik, sosyolojik ve psikoterapi hizmetleri sunan personel olarak tanımlanabilir. Çalışanlarınızın psikolojik dengesini eğitim danışmanlarının sunduğu hizmetlerle destekleyebilir ve kurumunuzun verimini artırabilirsiniz.

Nasıl Eğitim Danışmanı Olunur?

Kurum içi eğitim hizmetleriyle, kurumunuzda belirli uygulamalarla personellerinizin performansını artırmaya yönelik eğitim veren kişilere eğitim danışmanı denilebilir. Birçok meslek gereksinimlerinde olduğu gibi eğitim danışmanı olabilmek için belirli yetkinlikler gerekebilir. En az lise diploması bulunan ve eğitim danışmanlığı için gerekli eğitimlerden geçerek eğitim danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanmış kişiler eğitim danışmanı olarak değerlendirilebilir.

Eğitim Danışmanı Ne İş Yapar?

Kurumlar; çalışanlar ve yöneticiler arasında köprü kuran personellerinin yanı sıra, çalışanların işleri ve çalışma arkadaşları ile olan sosyal, ruhsal ve psikososyal davranışlarının olumlu bir hale çevrilebilmesi için belirli firmalardaki eğitim danışmanlarından belirli hizmetleri almaları gerekebilir. Eğitim danışmanı, iş sürecinde çalışanların kendileri ve çevreleri ile olan uyumlarını verimli hale getirebilmeleri için gerekli uygulama hizmetleri sunan kişiler olarak değerlendirilebilir.

Eğitim Danışmanlığı Kimler Tarafından Yapılabilir?

Eğitim danışmanlığı yapabilmek için eğitim veren kurumların eğitimlerine katılarak, eğitim danışmanı sertifikası alabilirsiniz, böylece eğitim danışmanlığı yapabilme yetkisi elde edersiniz. Formasyon eğitimini tamamlamanızla birlikte kendinizi de sürekli geliştirerek bu alanda uzmanlaşabilirsiniz.

Eğitim Danışmanında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

• Eğitim Danışmanlığı Alanında Bilgi Birikimi ve Uzmanlığı Olmalı,
• İş Disiplinine Sahip Olmalı,
• Yönlendirme ve İkna Kabiliyetiniz Yüksek Olmalı,
• Güçlü İletişim Becerilerine Sahip Olmalı,
• Yaptığınız İşi Sonuç Odaklı Olmalıdır.

ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Eğitimleri Nelerdir?

1. Eğitim Adı:

Fark Yaratan İletişim Becerileri

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

2. Eğitim Adı:

Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim-Sağlık Sektörüne Özeli

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

3. Eğitim Adı:

Davranış Tarzı Ultrasonu-Bireysel ve Kurumsal Farkındalık

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

4. Eğitim Adı:

Fark Yaratan Etkin Takım Çalışması ve Motivasyon

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

5. Eğitim Adı:

Bumerang Lider Yöneticilik Eğitimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

6. Eğitim Adı:

Bireysel Yönetici Koçluğu ve Mentorlük

Eğitim Süresi:

Kişiye özel

7. Eğitim Adı:

Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

8. Eğitim Adı:

Süreç Yönetimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

9. Eğitim Adı:

Söz Gümüş, Sükut Altın, Beden Dili Pırlanta

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

10. Eğitim Adı:

Fark Yaratan İletişim Becerileri

Eğitim Süresi:

2 (İki) Gün

11. Eğitim Adı:

Proje Yönetimi (PCM)

Eğitim Süresi:

4 (Dört) Gün

12. Eğitim Adı:

Etkili Sunuş Teknikleri

Eğitim Süresi:

2 (İki) Gün

13. Eğitim Adı:

Zaman ve Önceliklerin Yönetimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

14. Eğitim Adı:

Kurumdaşlık ve Sahiplenme Duygusu

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

15. Eğitim Adı:

Stresle Barışık Olmak

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

16. Eğitim Adı:

Kapışmadan Çatışmak

Eğitim Süresi:

2 (İki) Gün

17. Eğitim Adı:

Yazışma Teknikleri ve Geri Bildirim Sanatı

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

18. Eğitim Adı:

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

19. Eğitim Adı:

CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

20. Eğitim Adı:

ERM-Çalışan İlişkileri Yönetimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

21. Eğitim Adı:

Kurum Kültürü, Protokol, Nezaket ve Davranış Kuralları

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

22. Eğitim Adı:

NLP ve Kişisel Farkındalık

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

23. Eğitim Adı:

Hitabet, Diksiyon ve Etkili Konuşma Sanatı

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

24. Eğitim Adı:

Mobbing’le Mücadele Etmenin Yolları

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

25. Eğitim Adı:

Problem Çözme ve Karar Verme

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

26. Eğitim Adı:

Kurumsal Risk Yönetimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

27. Eğitim Adı:

Kriz Yönetimi ve İletişimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

28. Eğitim Adı:

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi

Eğitim Süresi:

3 (Üç) Gün

29. Eğitim Adı:

Kendinizle Yolculuğa Hazır Mısınız?

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

30. Eğitim Adı:

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

31. Eğitim Adı:

Kadro Planlama ve Bütçeleme

Eğitim Süresi:

3 (Üç) saat

32. Eğitim Adı:

Maliyet ve Kâr Merkezi Yapılanması

Eğitim Süresi:

3 (Üç) saat

33. Eğitim Adı:

Ücret ve Bordro Yönetimi

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

34. Eğitim Adı:

İş Kanunu ve Çalışma Prensipleri

Eğitim Süresi:

1 (Bir) Gün

35. Eğitim Adı:

Etkili Okuma Teknikleri "Okuyan Beyin"

Eğitim Süresi:

2,5 (İki Buçuk) Saat

36. Eğitim Adı:

Liderlik Yetenek Atölye Çalışması (LİYAÇ Modeli)

Eğitim Süresi:

4 (Dört) Saat

37. Eğitim Adı:

Liderliğin Alfabesi

Eğitim Süresi:

4 (Dört) Saat

38. Eğitim Adı:

Satış Ekibi Gelişim Programı

ODS Consulting Group Olarak Kurumsal Gelişim Eğitimlerimizle Farkındalık Yaratıyoruz

Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, eğitim ile kurumsal ve bireysel gelişimi destekleyen, nitelikli eğitim programları sunan yenilikçi ve öncü bir hizmet merkezi olmak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Hem firmaya hem de kişinin kendisine fayda sağlayarak eğitimlerimizin kişilerin hem özel hayatları hem de iş hayatları adına maksimum verim almasına fayda sağlıyoruz.

Şirketiniz Neden Kurumsal Eğitim Programımızdan Faydalanmalıdır?

Bir şirketin gelişimi için en önemli etkenlerden biri de kurumsal eğitimlerdir. Kurumsal eğitimlerin çalışan personeller üzerinde performansın, verimliliğin, motivasyonun, şirket çalışanlarının birbirleri ile olan ilişkilerinin güçlenmesinin, yaratıcılıklarının gözle görülür bir şekilde artması muhtemeledir.

Şirketlerdeki kurumsal eğitimler, yetkinlik oluşturmaya ek olarak çalışanların firmaya karşı bakış açılarında olumlu tutum geliştirilmesine katkı sağlar. Kurumsal eğitimlerin düzenli olduğu firmalarda çalışan personellerin kendine yapılan yatırımın farkında olması yaptıkları işleri sahiplenmesine katkı sağlamakla birlikte firmaya olan aidiyet hissinin artması konusunda büyük bir etkiye sahiptir.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.