UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Şirket Sermayesi Nedir?

 

Linked

Şirin Meraki

-

Profili görüntüle

Şirket Sermayesi Nedir?

Sermaye Nedir?

Sermaye dediğimiz kelime aslında, herhangi bir işletmenin hesabında tutulan veya bir finansman kaynağından elde edilmiş olan fonlar gibi finansal varlıkları tanımlamak için kullanılmakta olan bir kelime, terimdir diyebiliriz. Sermaye borç veya öz sermaye finansmanı olarak tutulabilir ve de bir işletmenin yürütülmesi için temel bir işleve sahiptir.

Kaç Çeşit Sermaye Vardır?

Sermaye şirket türüne ve bu şirketlerin muhasebesel yapılarına göre değişkenlik gösterebilmektedir ancak bunlardan en çok bilineni ve de kullanılanı döner sermaye ve ödenmiş sermayedir. Elbette bu ikisinin haricinde de fiziksel ve doğal sermaye de vardır. Bunları biraz detaylandıracak olursak:

Döner Sermaye:

Döner sermaye için aslında bir sermaye çeşidi olmaktan çok finansal bir işleyiş biçimi de denilebilir. Bu tipteki sermayeye genellikle kamu kuruluşları ihtiyaç duyarlar. Bu türdeki sermayede elde edilen gelirler bir havuzda toplanmaktadır. Zamanla işletmeler ihtiyaç duydukları takdirde bu havuz üzerinden para kullanırlar.

Ödenmiş Sermaye:

Ödenmiş sermaye dediğimiz kavram, temelinde işletmelerin taahhüt verdikleri ve ticaret siciline bildirmiş oldukları sermayenin nakdi olarak tamamının veya belli bir kısmının ödenmesi anlamına gelmektedir. Finansal sistemler kısmında ise ödenmiş sermaye, şirketlerin piyasa üzerinde bulundurdukları hisselerinin sayısı ve de nominal değerinin çarpımı ile elde edilen tutara tekabül etmektedir. Bu sistemi genelde şirketler mali değerlerini belirlemek için kullanırlar. Elbette ki bu tarz konulardaki rakamlar her an değişkenlik gösterebileceği için asla sabit bir rakam vermezler.

Fiziksel Sermaye:

Üretim faaliyetlerinde bulunmak gibi, üretim faaliyetlerini devam ettirebilmek gibi amaçlar için ihtiyaç duyulan ve emek faktörü tarafından geliştirilmiş olan tüm üretim araçlarını kapsamaktadır diyebiliriz.

Doğal Sermaye:

Doğal sermaye için, bir insan topluluğunun, nüfusunun, sosyoekonomik faaliyetini sürdürmesini sağlayan ve bunun için ekosistem hizmetleri üretmekte varlıklar kümesidir diyebiliriz.

Kimlerin Sermayeye İhtiyacı Vardır?

Sermayeye, birer sermaye şirketi olan anonim şirketlerin ve de limited şirketlerinin ihtiyacı vardır diyebiliriz çünkü bu türdeki şirketler için sermaye zorunluluktur. Sermaye şirketi dediğimiz şey de şirket ortaklarının sahip oldukları şirket paylarının kişisel olmadığı şirketlerdir. Bunun haricinde şunu belirtmekte fayda vardır ki şahıs şirketlerinin bir sermayeye ihtiyaçları yoktur. Her ne kadar limited ve anonimler için zorunlu olsa da eğer bir şahıs şirketiniz varsa bu sizin için bir mecburiyet olmayacaktır.

Şirket Sermayesi

Şirket sermayesi dediğimiz kavram kısaca bir şirketin yapmak zorunda olduğu harcamalarının karşılanması için şirket ortaklarınca ortaya koyulan para veya paraya dönüştürülebilen malların tamamını kapsamaktadır diyebiliriz. Elbette bu bağlamda bir bilgi olması için söyleyebiliriz ki, herhangi bir şirket üzerinde sermayesi olan insanlara hissedar denmektedir. Bu hissedarlar da hem şahıslar hem de başka şirketler olabilir. Bu bağlamda şirket sermayesi için hisse senedi ve ilmühaberler basılabilmektedir.

Şirket Sermayesi Sorgulanabilir Mi?

Şirket sermayesi dediğimiz kavram tescile bağlıdır. Bundan dolayı da sorgulanabilmesi için Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlükleri’nden başvurulması gerekmektedir. Eğer bahsettiğimiz şirket bir limited şirket ise hisse sahipliği tescile bağlı olacaktır. Bu noktada ortaklık yapıları yani kısaca hisselerde yaşanan kırılımları görülebilmektedir. Eğer anonim şirketlerden bahsediyorsak, hisse sahipliği bu noktada anonimdir yani bir tescile bağlı değildir. Bundan dolayı da ortaklık yapıları yani kısaca hisse kırılımları görülememektedir. Bu tarz şirketler sadece hisse pay defteri ya da hazirun cetveli aracılığıyla kontrol edilebilmektedir.

Sermaye Nasıl Ödenir?

Sermaye ödenirken, hissedarlar EFT yoluyla, banka veznesinden veyahut ATM’ler aracılığıyla şirket hesabına gerekli miktarda parayı gönderip, açıklama kısmına ödemeyi yapan kişinin adını, soyadını ve de çok önemli olacak bir biçimde ‘sermaye ödemesi’ ibaresini eklerler.

En düşük Sermaye Tutarı Ne olmalıdır

Eğer anonim şirket değilseniz, asgari miktardaki sermaye tutarının 50.000Türk lirası olması gerekmektedir. Eğer anonim şirket iseniz bu miktar 100.000Türk lirası değerinde olmak zorundadır. Bu noktada tekrar söylemekte fayda vardır ki nakdi olarak taahhüt edilmiş olan payların değerlerinin minimum ¼ ünün ödenmesi bir mecburiyettir. Buna bağlı olarak ödemelerin takvimi şirketlerin esas sözleşmelerinde düzenlenebilir veya şirketlerin yönetim kurulu tarafından da belirlenebilmektedir.

Ödenmemiş Sermaye Nedir? Ne zaman Kapatılmalıdır?

Ödenmemiş sermaye dediğimiz şey taahhüt edilmiş olan sermaye miktarının ödenmeyen bölümünü ifade etmektedir. Eğer şirket kuruluşlarında nakdi sermaye artışı yapılırsa, bu sermayenin ¼ ü ödenir, kalan miktarın ise ödenmesi için 2 yıl beklenir. Şayet 24 ay içerisinde tekrar bir ödeme yapılmazsa bir yaptırım söz konusu olmayacaktır.

Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketlerinin Farkları Nedir?

Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri arasındaki farklardan madde madde bahsedecek olursak:
• Şahıs firmaları 1 gün olacak şekilde çok kısa bir süre içerisinde kurulabilmekteyken ve de ticari faaliyete hemen başlayabiliyorlarken, sermaye şirketleri kurulurken bu süre 2-3 günü bulabilmektedir.
• Şahıs firmalarının kuruluşlarında bir sermaye şartı bulunmamaktadır ancak anonim şirketlerde 50.000 Türk lirası ve limited şirketlerde de 10.000 Türk lirası olmak kaidesiyle bir şart bulunmaktadır.
• Genellikle şahıs şirketleri, kurumsal bir şirket imajı vermekte zorlandıkları için bankalar ve diğer firmalar tarafından çok fazla ciddiye alınmamaktadırlar. Sermaye şirketleri ise şahıs şirketlerine kıyasla biraz daha bankalar ve firmalar tarafından prestijli gözükmektedir.
• Şirket kapatılırken, şahıs şirketlerinin kapanması 1 gün gibi kısa bir süre sürmektedir ancak sermaye şirketleri kapatılacağı zaman süreç 1 yılı bulabilmektedir.
• Bir şahıs firmasında çalışan muhasebeciye ödenmesi gereken ücret, bir sermaye şirketinde çalışan muhasebeciye oranla göre çok daha düşüktür.
• Sermaye şirketleri ticaret ve/veya sanayi odalarına ve de ticaret sicil müdürlüklerine kayıt olmak mecburiyetindelerdir ancak şahıs firmaları, ticaret ve sanayi odaları ve de ticaret sicil müdürlükleri ya da esnaf oda ve sicil müdürlüklerine kayıt olabilmek gibi bir avantaja sahiptir.
• KOSGEB’in sağlamış olduğu girişimcilik desteği kapsamında şahıs firması kuran kimselere kuruluş desteği için 5.000-TL, limited veya anonim şirketi kuran girişimcilere ise kuruluş desteği için 10.000-TL destek verilmektedir.

Linked

Şirin Meraki

-

Profili görüntüle