UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 

Linked

Aybüke Teker Ün

-

Profili görüntüle

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Nedir?

İnsan kaynakları danışmanlığı, kısaca İK olarak da bilinmektedir. Şirketlerde ya da kurumlarda genellikle işe alım süreci ile ilgilenen ya da yönetim ile ilgili uygulamaları düzenleyen ve performans-yetenek yönetimi sağlamak amacı ile eğitim planlama konularında çalıştığı şirkete ya da kuruma danışmanlık hizmeti sağlayan insanlar topluluğudur. Şirketlerin İnsan kaynakları danışmanlığı departmanında çalışanlara “insan kaynakları danışmanı” adı verilmektedir. İnsan kaynakları danışmanı çoğu zaman şirketteki birçok departmanla birlikte çalışabilmektedir. İnsan kaynakları danışmanı olabilmek için, şahısların genellikle üniversitelerin dört yıllık iktisat, insan kaynakları yönetimi, çalışma ekonomisi ya da halkla ilişkiler bölümünden mezun olmaları ve iletişim yeteneklerinin oldukça kuvvetli olması beklenmektedir.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

İnsan kaynakları danışmanlığı dahil olmak üzere, birçok danışmanlık şirketi kurabilmek için belli resmi işlemlerin ve evrakların halledilmesi gerekmektedir. Vergi levhası, şirket ya da kurum açmak için ruhsat, şirketi açacak kişinin ve varsa ortaklarının kimlik fotokopisi, üçer adet vesikalık fotoğraf ve İş yeri kira sözleşmesi veya stopajdan muaf olmak için sanal ofis üyelik sözleşmesi gibi belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeleri alma süresi şirketin bireysel ya da sermaye şirketi olmasına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Bunların yanı sıra, bir danışmanlık şirketi kurabilmek için özellikle şirketin başarılı olması adına belli alanda uzmanlaşmış şahısların çalışan ya da yönetici konumunda toplanması gerekmektedir. Şahısların belli bir alanda uzmanlaşmış olması şirketin başarı ve gelişme konusundaki istikrarı için oldukça önemlidir.

Bireysel şirket ya da sermaye şirketi kurmayı planlıyorsanız, limited şirket ya da anonim şirket tercihlerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca, şirketinizin adresine karar vermek de oldukça önemli konulardan biridir. Şirket konumu müşterilerin şirkete ulaşabilmesi için önem taşımaktadır. Aynı zamanda gerekli belgeleri hazırladıktan ve şirketin yapıtaşlarına karar verdikten sonra bir mali müşavir bulmanız gerekmektedir.

Şirket türü olarak şahıs şirketi kurmayı hedefliyorsanız maliyet olarak 650-700₺ arası bir maliyeti olduğu söylenebilir. Bu maliyet içerisinde noter giderleri (imza sirküleri, muhasebeci vekaleti) ve SMMM şirket kuruluşu ve defter beyan kayıt (elektronik defter) servis bedeli (minimum) bulunmaktadır. Şahıs şirketlerinin kurulmasında ticaret odası ya da esnaf odasına kayıtlı olma gibi herhangi bir zorunluluk yoktur.

Yukarıda belirtilen işlemlerin yanı sıra, vergi dairesi, şahıs işletmeleri için seçmeli olarak ticaret ya da meslek odası, sermaye şirketleri için ticaret odasına müracaat edilmesi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları danışmanları, çalıştığı şirketin neredeyse bütün birimleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve yine bütün birimlerle iletişim halinde olmalıdır. İnsan kaynakları danışmanlığının şirket içerisindeki görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir:
● Çalışma personelinin yetenek ve edinimleri ile şirket ihtiyaç ve eksikliklerinin ne kadar oranda birbirinin desteklediğini belirlemek adına çeşitli iş analizleri gerçekleştirmek,
● Şirketi geliştirmek ve başarıya ulaşmak amacı için çalışanlar ile düzenli olarak görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirmek,
● Yetenek ve kariyer yönetimi süreçlerinde çalışanların eğitim veya gelişim gösterebileceği faaliyetlerin belirlemek ve bu faaliyetlerde görev almak,
● Personelin şirkete bağlılığının artırmaya yönelik çalışmalar düzenlemek,
● Kariyer ve performans çalışmalarının doğru biçimde yürütülmesi adına departman yöneticilerine destek ve teşvik sağlamak,
● İşe alınması planlanan personel adaylarının seçimini doğru ve şirketin eksik ve ihtiyaçlarına yönelik yapmak,
● İşe alım süreçlerinde şirket ya da departman yöneticileri ile mülakatlar düzenlemek ve düzenlenen mülakatlarda rol oynamak,
● Bütçe hazırlık aşamalarında rol almak,
Bordro ve çalışan özlük faaliyetlerinin kontrol ve takibini sağlamak,
● Kurumun işe alım metodları ile prosedürlerinin oluşturulması veya gerçekleştirilmesi faaliyetlerine katkıda bulunmak ve işleri yöneticiler için daha kolay bir hale getirmek,
● Gerekli kanunlar, yönetmelikler ve prosedürler adına şirket yönetimine danışmanlık hizmeti sağlamak,
● Düzenli aralıklarla departman yöneticilerine raporlar hazırlamak ve sunmak.

Yukarıda verilenlerin hepsi insan kaynakları danışmanlığının yapması gereken görevler arasındadır. Şirketlere göre bu faaliyetler değişiklik gösterebilmektedir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Almak Neden Önemlidir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi, insan kaynakları danışmanlığı ya da insan kaynakları danışmanı bulundukları ya da hizmet verdikleri şirketin neredeyse bütün alanları ve faaliyetleri ile ilgilenmekte ve destek sağlamaktadırlar. Bu nedenle şirketlerin amaçlarına ulaşmaları ve işlerinin kolaylaştırılmaları insan kaynakları tarafından sağlanmaktadır.

Bunların yanı sıra, işgücü ve şirketin kurum içi yapılanmasının doğru yönetilebilmesi adına gerekli süreç ve aşamaların takibinin yapılması şirket ve şirketin gelişimi için oldukça hayati niteliktedir. Gerekli birçok stratejinin belirlenmesi de insan kaynakları danışmanlığının görevleri arasındadır ve bu stratejiler sayesinde şirketin güncel başarısı ve gelecekteki istikrarı devam ettirilmektedir. Özellikle şirket içerisindeki personellerin şirket için bulundukları katkıların değerlendirilmesi ve tespit edilmesi, buna göre işe alım ya da işten çıkış gibi faaliyetlerin düzenlenmesi de şirket bünyesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerdendir. Bu nedenle şirketler için, kendi bünyelerinde bir insan kaynakları danışmanlığı departmanı bulundurmak ya da insan kaynakları danışmanlığı şirketlerine başvurmak tercih sebebi sayılabilir.

İnsan Kaynakları Danışmanında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

İnsan kaynakları danışmanı olabilmek için tabii ki yalnızca üniversitelerin gerekli bölümlerinden mezun olmak yeterli değildir. İnsan kaynakları danışmanı olmak isteyen kişiler belli yetenek ve edinimlere sahip olmalıdır. Bu yetenek ve edinimlerin şu şekilde sıralanması mümkündür:
● Yeterli planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak ve bu beceriyi gerekli alanlarda sergileyebilmeleri,
● Yazılı ve sözlü iletişim kabiliyetlerinin oldukça gelişmiş olması, personel ve müşteri memnuniyeti adına bu kabiliyetleri kullanabilmeleri,
● Şirketin birçok alanı ile ilişki içinde olması gerektiğinden ve bu alanların yönetimine destek vermeleri gerektiğinden takım çalışmalarına yatkın olabilmeleri,
● Dijitalleşme ve mesleki birçok faaliyetin gelişimine ve öğrenmeye açık olabilmeleri,
● Sonuç odaklı çalışma yeteneği gösterebilmeleri.

Bu yetenek ve edinimlere sahip kişiler insan kaynakları danışmanlığı departmanında kolaylıkla çalışabilir ve şirketin hedeflerine uygun faaliyetleri yürürlüğe koyabilirler.

ODS Consulting Group İnsan Kaynakları Danışmanlığı Kapsamında Firmalara Nasıl Yardımcı Olur?

ODS Consulting Group, birçok danışmanlıkta olduğu gibi insan kaynakları danışmanlığında da şirketlere ve kurumlara birçok alanda destek olmaktadır. Şirket ve işletmeniz için hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlama olanağı ile bir organizasyonun ve şirketin ihtiyaç duyduğu süreçlerde insan kaynakları danışmanlığı imkanı ODS Consulting Group tarafından başarılı bir şekilde sağlanmaktadır. Pozisyon için en uygun adayların belirlenmesi, yetenek yönetimi, firmaların yıllık hedeflerine bağlı olarak uygun personel adayları arasından işe alımlar, rekabet ortamında firmaların istikrarlarını sürdürebilmeleri, firmaların değişime ayak uydurabilmeleri ve daha birçok alanda ODS Consulting Group İnsan Kaynakları Danışmanlığı departmanında firmalara birçok yardım ve teşvikte bulunmaktadır. Sürekli iyileştirme ve düzenleme hedefleri, gittikçe daha kuvvetli bir hale gelen iletişim kabiliyetleri, çalışan gelişimi ve teşviki ve önemli işe alım faaliyetleri açısından ODS Consulting Group organizasyonunuza ya da şirketinize birçok yardım ve teşviki sağlayabilmektedir. Firmaların ihtiyaç ve eksikliklerine yönelik sorunların giderilmesi ve güncel başarının devam ettirilmesi için oldukça verimli bir şekilde çalışarak firmalar gerekli olanak ve faaliyetlerin sağlanması amacında ODS Consulting Group her danışmanlık alanında olduğu gibi insan kaynakları danışmanlığında da tercih edilmelidir.

Linked

Aybüke Teker Ün

-

Profili görüntüle