DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Nedir?

Yönetim kurulu kavramı için, en basit haliyle söyleyecek olursak, bir şirketin yönetiminden sorumlu olan kuruldur. Yönetim kurulu, genellikle şirketin sahipleri veya hissedarları tarafından seçilen bir grup kişiden oluşur. Bu yönetim kurulu üyeleri, şirketin stratejik yönetimine, işletme faaliyetlerinin izlenmesine ve yön verilmesine karar verirler. Kısaca yönetim kurulu, şirketin amaçlarını belirler, şirket politikalarını belirler, yönetim ekibini atar ve denetler, bütçeleri onaylar, yatırım kararları alır ve şirketin başarısını ölçer. Bu kararları genellikle, yönetim kurulu toplantılarında bir araya gelerek alırlar diyebiliriz.

Özetle, yönetim kurulu, şirketin üst düzey yönetimi ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve yönetilmesinden sorumlu olan bir organdır. Yönetim kurulu, şirketin başarısını sağlamak için stratejik kararlar alır ve yönetim ekibini denetler. Aldığı kararlarda bütün şirketin çıkarı gözetilir.

Yönetim Kurulu Ne İş Yapar?

Yönetim kurulu demin de bahsettiğimiz gibi, bir şirketin yönetiminden sorumlu olan kuruldur. Yönetim kurulu, şirketin stratejik planlarını yapar, şirket politikalarını belirler, şirketin finansal performansını ve işletme faaliyetlerini izler, yönetim ekibini atar ve denetler, bütçeleri onaylar, yatırım kararları alır ve şirketin başarısını ölçer. Bu kurul üyeleri, şirketin vizyonunu belirlemek ve şirketin başarısına ulaşmak için stratejik planlar yapmakla görevlidirler. Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlerler ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli adımları atarlar. Ayrıca, şirketin risk yönetimi stratejilerini belirler ve yatırım kararlarını alırlar. Ayrıca yine yönetim kurulu, şirketin finansal performansını izler ve şirketin bütçesini onaylarlar. Şirketin faaliyetlerini ve işletmesini yönetmek için gerekli olan kaynakları sağlamak ve şirket çıkarlarını gözeterek, şirketin başarısını sağlamak da yönetim kurulunun yapması gereken işlerdendir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Kimlerden Oluşur?

Yönetim kurulu üyeleri, genellikle şirketin sahipleri veya hissedarları tarafından seçilen bir grup kişiden oluşur. Şirketin büyüklüğüne, faaliyet alanına, hissedar sayısına ve sahiplerin tercihlerine göre yönetim kurulu üyeleri belirlenmektedir.

Büyük şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, genellikle iş dünyasında deneyimli kişilerden, finansal uzmanlardan ve sektörün uzmanlarından oluşmaktadır. Ayrıca, bazı şirketlerde, yönetim kuruluna bağımsız üyeler de atandığı görülmüştür. Bu bağımsız üyeler için, şirketle doğrudan bir ilişkisi olmayan ve tarafsız bir perspektif sunan kişilerdir diyebiliriz.

Bu bağlamda küçük şirketlerden de bahsedecek olursak, yönetim kurulu üyeleri genellikle şirketin sahibi veya aile üyeleri arasından seçilmektedir diyebiliriz. Bu gibi durumlarda, yönetim kurulu üyeleri, şirketin başarısını artırmak için işletme yönetimi, finansal yönetim ve stratejik planlama konularında bilgi ve deneyime mutlaka sahip olmalıdırlar.

Yönetim Kurulu En Fazla Kaç Kişiden Oluşur?

Ülkemizde yönetim kurulu, anonim şirketlerin yönetim kurulları, Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) göre en az 3, en fazla 11 üyeden oluşmaktadır. Bu bağlamda TTK'nın 363. maddesi uyarınca, 11 üyeden fazla üyeden oluşan yönetim kurulları, genel kurulun ayrıca onayını alması gerekmektedir.

Ayrıca, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler, kooperatifler ve ticari işletmelerin yönetim kurulları için de ayrı düzenlemeler bulunmaktadır. Her ne kadar detayları değişkenlik gösterebilse de, bu düzenlemeye göre de yönetim kurulu üye sayısı en az 3, en fazla 11 olarak belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanını Kim Seçer?

Yönetim kurulu başkanı, genellikle yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri, şirket sahibi veya hissedarlar tarafından atanırlar ve şirketin yönünü belirlemek, kararlar almak ve şirketin çıkarlarını korumakla görevlidirler diyebiliriz. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulunun toplantılarını yönetir, şirketin stratejik yönünü belirlemeye yardımcı olur ve şirketin performansını izler. Ayrıca, yönetim kurulu başkanı, şirketin CEO'su veya genel müdürü ile yakın bir iş birliği içinde çalışarak, şirketin günlük işlerinin yürütülmesinde de rol alabilir.

Yönetim kurulu başkanı, bazı durumlarda şirket sahibi veya hissedarlar tarafından doğrudan atanabilirken, bazı durumlarda yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanını seçmek için bir oylama yapabilirler ve genellikle çoğunluk oyunu alan kişi yönetim kurulu başkanı olarak atanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Nelerdir?

Yönetim kurulu üyeleri, bir önceki başlıklarda da anlattığımız gibi, bir kuruluşun yönetiminden sorumlu olan kişilerdir. Genellikle şirketler, dernekler ve vakıflar gibi kurumların yönetim kurulları bulunur. Yönetim kurulu üyeleri, bu kuruluşların stratejik planlamasından sorumlu olup, şirketin veya kurumun uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için kararlar alırlar.

Bu bağlamda yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunları içerebilir:
1. Şirket veya kurumun vizyon ve misyonunu belirlemek ve bunları uygulamaya koymak için stratejik planlar oluşturmak.
2. Yönetim kurulu toplantılarına katılmak ve kuruluşun performansını izlemek ve raporlamak.
3. Şirketin finansal durumunu yönetmek ve bütçe planlaması yapmak.
4. Yöneticileri atamak, performanslarını değerlendirmek ve şirketin çıkarlarını korumak.
5. Şirketin faaliyetlerinin yasalara uygunluğunu sağlamak.
6. Şirketin sürdürülebilirliğini ve büyümesini sağlamak için gerekli stratejileri belirlemek.
7. Hisse senedi sahipleri veya paydaşlarla iletişim kurmak ve onların görüşlerini dikkate almak.

Yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları, kurumun büyüklüğüne ve amacına göre değişebilir. Ancak, genel olarak, yönetim kurulu üyeleri, kurumun en üst düzey karar alma organlarından biridir ve kurumun başarısını sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

Kimler Yönetim Kurulu Üyesi Olamaz?

Ülkemizde yönetim kurulu üyesi olmak için belli yasal şartlar bulunmaktadır ve bazı kişilerin yönetim kurulu üyesi olmalarına yasal engeller bulunmaktadır. Bu kişiler şunlardır:
• 18 yaşından küçük olanlar
• Kendilerine veya üçüncü şahıslara karşı yargı kararıyla hükmedilmiş olanlar
• Tasfiye halinde olan şirketlerde görev almış ve sorumlulukları nedeniyle mahkeme kararıyla kayyum atanmış olanlar
• Kamu hizmetinden yasaklı olanlar
• Kısıtlı olanlar
• Ticaret sicilinden kaydı silinmiş olanlar
• Serbest meslek sahipleri ve esnafın yönetim kuruluna üye olabilmesi için oda veya birlik mevzuatına göre meslek veya sanatlarını icra ederken meslek veya sanatlarının icrası için gerekli izin belgesi veya diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Elbette ki bu yasal engeller haricinde, şirketler kendi iç yönetmelikleri doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine belirli şartlar ve kriterler de koyabilirler. Bu şartlar, şirketin sektörü, büyüklüğü, hedefleri ve kurumsal yapılarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Esnek Çalışma Modelleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Resmi Yazışma Kuralları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Avrupa Yeşil Mutabakatı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Taşıma Senedi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız