DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

AFET DÖNEMİ PROJE VE YAPIM MALİYETİ DESTEĞİ

06.02.2023 tarihli depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olmak üzere, KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere münferit olarak yerinde inşa edilecek iş yerlerine ait proje ve yapım maliyetleri, inşaatı devam eden iş yerlerine ait yapım maliyeti giderlerine geri ödemeli olarak kredi desteği verilecektir.

Kimler Faydalanabilir?

Bütçe imkanları dahilinde, OSB ve Küçük Sanayi Siteleri’nde yer alan, resmi makamlardan alınan işyeri hasar durum belgesi olan, hak sahibinin münferit olarak yerinde inşa ettirecekleri iş yerlerine ait proje ve yapım maliyeti, inşaatı devam eden işyerlerine ait yapım maliyeti giderlerine destek verilir. Söz konusu giderlerin 06.02.2023 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekir.

Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Destek Miktarı

Desteğin toplam üst limiti 1.000.000 (bir milyon) TL’dir

Afet Dönemi Proje ve Yapım Maliyeti Desteği Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Birden fazla işyeri zarar gören hak sahipleri sadece bir işyeri için bu destekten yararlanabilir.

• Kendisine ait herhangi bir iş yerinin yapımı için bir başka kamu kurumundan destek alan hak sahipleri bu destekten yararlanamaz.

• Destekten yararlanabilmek için yapı ruhsatının alınmış olması gerekir.

• Destek ödemesi proje maliyeti ve yapım maliyeti olmak üzere iki bölümden oluşur :
Proje maliyeti desteği yapı ruhsatının alınmasını müteakip verilir ve üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir.
Yapım maliyeti desteği, ilk taksiti Proje maliyeti destek ödemesi ile birlikte olmak üzere toplam 3 taksitte verilir. Kalan 2 taksit 3 er aylık süre ile ödenir. Yapımın, destek ödeme sürelerinden önce tamamlanması halinde kalan destek tutarının tamamı verilir

• Desteğin geri ödeme süreci desteğin yapıldığı tarih itibariyle başlar ve 1 yıl geri ödemesiz toplam 3 yıldır.