DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Firma, ihtiyaç duyduğu adayı kendi olanaklarıyla bulamadığında ya da aday tarama/mülakat sürecine yeterli zaman ayıramadığında veya gerekli iş gücüne sahip olmadığında İşe Alım Danışmanlığı hizmetinden faydalanır.

İşe Alım Danışmanlığı Amacı

Bu programlar arasında TÜBİTAK’ın sunduğu destekler ve fonlar, Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak, uluslararası pazarlarda varlık göstermesini sağlamak ve AR-GE çalışmalarına ivme kazandırmak gibi önemli hedeflere yöneliktir. Yenilikçi bir kültürü teşvik etmek ve AR-GE faaliyetlerine önemli ölçüde katkıda bulunmak esas amaçlardandır.

İşe Alım Danışmanlığı Vizyonu

Doğru adayın, doğru işe yerleştirilmesinin yanı sıra, yerleştirilen adayların bireysel kariyer hedeflerinin planlanmasına destek oluyoruz. Bununla birlikte, aday tarama ve görüşme aşamalarını üstlenerek çözüm ortağı olduğumuz firmalara zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz.

İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Danışmanlığı Hizmet Modelimiz Neleri Kapsıyor?

HİZMET MODELİ - 1

Uzun Liste Paylaşımı:
Gerçekleştirilen analizler sonucu telefon mülakatı sonuçlarını kapsayan uzun bir liste paylaşımı sağlanır.

HİZMET MODELİ - 2

Sadece Görüşme Raporu:
Gerçekleştirilen analizlerin ardından detaylı mülakat ve görüşme notları ile beraber kısa liste sunumu ve pozisyon kapatılması süreci gerçekleştirilir.

HİZMET MODELİ - 3

360° Değerlendirme (STAR Aday Paylaşımı):
Uygun adaylara Headhunt yöntemi ile ulaşılır. Aday ve firma “Smartmatch” kriterleri eşleştirilir. Eşleşen adaylardan oluşan kısa liste ile telefon mülakatı ve online mülakat gerçekleştirilir. Bu süreçte DISC Analizi, Dikkat Testi, Analitik Test,Biyometrik Yüz Okuma ve Profil Tanımlama, Temel Yetkinlikler, Gelişimsel Yetkinlikler ve Fonksiyonel Yetkinlikler ölçülerek 360 derece değerlendirme raporu oluşturulur.

Mottolarımız

Ortalama 11 gün içerisinde aday yönlendirmesi yapıyoruz.

Bizim için yanlış aday yoktur doğru eşleştirme vardır.

En kısa sürede en doğru aday.

Aday yerleştirmesinden sonraki 2 ay boyunca garanti kapsamımızda bulunuyorsunuz İşe yerleştirdiğimiz adayın 2 ay içerisinde işten ayrılması ya da iş akdinin sonlandırılması durumunda aynı pozisyonu bir kez daha ücretsiz olarak çalışıyoruz.

Metodumuz

Firma ile detaylı bir görüşme yapılarak pozisyonun gereklilikleri ve organizasyon yapısı analiz edilir.

Firmanın pozisyondan beklentileri ve pozisyon kriterleri ortaya çıkarılır.

En uygun adayı arama sürecinde işe alım danışmanları farklı endüstrileri ve iş şartlarını derinlemesine araştırır.

Aday tarama sürecinde, firma ve pozisyon özelinde farklı kaynaklar kullanılır.

Aday tarama süreci sonrasında, aday ve firmanın kriterleri ile eşleştirilmesi sağlanır. Eşleşen adaylar ile görüşme planlaması yapılır.

Adayların güçlü yönlerini ve mesleki yeterliliklerini ortaya çıkarmaya yönelik farklı mülakat teknikleri uygulanır.

Biyometrik yüz okuma, profil tanımlama, DISC analizi, İngilizce testi ve teknik test gibi pozisyona göre ölçme ve değerlendirme testleri uygulanır.

Akıllı İşe Alım Tekniği

360° DISC Analizi
Ekiple en uygun adayı eşleştirmek adına aday ve firma kriterleri eşleştirilir. Eşleşen adaylardan oluşan kısa liste ile telefon mülakatı ve online mülakatlar gerçekleştirilir.

Profil Tanımlama
Ekrandan karakter analizi yapılır. Aday seçiminde biyometrik yüz okuma ve profil tanımlama sistemi kullanılır.

Yetenek Testleri
Adayların analitik bakış açısı ve farkındalık düzeyleri değerlendirilir ve raporlanır.

Dijital Role-Play Uygulamaları
Adayların bireysel davranış tarzları değerlendirilerek raporlanır.

Biyometrik Yüz Okuma ve Profil Tanımlama

Antroface de denilen Biyometrik Yüz Okuma ve Tanımlama, insanlarla tanışmadan önce karakterleri ve eğilimleri hakkında ön bilgiler elde etmeyi mümkün kılan bir tekniktir.

Bu teknik bilimsel temellere dayanmaktadır ve insan evrimiyle arketiplerini esas alan bilimsel bir yaklaşımdır.

Bu teknik kendi içerisinde belli metodojilere sahiptir.

Doğru Adaya Giden Yol

Olumlu adaylardan oluşan bir Long List hazırlanır.

Pozisyonun gerekliliklerini karşılayan “STAR” adayların raporları firma ile paylaşılır.

Firma ile teknik mülakatların planlanması ve takibi yapılır.

Firmanın değerlendirme sonucu paylaşılır.

Olumsuz adaylar telefon/mail yoluyla bilgilendirilir.

Olumlu adaya teklif süreci başlar.

Referanslar

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.