DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI

E-Turquality programı ülkemizde bilişim sektörü ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, bu alanlarda inovasyonun teşvik edilmesi ve global pazarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicorn’ların oluşturulmasına yönelik çalışmaların bütününü yürütmektedir.

E-Turquality Programı Ne Amaçlar?

• Kurumların ve iş birliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması

• Kurumların ve iş birliği kuruluşlarının uluslararası pazarda rekabet avantajı kazanması için altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi

• Ürün ve hizmetlerin yurt dışında tanıtımı, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanması

E-Turquality Kapsamında Sağlanan Destekler

 • Stratejik İş Planı
 • Yurt Dışı Ürün Fikri Mülkiyet Hakkı
 • Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun
 • Kiralama
 • Pazar Girişi
 • Rapor ve Veri Analizi
 • Belgelendirme
 • Yurt Dışı Arama ve Test
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
 • Danışmanlık
 • Yurt Dışı İhaleleri
 • Yıldız Teknoloji Ofisleri
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Konferans, Seminerleri

E- Turquality Danışmanlığı Yol Haritamız

E-Turquality Programının Başvuru Şartları

Danışmanlık firmalarınca yapılacak ön inceleme sonrasında, bakanlık tarafından değerlendirme yapılır. 70 puana ulaşan firmalar E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’na katılmaya hak kazanır.

E-Turquality Ön Koşulları

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’na başvuru için gerekli olan asgari ihracat tutarları dokümanda yer almaktadır. Asgari ihracat tutarları, dokümanda yer alan “Asgari İhracat Tutarı Tablosu” ile ibraz edilir.

Referanslar

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.