DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

PROJE BAZLI (SÜPER) TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı Proje Bazlı Yatırım Teşvik Fizibilitesi çalışmalarını sizin adınıza baştan uca yürütüyor, profesyonel ve deneyimli ekibimizin gerçekleştirdiği çalışmalarla mevcut teşviklerden yararlanmanızı sağlıyoruz.

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Fizibilitesi Programının Amacı

- Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek,

- Arz güvenliğini sağlayabilecek,

- Dışa bağımlılığı azaltabilecek,

- Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek,

- Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında asgari 50 Milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için 1 milyar Türk Lirası üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Mevzuatı

- Yatırımlar Kanun ve Karar hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

- 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun (07.09.2016 tarihli Resmi Gazete)

- 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” (26.11.2016 tarihli Resmi Gazete)

Destek Türleri

Vergisel Destekler

- KDV İstisnası

- Gümrük Vergisi Muafiyeti

- Vergi İndirimi veya İstisnası

- KDV İadesi

İstihdam Destekleri

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

- Gelir Vergisi Stopajı Desteği

- Nitelikli Personel Desteği

Finansman Destekleri

- Enerji Desteği

- Faiz / Hibe Desteği

- Sermaye Katkısı

Yatırım Yeri İle İlgili Destekler

- Altyapı Desteği

- Yatırım Yeri Tahsisi

Diğer Destekler

- İzin, Tahsis, Ruhsat, Lisans ve Tescil Kolaylığı

- Kamu Alım Garantisi

Müracaat Toplama Aşaması

Müracaat Türleri

Çağrı Usulü

Stratejik hedeflerimiz çerçevesinde belirlenecek yatırım konuları için çağrı usulü ile yatırım projelerinin toplanması öngörülmektedir.

Çağrı neticesinde toplanan projelerden, çağrıda belirlenen kriterleri sağlayanların değerlendirme sürecine alınması destek kapsamına alınacak proje/projelerin belirlenmesi planlanmaktadır.

Davet Usulü

-Konusunda yetkin firmaların belirli bir yatırım için projelerini sunmak üzere davet edilmesi öngörülmektedir.

Süreç Yönetimi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Potansiyel Getiri ve Beklentileri

Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri dolayısıyla desteklenecek yenilenebilir enerji teknolojileri, metalürji yatırımları, ham petrol işleme rafinerisi, petrokimya ürünleri, karbon elyaf ve kompozit malzeme, tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, raylı sistem araçları, savunma sanayisi teknolojileri, motorlu taşıtlar-elektronik, tarım teknolojileri yatırımları projeleriyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 bin kişiye dolaylı istihdam yaratılması beklenmektedir.

Söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerle cari açık üzerinde yıllık yaklaşık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması beklenmektedir. Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yatırımcıların; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı, kamu alım garantisi ve altyapı desteğiyle izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi şeklindeki desteklerin bir veya birden fazlasından yararlanması beklenmektedir.

- 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” (26.11.2016 tarihli Resmi Gazete)

Referanslar

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.

Mehmet Hüraslan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio.