UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kurumsal Gelişim

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

İŞİMİZ, GELİŞİMİNİZ.

İş analizinden kurumsal risklere karşı önlem almaya, operasyonel denetimden Turquality programına kurumsal gelişiminizi sağlayacak tüm hizmetler, ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Danışmanlığı birimiyle tek bir çatı altında.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmeti Nedir?

Yerli markaların ve yatırımların gelişip büyüyerek uluslararası pazarda kendine yer edinmesi, iç süreçlerdeki aksaklıkların düzeltilmesi ve bu sayede de şirketlerdeki üretim ve istihdamda artış sağlanması konularında uzman ekibimizle profesyonel bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmetinin Şirketinize Katacakları Nelerdir?

• Çalışanların sahiplenme duygusu güçlenir, öneri geliştirme süreçleri hızlanır ve motivasyonları artar.

• Geleceğe dair stratejik adımlar atarken ortak görüş ve sinerji yaratarak karar kalitesi yükseltilir.

• Toplantılar, verimlilik artıran organizasyonlar haline gelir.

• Gelirleri artırmak ve maliyetleri azaltmak için daha az çaba harcanır.

• Kaynakları optimum düzeyde kullanarak karlılık artırılır.

ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Hizmetleri

Kurumsal gelişim danışmanlığımız kapsamında 11 farklı hizmetimiz bulunmaktadır.

“Etkin Danışmanlık” metodu ile firmanızın sektörünü, mevcut işleyişini ve kültürünü analiz ederek başladığımız bu süreçte objektif bir gözle mevcut İK uygulamalarınızı (mülakat, iç terfi gibi) değerlendiriyor, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek marka değerinizin yanı sıra yönetici ve çalışanlarınızın da kişisel gelişimine katkıda bulunacak süreçler kurguluyoruz.

Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon-vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunarak başarının kurum kültürü olarak kalıcı olmasını sağlıyoruz.

İşletmenizin sahip olduğu işleyiş süreçlerinden üretim aşamalarına, çalışanlarınızın problem çözme yeteneğinden sorumluluk alanına kadar her detayda mevcut durum analizi yapıyor, geliştirdiğimiz metotla her aşamaya özel çözümler sunuyoruz.

Hizmet vermeye öncelikle şirketiniz ve faaliyet gösterdiğiniz sektör özelinde tehdit ve riskleri tespit ederek başlıyoruz. Daha sonra uyguladığımız çeşitli metotlarla şirketinizi risklere ve beklenmeyen durumlara karşı daha proaktif davranan, maksimum direnç gösterecek seviyeye çekiyoruz.

Kişisel verileri işleyen işletmelerin cezai yaptırımla karşılaşmaması ve gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla verdiğimiz hizmette, tüm prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği hizmet sürecimizle birlikte, şirketinizde;
• Kanunen idari uygunluğun sağlanması,
• KVKK kapsamında iş planlarının yapılabilir hale gelmesi,
• KVKK ön koşullarının sağlanması ve firmaların ilk denetimlerden muaf hale getirilmesi,
• Teknik uygunluk için altyapının hazırlanması, gibi aşamalarının tamamlanmasını sağlıyoruz.

Faaliyette olduğunuz sektörde yapmayı düşündüğünüz yatırımlara dair kâr analizleri gerçekleştiriyor, satın alma süreçlerinizin yanı sıra size şirketiniz için en uygun finans kurumuyla çalışma olanağı sunuyoruz. Faydalanabileceğiniz tüm destekleri sizin yerinize araştırıyor, alanında uzman ekibimizle yatırımınızı ve büyümenizi kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz.

Kendimize uygun olarak geliştirdiğimiz uygulanabilir, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir “Operasyonel Yönetim Süreci” metodu ile giderlerin kontrol altına alınması ve mali kayıpların tepiti, geçmiş dönem finansal rasyoları ve göstergelerinin analizi gibi konularda hizmetler sunuyoruz. özel çözümler sunuyoruz.

Şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşması sayesinde görev, yetki ve sorumluluklar net olarak belirlenir böylece şirket yönetiminin bir sonraki nesle aktarımı esnasında izlenecek yol belirlenen şekilde sürdürülür.

Kadro bazında kriterlerin ve yetkinliklerin analizi şirketlerin başarısı için büyük önem taşır. Bilgi ve beceri yönetimi sayesinde çalışanların bireysel gelişim hedeflerinin planlanması yapılır. Kariyer planı haritasının oluşturulmasının ardından yetkinlik bazlı performans kriterleri belirlenir ve bu belirlenen kriterlere uygun kariyer ve terfi planı uygulanır.

Şirketlerin yönetsel ve operasyonel süreçlerindeki başarı prim ve karlılık modeli ile tanımlanabilir. Şirketlere bu alanda verdiğimiz hizmetlerle satış ekiplerine ve satışa destek veren tüm ekiplerin satıştaki rolünün ve desteğinin tanımlanmasını ve artırılmasını sağlıyoruz. Periyodik (haftalık, aylık, yıllık) ve dönemsel ölçme ve değerlendirmelerle prim modelini belirliyoruz.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.