UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Kurumsal Gelişim

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

İŞİMİZ, GELİŞİMİNİZ.

İş analizinden kurumsal risklere karşı önlem almaya, operasyonel denetimden Turquality programına kurumsal gelişiminizi sağlayacak tüm hizmetler, ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Danışmanlığı birimiyle tek bir çatı altında.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Kurumsal Gelişim Nedir?

Kurumsal gelişim, bir şirket veya organizasyonun genel büyüme ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışanların faaliyetlerinde yapılan planlı ve sistematik değişikliklerin tümünü ifade eder.
Kurumsal değişim ve gelişim uzun soluklu bir süreç olabilir. Kurumsal gelişimde başlangıç olarak genellikle birkaç hedef bulunmaktadır.

• Sürekli iyileştirme
Yeni stratejileri pozitif yönde bir büyüme fırsatı olarak değerlendirebilmek adına şirket kültürünü değiştirerek, sürekli iyileştirmeye olanak sağlar ve çalışanların değişime ve yeni fikirlere daha açık almasına katkı sağlar.

• Daha iyi veya artan iletişim
Organizasyon yapısındaki geri bildirimin artması ve etkileşime katkı sağlanması çalışanları şirketin vizyonu ve misyonu ile uyumlu hale getirir. Çalışanların, şirketin vizyonunu ve misyonunu daha fazla benimsediklerini ve bunun sonucunda daha fazla motive olabileceklerini düşmelerini sağlar.

• Çalışan gelişimi
Günümüzde çalışanlar sürekli olarak değişen ürünlere, platformlara ve ortamlara uyum sağlamalıdır. Herkesin değişen taleplere ayak uydurmasına yardımcı olan çalışan gelişimi, eğitim ve iş süreci iyileştirmelerini içermektedir.

• Ürün ve hizmet iyileştirme
Ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesine yardımcı olabilecek yeniliğe yol açmayı sağlar. Bu yenilik, genellikle yoğun bir pazar araştırması ve bunun analizinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

• Artan kâr
Çalışan süreçlerini, iletişimi, ürün veya hizmetleri optimize ederek kârı artırmaya yardımcı olmaktadır. Bu unsurların her biri bir organizasyonun kârlılığını artırmaya yöneliktir.
Firmalar için kurumsal gelişim ve değişim uzun ve karmaşık bir süreç olmasına rağmen organizasyonel gelişimin faydaları maliyetlerden çok daha fazladır.

Organizasyonel Gelişimin Kurumlar İçin Önemi

Organizasyonel Gelişim bir şirketin; kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması amacıyla kullanması gereken bütün yöntem ve süreçleri analiz ettiğinden ve sağlam bir organizasyonel yapı ve sistemin kurulması amacıyla çalışmaların izlenmesini, geliştirilmesini ve gerekli revizyonların yapılmasını sistemli hale getiren süreç olduğundan kaynaklı olarak şirketlerin gelişimi ve uzun vadede büyümesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Organizasyonel Gelişim süreçlerindeki çalışmalar sayesinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemler alınır, kalite sistemleri çerçevesinde süreçler yürütülür, mesleki ve sosyal gelişim faaliyetlerinde bulunulur. Bu sayede organizasyon içine bağlı tüm çalışanların analiz ve gelişimini kapsar. Bir bakımaa kurumsallaşmadan önce gelen ve olmazsa olmaz profesyonelleşme sürecidir denebilir.

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmeti Nedir?

Yerli markaların ve yatırımların gelişip büyüyerek uluslararası pazarda kendine yer edinmesi, iç süreçlerdeki aksaklıkların düzeltilmesi ve bu sayede de şirketlerdeki üretim ve istihdamda artış sağlanması konularında uzman ekibimizle profesyonel bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı, başka bir deyişle kurum veya firma içerisindeki çalışanların verimliliğinin artırılması ve kişilerin iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürebilmesi açısından verilen psikolojik ve psikoterapi hizmetleri kapsamaktadır.

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Almak Neden Önemlidir?

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı, firmalar için çeşitli pozitif etkiler sağladığı için şirketler danışmanlık almayı tercih etmektedir.
Firmaların düşük performansı iyileştirme çabası içinde olması Kurumsal Gelişim Danışmanlığı alma noktasında öneme sahiptir. Çünkü bir danışman firmanın sağlayabileceği iyileştirme veya geliştirmeler, performansı artırmakla sınırlı değildir. Büyüme stratejileri geliştiren ve bu stratejileri uygulayan şirketler, iyi gözlem yapabildiği ve gözlem yaparken kişiler ile mesafelerini koruyabildikleri ve süreç boyunca problemleri tespit edebildikleri için önemli bir etken olmaktadır.
Problem çözme konusunda ise danışmanlık firması tarafından problem tespit edildikten sonra sorunun çözüme kavuşturulması ve çözümün uygulanması noktasındaki uzmanlığı ile birlikte firmanıza destek olur.
Çalışan verimliliğinin artırılması noktasında ise firmalar belirli noktalarda çalışan verimliliğini artırmak adına dışarıdan hizmet alarak o alanda uzmanlaşmış kişiler ile çalışabilir. Alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışan şirketler hızlı ve verimli şekilde o işi tamamlarken, bünyesinde barındırdığı kişiler ise iş yükü anlamında rahatlar ve günlük işlerine daha konsantre bir şekilde odaklanabilir.

ODS Danışmanlık Şirketi ile Bireysel Danışmanlık Şirketleri Arasında Ne Fark Var?

Kurumsal gelişim danışmanlığı almak isteyen firmaların iki seçeneği bulunmaktadır. Danışmanlık firması seçmek veya bağımsız bir danışman bulmaktır. Her iki seçeneğin de kendi artıları ve eksileri bulunmaktadır.
Yerleşik ve bilinen bir firmayı seçmenin avantajları bulunmaktadır. İyi bir geçmişe sahip şirketler, çok çeşitli alanlarda uzmanlık alanlarına sahip ve çeşitli ticari sorunları çözüme kavuşturmuş ve büyümeyi desteklemek için her yıl dünya çapında binlerce müşteriyle birlikte çalışmaktadır. Ayrıca şirketlerdeki profesyonel kişiler her sektörün durumuna hakim ve müşterilere yardımcı olmak için bilgi ve deneyimden yararlanırken, geniş kapsamlı organizasyonda yaşanan problemlere çok yönlü ve bütünsel bir yaklaşım sağlayabilirler.
Bununla birlikte, bir şirketin itibarı, müşterilere paranın karşılığını alacaklarını güvence altına almak için bir kalite damgası olarak işlev görse de bu onay mührü, birçok küçük müşterinin karşılayamayacağı bir prim olarak karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda, yerleşik firmaların çok sayıda başka müşterisi bulunacak ve bu da ilgili firmaların bir proje için daha az kullanılabilir hale getirecektir. Sorunları ele almak için getirdikleri standart metodolojiler bazı müşterilerin ihtiyaç duyduğu esneklik veya özelleştirmeden eksik kalabileceği düşünülmektedir.
Kişisel danışmanlar arasında da yerleşik firmalarla benzer geçmişlere sahip olanları bulunmaktadır. Kişisel danışmanların birçoğu, tek başına yola çıkmadan önce sektörün önde gelen büyük firmalarından eğitim aldıkları bilinmektedir. Kişisel danışmanların danışman firmalara oranla daha düşük maliyetli olduğu görülmektedir. Daha küçük müşteri portföyleri bulunmakla beraber kendi çalışma yöntemlerini tanımlama yetenekleri bulunmakta ve esnek çalışma modelleri geliştirmektelerdir. Bununla birlikte, kişisel danışmanlık yapan firmalarda standardizasyon eksikliği, bazı müşteriler tarafından bir risk olarak değerlendirilebilir.

Kurumsal Gelişim Eğitimleri Nelerdir?

Kurumsal Eğitimler, kurumunuzun kendi iç yapısındaki gelişimin devam etmesini amaçlayan bir çalışma modelini kapsar. Şirket ve çalışan profilinde performans düşüklüğünü tam tersi yöne doğru çevirerek artışı desteklemektedir. Eğitim ve Gelişim Yönetimi Danışmanlığı kapsamındaki eğitimler aşağıda belirtilmiştir.
1. Fark Yaratan İletişim Becerileri
2. Hastalıkta ve Sağlıkta İletişim-Sağlık Sektörüne Özeli
3. Davranış Tarzı Ultrasonu-Bireysel ve Kurumsal Farkındalık
4. Fark Yaratan Etkin Takım Çalışması ve Motivasyon
5. Bumerang Lider Yöneticilik Eğitimi
6. Bireysel Yönetici Koçluğu ve Mentorlük
7. Eğitimcinin Eğitimi
8. Süreç Yönetimi
9. Söz Gümüş, Sükut Altın, Beden Dili Pırlanta
10. Fark Yaratan İletişim Becerileri
11. Proje Yönetimi (PCM)
12. Etkili Sunuş Teknikleri
13. Zaman ve Önceliklerin Yönetimi
14. Kurumdaşlık ve Sahiplenme Duygusu
15. Stresle Barışık Olmak
16. Kapışmadan Çatışmak
17. Yazışma Teknikleri ve Geri Bildirim Sanatı
18. Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
19. CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi
20. ERM-Çalışan İlişkileri Yönetimi
21. Kurum Kültürü, Protokol, Nezaket ve Davranış Kuralları
22. NLP ve Kişisel Farkındalık
23. Hitabet, Diksiyon ve Etkili Konuşma Sanatı
24. Mobbing’le Mücadele Etmenin Yolları
25. Problem Çözme ve Karar Verme
26. Kurumsal Risk Yönetimi
27. Kriz Yönetimi ve İletişimi
28. Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi
29. Kendinizle Yolculuğa Hazır Mısınız?
30. Performans Yönetim Sitemi Eğitimi
31. Kadro Planlama ve Bütçeleme
32. Maliyet ve Kâr Merkezi Yapılanması
33. Ücret ve Bordro Yönetimi
34. İş Kanunu ve Çalışma Prensipleri
35. Etkili Okuma Teknikleri "Okuyan Beyin"
36. Liderlik Yetenek Atölye Çalışması (LİYAÇ Modeli)
37. Liderliğin Alfabesi
38. Satış Ekibi Gelişim Programı

ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmetinin Şirketinize Katacakları Nelerdir?

• Çalışanların sahiplenme duygusu artar,
• Çalışanların öneri geliştirme süreçleri hızlanır ve motivasyonları artar.
• Geleceğe dair stratejik adımlar atarken ortak görüş ve sinerji yaratarak karar kalitesi yükseltilir.
• Toplantılar, verimlilik artıran organizasyonlar haline gelir.
• Gelirleri artırmak ve maliyetleri azaltmak için daha az çaba harcanır.
• Kaynakları optimum düzeyde kullanarak karlılık artırılır.

ODS Consulting Group Kurumsal Gelişim Hizmetleri

Kurumsal gelişim danışmanlığımız kapsamında 11 farklı hizmetimiz bulunmaktadır.

“Etkin Danışmanlık” metodu ile firmanızın sektörünü, mevcut işleyişini ve kültürünü analiz ederek başladığımız bu süreçte objektif bir gözle mevcut İK uygulamalarınızı (mülakat, iç terfi gibi) değerlendiriyor, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek marka değerinizin yanı sıra yönetici ve çalışanlarınızın da kişisel gelişimine katkıda bulunacak süreçler kurguluyoruz.

Kurumunuzun mevcut durumu, hedefleri, hedeflerine hangi yollarla ulaşabileceği, misyon-vizyon ve tüm bu süreçlerin sonunda elde ettiği başarıyı nasıl kalıcı hale getirebileceği hakkında sizlere güvenilir çözümler sunarak başarının kurum kültürü olarak kalıcı olmasını sağlıyoruz.

İşletmenizin sahip olduğu işleyiş süreçlerinden üretim aşamalarına, çalışanlarınızın problem çözme yeteneğinden sorumluluk alanına kadar her detayda mevcut durum analizi yapıyor, geliştirdiğimiz metotla her aşamaya özel çözümler sunuyoruz.

Hizmet vermeye öncelikle şirketiniz ve faaliyet gösterdiğiniz sektör özelinde tehdit ve riskleri tespit ederek başlıyoruz. Daha sonra uyguladığımız çeşitli metotlarla şirketinizi risklere ve beklenmeyen durumlara karşı daha proaktif davranan, maksimum direnç gösterecek seviyeye çekiyoruz.

Kişisel verileri işleyen işletmelerin cezai yaptırımla karşılaşmaması ve gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla verdiğimiz hizmette, tüm prosedürlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği hizmet sürecimizle birlikte, şirketinizde;
• Kanunen idari uygunluğun sağlanması,
• KVKK kapsamında iş planlarının yapılabilir hale gelmesi,
• KVKK ön koşullarının sağlanması ve firmaların ilk denetimlerden muaf hale getirilmesi,
• Teknik uygunluk için altyapının hazırlanması, gibi aşamalarının tamamlanmasını sağlıyoruz.

Faaliyette olduğunuz sektörde yapmayı düşündüğünüz yatırımlara dair kâr analizleri gerçekleştiriyor, satın alma süreçlerinizin yanı sıra size şirketiniz için en uygun finans kurumuyla çalışma olanağı sunuyoruz. Faydalanabileceğiniz tüm destekleri sizin yerinize araştırıyor, alanında uzman ekibimizle yatırımınızı ve büyümenizi kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz.

Kendimize uygun olarak geliştirdiğimiz uygulanabilir, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir “Operasyonel Yönetim Süreci” metodu ile giderlerin kontrol altına alınması ve mali kayıpların tepiti, geçmiş dönem finansal rasyoları ve göstergelerinin analizi gibi konularda hizmetler sunuyoruz. özel çözümler sunuyoruz.

Şirket yönetiminde aile ilişkilerinin kurumsallaşması sayesinde görev, yetki ve sorumluluklar net olarak belirlenir böylece şirket yönetiminin bir sonraki nesle aktarımı esnasında izlenecek yol belirlenen şekilde sürdürülür.

Kadro bazında kriterlerin ve yetkinliklerin analizi şirketlerin başarısı için büyük önem taşır. Bilgi ve beceri yönetimi sayesinde çalışanların bireysel gelişim hedeflerinin planlanması yapılır. Kariyer planı haritasının oluşturulmasının ardından yetkinlik bazlı performans kriterleri belirlenir ve bu belirlenen kriterlere uygun kariyer ve terfi planı uygulanır.

Şirketlerin yönetsel ve operasyonel süreçlerindeki başarı prim ve karlılık modeli ile tanımlanabilir. Şirketlere bu alanda verdiğimiz hizmetlerle satış ekiplerine ve satışa destek veren tüm ekiplerin satıştaki rolünün ve desteğinin tanımlanmasını ve artırılmasını sağlıyoruz. Periyodik (haftalık, aylık, yıllık) ve dönemsel ölçme ve değerlendirmelerle prim modelini belirliyoruz.

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Şirketiniz İçin Neden Önemlidir?

Şirket çalışanlarının performansında düşüklük veya dalgalanma olmaması, performansın sürekliliği ve artışı için kurumsal gelişim danışmanlığı oldukça önemlidir. Firmanızın ihtiyacı olan çözümlerin belirlenmesi, gelişim sayesinde büyüme ve karlılığın artacağına olan inancın artması çalışan bağlılığını da oldukça etkilemektedir. Çalışanlar kendilerini geliştirebilecekleri ve mesleki hayatlarında onları ilerletebilecekleri kurumlarda çalışmak isterler. Performans artırıcı kurumsal gelişim danışmanlığını ODS Consulting Group sayesinde deneyimleyebilir, şirketinize optimum fayda sağlayabilirsiniz.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.