Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

Turquality

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

İŞİMİZ TURQUALITY, GÜCÜMÜZ DENEYİM.

Tüm Turquality süreçlerinde, alanında uzman ve deneyimli ekibimizle size yardımcı olmaya hazırız.


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Turquality Nedir?

Turquality dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturmak temel hedeftir.

ODS Consulting Group Turquality Danışmanlığı

İşletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi temel amacımızdır. Turquality Danışmanlığı ile firmalar kurumsallaşma ve markalaşma olgunluk seviyelerini yükselterek Turquality programına kabul edilme şanslarını artırmaktadırlar.

Turquality Hedefleri

10 yılda 10 Dünya markası yaratmak

Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak

Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek

Türk firmalarının marka bilincini artırmak

Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak

Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak

Turquality Başvurusunun Ön Koşulu Nedir?

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.

Yurt dışında ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde (aynı logo ve isimle) tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Son 3 yılda toplam 9 Milyon$ ihracat yapmış olması gerekmektedir.

*** Turquality Programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucu firma 100 üzerinden

50 – 80 puan alırsa – Marka Programına,

80 veya üstü - Turquality Programına yerleştirilmektedir.

1- Turquality Kapsamında Sağlanan Destekler

Üst Limit olmaksızın %50 oranında ve pazar bazlı olarak 5 yıl süresince desteklenir. Firmaların performanslarına bağlı olarak süre sınırsız olarak markalar Turquality programında kalabilirler.

Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları

Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis, depo, mağaza, showroom)

Mağaza Dekorasyon Giderleri

Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları

Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı,Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları

Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri

Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri

Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri

Franchising Kapsamında Kira Giderleri

Danışmanlık Giderleri

Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri

Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

2- Marka Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

% 50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir.

Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları

Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis, depo, mağaza, showroom)

Mağaza Dekorasyon Giderleri

Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları

Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı,Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları

Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri

Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri

Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri

Franchising Kapsamında Kira Giderleri

Danışmanlık Giderleri

Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri

Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

Önemli Noktalar;

Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.

1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.

Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

Turquality ve Marka Programı Süreci

Başvurulacak marka için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

Ön koşulu sağlayan firma için “Ön Değerlendirme Seti” doldurulur.

Ön değerlendirme sonucunda firmanın almış olduğu puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turquality sekreteryasına hem otomasyon üzerinden hem de evrak asılları ile başvuru yapılır.

Ön inceleme süreci başlatılır.

Ön inceleme sonucunda eğer firma uygunsa, firma aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti yönetim danışmanlığı firmasına öder.

Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasını başlatır.

Yönetim Danışmanlığı firması “Değerlendirme Raporunu” hazırlar.

Rapor inceleme süreci tamamlandıktan sonra firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir.

Programa dahil olan marka, Stratejik İş Planı ve Marka Gelişim Yol Haritasını hazırlayıp Ticaret Bakanlığı’na sunar. Bu aşama kapsamında Yönetim Danışmanlığı firması firmada “Detaylı Analiz Çalışmasına” başlamaktadır. Detaylı Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya verilmektedir.

Stratejik İş Planı’nın T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte firma 2006/4 veya 2015/9 (2564 sayılı karar ) sayılı Tebliğler'de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir.

Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığı Kapsamında Neler Yapıyoruz?

1- Mevcut Durum Analizi

Turquality İhracat Destekleri Danışmanlığımız, öncelikle mevcut durum ve harcama stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;

Birim yöneticileri ve fonksiyon liderleri ile görüşmelerin yapılması;
Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi: Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb.
Mevcut harcama kalemleri, harcama sıklığı, sözleşme - fatura - ödeme yapılarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

2- Destek Başvuru Evraklarının Hazırlaması ve Yol Göstericiliği

Bu kapsamda aşağıda belirtmiş olduğumuz konular hizmet kapsamımızda bulunmaktadır:

Ön onay başvurularının hazırlanması
Harcama / Faturalandırma / Ödeme konusunda yol göstericilik
İhracat desteği başvurularının takibi
Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında sürekli bilgilendirme

3- Destek Başvuru Evraklarının Hazırlanması Süreci

Ön onay başvurularının hazırlanması
Sözleşme Modelleri hakkında altyapıların hazırlanması
Harcama /Faturalandırma/ Ödeme süreçleri hakkında yol göstericilik: Her bir harcama için ayrı ayrı ön onay ve harcama sonrası ödeme başvuru dosyasının İşveren ile beraber hazırlanması
Başvuru Takibi: Başvuru takip sürecinin kontrol edilmesi ve bakanlıkça istenilen revizyonların hazırlanması
Bilgi Akışı Yönetimi: Değişen yönetmelik ve tebliğler hakkında güncel bilgilerin paylaşılması

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz.

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.