DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up)

Women-Up projesi kapsamında projenin uygulanacağı illerdeki kadın işverenler, istihdam edecekleri kadın işçiler için hibe desteği alabilecekler. Women-Up Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Tarafından Ortaklaşa Finanse Edilen ve SGK tarafından yürütülen bir mali destek uygulamasıdır.

Women-Up Projesinin Amacı:

Temel amaç kayıtlı kadın istihdamını ve kadın girişimciliği artırmaktır.

Women-Up Projesinin Uygulanacağı İller:

İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Şanlıurfa, Kahramanmaraş.

Women-Up Projesinin Kapsamı:

Kadın işverene istihdam edeceği yeni bir kadın işçi için, 20 ay boyunca işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65’ini geçmemek koşuluyla net asgari ücret tutarında destek sağlanmaktadır. Toplam mali destek tutarı yaklaşık 20 Milyon Avro (€)’dur.

Women-Up Projesinin Hedef Grubu:

05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olan kadın girişimcilere ait işletmeler ve proje kapsamında bu işletmelerde yeni istihdam edilecek olan kadın çalışanlardır.

Women-Up Projesinin Şartları:

- İşletmenin 05.03.2012 tarihinden sonra açılmış olması gerekmektedir.
- En fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdamı olan işletme olmalıdır.
- Herhangi bir sektör sınırlaması bulunmamaktadır.
- İşveren kadın olmalıdır, ortaklı işletmelerde ise an az iki ortağın kadın olması gerekmektedir.
Proje kapsamında 4.000 yeni kadın işçi istihdam eden 4.000 işveren kadına finansal destek sağlanacaktır.