DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Nedir?

Pandemi nedeniyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş mikro ve küçük ölçekli işletmelerin ve 2017 yılından sonra kurulmuş yenilikçi mikro ve küçük ölçekli işletmelerin yararlanabileceği Hızlı Destek Programı’na başvurular dönemsel olarak açılmaktadır.

Covid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere (Mikro ve Küçük İşletme) yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı - JICA işbirliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatılmıştır. Projenin amacı; imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programına Başvuru Şartları ve Destek Türü

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

Birinci bileşende; 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir. (Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.)

İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.

İkinci bileşen için aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan MKİ’ler başvuru yapabilecektir;
• Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren MKİ’ler.
• Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan MKİ’ler.
• 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan MKİ’ler.
• 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan MKİ’ler

İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilecektir. 2021 yılı Aralık ayından önceki başvuru dönemi yararlanıcıları tekrar destek alabilecektir.

Her iki bileşene; güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan MKİ’ler başvurabilecektir.

Desteklerden Yararlanabilecek Mikro ve Küçük İşletmelerin Sektör Listesi

Ana faaliyet kodları; pestisit ve herbisit imalatı, silah ve mühimmat imalatı, alkollü içeceklerin imalatı, tütün ürünlerinin imalatı, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, tütün ve tütün ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil), işlenmemiş tütün toptan ticareti, belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin, perakende ticareti, alkollü içeceklerin toptan ticareti, silah ve mühimmat toptan ticareti (tabanca, av tüfeği vb. dahil), belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda silah ve mühimmat perakende ticareti (sportif ve avcılık amaçlı olanlar hariç) arasında yer alan işletmeler başvuruda bulunamaz.

KOSGEB üzerinden yayınlanan sektör listesine linkten ulaşabilirsiniz.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Kapsamında Yeni İstihdam Edilebilecek Personelde Aranan Şartlar Nelerdir?

1981 ve sonrası doğumlu, Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu, başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda Mikro ve Küçük İşletmelerde çalışmamış, başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır. Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki (2021 Aralık) ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Personelin başvurudan ya da geçici / kesin onaydan sonra işe alınması veya işletmede ilk kez işe alınıyor olması gerekmez.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Kapsamında Destek Türü, Tutarı ve Limitleri

Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.
Başvuru sırasında alınan taahhütnamedeki “geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza etme”, “yeni personelin istihdam etme” ve “desteği 24 ay ödemesiz dönemi takiben taksitler halinde KOSGEB’e geri ödeme” taahhütlerine istinaden “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

- Ölçeğe göre asgari ve azami destek tutarları* - 100.000 TL** / personel
- Mikro (en fazla 2 personel) – minimum 100.000 TL maksimum 220.000 TL
- Küçük (en fazla 5 personel) – minimum 100.000 TL, maksimum 550.000 TL

*İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise destek personel başına 110.000 TL olacaktır.
** Başvuru Formunda MKİ’nin uygun gider türlerindeki tahmini harcama tutarı düşükse, düşük olan tutar esas alınacaktır.

Personel giderleri, işyeri kirası, düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün, su gideri vb), malzeme giderleri (destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri) için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir. Destek ödemesi talep edilen tarihten önceki aydan başlamak üzere 12 aylık süre içinde gerçekleşmesi öngörülen uygun giderlerin toplam tahmini tutarı başvuru formunda belirtilir. Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir.

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Kapsamındaki Gider Kalemleri Nelerdir?

Mikro ve Küçük İşletmelere, aylık düzenli giderleri karşılayabilmeleri için aşağıda belirtilen geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenmektedir.
- İşyeri kirası
- Personel giderleri
- Düzenli işletim giderleri (iletişim giderleri, su gideri, , sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri, elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri)
- Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde ya da sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri) İkinci bileşen yararlanıcıları için ilave uygun gider;
- Teknolojik faaliyet giderleri (telif, patent, test ve belgelendirme, teknoloji lisanslama giderleri)