DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Desteği

Kümelenme Desteği Programının Amacı

Ülkemiz sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemektir.

Kümelenme birliktelikleri aşağıda belirtilen alanlarda desteklenecektir:
1- Küme koordinasyonunu, farkındalığını veya etkinliğini geliştirme,
2- Faktör koşullarını veya piyasalarını geliştirme,
3- Verimlilik,
4- Yenilik.

Kümelenme Desteği Başvuru Şartları

o Program kapsamında başvuru yapılabilmesi için en az 20 firmanın yer alacağı bir kümelenme birlikteliğinin kurulması,

Üye olarak yer alabilecek ilave kuruluşlar:
o İl özel idareleri,
o Yerel yönetimler,
o Üniversiteler ve araştırma kurumları,
o Teknoloji geliştirme bölgeleri,
o 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan odalar ile borsaları,
o Serbest bölgeler,
o Organize sanayi bölgeleri,
o İhracatçı birlikleri,
o Endüstri bölgeleri,
o Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler ve benzeri kuruluş ve teşekküller.

o Destek kapsamı çerçevesinde vizyon ve stratejik hedeflerine uygun 5 yıllık iş planının hazırlanması,
o Başvurunun Başvuru Rehberine uygun bir şekilde hazırlanması

Kümelenme Desteği Destek Üst Limiti

o Bütçe limiti bulunmamaktadır.

Kümelenme Desteği Destek Oranları

o Projede belirtilen giderler bakanlık tarafından %70’i Bakanlık tarafında hibe olarak karşılanacaktır.
*Yerli Malı Belgesine sahip makine/ekipman alımında ilave %15 destek oranı uygulanacaktır.

Kümelenme Desteği Destek Süresi

o 5 Yıl (2 yıla kadar uzatılabilir)

Kümelenme Desteği Desteklenecek Giderler

o Personel giderleri,
o Seyahat ve konaklama giderleri,
o Makine-ekipman, yazılım ve donanım alım giderleri,
o Danışmanlık ve hizmet alım giderleri,
o Sarf malzeme maliyetleri,
o İş planı toplam bütçe gerçekleşmesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri,
o Genel idari giderler.

Kümelenme Desteği Başvuru Tarihleri

o Başvuru Başlangıç Tarihi: 4 Eylül 2023
o Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Kasım 2023
o Eksik Belge Tamamlama 6 Kasım 2023-17 Kasım 2023

Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerine değerlendirme aşamasında ilave puan uygulanacaktır.