DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

T.C. TİCARET BAKANLIĞI E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI

td{
font-size:2.5vmin;
}

E- Turquality (Bilişimin Yıldızları)

Turquality 2004 yılında yolculuğuna başlamıştır. Ülkemizin önde gelen firmalarının yurt dışındaki bilinirliğinin ve verimliliğinin artması ile doğru orantıda artacak olan ticari performansının artmasıyla günümüze kadar 400’den fazla firmaya katkı sağlamıştır. Firmaların pazarlaması, satışı ve verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini içeren bir destek programı olmasından dolayı markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarını içermektedir. Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerini içeren bir yapıya geçişi 2015 yılında olmuştur. 2015 yılından sonraki süreçte ise sağlık, turizm ve lojistik sektörleri yaygın bir şekilde Turquality Programından yararlanmaya başlamıştır.
 

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Nedir?

E- Turquality (Bilişimin Yıldızları) programı, ülkemizdeki bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülmesini kapsayan bir destek programıdır.
 

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

Başvurusu onaylanan ve aşağıda yer alan sektörlerin içerisinde yer alan firmalar E-Turquality desteklerinden yararlanabilir.
 • Yazılım
 • Yapay Zekâ
 • Büyük Veri
 • Siber Güvenlik
 • Gömülü Yazılım
 • E-Spor
 • Finansal Yazılım
 • Blok Zincir
 • Akıllı Şehir
 • Bilişim Hizmetleri
 • Sistem Bakım ve Destek Hizmetleri
 • Dijital Aracılık
 • Dijital Oyun
 • Telekomünikasyon
 • 5G
 • Bulut ve İletişim
 • Veri Merkezi
 • Yeşil Dönüşüm
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar E-Turquality desteklerinden yararlanabilir.
 

E- Turquality Kapsamında Denetim Konuları Nelerdir?

E- Turquality kapsamında şirketin bazı fonksiyonlarının denetimi sağlanmaktadır. Denetimi sağlanacak şirket fonksiyonları aşağıda yer almaktadır;
 • Şirketin vizyonunun
 • Ürünlerin veya hizmetlerin
 • Strateji yönetimi ve kurumsal yetkinliklerin
 • Finansal yönetimin ve performansın
 • Operasyon yönetiminin
 • Pazarlama, satış ve marka yönetimi becerilerinin
 • Yönetişimin
 • İnsan kaynakları yönetiminin
 • Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme becerilerinin
Uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyelinin denetimleri sağlanır.
 

Ticaret Bakanlığı Tarafından Sağlanan E- Turquality (Bilişimin Yıldızları) Destekleri

Bakanlık şirketin ürünlerini/hizmetlerini, kurumsal ve teknolojik yetkinliklerini, organizasyon yapısını, vizyonunu ve Genelgede belirtilen diğer başvuru kriterlerini değerlendirir. Başvuru şartlarını sağlayan şirketin uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyelini de dikkate alarak şirkete yönelik ön inceleme yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda şirket Bakanlık tarafından E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına alınır.

Aşağıda belirtilen kriterlere sahip şirketlere başvuru değerlendirmelerinde ilave puan eklenerek öncelik verilir.
 • Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer alan şirketler,
 • TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan şirketler,c) Marka tescil belgesine sahip şirketler,
 • Hizmet/Ürün tescil belgesine sahip şirketler,
 • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip şirketler,
 • Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu’nda ürünü/hizmeti bulunan şirketler.

Program kapsamındaki şirketler 5 yıl süre ile desteklenmektedir.
 

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Kapsamında Hangi Destekler Sağlanır?

Stratejik İş Planı Desteği
Program kapsamına alınan şirketlerin stratejik iş planını yaptırması ve bu planın yıllık olarak güncellenmesi zorunludur.
Stratejik iş planı desteği kapsamında, Stratejik iş planı yaptırılması ve güncellenmesine yönelik
 • E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Yönetim Danışmanlığı Şirketleri’nden alınacak danışmanlık,
 • Bağımsız Denetim kuruluşu hizmeti alımı giderleri desteklenir.

Stratejik İş Planı Desteği
Program kapsamına alınan şirketlerin stratejik iş planını yaptırması ve bu planın yıllık olarak güncellenmesi zorunludur.
Stratejik iş planı desteği kapsamında, Stratejik iş planı yaptırılması ve güncellenmesine yönelik
 • E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Yönetim Danışmanlığı Şirketleri’nden alınacak danışmanlık,
 • Bağımsız Denetim kuruluşu hizmeti alımı giderleri desteklenir.

Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Koruma Ve Alım Desteği
Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi, korumasına ve alımına yönelik
 • Marka/patent/tescil bürosu hizmetleri giderleri,
 • Tescil yenileme giderleri,
 • Satın alım giderleri desteklenir.

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun, Platform Geliştirme Desteği
Yabancı dilde yazılım, mobil uygulama/dijital oyun, dijital platform geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 10 adet personelin aylık brüt ücretleri desteklenir.

Kiralama Desteği
Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak aşağıda belirtilen kiralama ve kullanım giderleri desteklenir.
 • Test merkezi,
 • Simülatör,
 • Robotik teçhizat,
 • Endüstriyel ekipman,
 • Teçhizat, donanım.

Pazara Giriş Desteği
Şirketler tarafından yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen aşağıda yer alan giderler desteklenir.
 • Yerelleştirme,
 • Dijital dosya hazırlama, çoğaltma,
 • Barındırma,
 • Artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu,
 • Metaverse entegrasyonu,
 • Blok zincir entegrasyonu,
 • Yabancı dile çeviri giderleri,
 • NFT (Nitelikli Fikri Tapu) entegrasyonu.

Rapor Ve Veri Analizi Desteği
Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan;
 • Sektör/ülke/mevzuat/yabancı şirket/marka odaklı rapor ve analiz giderleri,
 • Veri analitiği/madenciliği/izleme-değerlendirme-yönetim rapor ve analiz giderleri,
 • Uluslararası platformlarda veya veri tabanlarında münferit ve/veya periyodik üyelik giderleri,
 • Yurt dışı ihale/sözleşme/şartname hazırlığına yönelik rapor ve analiz giderleri desteklenir.

Belgelendirme Desteği
Desteklenen Belge/Sertifika/ Akreditasyonlar Listesi’nde (Bakanlıkça belirlenen ve sitede yer alan belge/sertifika/akreditasyonlara ilişkin) aşağıda belirtilen giderler desteklenir;
 • Alım ve yenileme giderleri,
 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Test/analiz giderleri desteklenir.

Yurt Dışı Arama Ve Test Desteği
Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere Desteklenen Arama Siteleri Listesi’nde (EK-Arama) yer alan platformlar üzerinden gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
 • İş ilanı verme giderleri,
 • İnsan kaynağı bulma/bağlantı kurma/aracılık giderleri
 • Yazılım/mobil uygulama/ dijital oyunlarının kodlarının test edilmesine ilişkin giderleri desteklenir.

Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği
Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere Desteklenen Arama Siteleri Listesi’nde (EK-Arama) yer alan platformlar üzerinden gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

Ürün Yerleştirme Desteği
Şirket ve iş birliği kuruluşlarının (münferit veya birlikte) hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü pazarlamasına yönelik yerleştirme gideri desteklenir.

Danışmanlık Desteği
Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlıkça uygun görülen konularda firma/kuruluş/üniversitelerden alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

Komisyon Desteği
Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri ve acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

Yurt Dışı İhale Desteği
Şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde şirketler desteklenir.

Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği
Şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kuracağı birimlerin;
 • Kurulumuna yönelik mali/hukuki danışmanlık giderleri,
 • Brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri,
 • Mali müşavirlik / muhasebe ve işletme hizmeti / barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri,
 • Birim bünyesinde aynı anda 2 kişinin istihdamına yönelik giderler, desteklenir.
En fazla 20 birim için yararlanılabilir.

Yurt Dışı Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi Desteği
Şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi kapsamında bu programda yer alan şirketlerin;
 • Makine/ekipman/donanım/yazılım alımı veya kiralama giderleri,
 • Eğitim, danışmanlık ve yazılımcı sertifikasyonu giderleri,
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu, test/analiz ve ürün doğrulama giderleri,
 • Patent, tasarım, model ve fikri mülkiyet hakkı tesciline yönelik giderler,
 • Kurulum ve bakıma ilişkin proje personelinin 5 defa yurt dışı seyahat ve konaklama giderleri,
 • Aynı anda 2 kişiye ait proje çalışanı istihdam giderleri desteklenir.

Veri Merkezi Desteği
Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az %20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler ve/veya işbirliği kuruluşları tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin;
 • Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri,
 • İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanması ilişkin giderler,
 • Eğitim ve danışmanlık giderleri,
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu ve test/analiz giderleri,
 • Aynı anda en fazla 4 kişinin istihdam giderleri desteklenir.

Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Katılım Desteği
Şirketlerin fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer gibi etkinliklere katılımlarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderleri desteklenir.

Yurt İçi Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği
Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi’nde (EK-YurtİçiBireyselKatılımListe) yer alan etkinliklere ilişkin aşağıda yer alan katılım giderleri desteklenir.
 • Alan ve stant kirası,
 • Tasarım ve dekorasyon giderleri,
 • Fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik, sigorta ve diğer zorunlu giderler,
 • Sanal etkinlik katılım giderleri desteklenir.

Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka/Oyun/Yazılım/ Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
Şirketlerin, yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir.
 

Desteklenen Programlar ve Destek Üst Limitleri

Destek Adı

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

Tekno Hızlandırıcı İhracat Projelerinin Desteklenmesi 9.618.000 TL 70%
Stratejik İş Planı Desteği 2.404.000 TL 75%
Yurt Dışı Tescil Belgesine Sahip Olunan Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil-Koruma Ve Alım Desteği 1.200.000TL 60%
Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği 1.202.000 TL (Personel Başına) (En fazla 10 yıl) %50(Yeni mezun mühendis alımında Destek Oranı: %70)
Kiralama Desteği (Donanım, Test Merkezi) 1.202.000TL 60%
Kiralama Desteği (Yazılım Lisansı) 1.202.000 TL 60%
Pazara giriş desteği 4.809.000 TL 60%
Rapor ve veri analizi desteği 4.809.000 TL 60%
Belgelendirme Desteği 1.202.000 TL Arama D.O.: %60 Test D. O.:%50
Yurt Dışına Yönelik Gerçekleştirilecek Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği 19.237.000 TL/Yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, platform/Yıl 7.214.000 TL/Genel Tanıtım/Yıl 70%
Ürün yerleştirme desteği 9.618.000 TL/Yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/Yıl 60%
Danışmanlık desteği 7.214.000 TL 60%
Acentelera yapılan harcamaların Komisyon desteği - 2 7.214.000 TL 60%
Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi Desteği 2.400.000TL 60%
Veri Merkezi Kapasite Kurma Desteği 48.093.000 TL 60%
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Bireysel Katılım Desteği 601.000 TL/Etkinlik 1.202.000 TL/Prestijli Etkinlik 60%
Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Milli Katılım Desteği 601.000 TL/Etkinlik 1.202.000 TL/Prestijli Etkinlik 70%
Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği 2.400.000 (Birim başı - max. 20 birim) 70%
Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka/Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği 6.011.000 TL (YIL) 60%
E-Turquality Programının Kurumsallaşması Ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 24.046.000 TL (Faaliyet) 100%

E- Turquality Programına Kimler Başvurabilir?

Ülkemizde bulunan yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, e-spor, dijital oyun, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları destek programına başvurabilmektedir.
 

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı İçin Ön Koşullar Nelerdir?

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’na başvuru için gerekli olan asgari ihracat tutarları aşağıda yer almaktadır. Asgari ihracat tutarları, Temel Bilgi ve Belgeler arasında yer alan “Finansal Bilgi Formu” ile ibraz edilir.

Asgari İhracat Tutarları Tablosu

NO
BİLİŞİM ALT SEKTÖRÜ
ASGARİ İHRACAT TUTARI (SON 3 YIL ORTALAMASI) (ABD Doları)
1 Akıllı Şehir Yazılım ve Hizmetleri 250.000 ABD Doları
2 Bilişim Hizmetleri 500.000 ABD Doları
3 Dijital Aracılık ve Hizmet Platformları 500.000 ABD Doları
4 Dijital Oyun 1.000.000 ABD Doları
5 Fintech Yazılımı 250.000 ABD Doları
6 Siber Güvenlik Yazılım ve Hizmetleri 250.000 ABD Doları
7 Telekominikasyon, Bulut ve İletişim Hizmetleri 500.000 ABD Doları
8 Yapay Zeka Yazılımı 250.000 ABD Doları
9 Yazılım (Genel) 500.000 ABD Doları
10 Yeşil Dönüşüm Yazılım ve Hizmetleri 250.000 ABD Doları
E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’na başvuru ön koşullarını sağlayarak, eksiksiz olarak başvuran firmalar ön inceleme sürecine alınır.

Danışmanlık firmalarınca yapılacak ön inceleme sonrasında, Bakanlıkça değerlendirme yapılır. 70 Puana ulaşan firmalar E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’na katılmaya hak kazanır. Aşağıda belirtilen kriterlere sahip şirketlere başvuru değerlendirmelerinde ilave puan eklenerek öncelik verilir.

İlave Puan Tablosu

NO
KRİTER
İLAVE PUAN
1 Serbest Bölge/ İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer alan şirketler + 20 Puan
2 TÜBİTAK - Teydeb programını başarılı vir şekilde tamamlayan şirketler + 5 Puan
3 Marka tescil belgesibe sahip şirketler + 5 Puan
4 Hizmet / ürün tescil belgesine sahip şirketler + 5 Puan
5 Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi'ne sahip şirketler + 10 Puan
6 Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu'nda ürünü/hizmeti bulunan şirketler + 10 Puan
 

E- Turquality Programı Kapsamında Öncelikli Firmalar Hangileridir?

Firma, programa başvuru sürecinde Bakanlığa bir rapor sunmaktadır. Bakanlığın incelemeye aldığı raporun sonucunda şirketin denetim programı belirlenmektedir. Belirlenen denetim puanına ek olarak bazı kriterlere sahip olan firmalara ek puan verilmektedir. Serbest bölge/ihtisas serbest bölgesinde yer alan firmalara, TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan firmalara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen "Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi"ne sahip firmalara, Devlet Malzeme Ofisi Kataloğu’nda ürünü veya hizmeti bulunan firmalara ve genelgede belirtilen diğer öncelik kriterlerine sahip firmalara ek puan, başka bir deyişle öncelik sağlanmaktadır.
 

E- Turquality Programı Kapsamında Dikkat Edilecek Önemli Hususlar Nelerdir?

Program kapsamındaki şirketler 5 yıl süre ile desteklenir. Ülkemizde bulunan hizmet ticareti politikaları çerçevesinde firmanın genelgede belirtilen performans kriterlerini karşılaması durumunda destek süresi 5 yıl uzatılabilir.
 

E- Turquality (Bilişimin Yıldızları) Danışmanlık Firmaları Ne Yapar?

Stratejik ve kurumsal yönetim, finans yönetimi, operasyon yönetimi, pazarlama, satış ve marka yönetimi, inovasyon, yönetişim, insan kaynakları yönetimi, bilgi teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konu başlıklarında programın amaçları doğrultusunda uygunluk denetimi gerçekleştirilir. Ardından firmanın E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) programından yararlanması için firmanın bir personeli gibi tüm süreçleri yürütür.
 

ODS Consulting Group E- Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı ile Firmalara Nasıl Yardımcı Olur?

ODS Consulting Group olarak E-Turquality programına başvuracak firmaların hazırlık süreçlerinden proje kapanışına kadar tüm süreçlerinde projeyi üstleniyor, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için tüm çalışmaları gerçekleştiriyor ve şirketinize zaman tasarrufu sağlıyoruz. Program kapsamında firmalara sırasıyla aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz;
 1. Ön Hazırlık Çalışmaları
  • Açılış Toplantısı
  • Firma İçi Stratejik Planlama Ekibinin Belirlenmesi
 1. Mevcut Durum Analizi
  • Mevcut Organizasyon Yapısının Analizi
  • TQ Kapsamında Ön Değerlendirme Setinin Uygulanması
  • Ön Değerlendirme Sonucu Aksiyon Planının Oluşturulması
 1. Stratejik Planlama
  • Firma Misyon & Vizyon Doğrultusunda Stratejik Perspektif ve Amaçların Belirlenmesi
  • "Stratejik Amaçların Performans Göstergelerinin Belirlenmesi (Balanced Score Card)"
  • Firma Stratejik Hedefleri Doğrultusunda Hoshin Kanri Yönteminin Firmaya Uyarlanması
  • Hoshin Kanri Sonucu Birim Stratejilerine Giriş
 1. Finans Yönetimi
  • Gelir Gider Bütçesi
  • Bütçe Takip Raporları
  • Finansal Raporların Analizi
 1. Pazarlama & Satış ve Marka Yönetimi
  • Marka Stratejisi
  • Marka İletişim Planı
  • Fiyatlandırma Stratejisi
  • Tüketici / Müşteri Segmentasyon Yapısı ve Kullanılan Segmentasyon Yöntemleri
  • Nihai Müşteri Memnuniyet Anket Çalışması
  • Pazar Araştırma Raporlarının Yapılması Konusunda Yönlendirme Yapılması
  • Marka Algı ve Bilinirlik Ölçümlerinin Yapılması Konusunda Yönlendirme Yapılması
  • Satış Ekibi Yetkinlik Modeli
 1. İnovasyon
  • Ürün Tasarım Geliştirme Stratejisi
  • Ürün Portföy Yönetim Stratejisi
  • Proje Yönetimi Eğitimi ve Firmaya Uyarlanması
  • Öneri Sisteminin Kurgulanması
 1. Operasyon Yönetimi
  • Operasyon yönetim işleyişinin tasarımı ve kurgulanması
  • Operasyon yönetimi stratejilerinin oluşturulması
  • Operasyon yönetimi uzun vadeli stratejilerinin oluşturulması
 1. Yönetişim
  • Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Seçim ve Hizmet Sistematiğinin Kurgulanması
  • Firma İçi Komitelerin Üye ve Çalışma Prensiplerinin Belirlenmesi
 1. Bilgi Teknoloji Yönetimi ve Dijitalleşme Sistemleri
  • Bilgi Sistemleri Stratejisi
  • Dijitalleşme Stratejisi
  • Dijitalleşme Yol Haritasının Oluşturulması
 1. İnsan Kaynakları
  • İnsan Kaynakları Stratejisi
  • Organizasyonel Gelişim Çalışmaları
  • İş Gücü Planlaması
  • Yetenek Yönetim Sisteminin Kurgulanması
  • Kariyer Planlaması
  • Performans Sisteminin Kurgulanması
  • Eğitim & Gelişim Yönetimi
  • İş Ailesi Modelinin Kurgulanması
  • Çalışan İlişkileri Yönetimi
 1. Proje Kapanışı
  • Sunumların ve Dokümanların Paylaşımı
  • Sunumların Firma Çalışanları İle Provasının Yapılması

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Şirketiniz İçin Neden Önemlidir?

Bilişim ve döviz kazandırıcı hizmet sektöründe yer alan tüm firmalar bu destekten faydalanabilmektedir. Ülkenin kalkınma, dijitalleşme ve bilişim dünyasında yer edinmesi noktasında şirketlerin bu desteği alarak büyümesi oldukça önemlidir. Gün geçtikçe artan rekabet ortamında ancak çağa ayak uydurarak ve sektörel gelişmeleri takip ederek firmalar ayakta kalabilmektedir. Bu noktada dijitalleşme son derece önem kazanmıştır. window.onload = function() {myFunction()}; function myFunction() { document.title = 'E-Turquality Nedir? E-Turquality Danışmanlığı |ODS Danışmanlık'; }