DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

1503 – TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı

1503 – TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı Nedir?

Üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör kuruluşları arasında ortak Ar-Ge projelerinin hazırlanmasına, ulusal ve/veya uluslararası teknolojik işbirliklerinin sağlanmasına yönelik etkinliklerin desteklenmesi 1503 kodlu Proje Pazarları Destekleme Programı amaçları arasındadır. Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamındaki etkinliklerde temel ilke; somut Ar-Ge düşünce ya da proje tekliflerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran ya da istenilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal yararda bulunmak isteyen üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasıdır.

TÜBİTAK 1503 Desteklenen Proje Giderleri Nelerdir?

Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında ayarlanan etkinliğe yönelik olarak aşağıdaki harcama kalemleri desteklenir:
a) Basım ve kırtasiye giderleri
b) Posta ve kurye giderleri
c) Ulaşım ve konaklama giderleriTÜBİTAK 1503 Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

● Proje pazarı etkinliği, tüm katılımcıların aktif dahil olmasını sağlayacak bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu boyutta atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ile proje ortaklıklarına yönelik ikili görüşme programlarını da kapsamalıdır.
● Etkinlik kapsamında, katılımcıların proje fikirleri ve talepleri belirli bir zaman önceden toparlanmalı, isteniliyorsa bu öneriler arasından bir eleme yapılmalı, uygun görülenler hakkında ise diğer katılımcılara ön değerlendirme yapılarak etkinliğe hazırlıklı gelmelerini sağlayacak planlama yapılmış olmalıdır.

TÜBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı’na Kimler Başvurabilmektedir?

● Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,
● Sanayi odası,
● Ticaret odası,
● Ticaret ve sanayi odası,
● İhracatçı birliğinden
herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

TÜBİTAK 1503 Destek Miktarı ve Destek Oranı Nedir?

Destek oranı minimum %40, maksimum %60 olarak 2020 yılında belirtilmiştir.
Etkinliğin ulusal olması durumunda hibe destek tutarı: 70.000 TL
Etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda hibe destek tutarı: 100.000 TL

TÜBİTAK 1503 Örnek Proje Nasıl Olmalıdır?

Tüm Tübitak projelerinde olduğu gibi 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı için de özgün ve destekten faydalanabilmeye yarayacak, süreci hızlandıracak tüm bilgilerin yer aldığı bir proje sunumu hazırlanmalıdır. Uzman kişiler veya ekiplerce hazırlık çalışmalarını yürütebilir, en kısa sürede projeniz için istediğiniz desteği alabilirsiniz.

TÜBİTAK 1503 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Proje Pazarları Destekleme Programına yapılacak etkinlik destek talebi başvurularında, aşağıdaki durumlara uyumlu bir etkinlik programı oluşturulmalıdır.
● Etkinliğin adı, teknoloji alanı ve bu kapsamdaki temalar açık ve anlaşılabilir şekilde belirlenmiş olmalıdır.
● Etkinliğin kapsamı tüm katılımcıların aktif katılımlarını sağlayacak bir şekilde biçimlendirilmelidir. Bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka katılımcıların proje ikirlerini içeren sunumları ile proje ortaklıklarına yönelik ikili görüşme programlarını da içermelidir. Etkinlik kapsamında, katılımcıların proje önerileri ve talepleri belirli bir süre önceden hazırlanmalı, gerekiyorsa bu öneriler arasından bir eleme yapılmalı, uygun görülenler hakkında ise diğer katılımcılara ön bilgilendirme yapılarak etkinliğe hazırlıklı gelmelerini sağlayacak planlaması yapılmış olmalıdır.
● Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile bir sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası veya ihracatçı birliğinin katılımcı olarak yer alması mecburidir. Etkinlikte yer alacak katılımcı kuruluşlardan en az birinin yurt dışında yerleşik olması durumunda, etkinlik uluslararası düzeyde değerlendirilir.
● Etkinliğin uluslararası düzeyde başvurulabilmesi için katılımcı kuruluşun katılımına ilişkin katılım niyet mektubu Proje Pazarı Öneri Bilgileri Formu (AGY104) ekinde teslim edilmelidir.

#youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:60%; } @media only screen and (max-width: 768px) { #youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:100%; } }


İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Yönetim Kurulu

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital Sanat Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kati İhracat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Varlık Barışı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız