DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

15011 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Nedir?

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaca yönelik, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program etrafında sağlanacak desteklerle,
- Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin düzeyin arttırılması,
- Mevcut yeteneklerin farklı disiplinlerde de değerlendirilmesi,
- Özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
- Teknolojik gelişimde hız kazanılması,
amaçlanmaktadır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması isteği doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından uyarlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program kapsamında, Türkiye için büyük öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi düşünülmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.TÜBİTAK 1511 Desteklenen Projeler Nelerdir?

Program dahilinde, öncelikli alanlarda veya TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından ayarlanan konularda çağrı duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı dahilinde sunulan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi de programın amaçları arasındadır. Desteklenen projelerin söz konusu alanlardaki teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı mecralarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin iyileştirmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 1511 Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

● Çağrıları TÜBİTAK web sayfasından takip edilmeli,
● Çağrıların konu ve kapsamları ile ilgili olarak lazım olduğu zamanlarda çağrı duyurusunda belirtilen irtibat noktalarından bilgi alınmalı,
● Bir çağrı alanında proje başvuru formunda, çağrı konusuna uyumluluk, Ar-Ge içeriği, ulusal/küresel ölçekte teknolojik/ekonomik rekabetçiliği (tekno-ekonomik fizibilite) konularında ikna edici bilgi aktarılmalı ve yazımında teknik ve yalın bir dil ile anlatıma önem verilmeli,
● Çağrı duyurusunda yapılan bildirimler ve detayları ön plana alınmalı,
● Projelerin en erken başlayabileceği proje önerisi başvurusunun yapıldığı ayın ilk günü olabilir. Proje başlangıcı için en son tarih, karar bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk günü olmalı,
● Projelerin minimum ülke düzeyinde yenilik niteliği taşımalıdır

TÜBİTAK 1511 Proje Pazarları Destekleme Programı’na Kimler Başvurabilmektedir?

- Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri bu programa başvuru oluşturabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.
- Kuruluşların proje başvurusunda bulunabilme yeterliliğinin denetlenmesi ve onaylanması hedefiyle TÜBİTAK, ön kayıt sürecinde gerekli görülen belgeleri isteyecektir.
- Bu program kapsamında proje başvuruları yapacak kuruluşlarda, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir personelin başvurunun yapıldığı tarih itibariyle kuruluşta çalışıyor olması yeterli olur.

TÜBİTAK 1511 Destek Miktarı ve Destek Oranı Nedir?

Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, yardım oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak istenilecektir.
Kabul edilen bütçenin %10’u kadar ücret genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir.
Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.
Destek Üst Limiti: 6.000.000 TL

TÜBİTAK 1511 Destek Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrı Duyurusu kapsamındaki başvurular için TÜBİTAK tarafından ek olarak çağrı duyurusu yayımlanmaz ve bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri yürürlüğü konulmaz, ÇPDK kurulmaz. Bu başvurular için TÜBİTAK iç süreçlerinde denenmek üzere Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrı Duyurusuna uygun olarak çağrı oluşturulur. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı dahilindeki başvurular için TÜBİTAK, Bakanlığın onay verdiği kuruluşlardan bu Uygulama Esasları dahilinde proje başvurusu alır.

#youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:60%; } @media only screen and (max-width: 768px) { #youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:100%; } }
İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Marka İmajı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Kültür

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Marka Konumlandırma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilirlik Ekosisteminde Sürdürülebilir Finans

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız