DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

16322 Yatırım Belgesi Teşviki

16322 Yatırım Belgesi Teşviki Amacı Nedir?

• Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını yükseltmek
• Yeni istihdam yaratılması konusunda destek sağlanmak,
• Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini arttırmak,
• Kalite ve etkinliğini yükseltmek.

16322 Yatırım Teşvik Belgesine Kimler Başvurabilir?

• Yatırım teşvik belgesine başvuru sağlayabilmesi için gerçek kişi, adi ortaklık ya da sermaye şirketlerinden birine sahip olmanız istenmektedir. Ayrıca kooperatifler, iş ortakları, kamu kurumları, birlikler, il özel idareleri, belediyeler, kamuya bağlı şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri, dernek ve vakıflarda yatırım teşvik belgesine başvuru sağlayabilir. Bahsedilen vasıflara sahip olmayan kurum, işletme ve kuruluşların başvuruları değerlendirmez.

16322 Yatırım Teşvik Belgesi Gerekli Belgeler Nelerdir? • Yatırımcı tarafından imzalanan başvuru dilekçesi (imzalama yetkisi bulunan kişiler de hazırlayabilir),
• Noterden alınan imza sirküleri,
• Kurum ve kuruluşlar tarafından şarta bağlı olarak her sayfa da imzanın bulunduğu makine ve teçhizat listesi,
• Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont,
• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nin aslı ya da noterden tasdiklenen fotokopisi,
• Kamu kurumlarına herhangi bir ceza, SGK borcu ve idari prim cezası olmadığı ile ilgili belge,
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir ya da Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu şeklinde ki karar yazıları,
• Yatırım konusu, sektörel bilgisi, teknik ve mali analizleri ile ilgili yazı,
• Yatırım teşvik işlemleri bir danışman tarafından hazırlanıyorsa noter onaylı vekaletname.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Transit İhracat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Retargeting ( Yeniden Hedefleme )

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Ekip Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Çalışan Ödüllendirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız