DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Azerbaycan’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

Azerbaycan’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları Nelerdir?

Azerbaycan, Büyük ve Küçük Kafkas dağları arasında yer alan 86.600 km2 yüzölçümüne sahip bir ülkedir. Başkenti Bakü ve manat para birimiyle beraberinde nüfusu da 10.139.177’ye ulaşan Azerbaycan oldukça tanınmış bir ülkedir. Bu adından söz edilme hususu ekonomik anlamda da yorumlanmaya açıktır.

Azerbaycan yatırım ve ticaret açısından piyasaya belli başlı katkılarda bulunmuş ve bu katkıları istikrarlı bir şekilde desteklemeye çalışmıştır.

Peki, Azerbaycan’da yatırım ve ticaretin fırsatları nelerdir?
Kuzeyde Rusya, kuzeybatıda Gürcistan, güneyde İran ve batıda Türkiye ile sınırlara sahip olması nedeniyle Azerbaycan jeopolitik konumunun sağlayacağı fırsatları gözler önüne sermekte ve bu fırsatlar sadece iletişim ağı olarak kalmayıp ticari ilişkilere dönüşmektedir. Bu nedenle Azerbaycan maddi fırsatlarının yanı sıra hem jeopolitik hem de süreç açısından fırsatlar sağlamaktadır.

Azerbaycan’a Yatırım Yapmanın Sektörlere Göre Dağılımı Nasıldır?

Azerbaycan’ın yatırımcılara sunduğu bir diğer unsursa birçok yatırım alanıdır. Birçok sektörde kendini göstermiş olan Azerbaycan halen gelişmekte ve yeni yatırımlara açık olduğunu gözler önüne sermektedir.

Peki, bu sektörler nelerdir?
• Tarım ve hayvancılık
• Sanayi
• Madencilik ve Enerji
• İnşaat ve Müteahhitlik Hizmetleri
• Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı
Şeklinde olan bu sektörler birçok farklı dağılımlara ve özelliklere sahiplerdir.

-Tarım ve hayvancılık, Azerbaycan için ilki petrol olmak üzere ikinci en önemli sektördür. GSYİH’de %6’lık bir paya sahip olan bu sektör Azerbaycan’ın tarıma elverişli topraklar sahibi olduğunun göstergesidir. Ağırlıklı olarak, pamuk, tütün, şeker pancarı ve sebze-meyve üreten Azerbaycan bu sektörüyle hem birçok başarıya imza atmakta hem de yatırımlara açık bir duruş sergilemektedir.
-Sanayi, Azerbaycan’ın sektörleri arasında bir numarada yer alan petrol, sanayi sektörünün ana karakteri haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri de Azerbaycan’ın; ilk rafineri kurması, ilk petrol tankerlerini kullanması ve denizden ilk petrol çıkarabilen ülke olmasıdır. Petrol başta olmak üzere gıda ve imalat sanayisinde de kendini gösteren Azerbaycan, yatırımcılara büyük fırsatlar sunmaktadır.
-Madencilik ve enerji, sektöründe de petrolden yararlanan Azerbaycan bağımsızlığının ilanının ardından bu sektöre çok fazla yabancı yatırım almaya başlamıştır. Bu şekilde yatırımcılara, kendi yatırım pazarında bir rekabet ortamı yaratmıştır.
-İnşaat ve müteahhitlik hizmetleri hususunda zamanında düşüşler yaşamış olan Azerbaycan bu sektörün geliştirmek için yatırımlara başvurmuş ve gereken yardımı zamanla tedarik edebilmiştir. Bu neden bu sektör yatırım konusunda oldukça kabullenicidir.
-Ulaştırma ve Telekomünikasyon alanlarının ikisinde de yeteri kadar gelişmiş olmayan Azerbaycan bu sektörler için yatırım kabulünde geri durmayı tercih etmemektedir. Böylece bu iki sektör yatırım için iki tarafın da karlı çıkabileceği bir ortam sunmaktadır.

Tüm bu verilere bakıldığında Azerbaycan’ın sektörel olarak birçok çeşide sahip olduğu ve bu çeşitleri destekleyen yatırımlara kapısının daima açık olduğu gözlemlenmektedir.

Azerbaycan’a Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Azerbaycan yatırım ve yatırımcılara karşı uyguladığı teşvik edici ve hoşgörülü tavrıyla birçok avantaj kapılarını aralar. Bunlar;
• Olası bir anlaşmazlık durumunda anlaşmazlığın tahkime (Tahkim: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların devlet kurumları yerine hakem denilen kimseler tarafından çözümlenmesidir.) götürülmesinde hemfikir olunabilir ve sorun bu süreçte de çözülebilir.
• Aksi belirtilmediği sürece yabancı yatırımcıların haklarıyla yerel yatırımcıların hakları aynıdır. Hatta yabancı yatırımcılara bazı farklı olanaklar sağlanabilir de.
• Birçok ülkeye sınırı olması sebebiyle farklı ülkelerle bir ticaret ağı oluşturulabilir. Böylece var olan kar oranından çok daha fazlası elde edilebilir.

Yukarıdaki verilere bakıldığında Azerbaycan’a yatırımı avantajlı yapan unsurun Azerbaycan’ın kendisi olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. Sağladığı kolaylıklar ve eşitliklerle Azerbaycan’a yatırım yapmak iki ucu da pozitif yöne biten bir yol ayrımında durmak gibidir. Bu nedenle Azerbaycan’ın kendisini yatırımcılara kanıtlaması oldukça şeffaf ve hızlı bir süreçtir.

Azerbaycan’a Yatırım Yapmak için 5 Neden

• Yabancı yatırımcılara zaman zaman yerel yatırımcılarından dahi fazla hak tanıyabilmesi.
• Stratejik bir jeopolitik konuma sahip olması.
• Elverişli bir yatırım süreci yaratması.
• Birçok farklı sektörde başarı göstererek çeşitlilik var etmesi
• Başarıyı gerek yatırımlarla gerekse diğer etmenlerle beraber istikrarlı bir şekilde yakalayabilmesi sonucu güven yayması.

Tüm bu sebepler neden Azerbaycan’ın yatırım hususundaki tercih edilen adreslerden biri olduğunu göstermektedir. Tüm bunların yanı sıra yatırım başlatma süreçlerinin Azerbaycan’da oldukça hızlı halledilmesi de bu sebeplerdendir. Azerbaycan bu özellikleriyle gün geçtikçe yeni yatırımcıları kendine çekmekte ve ekonomisinin istikrarını kendi ellerinde tutmaktadır.

Azerbaycan’a Yatırım Yapmak İçin Şirket Nasıl Kurulur?

Azerbaycan’da yatırım amaçlı bir şirket kurmak isteyen kurum ya da kuruluşlar bazı aşamaları yerine getirmelidir. Bunlar;
• Şirketin/Ana şirketin evraklarının ilgili makamlara eksiksiz olarak teslim edilmesi şarttır.
• Bu evraklar kendi ülke ülkesinde tasdik edilmelidir.
• Şirket türüne bakılarak kuruluş sözleşmesi ya da esas mukavelenin imzalanması gerekmektedir.
• Başka kurum ya da kuruluşlara devredilemeyen ruhsatlar oldukça önem arz ederler.
• Yukarıdaki aşamalar halledildikten sonra şirketler vergi dairelerine kaydolmak zorundadırlar.
Şeklindedirler.

Tüm bu aşamaların ve gerekli evrak teslimlerinin ardından Azerbaycan’da yatırım amaçlı bir şirket kurulmuş olmaktadır. Bu süreci gerekli yasalarla minimum gün içerisinde çözen Azerbaycan aynı zamanda yatırımcı şirketlere teşvik de sağlamaktadır.

Bunlar göz önüne alındığında Azerbaycan’a yatırım yapmak oldukça verimli bir süreçtir ve birçok kârı da beraberinde getirir.

Azerbaycan’da İş Kurarken Uygulamanız Gereken Aşamalar

Yabancı yatırımcılar için oldukça fazla avantajlar içeren Azerbaycan’da iş kurarken uygulamanız gereken bazı adımlar vardır. Bu adımlar;
• Tescilinizi Almadan Önce Şirket Adınızın ve Yerinizin Belirlenmesi,
• Şirket İçin Kayıt Oluşturulması,
• Yabancı Dilde Olan Belgelerin Ana Dile Tercüme Edilmesi,
• Şirketin Kayıt ve Sertifika Bilgilerinin Teslim Edilmesi,
• Azerbaycan’da Bir Banka Hesabı Açmak ve Var Olan Sermayenizi Yatırmanız,
• İşletmenizin Kayıt Formlarının Alınmalıdır.

Azerbaycan’da İşletmeniz İçin Kayıt Oluştururken Uygulamanız Gereken 6 Adım

1. İşletmenizi Kurmak İstediğinize Dair Resmi Bir Niyet Mektubu
2. Kurucunun veya Kurucuların Bilgileri ve Kimliklerini Doğrulayan Form Alınmalıdır,
3. Şirketin Tüzüğü Alınmalı,
4. Şirketin İzin Belgeleri Alınmalı,
5. İşletmenizin Faaliyetlerinin Teyit Edilmeli,
6. Kayıt Olmak İçin Ücretler Ödenmeli ve Onaylanmalıdır.

Azerbaycan’da Kurulabilecek Şirket Türleri Nelerdir?

Yabancı bir ülkede yaşayıp Azerbaycan’da şirket kurmayı düşünüyorsanız, Azerbaycan’da olan şirket türleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Peki Azerbaycan’da var olan ve sizin de kurabileceğiniz şirket türleri nelerdir?
• Komandit Şirket
• Limited Şirket
• Açık Anonim Şirket
• Kapalı Anonim Şirket
• Kooperatif Şirket
• Tek Kişilik Şirket

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Retargeting ( Yeniden Hedefleme )

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yatırım Fonları Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Vergi Affı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İcra Ödemeleri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız