DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleşmesi planlanan projelerin, çevrenin korunması adına bir tehdit unsuru oluşturup oluşturmadığının kontrolünün sağlanmasındaki çalışmaların bütünüdür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Neden Gereklidir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), doğa üzerinde gerçekleşecek olan bir işletme projesinin veya faaliyetin, çevreye olan etkilerini öngörme süreci olarak açıklanmaktadır. Bu nedenle, atık oluşturabilecek ya da çevreye zarar verebilecek tüm hizmetler Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile değerlendirilmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ile birlikte sadece çevreye verilecek zararlar değil, zararları önleme ve alternatif geliştirme konusunda da çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Firmaların yapacağı çalışmaların nasıl bir etki yaratacağı konusunun değerlendirilmesi de bu nedenle önemlidir. Uzun vadede çevreye verilecek etkilerin zararları herkesin yaşam kalitesini düşürecektir. Bu nedenlerden dolayı yeni bir projeye başlarken çevresel etki değerlendirilmesi yapılır. Ortaya çıkan konular ve sonuçlar değerlendirilerek önlemler alınır ve tabiatın korunması sağlanır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Kimler İçin Gereklidir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmasının ardından hazırlanan ÇED raporunun, firmaların çıktı üretirken çevreye verdikleri zararların değerlendirilmesini ve çevrenin ne kadar zarar görebileceğini belirtir. Bilimsel olarak yapılan değerlendirmeler ile olumsuz etkilerin nasıl önlenebileceği konusunda öneriler belirtilir. Bazı iş kollarında yapılacak çalışmalar için ÇED raporuna ihtiyaç duyulmamaktadır. ÇED raporuna aşağıdaki sektörlerdeki firmalar ihtiyaç duymaktadır;
• Rafineri
• Nükleer yakıt tesisi
• Termik güç santrali
• Kimyasal süreçlerle yapılan kaplama faaliyetleri
• Metal endüstri tesisi
• Asbest çalışmaları
• Endüstriyel üretim yapan kimya tesisleri
• Patlayıcı ve parlayıcı madde üreten tesisler
• Havaalanları
• Tersaneler
• Kentler arası yollar
• Limanlar
Bu sektörler özelinde çevresel etki değerlendirmesi çok önemlidir. ÇED raporu alması gereken firmaların rapor tamamlanana kadar faaliyete geçmesi ve hizmete başlaması mümkün değildir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci Nasıl İşler? İşletmeler tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) yapılması için yatırım yapılması öncesinde başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrasında yapılacak çalışmaları kapsayan süreçtir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Aşamaları Nelerdir?

Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi, seçme –eleme kriterlerinin uygulanması, ÇED sürecinin başlatılması ve komisyon teşkili, halkın katılım toplantısı, kapsam ve özel format belirleme, ÇED raporu hazırlama ve uygunluk incelemesi, ÇED inceleme ve değerlendirme, karar verme, izleme ve kontroldür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Dosyasını Kim Hazırlar?

Proje Tanıtım Dosyaları (PTD) ve ÇED Raporu T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yeterlik almış kuruluşlarca hazırlanır. ODS Danışmanlık olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlık süreçleri nihai karar alınana kadar takip edilmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ek I ve Ek II listelerinde yer alan faaliyetlerin ÇED sürecindeki iş ve işlemleri yeterlik almış kuruluşlarca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Ek I, Ek II ve Muafiyet Başvuruları Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) sisteminden yürütülmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Rapor Süreci Nasıl İşler?

• İnceleme
• Kapsam Belirleme
• Rapor Hazırlama
• Proje Sonrası Gözetim
• Denetim
Bakanlığa sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nun ardından projenin yapım aşamasından faaliyetlerine başladıktan sonraki sürece kadar olan her bir aşamanın çevresel etkileri ve firmanın yetkinliği adına araştırmalar ile ölçümler yapılır. Tüm aşamalarla birlikte bu aşamaların öncesi ve sonrası da planlanmaktadır. Bu raporun doğru bir şekilde hazırlanması, takibinin yapılması disiplin ve uzmanlık gerektirmektedir. ODS olarak işletmeniz için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nun titizlikle hazırlanması adına sürecin takipçisi oluyoruz.

Çevre Yönetimi ile Şirketinize Neler Katarsınız?

İşletmenizin hem proje düzeyinde hem de stratejik düzeyde hayata geçireceği profesyonel uygulamaları için bir zemin hazırlıyoruz. Planlanan projelerinizin gerçekleşebilmesi adına yenilikçi çözümler üretiyoruz. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinin sonuçlanmasıyla birlikte alınan faydanın sürdürülebilir olması için uzman kadromuzla tüm süreci sizinle paylaşıyoruz.

Türkiye’deki ÇED Uygulamaları

11 Ağustos 1983 tarihinde ülkemizde resmi olarak iş kollarının faaliyetlerinde çevresel etkileşim konusunda başlamıştır. Yayınlanan kanun ile ilk kez Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alınması zorunluluğu getirilmiştir. Alınan bu kararın geçmişten beri çevre ile ilgili önlemlerin alındığı gösterilmektedir. 1993 yılında ilk ÇED yönetmeliği yayınlanarak uygulanmaya başlanmıştır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İPC

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Etik Kurul Onayı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı İle Şirketlerde Verimlilik Artıyor

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Temel Bilimler Desteği

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız