UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Dış Ticaret Firması Nedir?

16.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Dış Ticaret Firması Nedir?

Dış ticaret şirketleri KOBİ’lerin ihracata yönlendirilmesi yani yurtdışına ve dünya piyasalarına açılmalarını sağlamak için kurulan şirketlerdir. Firmalar hem dış ticarette uzmanlaşmaktadır, hem de ihracat sayesinde pazarlama ve rekabet gücü sağlayabilmektedirler. Dış ticaret firmalarında amaç ihracatı artırmak ve KOBİ’lerin uluslararası pazara açılmalarını sağlamaktır.

Dış Ticaret Firması Nasıl Kurulur?

Öncelikle ihracat firması şirketi kurmak isteyen herkes ve her kuruluş gereken işlemleri yerine getirdikten sonra ihracat faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Şirketin resmi kayıt süreleri şirketin bireysel mi ya da sermaye şirketi mi olacağına göre değişiklik göstermektedir. İhracat şirketi kurmak için yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir.
 Kurulacak olan şirketin faaliyetlerine başlayabilmesi için vergi dairesi ve ticaret odasına kayıt yapması gerekmektedir.
 Kurulacak olan şirkette işçi çalışacaksa, sosyal güvenlik kurumuna kayıt yapılması gerekmektedir.
 Belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmalıdır.
 İlk defa ihracat faaliyeti yapacak şirketler, ihracatçılar birliğine üye kaydı yaptırmalıdır.

Dış Ticaret Firması Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Dış ticaret firması kurmanın avantajları olarak, ihracat yapacak şirketler uluslararası büyüme olanağı kazanır, yaptıkları uluslararası ticaret finansal performansı artırır, yapacakları uluslararası ticaret sayesinde kendilerini riskten koruyabilirler, küresel pazar erişiminin daha yüksek olmasından dolayı daha geniş bir ürün yelpazesini gözlemlemesi gibi unsurları sıralayabiliriz.

Dış ticaret Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Dış ticaret şirketi kurmak için, fatura, çeki listesi, menşei şahadetnamesi, gümrük beyannamesi ve ihraç edilecek malın türüne göre mevzuatın belirttiği sertifikaların hazırlanması gerekmektedir.

Dış Ticaret Firması Ana Sözleşme Örneği

TGS DIŞ TİCARET A.Ş
ANA SÖZLEŞME
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Sicil No: 420610-368192
MADDE 1 - Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin Ani Surette Kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
1 BAŞAK KADİFE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çakmaklı 4. Bölge 7. Cadde No:41 Büyükçekmece-İstanbul T.C
2 HAS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Gümüşsuyu Cad. Litres Yolu Site Sok. Örnek İşhanı No:38 Zeytinburnu-İstanbul T.C
3 ÖZGÜN KADİFE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Gümüşsuyu Cad. Litres Yolu Site Sok. Örnek İşhanı No:38 Zeytinburnu-İstanbul T.C
4 EF-TA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yakuplu Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi3.Cad. No:8 Büyükçekmece-İstanbul T.C
5 ELİT ÖRME TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Halkalı Dereboyu Cad. Barış Han Kat:1 Küçükçekmece-İstanbul T.C
6 SADIK MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kışla Cad. Özdericiler Sitesi B Blok No:29 Bayrampaşa-İstanbul T.C
7 ÜNAL MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Uluyol Özdenci San. Sit.B BLOK No:29 Bayrampaşa-İstanbul T.C
8 BAK-AY TESKTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Laleli Büyük Reşit Paşa Cad. Harikzadeler Sok. No:17/1-2 Eminönü-İstanbul T.C
9 DEMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kocasinan Mahmutbey 12 Eylül Cad.Bila No Bakırköy-İstanbul T.C
10 DEĞİŞİM GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yavuz Selim Mah. 3/9 Sok. No:2 Kat:1 Bağcılar-İstanbul T.C
11 MİR TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çoban Çeşme Mah. Mithatpaşa Cad. Gonca Sok. No:14/2 Bahçelievler-İstanbul T.C
12 SERBOY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yeni Mah. Kadir Akdoğan Cad.No:81/7 Gaziosmanpaşa-İstanbul T.C
13 EKOL TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çoban Çeşme Mah. Fatih Cad. Oğlu Sok. No:6 Bahçelievler-İstanbul T.C
MADDE 2 - Şirketin Unvanı Şirketin ticaret unvanı TGS Dış Ticaret Anonim Şirketi ‘dir. Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.
MADDE 3 - Şirketin Amaç Ve Konusu Şirket’in amacı; tekstil, giyim, triko, iplik, deri ürünleri ile bunlardan mamul eşya, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşya ve bunların yan sanayi mamulleri dalında ve 2 diğer tüm sektörlerde imalatçı veya başka surette faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişilerin özellikle dış pazar faaliyetlerinde güç birliği oluşturmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri ilgili yasa ve düzenlemeler çerçevesinde yapabilir. Şirket, sayılan iş ve işlemleri gerçekleştirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. 1) Her türlü tekstil hammaddesi, her türlü iplik ve elyafı ile tekstil ve hazır giyim ve triko ürünlerinin, dokumaya ve örmeye elverişli maddeler ile bunlardan mamul eşyanın, her türlü tekstil, triko, giyim ve konfeksiyon yan sanayi ürünlerinin ve bunlardan mamul süs ve aksesuar eşyasının, tekstil ve hazır giyimde kullanılan makinelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, reeksport ve pazarlamasını, fizibilite çalışmalarını ve müşavirliklerini, temsilciliklerini yapabilir, yaptırabilir.
2) Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak sektörün alt yapısını oluşturan kadroları, tasarımcıları, teknisyenleri, makine ustalarını ve makinecileri yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurabilir, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde verilen bursların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde karşılıklı veya karşılıksız burslar verebilir, gerektiğinde eğitimcileri yurt dışından getirebilir.
3) Gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında her türlü kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığını organize edebilir, yapabilir, bu amaçla her tür nakil vasıtasını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ithal veya ihraç edebilir, araçlara akaryakıt temini ve satışı için tesisler açabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
4) Şirket yurt içinde, dışında ve serbest bölgelerde her türlü komisyonculuk, danışmanlık, taahhüt işleri, iç ve dış temsilcilik, depoculuk, aktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrük işlerini organize edebilir veya yapabilir, ihracatçı birliklerine üye olabilir ve teşvik tedbirlerinden yararlanabilir.
5) İhracatı geliştirmek amacı ile gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, gerekse serbest bölgelerde ambalajlama, tasnifleme, depolama ve muhafaza tesisleri ile teşhir yerleri satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir veya ortak olarak işletebilir.
6) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malı, fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how ‘ı, diğer sınaî mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir.
7) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket, kendi ve/veya 3. kişilerin, her türlü nakdi, gayri nakdi, maddi ve gayri maddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletlere ilişkin olarak ve/veya 3. kişiler lehine teminat vermek veya taahhüt altına girmek amacıyla, Şirketin maddi ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul malları, malvarlığı, hakları, alacakları, gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni ve/veya intifa hakkı ve benzeri şahsi ve/veya ayni haklar tesis edebilir, alacaklarını temlik edebilir, garantiler verebilir, müşterek ve/veya müteselsil kefil olabilir. 3
8) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), faktoring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir ve bu nedenle yukarıda belirtilen teminatları verebilir ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini faydalandırabilir.
9) Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine iştirak edebilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak koşuluyla, yurt içinde veya dışında temsilcilikler, bürolar, şubeler, irtibat büroları veya mümessillikler kurabilir, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü malın alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilir.
10) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında Şirket konusu ile ilgili başka yerli ve yabancı şirketlere imalatçı olmamak kaydıyla ortak olabilir ve ortak girişimlere katılabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer şirketlere ait her türlü hisse, tahvil, finansman bonosu, devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymet ve sermaye piyasası aracını, hisselerle ilgili intifa ve yeni pay alma haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir.
11) Şirket’in konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, idari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir.
12) Şirket’in konusu ile ilgili olarak işyerleri, arsa, arazi ve sair gayrimenkuller ve menkul mallar, demirbaş satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir.
13) Sektörel dış ticaret şirketi statüsü kapsamında, hükümetçe veya yetkili bakanlık ve kuruluşlarca çıkarılacak kararname, karar ve tebliğlere dayanılarak elde edeceği teşvik ve destekleri ortaklarına dağıtabilir, aracı olabilir ve bununla ilgili olarak ana sözleşmesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak ipotek dahil her türlü teminatı alabilir ve verebilir.
14) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir.
15) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kuruluşlara yardım veya bağışta bulunabilir.
16) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her çeşit vakıf kurabilir, vakıflara katılabilir.
17) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirketin veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını iktisap etmesi veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
18) Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak, aracılık yapmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. 19) Şirket, sermayesine katıldığı şirketler ile kendisi arasındaki olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçları veya mal veya hizmet alımı dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil eder. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
20) Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, sermaye piyasası aracı, değerli maden ve emtia üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır. Şirket’in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinler alınacaktır.
MADDE 4 - Merkez ve Şubeler Şirketin merkezi İstanbul ili Bağcılar ilçesindedir. Adresi, Bağlar Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, No:95, İş İstanbul 34 Plaza, A Blok, K.9, Bağcılar, İstanbul‘dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince kamuya açıklanır, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 5
MADDE 5 - Süre Şirketin sözleşmesi iş bu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu’nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.
MADDE 6 - Sermaye ve Payların Türü Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/03/2012 tarih ve 7/256 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1,-Kr (Birkuruş) itibari değerde; 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet (A) grubu nama yazılı ve 450.000.000 (Dörtyüzellimilyon) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. (A) grubu nama yazılı paylar, işbu Ana Sözleşme’de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. MADDE 7 - Paylar ve Payların Devri (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda yönetim kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez. A grubu payların Borsa dışında bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde yönetim kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. (B) grubu hamiline paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.
Kayden izlenen paylar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, MKK ’ya yapılan bildirim tarihi esas alınır.
MADDE 8 - Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ve yürürlükteki diğer kanun ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.
MADDE 9 - Yönetim Kurulu ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek en az beş en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre bağımsız üyeler seçilir.
Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
Yönetim kurulu ayrıca üyeleri dışından görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle Genel Müdür, Başkanlık Koordinatörü ile danışmanlar atayabilir. Yönetim Kurulu görev ve yetkilerini belirlemek şartıyla Genel Müdürün de dahil olduğu bir icra kurulu kurabilir.
Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde, en az ayda bir kere olmak üzere toplanır. İcra kurulu kurulmuş ise icra kurulu da haftada en az bir kere toplanır.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
MADDE 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘ne Uyum Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Madde 11 - Şirketin Temsil ve İlzamı Şirketin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Evrak, belge, muamele ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi ilzam etmesi için kim veya kimlerin imzasını ne şekilde ihtiva edeceğini gösteren sirküler yönetim kurulu tarafından tanzim edilir ve kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir sirkülerin noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri saklıdır.
Madde 12 - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu tarafından yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulacak komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine de uygun olarak görevlerini ifa ederler.
MADDE 13 - Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplanır. Yönetim kurulu, başkanın davetiyle toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, e-posta, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya üyelerin çoğunluğunun onayı ile Türkiye’nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Madde 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme 9 planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.
Madde 15 - Denetim Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
Madde 16 - Genel Kurul Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Genel kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce ilan edilir ve Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.
Madde 17 - Toplantı Yeri Genel kurul, Şirket’in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.
MADDE 18 - Toplantıda Temsilci Bulunması Şirketin olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.
Madde 19 - Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi için yapılacak oylamalar hariç olmak üzere her bir pay 10 için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.
Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında muteber olur. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri, sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.
MADDE 20 - Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 409 ve 413’üncü maddeleri çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 21 - İlanlar Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazeteyle ve Şirketin internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe yapılacak bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.
MADDE 22 - Şirketle İşlem Yapma, Rekabet Etme ve Borçlanma Yasağı Yönetim kurulu üyeleri, genel kuruldan izin almadan, Şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, Şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. 11 Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu’nun 393’üncü maddesinde belirtilen yakınları Şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.
MADDE 23 - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları yönetim kurulu tarafından belirlenir ve genel kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir. Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir. Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca açılacak internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının zorunlu kıldığı ilan ve açıklamalar duyurulacaktır. Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik finansal tablo dipnotlarının, Şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.
MADDE 24 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na Gönderilecek Belgeler ve Raporlar Şirket, ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin iki nüshasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporlarıyla yıllık finansal tablolar, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir veya toplantıda bulunan bakanlık temsilcisine verilir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisinde ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yer alır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 12 belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirketin internet sitesinde ilan edilir.
MADDE 25 - Hesap Dönemi Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Şirket; tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
MADDE 26 - Karın Tespiti ve Dağıtılması Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul kar payının bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı:
d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
g) Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
h) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
i) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. MADDE 27 - Sona Erme ve Tasfiye Şirket bu ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca sona erer ve tasfiye olunur. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları genel kurulca seçilir. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir. Sona erme ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’nun bu konudaki hükümlerine tabidir.
MADDE 28 - Yasal Hükümler Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu‘nun, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve diğer mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.
MADDE 29 - Ana Sözleşme Değişikliği Ana sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulması zorunlu düzenlemeleri ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Ana sözleşme değişiklikleri, imtiyazlı pay sahiplerinin imtiyazlarını ihlal etmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için ayrıca imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Dış Ticaret Nasıl Yapılır?

Dış ticaret ülkelerin birbirleriyle aralarında gerçekleştirdikleri hizmet veya ürün alım satımına verilen isimdir. Dış ticaret yapmak için yer alan aşamaların sırasıyla tamamlanması gerekmektedir.
 Vergi dairesine kayıt olmak
 Vergi numarası sahibi olmak
 Vergi mükellefi olmak
 İhracatçılar birliğine üye olmak
 Dış pazar araştırması yapmak
 Belge hazırlıkları
 Gümrükleme
 Fatura bedeli
 Nakliye için gerekli şartları sağlanması
Dış ticaret yapabilmek için öncelikle bu aşamaları tamamlanmanız gerekmektedir, bu işlemlerde geçerli uluslararası mevzuat hükümleri sağlanarak dış ticaret yapılmaktadır.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle