DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

İbraname

İbraname Nedir?

İbraname; maddi açıdan temize çıkma anlamına gelmektedir ve iki taraf arasında borç alacak ya da borç verecek kimse olmadığını belirtmek amacı ile imzalanan belgedir. Tarafların hiçbir konuda hak talebinde bulunmadığını resmileştirmek için de imzalanmaktadır. İbraname genellikle sigorta şirketleri ve sigortalılar tarafından imzalanmaktadır. Bu sayede; sigorta şirketinin müşterileri, sigorta şirketinden alacakları bütün hizmetleri, hak ve talepleri aldıklarını onaylamış olmaktadırlar. İbraname, borç veren veya haciz sahibi tarafından borçlu olunan miktarın karşılandığının kanıtı olarak verilmektedir. Bankalar ve diğer ipotek borç verenleri, bir ipotek sahibinin son ödemeyi yaptığında bir ibraname imzalanmaktadır.

İbraname Ne Demek?

Türk Dil Kurumuna göre; İbraname kelime anlamı olarak aklama belgesi anlamına gelmektedir.

İbraname Neden İmzalanır?

Özellikle sigortalar tarafından imzalanan ibraname; sigortalının herhangi bir kaza ya da sağlık durumu yaşaması halinde teminatın kapsamının eksiksiz bir şekilde gerçekleştirildiğinin doğrulanması ve kanıtlanması amacı ile imzalanmaktadır. Bu sayede, sigortalılar sigortaları kapsamında herhangi bir alacakları olmadığını ve hak talep etmeyeceklerini, sigorta şirketi tarafından haklarının tamamen tahsil edildiğini onaylamış sayılmaktadırlar.

Bunun yanı sıra, iş hukukunda imzalanan ibraname işçi ile işveren arasında var olan borçların sona erdiğini onaylamak amacı ile imzalanmaktadır. Buna ibra sözleşmesi denmektedir. İbraname imzalayan bir çalışan dava açabilir ve kıdem tazminatı ile alacaklarını alabilir. Yani; ibraname ile borç ilişkisi ortadan kalkmaz.

İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

İbranamenin geçerli sayılabilmesi için:
● İbra sözleşmesinin yazılı halde olması,
● İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden itibaren en az 1 aylık sürenin geçmiş olması,
● İbra konusu, alacağın türünün ve miktarının açık bir şekilde yazılı olması,
● Ödemenin, hak tutarına nazaran eksiksiz şekilde banka aracılığı ile yapılması şarttır.
Bu detayları taşıyan ibra sözleşmeleri geçerli iken, bunlar dışındaki sözleşmeler tamamiyle hükümsüzdür.

İbraname Kimler Tarafından İmzalanır?

Yukarıda da bahsedildiği gibi; sigorta kapsamındaki ibraname sigortalı ve sigorta şirketi arasında imzalanırken iş hukukundaki ibraname işçi ve işveren arasında imzalanmaktadır. Bunun yanı sıra, çalışanlar ibraname hazırlamak zorunda değillerdir. Böyle bir zorunluluk dayatıldığı halinde işveren tarafından cezai sorumluluk doğmaktadır.

İbraname Ne Zaman İmzalanır?

İbranamenin geçerli olabilmesi için; iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en az 1 aylık süre geçmesi gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun, iş sözleşmesi sona ermeden ibraname imzalanmamaktadır. İş akdi sona ermeden çalışana imzalatılan ibranameler hükümsüz kabul edilmektedir.

İbraname Örneği Nedir?

Aşağıda bir sigorta şirketi ve sigortalı arasında imzalanabilecek bir ibraname örneği bulunmaktadır.

Tarih:
(Sigortalılık Başlangıç Tarihi) tarihinden itibaren (Sigorta Şirketi Adı) adlı sigorta şirketinde (Sigortalılık Son Tarihi) tarihine kadar Özel Sağlık Sigortası hizmetine ait poliçem bulunuyor. Bu süreçte ilgili sağlık masraflarımın ….. (Sigorta Şirketi Adı) adlı şirket tarafından tamamının karşılandığını temin ederim. Geçmişe yönelik herhangi bir alacağım olmadığından ilgili kurumdan herhangi bir maddi ve manevi talepte bulunmayacağımı bilgilerinize arz ederim.

İbra Eden
İmza:

Adı- Soyadı:

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Hukuk Danışmanlığı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İhracatta Rekabet Analizi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Taşıma Senedi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Çoklu Mülakat Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız