DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Lider Kimdir?

Liderler hayatın her yerlerinde çevrelerinden sıyrılarak insanları etki alanına almayı başarabilen kişilerdir. Bu kişiler bulundukları alanda öne çıkarak etrafına yarar sağlayan, değişimi amaçlayan ve elinde bulundurduğu yetenekler sayesinde liderlik ettiği grubu ileriye götüren hizmetkarlardır. Liderler öne çıktıkları toplumun, şirketin ve grubun bir hedefe ilerlemesinde yatığı yolculuğa öncülük eden ve faaliyetlerinde yalnızca kendisinin değil liderlik ettiği herkesin çıkarını düşünen insanlardır. Bu görevi elinde bulunduran kişiler daima denetçi ve gözetmen rollerinde yer alırlar. Büyük küçük fark etmeden her türlü kararın sorumluluğunu alabilen zeki ve bilgili kişiler olmaları gerekmektedir. Dünyada birçok etkili insan liderlik görevini üstlenmiş ve öncülük ettiği grubun hedefinde ilerlemesinde yardımcı rolünü üstlenmiştir.

Dünyada iz bırakmış birçok lider vardır. Bu liderler bir ülkenin kurulmasında, bir bilim dalının ortaya çıkmasında, bir şirketin yükselmesinde, sosyal hakların korunmasında ve diğer birçok konuda bilgi ve zekalarını kullanmış ve grupların yükselmelerini sağlamışlardır. Dünyanın en önemli liderlerine Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Atilla, Fidel Castro, Jül Sezar gibi devlet liderleriyle birlikte Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi önemli şirket liderlerini de örnek verebiliriz.

Liderin Özellikleri Nelerdir?

Peki lider dediğimiz bu insanlar hangi özelliklerinden dolayı bu sıfatı alırlar? Bu sorunun cevabını liderlerin yaptığı şeylerden ve davranış biçimlerinden çıkarmak mümkündür.

Liderler lider oldukları grubun yükselmesi için çabalayan kişilerdir, dolayısıyla liderler etki alanı yüksek ve kararlı kişiler olmalıdır. Bu kişiler bazen bencil kararlar alıyor gibi gözükse de aslında kendilerine bağlı olarak hareket eden kişileri de düşünerek öngörülü bir şekilde hareket ederler. Bu kişiler güncel durum ve olaylardan daima haberdar olan kişilerdir. Yenilikleri takip ederek kendi yaşamlarını ve grubun hareketlerini yenilikçi faaliyetlerle daha verimli ve etkili bir hale taşımaya gayret ederler. Bu kişilerin iletişim becerileri yüksek kişiler olması gerekmektedir; çünkü liderler etrafındaki kişilere vizyonu ve misyonu etkili bir şekilde anlatabilme yetisine sahip kişilerdir. Liderler olası problemlerin önlemini alabilen ve herhangi bir sorun durumunda da çözüm geliştirme yetenekleri gelişmiş insanlar olarak öne çıkmaktadır. Kritik düşünme becerileri gelişmiştir ve kriz durumlarını yönetme görevini üstlenerek panik halini ortadan kaldırır. Lider kişiler risk almaktan çekinmezler fakat büyük risk faktörlü durumlarda geri çekilip sağlıklı düşünmek için zaman ayırmayı da bilirler. Bu kişiler her şeye evet ve hayır diyen kişiler değillerdir, her şeyi doğrusuyla ölçerek doğru kararı almaya çalışırlar. Liderlerin adil ve açık sözlü olmaları da lider vasıflarından en önemlilerinden birkaçıdır.

Yönetici Kimdir?

Yönetici özel veya kamu kurumlarında iş faaliyetlerinin yönetimini üstlenen, görev dağılımını yapan ve genel anlamda altında çalışan kişileri takip edip işlerin yürümesini sağlayan idareci kişidir. Yöneticiler gerek iş hayatında gerek diğer bölümlerde yaşanan değişiklikleri takip ederek disiplinli bir iş ortamı yaratmaya çalışan rutinci kişilerdir. Bu kişiler büyük sorumluluklar alarak karar verme yetkisini elinde bulundurur. Yönetici kişiler belirli bir sistem üzerinden hareket eden insanlardır. Bu bağlamda yönetici kişiler belirli düzenlerin devam ettirilme görevini üstlenen ve karmaşayı önleyen kişilerdir. Sistem odaklı olmalarından dolayı bu kişilerin hedefleri için belirli planlamaları ve kararlaştırılmış amaçları bulunur. Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin takibi ve kaydı görevini üstlenerek genel anlamda bir yönetim işlemi gerçekleştirir. Yöneticiler eleştiri kabul edebilen bireyler olmalıdır. Disiplinli ve sistemli ilerlemeleri sebebiyle durağan ve gerici bir yaklaşıma eğilim gösterdiğinde etrafından gelen eleştirileri dinleyerek faaliyetlerini verimli bir yola çevirebilmeli ve herkes için doğru olan durumu yaratmayı bilmelidir.

Dünyada önemli yöneticilere örnek olarak 2010 yılında Harvard Business Review dergisi tarafından dünyanın en başarılı üst yöneticisi seçilen Steve Jobs’u örnek verebiliriz. Steve Jobs’ın bu sıfata layık görülmesinin sebebi disiplinli ve sistemli yaklaşımları sayesinde şirketi Apple’ı 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirmesidir. Bu kapsamda Steve Jobs’ın taşıdığı kriterler iyi bir yönetici anlamında örnek gösterilebilmektedir. Şirketi için piyasayı yakından takip eden, çalışanlarına değer veren, görev dağılımını detaylı incelemeler sonucunda yapan, performans değerlendirmelerine önem veren ve kararlarından şaşmayan Steve Jobs, bu özellikleriyle dünyaya iz bırakmış bir yönetici olarak gösterilmektedir.

Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

Yöneticiler belirli kriterlere sahip olmaları ve buna ilişkin davranmaları sebebiyle yönetici olarak adlandırılmaktadır. Peki yöneticilerin özellikleri nelerdir? Bu soruya cevap olarak öncelikle yöneticinin kim olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Yönetici, idareci olarak faaliyet gösterir. Bu da yöneticinin sistemsel bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Yöneticiler birçok alanda kendilerini gösterebilmektedir fakat en önemli ve en yaygın olarak yöneticileri iş alanında görmekteyiz.

Yöneticiler çalışanlarını anlayıp dinleyen insanlardır. Altında çalışan personellerin ne durumda olduğunun daimî bir takibini yapar ve yaşanan olaylardan haberdar olur. Yöneticiler büyük kararların alınmasında da boy gösterirler. Özellikle bu kararların alınmasındaki sorumluluğu da yüklenen yöneticiler kararların olası sonuçlarını da göz önünde bulundurarak bunu yaparlar. Yönetici kişisel iletişim becerileri güçlü kişiler olmak zorundadır; çünkü ancak eleştiriye, geri bildirime ve empati yeteneğine sahip yöneticiler başarıya ulaşabilir. Bu kapsamda etrafından gelen eleştirilere kulak asarak hatalarından ders çıkarmaya çalışırlar. Eleştirel ve kritik düşünebilen kişiler olup analiz yetenekleri gelişmiştir. Zaman yönetiminde de becerikli olan yöneticiler planlamayı detaylı incelemeler sonucu ortaya çıkarırlar.

İyi Bir Liderin Özellikleri Nelerdir?

Lider kişilerin özelliklerini sıraladık, fakat bazen bu özelliklere sahip her kişi iyi bir lider olmayabilir. Bu bağlamda iyi bir liderin taşıması gereken özellikleri şekildeki gibi sıralayabiliriz:
• İyi bir lider sorumluluk almayı bilmeli ve kararlarının sonuçlarını üstlenebilmelidir.
• İyi bir liderim iletişim becerisi yüksek olmalıdır ve her zaman eleştiriye açık davranmalıdır.
• Kendisi ve grup için en iyi çıkarları gözetmelidir.
• Her zaman öğrenmeye açık olmalıdır.
• Birkaç yönlü düşünerek yalnızca kendisinin sahip olduğu tekli bakış açısından sıyrılmalıdır.
• Elini taşın altına koymaktan çekinmemelidir.
• Saygı duyulan biri olduğu kadar etrafına da saygı duymalıdır.
• İyi bir lider kişisel ayrım ve tarafları bir kenara bırakarak adaletli davranmalıdır.
• Vizyon sahibi olmalı ve hep ilerici düşünmelidir.
• Kriz yönetimi yapabilen insanlar olmalıdır.
• Başardığı şeyleri bir ego meselesi haline getirmeyip alçakgönüllü olabilmelidir.

İyi Bir Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

İyi bir yöneticinin sahip olması gereken belirli özellikler bulunmaktadır. Bu kişilerin taşıması gereken özellikleri şekildeki gibi sıralayabiliriz:
• İyi bir yönetici çalışanlarını anlayabilmeli ve onlarla empati kurabilmelidir.
• İyi bir yönetici sorumluluk alabilmelidir.
• Bu kişiler sistem odaklı çalışabilmeli ve disiplin sahibi olmalıdır.
• Eleştirel ve eleştiriye de açık bir yapıya sahip olabilmelidir.
• Zaman yönetimini yapabilmelidir.
• İdareci görevini üstlenerek işlerin tıkırında ilerlemesinde takip ve kayıt yapabilmelidir.
• Sağlıklı iletişim kurabilmeli ve geri bildirim yapabilmelidir.
• Kendisine yapılan geri bildirimlere kulak asmalı ve bunlara ilişkin kendi faaliyetlerinde iyileştirmelere gidebilmelidir.
• Büyük kararlar alabilmelidir.
• Çözüm üretme becerileri gelişmiş olmalıdır.

Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

Liderlik ve yöneticilik birbirine benzer kavramlar olsa da bazı özellikleriyle birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu iki kişiler grupların üzerinde yer alma şekilleri ve davranışları sebebiyle iki farklı kategoride incelenmektedir. Bu bağlamda lider ve yönetici arasındaki farkları şekildeki gibi listeleyebiliriz:
• Liderler yenilikçidir ve vizyon yaratma amacındadır, yöneticiler ise belirli hedef üzerinden rutin bir şekilde ilerler.
• Liderler bazen düşme pahasına riskli kararlar alabilir, yöneticiler her zaman en iyi durumda kalmaya hedeflidir.
• Liderler durumlara göre yaratıcı çözümler bulur, yöneticiler ise en verimli olan standart çözümlere başvururlar.
• Liderler sürekli risk almaya eğilimlidir, yöneticiler risk almaktan kaçınarak durumu kontrol etme amaçlı çalışırlar.
• Liderler geliştirici fikirlere yönelirken yöneticiler iyi durumlarda daima devam etme odaklıdır.
• Liderler sorgulayıcı bir yapıya sahiptir, yöneticiler ise durumları kabul ederek sıradaki adıma odaklanırlar.
• Liderler kural bozan, yöneticiler ise kuralcıdır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sosyal Sorumluluk

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sanal Kapsayıcılık

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İtibar İyileştirme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Deklarasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız