DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Lojistik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

Lojistik Sektörü Nedir?

Lojistik ya da diğer bir adıyla nakliye sektörü; ürün, hizmet ve insan kaynaklarının, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilebilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonu içerisinde lojistik desteğinin olması büyük önem taşır. Lojistik desteği olmadan başarılması oldukça zordur.

Lojistik Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

Geçmişten beri ağırlıklı olarak demiryolu taşımacılığı ve karayolu taşımacılığında söz sahibi olan Türk lojistik sektörü, 1980’lerde başlayan ve kara, hava, deniz ve demiryolunun tümünü kapsayan kapsayan kombine taşımacılık ile önemli bir çıkış yakalamıştır. 1990’larda güçlendirilen kombine taşımacılık alt yapısı ile 2000’li yıllara gelindiğinde dünya standartlarında bir sistem haline dönüşmüştür. Oluşturulmaya başlanan kalite standartları ve hizmet çeşitliliği ile 2000’lerin başından beri yurt dışı irtibat büroları kurulmuş ve diğer ülkelerde aktif olarak faaliyet göstermeye başlayan Türk lojistik firmaları, Türkiye’nin lojistik sektöründeki potansiyelinin dünyaya duyurulmasında da önemli bir etken olmuştur.

2010 senesinden bu yana marjinal anlamda fazla değişmeyen lojistik faaliyetlerde en büyük performansı gösteren 15 ülkenin bileşimine baktığımızda ilk 15’te, Hollanda, Almanya ve Singapur başta olmak üzere lojistik sektöründe baskın olan ülkeler görülmektedir. Özellikle Almanya, 2010 yılından itibaren lojistik performans endeksinde en yüksek puana sahip olan ülke olmuştur. Bununla birlikte, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka ve Yeni Zelanda’nın da lojistik performans endeksi puanlarında sahip olduğu ivme dikkat çekmektedir. Yüksek gelirli ülkeler içerisinde lojistik performansları düşük gelirli ülkelerden ortalama yüzde 48 oranında daha yüksek performansa sahip oldukları görülmektedir.

Lojistik Sektörünün Yurt İçindeki Dağılımı

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Önde Gelen Firmaları

1 Borusan Lojistik
2 Arkas
3 Omsan
4 Ekol
5 Mars
6 Netlog
7 Barsan
8 Horoz Lojistik
9 Turkon Line


Dünyada Lojistik Sektörünün Önde Gelen Firmaları

1 DHL Ekspres
2 Kuehne+Nagel
3 Fedex
4 Nippon Ekspres
5 UPS
6 DB Schenker
7 CH Robinson
8 Panalpina
9 Ceva
10 SNCF


1.Lojistik Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?

Lojistik sektörüne yönelik KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır.. Lojistik sektörüne yönelik sağlanan genel desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.

KOSGEB Genel Destekleri


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1- Yurt İçi Fuar Desteği 100.000 60%
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 90.000
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 50.000
75.000
4- Tasarım Desteği 75.000
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 100.000
6- Belgelendirme Desteği**** 300.000
7- Test ve Analiz Desteği***** 300.000
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** 80.000
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000
10- Model Fabrika Desteği 100.000
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* 40.000
50.000


Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri

• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/

2.Lojistik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

Lojistik Sektörüne Yönelik Destek Unsurları Nelerdir?

Öncellikli Destek Unsurları 5.Bölge GENEL TEŞVİK
KDV İstisnası %18 VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2 VAR VAR
Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı %80 YOK
Yatırıma Katkı Oranı %40 YOK
Yatırım dönemi vergi indirimi %50 YOK
İşletme dönemi vergi indirimi %50 YOK
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulama Süresi 7 Yıl YOK
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı) %35 YOK
Yatırım Yeri Tahsisi VAR YOK
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan YOK
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan YOK
Azami Destek Tutarı (Milyon TL) 1.4 Milyon YOK
Sigorta Primi Desteği YOK YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR YOK
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR YOK
Damga Vergisi Muafiyeti VAR YOK


*Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları öncelikli sektör yatırımları kapsamındadır. Öncelikli sektör yatırımları kapsamındaki yatırımlar(6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır. *Belediye hariç yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları teşvik kapsamı dışındadır. Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Müteharrik (motor veya hareket unsuru barındıran) karakterli yatırımlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları bölgesel teşvik uygulamalarından yararlanmaktadır. Karayolu taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
*Belediye hariç yolcu taşımacılığına yönelik otobüs yatırımları teşvik kapsamı dışındadır.
* Dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.(Boru Hattı Taşımacılıkları)
* Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli sektör yatırımları kapsamındadır. Öncelikli sektör yatırımları kapsamındaki yatırımlar(6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.
* Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli sektör yatırımları kapsamındadır. Öncelikli sektör yatırımları kapsamındaki yatırımlar(6. bölge hariç tüm bölgeler için) 5. bölge desteklerinden yararlanmaktadır.
* Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Müteharrik (motor veya hareket unsuru barındıran) karakterli yatırımlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları bölgesel teşvik uygulamalarından yararlanmaktadır. Karayolu taşımacılığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez. (Lisanslı Lojistik Depo Yatırımları, ayrıca ilin bağlı olduğu bölgelere göre teşvik oranı değişmektedir)

Lojistik Sektörüne Yönelik Minimum Yatırım Tutarı Ne Kadardır?

• 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,
• 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

Bölgeler;
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL


Lojistik Teşvik Danışmanlığıyla ODS Size Nasıl Yardımcı Olur?

Lojistik alanında teşvik danışmanlığı hizmeti gerçekleştirdiğimiz yüzlerce firmamıza uzman kadromuz ile çok çeşitli ve başarılı projeler gerçekleştirdik. Bu projeler kapsamında sağlanan hizmetler noktasında hibe, destek ve teşvik danışmanlığı yer almaktadır. Firmanıza uygun analizler doğrultusunda çalışmalar sürdürerek şirketiniz için en uygun teşviklerden yararlanmanız noktasında şirketinize öncülük ediyoruz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Küçük İşletme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Robotik Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Konşimento Verisi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Vergi Affı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız