DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Mali Müşavirlik

Mali Müşavir Nedir?

Günümüz ticaret hayatının popüler mesleklerinden biri olan mali müşavirlik kurum ya da kuruluşların dikkatini kendi üzerinde toplamaya devam etmektedir.

Peki, bahsi geçen bu meslekle uğraşan mali müşavirler kimlerdir?
Mali müşavirler, hizmet sağladıkları kurumların ve gerçek ya da tüzel kişilerin sahip oldukları hesap bilgilerine erişerek bu bilgileri düzenleyen kişilerdir. Mali müşavirler, ardından düzenlenmiş bilgileri analiz ederek borç ve sermaye hesabı girişlerini oluşturmaktadırlar.
Bir kurum ya da kuruluşun devamlılığını sürdürebilmesi için bünyesinde barındırdığı mali bilgiler üzerine eksiksiz bir analiz süreci oluşturulması gerekmektedir ve mali müşavirler bu sorumluluğu üstlenerek kurum ya da kuruluşların bugünü ve yarını hakkında bilgiler vermektedirler.

Mali Müşavirlik Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mali müşavirler kurum ya da kuruluşlar tarafından aranan kişiler olarak birçok önemli işe, göreve ve sorumluluğa sahiptirler. Bu konu üzerine düşünüldüğünde başlıca akla gelen işler; hesapları denetlemek ve mali danışmanlığı sağlamaktır. Fakat mali müşavirler çalıştıkları kurum ya da kuruluşlar için bundan daha fazlasını ortaya koymaktadırlar. Örneğin:
• Kurum ya da kuruluşların vergi iadelerini hazırlamak.
• İşleri açığa kavuşturmak adına vergi planlama hizmeti vermek.
• Ortaya çıkan mali tutarsızlıklara bir düzen getirmek.
• Finansal güvenliği muhafaza etmek.
• Finansal tablolar oluşturup, sunmak.
• Muhasebe defterini tutmak.

Yukarıda sıralanmış maddeler, mali müşavirin esas görev ve sorumluluklarıdır. Bu maddeler incelendiğinde kurum ya da kuruluşların bünyesinde daima bir mali müşavir bulundurmaya ihtiyacı olduğu gözlemlenmektedir.

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Önemini birçok başlık altında sergilemiş olan mali müşavirlik, insanların popüler kariyer tercihlerinden biri haline gelmiştir. Kariyer seçimlerinde kendini gün geçtikçe öne çıkan mali müşavirlik mesleğini icra etmek isteyen kişilerin bu konuyla alakalı temel sorusu ise, nasıl mali müşavir olunduğudur.


Mali müşavir olmak isteyen kişilerin belli başlı hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu hususlar aşağıdaki gibilerdir; • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (İktisat, İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, Bankacılık, Maliye vs.) en az lisans derecesiyle mezun olmuş olmak veya kişilerin yüksek lisanslarını bahsi geçen bölümlerde yapmış olmaları gerekmektedir.
• Mali müşavirlik alanında büyük bir öneme sahip olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını başarıyla geçerek ruhsat almak.
• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı bir birey olmak.
• Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak.
• Memuriyetten ihraç edilmemiş halde olmak.
• Sicil kaydının temiz olması ve yüz kızartıcı eylemlerin bulunmaması.
• 3 yıl boyunca stajyerlik (Mali müşavir olarak) yapmak.

Mali müşavirlik mesleğine gerekli aşamalar sonucu adım atan bireylerin resmi olarak bir önceki başlıkta sıralanmış olan görevleri ve sorumluluklarını üstlenmeleri gerekmektedir. Böylece kişiler başarılı bir sürece imza atmaya bir adım daha yaklaşabilmektedirler.

Mali Müşavirde Olması Gereken Özellikler

Mali müşavirler birçok görevi ve sorumluluğu yerine getirmek için belli başlı özelliklere sahip olmak zorundadırlar. Böylece süreçleri daha pratik ve hızlı bir şekilde çözebilmektedirler. Peki, bahsi geçen bu özellikler nelerdir?
• Analitik düşünme merkezli olmak ve aynı zamanda gelişmiş bir matematiksel düşünme yanına sahip olmak.
• Bilgi alışverişinin önemi sebebi ile takım çalışmalarına yatkın olmak.
• Öz disiplinin öneminin farkında olmak ve bu özelliğini geliştirmek.
• Teslim tarihlerini daima göz önünde bulundurarak çalışma programları oluşturmak.
• Finansal kararlarla ilgilenmesi nedeni ile sonuçları öngörebilir halde olmak.

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip olan kişiler mali müşavir olarak görevlerini yerine getirebilecek gerekli nitelikleri sergileyebilmektedirler. Böylece mali müşavirler sahip oldukları görev ya da sorumluluğun pratik bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlamaktadırlar.

Mali Müşavirlik Maaşı Nasıldır?

Kurum ya da kuruluşların göz ardı edemeyecekleri gereksinimlerinden biri olan mali müşavirler, piyasadaki kritik ve kilit yerleri nedeniyle maddi açıdan da önemlerini gözler önüne sermektedirler. Bu nedenle birçok kişi mali müşavirlik mesleğine yönelmektedir. Bu kişilerin mali müşavirliğe doğru yönelmeleri hakkında akıllarına gelen bir diğer önemli konu ise mali müşavirlik mesleğinin maaşlarının nasıl olduğudur.
Mali müşavirlik, yıllar boyu süregelen bir meslek olması nedeniyle ve ticari alandaki yeriyle birlikte ortalamanın üstünde sayılabilecek bir maaşa sahiptir. Bu miktar ise aylık ortalama olarak 14.600 TL ile 40.000 TL arasında gidip gelmektedir. Sahip oldukları birçok sorumluluk ve görev göz önüne alındığında bu miktarı görmek şaşırtıcı olmamakla beraber yerinde bir miktardır.

Mali Müşavir Nerelerde Çalışabilir?

Dikkatleri üzerine toplamaya devam eden mali müşavirlik mesleğini icra eden mali müşavirler kurum ya da kuruluşların finansal işlerini yürütürler ve kurum ya da kuruluşların büro/ofis ortamlarında çalışmaktadırlar. Büro ve ofislerde bordro yönetimi yapımından işletmenin SGK ile ilişkisini yürütmeye kadar geniş bir yelpazede işleri yerine getiren mali müşavirler serbest olarak da çalışabilmektedirler. Bu durum bir yandan mali müşavirlik mesleği ile uğraşmak isteyen kişileri teşvik etmekteyken diğer yandan ise iş imkanlarını artırmaktadır.

Mali Müşavirlik Sınavı Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Mali müşavirlik mesleğini icra etmek isteyen kişilerin ilgili bölümlerden mezun olduktan sonra 3 yıl sürecek olan SMMM stajyerlik süreçlerini başlatmaları için belirli bir sınava girmeleri gerekmektedir. Bu sınavın adı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’dır (SMMM). Sınava başvuru şartları ise aşağıdaki gibidir:
• Sınava girecek kişilerin; hukuk, bankacılık, iktisat, maliye ve muhasebe gibi bölümlerden ya da YÖK tasdikli yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesiyle mezun olmaları veya ilgili bölümlerde yüksek lisans yapmaları
• Kişilerin stajlarını yeminli mali müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin denetimi altında yapmaları gerekmektedir
• Sınav dosyası
• 1 adet biyometrik fotoğraf
• Adli Sicil Belgesi
• Mezun belgesi

Yukarıda belirtilen özelliklere ve belgelere sahip kişiler Mali Müşavirlik Sınavına girmeye hak kazanmışlar ve aynı zamanda mali müşavirlik stajı başlatma sürecini tamamlamışlardır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Dikey Analiz

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Finansal Yönetim Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Maluliyet Tazminatı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Marka Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız