DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Bazen bazı meslekler diğerlerinden daha tehlikeli veya farklı nitelikler talep eden türde işler olabilir. Böyle durumlarda niteliği olmayan kişiler değil de gerekli vasıfları taşıyan kişiler meslek için daha uygun bulunur. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanıp yetki verilmiş kişiler gerekli nitelikleri taşıdığı takdirde mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar. Bu belge her meslek için zorunlu olmamasına rağmen yine de belgenin zorunlu tutulduğu birçok meslek grubu bulunur. Özellikle inşaat sektörü çalışanları için zorunlu tutulan mesleki yeterlilik belgesi; kimya, enerji ve otomotiv sektöründeki tehlikeli veya nitelikli iş kapsamında çalışanlar için de sıklıkla istenmektedir. Son düzenlemelere göre ikinci el cep telefonu tamiri yapan kişiler için de bu belge zorunlu hale getirilmiştir.

Üniversite lisans düzeyinde eğitim aldığı ve kanun tarafından nitelikleri bu eğitim kapsamında taşıyan kişiler (doktor, hemşire, diş hekimi, eczacı, veteriner, mimar, vs.) mesleki yeterlilik belgesine ihtiyaç duymaz. Bu meslekler Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma düzenlemesinden yararlanmaktadırlar.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için öncelikle seçtiğiniz iş için gerekli vasıfları taşıdığınızı MYK bazlı kurumlara kanıtlamanız gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişi, başvurulan yetkili kurumlarca yapılan ölçme, değerlendirme ve denetimlerden sınavlı veya sınavsız olarak belgelendirmek üzere kontrollerden geçer. Bu ölçümler teorik ya da performans odaklı olabilmektedir. Gerekli şartları sağladığı tespit edilen potansiyel personeller MYK tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanır.

Bu belgeyi almak isteyen kişiler Mesleki Yeterlilik Kuruluşu internet sitesinde yetkilendirilmiş kuruluşlar modülü kısmından yetkili kurumları öğrenebilmekte, bu yetkili kurumlara mesleki yeterlilik belgesi almak üzere başvuru yapabilmektedirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Kişinin ölçme ve değerlendirmesinin tarafsız ve adil olması gerektiğinden bu belgeyi yalnızca MYK’ye bağlı yetkili kurumlar yapabilir. Herhangi rastgele bir kurum veya ilgili yerden mesleki yeterlilik belgesi almak mümkün değildir. MYK internet sitesi yetkili kuruluşlar modülü bölümü üzerinden kurumları aratarak belgeyi sağlayan yetkili kurumları öğrenebilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar Nelerdir?

Mesleki yeterlilik belgesi kurumlarının da belirli nitelikleri taşıması gerekmektedir. MYK sınav ve belgelendirme seminerlerine katılıp yetkilendirme sözleşmelerini imzalayan kişi ve gruplar gereksinimleri taşıdığı halde MYK tarafından yetkilendirilerek mesleki yeterlilik belgesini verebilen yetkili kurum haline gelmektedirler. İzmir’de 11, Ankara’da 59, İstanbul’da 80’in üzerinde yetkili kurum bulunmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ne İşe Yarar?

Tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde çalışan insanların gerekli nitelikleri taşımadığı halde çalıştırıldığı durumlarda büyük yaralanma ve talihsizlikler yaşanabilir. Bunların önlenmesi ve kişilerin tek tek iş yerleri tarafından ölçülmemesi için yetkili kurumlarca mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. İşe alım süresini kısaltıp güvenli bir süreci sağlayan bu belge, çalışanların da işe girmesini kolaylaştırmaktadır. Ulusal yeterlilikleri taşıdığı kanıtlanan çalışan mesleki yeterlilik belgesi bulunması halinde herhangi bir yerdeki tüm işyerlerinin ilgili işlerinde çalışabilmektedir. Bu belge sayesinde kariyer hareketliliği desteklenirken kişinin söz konusu iş alanındaki kişisel gelişimine de olanak sağlanır.

Mesleki yeterlilik belgesi, işçinin yanı sıra iş verenlere de büyük yararlar sağlamaktadır. İş yerleri, vasıfları kanıtlanıp belgelendirildiğinden dolayı gereken vasıflardaki kişilere kolayca ulaşabilme avantajına sahip olur. Bu belgeye sahip kişilerin işe alınması sonucu ortalama düzeydeki birine oranla performansın nitelikli kişilerce artırılmasından dolayı piyasadaki rekabette de öne çıkmaktadırlar. İşverenlere itibar ve kalite açısından da kendilerini geliştirme olanağı sağlayan mesleki yeterlilik belgesi iş gücü istihdamının yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücreti Ne Kadardır?

Kişiler teşvik kapsamında olup olmama durumlarına göre belli bir miktar mesleki yeterlilik belgesi ücreti ödemek durumunda olabilmektedir. Devlet teşvikli mesleki yeterlilik belgesi alma hakkına sahip kişiler belge için hiçbir ücret ödememektedir. Bu kapsamda bulunmayan kişiler için mesleki yeterlilik belgesi ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hangi Meslekler İçin Zorunludur?

MYK kapsamında mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu tutulduğu 200’ün üstünde meslek grubu bulunmaktadır. Bu meslek grupları birçok sektörden iş gruplarını içermektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamında mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu tutulduğu örnek sektör ve iş grupları şekildeki gibidir:
• İnşaat Sektörü:
- Ahşap kalıpçı,
- Alçı levha uygulayıcısı
- Alçı sıva uygulayıcısı
- Betonarme demircisi
- Betoncu
- Duvarcı
- İnşaat İşçisi, vb.

• Otomotiv Sektörü:
- Ağır vasıta tecrübe sürücüsü
- Motosiklet bakım onarımcısı
- Otomotiv boya onarımcısı
- Otomotiv boyacısı
- Otomotiv elektrikçisi
- Otomotiv montajcısı, vb.

• Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektörü:
- Ahşap mobilya imalatçısı
- Mobilya döşemecisi
- Orman üretim işçisi
- Orman yetiştirme ve bakım işçisi

• Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
- Endüstriyel taşımacı
- İşaretçi
- Kent içi raylı sistemler katener bakım elemanı
- Köprülü vinç operatörü
- Liman forklift operatörü
- Liman kuru yük operasyon elemanı (puantör), vb.

• Elektrik ve Elektronik
- Asansör bakım ve onarıcısı
- Asansör montajcısı
- Elektrik pano montajcısı
- Elektrik tesisatçısı
- Elektronik ve elektrikli ürünler servisçisi, vb.

En çok aratılan ve belgelendirme başvurusu yapılan bu sektörler dışında birçok sektör için de mesleki yeterlilik belgesi gereksinimi duyulmaktadır. Mesleki yeterlilik belgesini zorunlu kılan ilgili sektör ve iş gruplarını MYK Web Portalı'ndan öğrenebilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak Ne Kadar Sürer?

Başvurusu yapılıp gerekli değerlendirmeler sonucu mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişiler yetkilendirilmiş belgelerini bir hafta içerisinde MYK onaylı yetkili kurumdan alabilmektedirler.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kaç Yaşında Alınır?

Mesleki yeterlilik belgesi gerektiren iş kollarında çalışmak isteyen bireylerin 16 yaşını doldurması zorunludur. 18 yaşından küçük kişiler için veli yazılı izinli belgenin yetkili kuruma verilmesi gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ile İşyeri Açılabilir Mi?

Daha önceden yalnızca Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki bölümlerde eğitim görmüş kişilere işyeri açma hakkı tanınırken, 2013 tarihli düzenlemelere göre mesleki yeterlilik belgesin sahip olan kişilere de işyeri açma belgesi verileceğine ve bu kişilere kendi işini kurma hakkı tanınacağına karar verilmiştir. Bu düzenleme doğrultusundaki yönetmeliğin ilgili maddesine göre; MYK kurumu tarafından tanınan yetkili kurumlardan alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olan bireylere iş yeri açma belgesinin verileceği belirtilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşviki Nedir?

Ücretli ya da teşvikli olarak sınava katılım sağlanabileceğini belirttiğimiz mesleki yeterlilik belgesi başvurusu kapsamında devletin bireylere sağladığı bazı teşvikler bulunmaktadır. Belli kural ve düzenlemeler çerçevesinde teşvik niteliklerini taşıyan bireyler devlet teşvikiyle birlikte ücretsiz olarak bu belgeyi alabilmektedir. MYK kapsamında devlet tarafından sunulan destek ve teşvikler 6111 Sayılı Torba Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası kapsamında teşvik almaya hak kazanan kişilerin sınav ücretleri işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. (6111 sayılı Torba Kanunu)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşvik Süresi Ne Kadardır?

Mesleki yeterlilik belgesi teşvik desteği kapsamında kişi son 6 aydır işsiz olması, özel sektör işvereni olması veya kişinin istihdam edildiği tarihten önce geçen 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına eklenerek istihdam edilmesi şartlarını taşıdığı takdirde teşvikten yararlanabilmektedir.

Faydalanma süresi doğrultusunda 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay ve hali hazırda çalışırken 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarında eğitimlerini bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay süreyle destek sağlanır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, belirli bir meslek dalında çalışan ve uygulamalı olarak tecrübeleri bulunan kişilerin tecrübelerinin tanınması amacıyla verilen bir belgedir. Bu belgenin geçerlilik süresi, belge verilen meslek dalına ve belgenin verildiği ülkeye göre değişebilir.

Genellikle mesleki yeterlilik belgesi, belge sahibinin meslekteki uygulamalı tecrübelerinin tanınması için verilir ve belge sahibi, belgesi geçerli olduğu süre boyunca meslekteki yeterliliklerini kullanabilir. Ancak, belgenin geçerlilik süresi, belgenin verildiği ülkenin yasalarına göre değişebilir ve belgenin geçerlilik süresi belge sahibinin meslekteki uygulamalı tecrübesini sürekli olarak koruması için belirlenmiş olabilir.

Örneğin, bir ülkede mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi genellikle 5 yıl olsa da, belge sahibi her 5 yılda bir belgesini yenilemek zorunda kalabilir veya belge sahibinin meslekteki uygulamalı tecrübesinin tanınması için düzenli olarak eğitimlere katılması gerekebilir.

Ayrıca, belge sahibinin meslekteki uygulamalı tecrübesi ve yeterlilikleri zamanla değişebilir ve belge sahibinin belgesini sürekli olarak güncel tutması gerekir. Belge sahibi, belgesini sürekli olarak güncel tutmazsa, belgesinin geçerlilik süresi dolmuş olabilir ve belge sahibi belgesini yenilemek zorunda kalabilir.

Sonuç olarak, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin verildiği ülkenin yasalarına göre değişebilir ve belge sahibinin meslekteki uygulamalı tecrübesini sürekli olarak koruması amacıyla belirlenebilir. Belge sahibi, belgesinin geçerlilik süresini kontrol etmeli ve belgesini sürekli olarak güncel tutmalıdır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Parayla Alınır Mı?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bir kişinin meslekteki becerilerini ve bilgilerini belgeleyen bir sertifikadır. Bu belge, bir meslekte uzmanlaşmış ve belirli bir standartta eğitim almış olan bir kişinin yeterliliklerini doğrular.

Mesleki Yeterlilik Belgesi, genellikle bir meslek kurumu tarafından verilir ve bu kurumlar, belgeyi vermek için bir ücret talep edebilir. Ancak, her meslek kurumu ve her ülkenin farklı mesleki yeterlilik belgesi prosedürleri bulunabilir, bu yüzden ücretler ve belge alma süreçleri arasında farklılıklar bulunabilir.

Eğer mesleki yeterlilik belgesi almak istiyorsanız, meslek kurumlarının websitesinde bulunan bilgilere ve belge alma prosedürlerine göz atmanız ve gerekli başvuru şartlarını ve ücretleri öğrenmeniz önerilir. Ayrıca belge alma sürecinde size yardımcı olacak danışmanlar da bulunabilir.

Mesleki Yeterlilik Sınavına Kimler Girebilir?

Mesleki Yeterlilik Sınavına girmek için, ilgili meslek kuruluşunun belirlediği şartları karşılamak gerekmektedir. Bunlar arasında en yaygın olarak; belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak, belirli bir iş tecrübesi kazanmış olmak ve belirli bir süre boyunca belirli bir meslekte çalışmış olmak gibi şartlar bulunabilir. Ayrıca, mesleki yeterlilik sınavına hazırlanmak için belirli bir eğitim veya kurs almak da gerekebilir.

Mesleki yeterlilik sınavına girebilmek için, bir meslek kuruluşuna üye olmak gerekmeyebilir ancak, üye olunan meslek kuruluşlarından birine ait bir belgeye sahip olmak, sınav başarısının tanınması ve mesleki yeterlilik belgesinin geçerliliğinin artması açısından önemlidir.

Her mesleki yeterlilik sınavına girecek kişinin mesleki yeterlilik belgesi için gereken şartlar ve sınava hazırlanma yolları hakkında detaylı bilgi alması önerilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle belge zorunluluğu getirilen sektörler şu şekilde verilebilir:
Emlak Sektörü: Gayrimenkul sektöründe bulunan her türlü taşınmaz mal alım satım işlemlerini gerçekleştiren kişi ve emlak ofislerine Sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanı yetki belgesi almak zorunlu bir hale getirilmiştir.
İnşaat Sektörü: Yapıların inşasında görev alacak olan kalıpçı, boyacı, fayansçı, kalıpçı, duvar ustası, ısı yalıtımcısı, elektrikçi, su tesisatçısı gibi mesleklerde çalışanlar da yetki belgesi almak zorundadır.
Otomotiv Sektörü: MYK kanununda yapılan son değişiklikle motorlu taşıt alım satımı sağlayan kişi ve galerilere de yetki belgesi şartı getirilmiştir. Yetki belgesi bulunmayan işletmelere ise idari para cezaları kesilmesi gündemde olmaktadır.
Ulaşım Sektörü: Taksi şoförü ve servis aracı sürücüleri de ilgili kanun değişikliğiyle birlikte mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.
Tekstil Sektörü: Boyama operatörü, ön iplik operatörü, iplik bitim işleri operatörü gibi mesleklerde görev alan ya da görev almayı düşünen kişilerde yetki belgesi almak zorundadırlar.
Makine Sektörü: Makine bakımcısı ve makine montajcısı işlerinde çalışan kişilerin de belge alma zorunluluğu bulunur.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki belgesi alma zorunluluğu bulunan diğer sektörleri ve meslek dallarını öğrenmek için MYK’nın resmi internet sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Kaç Puanla Alınır?

Mesleki yeterlilik belgesi, bir meslekte uzmanlaşmak için gereken teorik ve pratik becerilerin belirli bir standartta ve kalitede sahip olunduğunu gösterir. Bu belge, bir meslekte çalışmak isteyen kişilerin uzmanlaşma seviyelerini ölçmek için yapılan mesleki yeterlilik sınavından geçerli bir puan almasıyla verilir.

Mesleki yeterlilik sınavından geçerli bir puan almak için, her meslek için belirli bir puan standardı vardır. Bu puan standardı, meslek için gereken teorik ve pratik bilgi ve becerilerin seviyesini belirleyen kurumlar tarafından belirlenir. Bu nedenle, mesleki yeterlilik belgesi kaç puanla alınır sorularına yanıt vermek için, öncelikle hangi meslek için belge almak istediğinize başvurmanız gerekir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Şirket Sermayesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İşletme Stratejileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Stratejik Yönetim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Marka İmajı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız