DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Oryantasyon Nedir?

Yeni bir işe başlayanlar aynı anda çok sayıda sorumlulukla baş başa kalır. Üstlendikleri görevlerin yanı sıra; şirketin kültürüne ve düzenine yabancı olmaları da bu sorumlulukların yükünü artırır. Özellikle çalışma hayatına yeni girenler için söz konusu durum büyük bir stres faktörü olarak karşımıza çıkar. Kimi zaman adapte problemine ve işten soğumaya dahi sebebiyet verir. Dolayısıyla bir yönlendiriciye hatta özenle planlanmış bir alışma süreci programına ihtiyaç duyulur. Oryantasyonun önemi de burada kendisini gösterir.   Kılavuzluk etme ve yönlendirme anlamına gelen bu kavram, Fransızca “orientation” kelimesinden dilimize uyarlanmıştır. Oryantasyon, ekibe yeni dahil olanların hızlandırılmış bir alışma sürecinden geçirilmesini içerir. Ayrıca şirket kültürünü ve politikalarını en kısa sürede aktarmak da bu kavramla mümkün olur. Oryantasyon nedir sorusuyla birlikte; aşamaları, önemi ve amacı gibi hususlar da merak konusu olur. Çoğu zaman ikinci planda tutulan bu kavramın şirket düzeninin devamlılığında ve ekip motivasyonunda önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Dolayısıyla her bir aşamasının özenle yürütülmesi gerekir.

Oryantasyon Süreci Aşamaları Nelerdir?

Oryantasyon sürecini etkili bir şekilde yürütmek için belirli adımları takip etmek son derece önem taşır. Ekibin yeni üyelerinin kendini tam anlamıyla şirketin bir ferdi olarak hissetmesi zaman alır. Alışma sürecini daha hızlı hale getirmek hem çalışanların hem de şirket yöneticilerinin yararına olur. Bu süreçte iki tarafın da işlerini daha kolay hale getirmek için oryantasyon sürecinin şu aşamaları içermesi oldukça büyük önem arz eder: Bahsi geçen aşamaların şirketlerin yetkili departmanı tarafından yürütülmesi oryantasyonun daha verimli geçmesini sağlar. Genelde insan kaynakları departmanı bu süreçte etkin rol oynar. Remote çalışma stilinin yaygın hale gelmesiyle oryantasyon sürecinde yeni yaklaşımlar da dikkat çeker. Çalışmaların yürütüldüğü platformda yer alan; iş takibi kanalları, sosyal kulüpler ve görüntülü toplantılar aracılığıyla oryantasyonu başarıyla yürütmek mümkün hale gelir.

Oryantasyon Örnekleri Nelerdir?

Oryantasyon örnekleri, şirketin türüne ve çalışma düzenine göre değişiklik gösterebilir. Her çalışma ortamının kendine özgü dinamikleri bulunur. Dolayısıyla oryantasyon sürecini planlarken de bu dinamiklerin göz önünde tutulması önem arz eder. İşe yeni başlayanların aynı anda yüklü miktarda bilgiye maruz kalmaması için sürecin günlere ayrılması tavsiye edilir. Ayrıca şirketin ve görev tanımlarının aktarılması gibi hususlar da öncelikli olarak gerçekleştirilir. Böylece süreç mantıksal bir çerçevede etkili olarak yürütülür.   Oryantasyon örnekleri arasında bireysel ve grup çalışmaları yer alır. Birden fazla personelin aynı anda ve pozisyonda göreve başlamasından dolayı grup oryantasyonları düzenlenir. Bu sayede süreç daha hızlı bir şekilde ilerler. Ayrıca yeni başlayan personeller arasında da iletişim sağlanmış olur. Bununla birlikte bireysel olarak yürütülen süreçlere de sık rastlanır, gidişatı ve içeriği şirketler arasında değişiklik gösterse de temelde personellerin alışma sürecini hızlandırma amaçlanır.

Kurumsal Şirketlerde Oryantasyon Süreci Nasıldır?

Kurumsal şirketlerde çalışanların uyum içinde görevine devam etmesi oldukça önemlidir. Dolayısıyla adapte sürecinin de mümkün olduğunda kısa sürede gerçekleşmesi istenir. Oryantasyon sürecine verdikleri önem de bu anlayıştan kaynaklanır. Etkili ve verimli bir süreç için tüm planlamalar özenle gerçekleştirilir. Bu aşamada insan kaynakları departmanına önemli bir rol düşer. İlgili departman tarafından çalışanların ve şirketin yararına olan tüm adımlar titiz bir şekilde yürütülür.   Şirket tarihinin, politikalarının ve hedeflerinin personele aktarılması; kurumsal şirketlerin oryantasyon sürecinde önemli bir yer edinir. Şirketin uzun yıllardır sürdürdüğü geleneklerin yeni personellere de aktarılmasıyla ekip içi dinamiklerin korunması mümkün olur. Böylece adapte süreci başarıyla tamamlanırken mevcut düzen de koruma altına alınır. Ayrıca ilerleyen süreçlerde ekip içi uyumsuzlukların oluşma riski minimum seviyeye indirilir.

Oryantasyon Sürecinin Faydaları Nelerdir?

Oryantasyon sürecinin şirket içi düzenin sürekliliğinde önemli bir yeri bulunur. Tavsiye edilen adımları takip ederek yürütülen bir eğitim sonuçlarını kısa ve uzun vadede ortaya koyar. Dolayısıyla küçük, orta ve büyük ölçekli tüm şirketlerin oryantasyon sürecine önem vermesi gerekir. Bu eğitimin sağlamış olduğu faydalar arasında şunlar ön plana çıkar:

Oryantasyon Neden Önemlidir?

Oryantasyona verilen önemle şirketin başarısı arasında doğru orantı bulunur. İlgili departman tarafından yürütülen eğitimin ardından istenilen sonuçlar alınır. Personel açısından; şirketle bağ kurmak, görevine hızlı uyum sağlamak, haklarını ve sorumluluklarını öğrenmek ve ekiple uyum sağlamak gibi birçok önemli faydası bulunur. Şirket açısından ise işlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi mümkün olur. Ayrıca adapte süreci de daha hızlı hale geldiği için personelin potansiyeli ve yetenekleri de kısa sürede açığa çıkar.

Oryantasyon Amacı Nedir?

Oryantasyon sürecinin şirketler tarafından sık tercih edilmesinde birçok sebep etken rol oynar. Bunlardan ilki; şirketin personel istihdam ederken titiz bir süreci takip etmesidir. Ekibe uyum sağlayacak ve görevini başarıyla yerine getirecek bir çalışanı tercih etmek son derece zorlayıcı bir aşamadır. Dolayısıyla onlarca başvuru arasından tercih edilen personelin en etkili ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak için adaptasyon süreci büyük önem taşır. Özenli bir oryantasyon sürecinden geçen personeller, sorumluluklarını daha titiz bir şekilde yürütme motivasyonuna sahip olur. Ayrıca kendisini şirketin bir ferdi olarak görmesi için gerekli olan destek de oryantasyonla birlikte verilir.

Oryantasyon Programı Nasıl Hazırlanır?

Oryantasyon programını hazırlarken; yöneticilerin, ilgili departmanların ve ekip üyelerinin koordineli bir çalışma yürütmesi gerekir. Böylece yeni personellerin adapte süreci için şirketin tüm üyeleri üzerine düşen sorumluluğu alır. Günlere bölünen bir program daha verimli bir eğitim yürütme şansı verir. Benzer konuların aynı gün içerisinde aktarılması kafa karışıklıklarının oluşmasını önler. Bu sayede süreç eğitimi veren sorumlu için de daha pratik ve konforlu hale gelir.   Personele sorumluluklarının detaylı olarak aktarılması ileride doğacak anlaşmazlıklar için son derece önemlidir. Oryantasyon formunu hazırlarken eğitimin verildiğine dair gerekli notların alınması gerekir. Ayrıca personelin süreçten tatmin olarak ayrıldığı da söz konusu belgeyle kanıtlanmış olur. Çalışanın şirketin önem verdiği hususlar hakkında bilgilendirilmesi ve buna dair imzanın alınması tavsiye edilir.

Oryantasyon Programında Neler Bulunur?

Oryantasyon programında personele ve şirkete dair önemli hususlar yer alır. Personelin görev tanımı, sorumlulukları, hakları ve diğer bilgileri bu hususlar arasındadır. Şirketin vizyonu ve misyonu, müşterilere yaklaşımı, ekip içi dinamikleri ve çalışılan ortamın fiziki yapısı da oryantasyon programında yerini alır. Söz konusu unsurlar şirketin türüne ve çalışma prensiplerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak temelde çalışan adaptasyonunu hızlandırmak ve şirketin sürekliliğini korumak amaçlanır.

Oryantasyon Belgesini Kimler Alabilir?

Oryantasyon belgesi, genellikle yeni çalışanlar veya bir organizasyonda pozisyon değiştiren mevcut çalışanlar tarafından alınabilir. Belge, şirketin kültürünü, hedeflerini, politikalarını ve prosedürlerini tanıtmak için tasarlandı ve çalışanların bu konular hakkında bilgilendirilmesini sağlamak için kullanılmaktadır.

Ayrıca, belge çalışanların şirketin faaliyetleri, görevleri, sorumlulukları ve beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur. Bu belge, şirketin kültürünü ve hedeflerini benimsemelerine ve işlerinde başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır.

Oryantasyon belgesi, şirketin size verilen bir eğitim, bir bilgilendirme aracıdır ve herkes tarafından alınabilir, ancak genellikle yeni çalışanlar veya pozisyon değiştiren mevcut çalışanlar tarafından talep edilir.

Oryantasyon Eğitimi Zorunlu Mu?

Oryantasyon eğitimi zorunlu değildir, ancak birçok şirket tarafından uygulanır çünkü büyük faydaları vardır. Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların hızla şirketin kültürünü, hedeflerini, politikalarını ve prosedürlerini öğrenmelerine yardımcı olur ve çalışanların daha hızlı ve verimli şekilde işlerine başlamalarına olanak tanır.

Ayrıca, oryantasyon eğitimi, şirketin beklentilerini, görevlerini ve sorumluluklarını tanıtmak için önemlidir ve çalışanların bu konular hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur. Bu eğitim, şirketin kültürünü ve hedeflerini benimsemelerine ve işlerinde başarılı olmalarına da ayrıca yardımcı olabilmektedir.

Oryantasyon eğitimi, bir şirketin çalışanlarının verimli olmalarını, başarılı olmalarını ve de şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması amacıyla uygulanır ve zorunlu değildir, ancak genellikle uygulanır diyebiliriz.

Oryantasyon Kaç Saat Sürer?

Oryantasyon süresi, şirketler arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı şirketlerde oryantasyon sadece birkaç saat sürebiliyor iken, diğerleri birkaç gün sürebilmektedir. Oryantasyon süresi, şirketin büyüklüğüne, çalışanlarının görevlerine ve de şirketin içeriğine göre değişkenlik gösterir.

Genel olarak, oryantasyon süresi, şirketin içeriğini ve çalışanların görevlerini içermelidir. Oryantasyon süresi, şirketin kültürünü, hedeflerini, politikalarını, prosedürlerini, çalışanların görev tanımlarını ve sorumluluklarını içermelidir. Ayrıca, oryantasyon süresi, çalışanların işletme sistemlerini ve araçlarını öğrenmelerine olanak tanımalıdır.

Aynı zamanda oryantasyon süresi, şirketlerin beklentilerine göre değişebilir ve çalışanların verimli bir şekilde işlerine başlamalarını ve şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Eğer oryantasyon için ortalama bir süre verecek olursak, bir şirketin oryantasyon süresi 8 ila 40 saat arasında değişkenlik gösterebilir diyebiliriz. Elbette ki belirttiğimiz gibi bu süre şirketin büyüklüğü, çalışanların görev tanımları ve şirket kültürü gibi faktörlere göre değişkenlik gösterir.

İyi Bir Oryantasyon Nasıl Olmalıdır?

İyi bir oryantasyon şunları içermelidir:
• Şirket hakkında genel bilgi: İşletmenin tarihi, vizyonu, misyonu, değerleri ve çalışma kültürü hakkında bilgi vermelidir.
• Pozisyon tanımı ve beklentiler: Çalışanın görev tanımı, beklentileri, sorumlulukları ve performans hedefleri hakkında bilgi vermelidir.
• Şirket politikaları ve prosedürleri: Çalışanların işletmenin politikalarını ve prosedürlerini anlamalarına yardımcı olunmalıdır.
• Şirket kültürü: Çalışanların şirket kültürünü anlamalarına yardımcı olunmalıdır.
• İletişim ve ekip çalışması: İşletmedeki diğer departmanlarla ve ekip arkadaşlarıyla nasıl iletişim kurulabileceği ve nasıl ekip çalışması yapılacağı hakkında bilgi vermelidir.
• İşletme yapısı: İşletmenin yapısı, organizasyonel yapı ve departmanlar hakkında bilgi vermelidir.
• İşletmenin hedefleri: İşletmenin kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi vermelidir.
• Soruların cevaplandırılması: Çalışanların oryantasyon sürecinde oluşabilecek sorularını cevaplandırmasına yardımcı olunmalıdır.

Oryantasyon Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Oryantasyon belgesinin geçerlilik süresi, işletmenin kurallarına ve yerel düzenlemelerine bağlıdır. Bazı işletmeler her yıl tekrarlanması gereken bir oryantasyon belgesi sunarken, diğerleri bir kere verilen bir oryantasyon belgesinin geçerli olduğunu belirtebilmektedir. Öncelikle işverenin kurallarına ve yerel yasalarına bakılması gerekmektedir.

Oryantasyon Eğitiminde İçerikler Nelerdir?

Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işyeri kültürü, iş yapısı ve beklentiler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak için yapılan bir eğitimdir. Oryantasyon eğitimi, işletmelerde çalışanların performansını artırmak ve işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için önemlidir. Oryantasyon eğitiminde ele alınan bazı temel konular şunlardır:
• İşyeri kültürü: İşletmenin değerleri, misyonu, vizyonu ve işyeri kültürü hakkında bilgi verilir. Yeni çalışanlar, işletmenin amaçlarını, çalışma prensiplerini ve işyerindeki etik kuralları öğrenirler.
• İş yapısı: İşletmedeki departmanlar, iş süreçleri, organizasyon yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilir. Yeni çalışanlar, işletmenin nasıl çalıştığını ve iş yapısını anlamalarına yardımcı olacak bilgiler edinirler.
• İş sağlığı ve güvenliği: İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği politikaları, işyerindeki tehlikeler ve riskler hakkında bilgi verilir. Yeni çalışanlar, işletmenin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmasının neden önemli olduğunu anlarlar.
• İş performansı: Yeni çalışanların işlerinde nasıl başarılı olacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için iş performansı hakkında bilgi verilir. Yeni çalışanlar, işletmenin beklentilerine uygun olarak nasıl performans göstereceklerini öğrenirler.
• İşletme politikaları: İşletmenin politikaları, prosedürleri ve işyeri kuralları hakkında bilgi verilir. Yeni çalışanlar, işletmenin kurallarına uyarak işlerini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olacak bilgiler edinirler.
• İşletme kaynakları: İşletmenin kaynakları, kullanımı ve erişimi hakkında bilgi verilir. Yeni çalışanlar, işletmenin kaynaklarını nasıl kullanacaklarını ve hangi kaynaklara nasıl erişeceklerini öğrenirler.
• İş arkadaşları ve yöneticiler: Yeni çalışanlar, işletmedeki iş arkadaşları ve yöneticiler hakkında bilgi edinirler. İşletmedeki insan kaynakları politikaları, iş arkadaşları ile nasıl iletişim kurulacağı ve yöneticilerle nasıl çalışılacağı konusunda bilgi verilir.

Oryantasyon eğitiminde ele alınan konular işletmeye göre değişebilir, ancak bu temel konular çoğu zaman ele alınır.

Oryantasyon Eğitimi Kim Tarafından Verilir?

Oryantasyon eğitimi genellikle insan kaynakları veya eğitim departmanı tarafından verilir. Ancak bazı şirketlerde, oryantasyon eğitimi yöneticiler veya iş arkadaşları tarafından da verilebilir. Bu durumda, eğitimi veren kişi ya da departmanın konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması önemlidir.

Oryantasyon Eğitimi Almanın Avantajları Nelerdir?

Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işe adapte olmalarına ve işleri hakkında daha hızlı bir şekilde bilgi edinmelerine yardımcı olur. Aşağıda, oryantasyon eğitimi almanın avantajlarından bazıları verilmiştir:
• İşe uyum sağlama: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların iş yerindeki kültür, beklentiler, kurallar ve süreçler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur. Bu sayede, yeni çalışanlar daha hızlı bir şekilde işe uyum sağlayabilirler.
• Verimlilik: Yeni çalışanların işi hakkında bilgi edinmeleri ve iş yerindeki kaynakları kullanma konusunda yetkin hale gelmeleri, verimliliklerini arttırabilir. • Motivasyon: Yeni çalışanların, işleri hakkında bilgi edindikçe daha motive olmaları ve kendilerine güvenmeleri muhtemeldir.
• İletişim: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların iş arkadaşları, yöneticiler ve diğer iş birimleriyle iletişim kurma konusunda daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.
• İşletme hedeflerine uyum: Yeni çalışanların işletme hedefleri, misyonu ve vizyonu hakkında bilgi edinmeleri, işletmenin hedeflerine uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.
• Soruların cevaplanması: Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların işleriyle ilgili sorular sormaları ve bu soruların cevaplanması için bir fırsat sunar.
• İş kazalarını önleme: Oryantasyon eğitimi, iş güvenliği, sağlık ve diğer önemli konular hakkında bilgi vererek iş kazalarının önlenmesine yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Çalışanlar Arası Geri Bildirim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital Etik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız